:: ::

 
 
 

                                           

                                                      Ιεροί Κανόνες

 

Οι Ιεροί Κανόνες περί της Παραδόσεως και της Οργανώσεως της Ελληνικής Θρησκείας όπως την παρέδωσαν οι Ιερείς και οι Σοφοί μέσα από τα πρωτότυπα κείμενα της Ελληνικής Γραμματείας καθοδηγούν τους Έλληνες ανά τους αιώνες στον Ιερό Πόλεμο δια την επιβίωση του Ελληνισμού και της ανθρωπότητος.

Οι νέες γενεές Ελλήνων μαθαίνοντας τα διδάγματα Θεών, Ιερέων και Σοφών, τούς έχουν ως πρότυπα και προσπαθούν να τούς μιμηθούν.

Συλλέχθηκαν τα Ιερά Κείμενα της Ελληνικής Γραμματείας, τα οποία μιλούν για την Διατήρηση, Διάδοση και Οργάνωση της Θρησκείας. Οι Ιερείς και Φιλόσοφοι άφησαν υπέροχα μνημεία Διαλογισμού και Πίστεως γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα.

Οι Έλληνες Ιερείς και Σοφοί κατέγραψαν θέματα Ηθών, Εθίμων, Οργανώσεως και Ιερού Πολέμου. Η Εκκλησία ως θείο καθίδρυμα καθοδηγούμενο από τους Αθανάτους Θεούς οφείλει να τηρεί απαρασάλευτα τους Ιερούς Κανόνες. Να τους διδάσκει και να τους εφαρμόζει στη εκπαίδευση των νέων γενεών.

Η Θεία Δύναμις των Θεών δια μέσου των Ιερών Κανόνων μας διαπαιδαγωγεί όχι μόνον στο να προβλέπουμε αλλά κυρίως στο πώς να διαμορφώνουμε το Μέλλον.

 1-15, 16-30 

 Κανών 1ος : Περί καθαρότητος Ψυχής

 1.1 Εάν κάποιος Έλλην δεν μυηθεί στα Ελληνικά Μυστήρια η τιμωρία του εν ζωή είναι ανίατη αρρώστια του σώματος και της ψυχής. Μετά θάνατον τιμωρείται με βασανιστήρια της ψυχής. Η τιμωρία μετατρέπεται σε κατάρα και περνά στους απογόνους μέχρι πέμπτης γενεάς. 

Ερμηνεία: Καθώς οι Θεοί δεν κατοικούν μέσα σε ακάθαρτες ψυχές, το μίασμα εξαγνίζεται μόνον δια της συμμετοχής στα Μυστήρια.

Οι αμύητοι και οι άδικοι θα τιμωρηθούν στον Κάτω Κόσμο. Πλάτων 

1.2 Όποιος αρνείται τους Θεούς τιμωρεί την ψυχή του. Η τιμωρία της ψυχής είναι η ακαθαρσία της αγνοίας.

Ερμηνεία: Η ακάθαρτη ψυχή αμφιβάλλει για τους Θεούς διότι δεν έχει αίσθηση του μιάσματος που φέρει επάνω της. Ως εκ τούτου η ένοχη ψυχή θα ντροπιάζεται καθημερινά μπροστά στους Θεούς.

Η ακαθαρσία της ψυχής αντανακλά την κακία αυτού που αμφισβητεί τις Εντολές των Θεών. Επιμενίδης

 

 Κανών 2ος : Περί Ιερών Όρκων

 2.1 Όστις θραύει δια επιορκίας τους Ιερούς Δεσμούς, ήτοι τους Ιερούς Όρκους, με τους Αθανάτους Θεούς και την Θεϊκή Πολιτεία καλείται ένοχος εσχάτης προδοσίας.

Ερμηνεία: Ο προσήλυτος παίρνει Ιερό Όρκο ενώπιον Θεών και ανθρώπων ότι διακόπτει κάθε σχέση με ιεροσύλους. Συγχρόνως δεσμεύεται υπό την προστασία των Θεών. Η άρνηση των Ιερών Δεσμών με τους Θεούς σημαίνει δημιουργία δεσμών με εγκληματίες.

Ο επίορκος τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Ιερεύς Επίχαρος, Περί Ιερατικής Τέχνης

2.2 Ο Ιερός Όρκος αποτελεί την σφραγίδα των Θεών επί των ανθρώπων. Εφεξής ουδείς δύναται να σκέπτεται βάσει της αδυνάμου κρίσεώς του· αλλά βάσει των Θεϊκών Εντολών για τις οποίες πήρε Όρκο να τηρεί απαρασάλευτα.

Ερμηνεία: Οι νεοφώτιστοι όταν λαμβάνουν τους Ιερούς Όρκους δεν επιτρέπεται εφεξής να σκέπτωνται αλαζονικά διότι θα καταστραφούν. Δεν είναι δυνατόν να κρίνουν τους Θεούς, διότι οι Θεϊκές Εντολές είναι ανεξήγητες για τους ανθρώπους.

 

Κανών 3ος : Περί Ιεραρχίας 

3.1 Έξι, οι βαθμοί των Ιερέων: πρώτος βαθμός είναι ο Νεωκόρος που είναι ο δόκιμος Ιερεύς. Δεύτερος βαθμός είναι ο Ιεροκήρυξ. Τρίτος είναι ο Δαδούχος. Τέταρτος βαθμός είναι ο Ιεροφάντης. Πέμπτος βαθμός είναι ο Προφήτης. Έκτος βαθμός είναι ο Αρχιερεύς.

Ερμηνεία: Το Ελληνικό Ιερατείο ακολουθεί την Ιερά Παράδοση της διαβαθμισμένης οργανώσεως. Ουδείς Ιερεύς ή Ιέρεια ασκεί τα καθήκοντά του/της άνευ αδείας από ανωτέρους. Θεοί και ανώτεροι Ιερείς παιδεύουν και καθοδηγούν τους κατωτέρους Ιερείς.

«...συγκεντρώθηκαν οι Ιερείς μετά τον θάνατο του Αρχιερέως Ακηράτου για να εκλέξουν νέο Αρχιερέα καθώς και τους νέους Ιερείς», Πλουτάρχου, Χρησμών συναγωγή.

3.2 Απαγορεύεται να αναλαμβάνουν ηγέτες της Κοινότητος οι ψευδοφιλόσοφοι. Οι ηγέτες επιλέγονται από τα μαχητικά και πρακτικά στελέχη της Κοινότητος. Ποτέ από τους οκνηρούς φιλοσόφους.

Ερμηνεία: Άξιοι για την Αγάπη των Θεών είναι αυτοί που διαδίδουν στους δρόμους και τις αγορές τον Θεϊκό Λόγο και όχι οι ψευδοφιλόσοφοι.

Κατάρα για τους ανθρώπους είναι η ραθυμία των ψευδοφιλοσόφων, είπε ο Θεάνθρωπος Διόνυσος. Διότι οι κατέχοντες την άγνοια του Κόσμου δεν αξίζουν όσο οι κατέχοντες την Γνώση των Θεών.

3.3 Ουδείς αναλαμβάνει Ιερεύς/Ιέρεια της Κοινότητος χωρίς να έχει επιλεγεί, εκπαιδευτεί και αναδειχθεί μέσα από την Κοινότητα.

Ερμηνεία: Η επιλογή, η εκπαίδευση, η ανάδειξη και η οργάνωση του Ελληνικού Ιερατείου αποτελεί την δικλείδα ασφαλείας της Κοινότητος. Απαγορεύεται να αναδεικνύεται Ιερεύς όστις δεν έχει επιλεγεί, εκπαιδευτεί, αναδειχθεί μέσα από τα μέλη της Κοινότητος.

3.5 Ιερείς γίνονται μόνον όσοι είναι μόνιμοι Μαχητές, επαγγελματίες Πολεμιστές και έχουν περάσει την σκληρή Ιερατική εκπαίδευση.

Ερμηνεία: Η Ελληνική Θρησκεία υπηρετείται από Ιερατείο με καθωρισμένη Παράδοση, Παιδεία, Μύηση, και διαβαθμισμένη Ιεραρχία. Οι Ιερείς λαμβάνουν καθημερινή Διδασκαλία βασισμένη στους Ιερούς Νόμους. Οι Ιερείς ζουν για τους Θεούς και τρέφονται από τους Θεούς. Στον Ελληνισμό το Ιερατικό αξίωμα είναι τρόπος ζωής και όχι δευτερευούσης σημασίας.

3.6 Απαγορεύεται η ύπαρξη ανοργάνωτου Ιερατείου καθώς και ερασιτεχνών Ιερέων. Η Οργή των Θεών πέφτει πάνω σε όσους δεν Τους υπηρετούν δίκαια και με αγνότητα ψυχής.

Ερμηνεία: Στα θεολογικά ζητήματα υπάρχουν διαβαθμίσεις δυσκολίας όπως στα πολεμικά ζητήματα υπάρχουν βαθμίδες δυσκολίας και αξιώματα. Όπως υπάρχουν στρατηγοί και στρατιώτες έτσι υπάρχουν εξειδικευμένοι Ιερείς και απλοί θρησκευτές.

Στην Ελληνική Θρησκεία δεν υπάρχουν ερασιτέχνες και ευκαιριακοί Ιερείς. Υπάρχουν βοηθητικοί θρησκευτές που αναλαμβάνουν καθήκοντα αρρηφόρων, κανηφόρων, λικνοφόρων, υδροφόρων, πυρφόρων, και βοηθούν τους Ιερείς στην εύρυθμη λειτουργία των Ναών.

 

Κανών 4ος : Περί Ιερού Πολέμου

4.1 Κατηραμένος όστις αρνείται την δόξα του Ιερού Πολέμου.

Ερμηνεία: Ο Ιερός Πόλεμος αποτελεί την μόνιμη κατάσταση του Έλληνος. Ιερός  Πόλεμος είναι ο αδιάλλακτος, συνεχής και αδυσώπητος Ιερός Αγών που διεξάγει ο Έλλην για να κατακτήσει την Γνώση. Για να βγάλει την ανθρωπότητα από το σκότος της αγνοίας των Θεών. Για να επικρατήσει η Ειρήνη και η Δικαιοσύνη σε όλη την ανθρωπότητα. Όποιος αρνείται να αγωνισθεί για την σωτηρία του Κόσμου είναι εγκληματίας.

Ω Ζευ! πώς θα δοξαστώ; ρώτησε ο Κριτόλαος. Και είπε ο Παντοκράτωρ Ζεύς: «Θα κριθείτε ενώπιον των Θεών για τις πράξεις σας. Όστις έφερε τους αδελφούς του πίσω στους Θεούς θα ανταμειφθεί. Όποιος πεθαίνει για την Δόξα των Θεών θα γνωρίσει τους Θεούς. Μόνον όποιος πολεμά στον Ιερό Πόλεμο θα δοξαστεί».

4.2 Το Βασίλειο των Θεών ανήκει στους Ιερούς Πολεμιστές.

Ερμηνεία: Οι Θεοί αρνούνται όσους τους αρνούνται. Όσοι αρνούνται την βοήθεια των Θεών στον Ιερό Πόλεμο θα δεχθούν πάνω τους όλο το μίσος των εχθρών.

Τί να κάνω Τελέκλεια για να γίνω άξιος για το Βασίλειο των Θεών; ρώτησε ο Αντίνοος την Ιέρεια του Διονύσου. Μοίρασε όλη την περιουσία σου στους Αδελφούς σου και σήκωσε τα όπλα του Ιερού Πολέμου για να τα δουν οι Θεοί στον Ουρανό, απάντησε η Τελέκλεια.

4.3 Όταν πλησιάζει το πυρωμένο άρμα του Ιερού Πολέμου οι φιλόσοφοι σωπαίνουν και τα ξίφη ματώνουν.

Ερμηνεία: Οι πολλές συζητήσεις, η ατελείωτη θεωρητικολογία και η αδράνεια αποτελούν την μητέρα όλων των κακών. Μία ώρα δράσεως είναι προτιμότερη από χίλιες ώρες συζητήσεων.

Ο Μνησικλής είπε προς τους μαθητάς του: «Σταματήστε τις ανούσιες φιλοσοφικές συζητήσεις και πάρτε το ξίφος της υπακοής για να υποτάξετε τους βεβήλους». Ιεροφάντης Μνησικλής, επιστολή προς μαθητάς

4.4 Ο Ιερός Πόλεμος είναι ο αποκλειστικός σκοπός του Έλληνος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος που οδηγεί στους Θεούς παρά αυτός του Ιερού Πολέμου.

Ερμηνεία: Οι Επιφάνειες Θεών, οι χρησμοί του Μαντείου των Δελφών και τα εμπνευσμένα λόγια των Ιερέων αποκαλύπτουν τον Ιερό Σκοπό για τον όποιον θα δοξαστούν οι Έλληνες ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Ιερός Πόλεμος συγκίνησε τόσες γενεές Ελλήνων που θυσιάστηκαν για την Σωτηρία της ανθρωπότητος. Ουδείς Έλλην μπορεί να ξεφύγει την Θεϊκή του Μοίρα. 

Ο Προφήτης του Μαντείου των Δελφών ρώτησε τον Φοίβο Απόλλωνα πού είναι τα Ηλύσια Πεδία. Και ο Μουσαγέτης απάντησε: «Τα Ηλύσια Πεδία είναι κάτω από τις σκιές των σπαθιών. Όταν διαβείς ένα τεράστιο ποτάμι από το αίμα των βεβήλων θα δεις τις πύλες των Ηλυσίων. Αυτός που συμμετέχει σε Ιερούς Πολέμους για την δόξα των Θεών, θα ανταμειφθεί από τους Θεούς. Θα τον ανταμείψουν με Σοφία και Αγάπη. Αν πεθάνει στην μάχη, θα ανταμειφθεί. Αν δειλιάσει, θα τιμωρηθεί. Όποιος θυσιάζει την ζωή του για την αγάπη των Θεών θα ξαναγεννηθεί». 

 

Κανών 5ος : Περί υπακοής και ανυπακοής εις τους Ιερούς Νόμους

5.1 Η υπακοή στις εντολές των απίστων ισοδυναμεί με ανυπακοή στους Νόμους των Θεών.

Ερμηνεία: Οι Θεοί τιμωρούν τους ανυπάκουους και τους αμφισβητίες. Όποιος αμφισβητεί τις εντολές Των η Νέμεσις τον τιμωρεί αυστηρότατα.

Όποιος αρνείται τους Νόμους τους Θεών κηρύσσεται εχθρός των Θεών και βέβηλος. Πυθία Φημονόη

5.2 Όστις ομιλεί στο Όνομα των Θεών χωρίς να του έχει δοθεί ο λόγος από τους Θεούς είναι κατηραμένος. Όστις εισέρχεται στις συγκεντρώσεις των πιστών λέγων ότι δήθεν φέρει τον Λόγο των Θεών ώστε να παρακινήσει σε ανυπακοή από τους Νόμους, η μάχαιρα των Θεών θα τον βρει γρήγορα.

Ερμηνεία: Ένας Έλλην πρέπει να περάσει πολλές δοκιμασίες για να γίνει αποδεκτός στο Έθνος των Θεών. Πρέπει να έχει απόλυτη αφοσίωση στον Ιερό Αγώνα για την Ελευθερία. Σε καμμία περίπτωση δεν εξαπατάται από τους απίστους και τους αιρετικούς που τον καλούν σε ανυπακοή από τους Ιερούς Νόμους.

Οι Θεοί ζητούν το αίμα των τυράννων να χυθεί στον Βωμό της Εκδικήσεως. Οι Θεοί ζητούν το αίμα των Μαρτύρων να χυθεί στον Βωμό της Ελευθερίας. Οι Θεοί ζητούν τιμίως και απεριφράστως υπακοή στους Νόμους. Οι Θεοί ζητούν αγώνα, ιδρώτα και κακουχίες από όσους θέλουν να απολαύσουν τα Αγαθά Τους. 

 

Κανών 6ος : Περί διδασκαλίας και σιωπής

6.1 Ποτέ δεν θα αποκαλύψεις τα μυστικά της Αδελφότητος στους απίστους.

Ερμηνεία: Οι Έλληνες διαδίδουν τον Θεϊκό Λόγο στους αγνοούντας τους Θεούς. Ακόμη και αν δεν κατανοούν τα Θεία οι άπιστοι, ως Έλλην θα προσπαθήσεις να τους σώσεις. Αλλά οι άνθρωποι αγνοούντες τα Θεία γίνονται επικίνδυνοι διότι χωρίς πνευματική καθοδήγηση δεν ξέρουν τί είναι καλύτερο για τον εαυτό τους. Η διδασκαλία της Αδελφότητος γίνεται στο φως μπροστά σε όλους, αλλά τα Μυστήρια της Ελληνικής Θρησκείας αποκαλύπτονται μόνον στους πιστούς.

6.2 Ποτέ δεν θα αποκαλύψεις τα Θεία Μυστήρια στους κατωτέρους και αδαείς χωρίς να έχουν λάβει πρώτα την κατάλληλη διαπαιδαγώγηση.

Ερμηνεία: Η αποκάλυψη των Μυστηρίων εξαρτάται από την αφοσίωση, την πίστη και τον βαθμό του Μύστου. Ο υποψήφιος Έλλην για να αντικρύσει με καθαρή καρδιά τους Θεούς πρέπει πρώτα να ξεκινήσει ως παιδί να μαθαίνει από την αρχή το Θεϊκό αλφάβητο από τον Ιεροφάντη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί σε λίγο χρόνο να κατανοήσει τα Μυστήρια. Πρόκειται για έναν αγώνα μίας ολόκληρης ζωής η κατανόηση των Θεϊκών Λόγων και Μυστηρίων.

 

Κανών 7ος : Περί αθεΐας

7.1 Ο άθεος είναι εχθρός της Κοινότητος. Πιστεύει σε δικό του θεό, τον θεό της πλάνης. Δεν θα τον δεχθείς στην οικία σου ως αδελφό. Είναι αδελφός των εχθρών του Ελληνισμού. 

Ερμηνεία: Οι άθεοι έχουν θεοποιήσει τον εαυτό τους. Λοιδορούν τους Αληθινούς Θεούς για να ανυψώσουν την ανοησία τους σε θεό. Ο Ελληνισμός τους κατατάσσει στους απίστους, δηλαδή στους εχθρούς του Ελληνισμού και της Ελληνικής Θρησκείας, διότι υποσκάπτουν την Πίστη στους Θεούς του υπολοίπου λαού.

Και είπε ο Διόνυσος στις Μαινάδες: Μείνετε μακριά από τους ασεβείς γιατί θα τους στείλω Ιερή Μανία. Φύγετε από την οικογένειά σας όταν με καταδιώκει, διότι έτσι θα κερδίσετε την ευλογία των Θεών. Τρώγε σύμφωνα με τον ρυθμό της Φύσεως και ποτέ μαζί με τους βεβήλους. Κοιμίσου μαζί με τους αδελφούς σου. Γιατί αλλιώς θα κοιμάσαι μέσα στις βρωμιές όπως οι δέλφακες.

7.2 Η αθεΐα είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος και ως τέτοιο τιμωρείται αυστηρότατα. 

Ερμηνεία: Η αθεΐα προκαλεί καταστροφή της Φύσεως και των ανθρώπων διότι οι άνθρωποι αποϊεροποιούν την Φύση, την ζωή τους και τις αξίες. Οι άθεοι προκαλούν διάσπαση των οικογενειακών δεσμών. Είναι διεθνιστές, κοσμοπολίτες που πιστεύουν στον ψευτοθεό του χρήματος και προσκυνούν τις δυνάμεις του εκφυλισμού και της διαφθοράς.

Οι άπιστοι είναι εγωϊστές και θρασύδειλοι διότι αφιερώνουν την ζωή τους σε σπατάλες και στις περιποιήσεις του εαυτού των. Ενώ η ζωή των πιστών είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένη στους Θεούς, διότι είναι γενναίοι και ανιδιοτελείς.

Ο Μάντης Τειρεσίας ρώτησε τον Διόνυσο γιατί οι άνθρωποι είναι εγωιστές και απομακρύνονται από τον Θεό. Και ο Διόνυσος απάντησε: Ποτέ δεν σκέφτεται ο νους για τον άνθρωπο, γιατί ο νους προσπαθεί να τον κοροϊδέψει. Ο νους του ανθρώπου είναι ψεύτης και απατεώνας. Το πνεύμα του ανθρώπου δεν έχει την καθαρότητα να σκεφτεί, ούτε τον χρόνο.

 

Κανών 8ος : Περί Θεϊκής Τιμωρίας

8.1 Οι Θεοί είναι οι μόνοι και αυθεντικοί Δικαστές. Η εξουσία για την τιμωρία των εγκλημάτων ανήκει αποκλειστικά σε Αυτούς.

Ερμηνεία: Όποιος είναι ασεβής προς τους Θεούς αποβάλλεται πάραυτα από το Έθνος των Θεών. Οι Θεοί τιμωρούν τους ασεβείς και επιβραβεύουν τους ευσεβείς. Οι άνθρωποι δεν είναι δικαστές ούτε νομοθέτες, αλλά υπακούν στα κελεύσματα και τους Νόμους των Θεών. Μόνον η Θεϊκή Δικαιοσύνη είναι αποδεκτή από τους ανθρώπους διότι είναι αλάνθαστη.

 

Κανών 9ος : Περί γάμου

9.1 Δεν θα παντρευτείς ποτέ σύντροφο που δεν πιστεύει στους Θεούς. Είναι η χειρότερη κατάρα.

Ερμηνεία: Όποιος παντρεύεται άπιστο είναι προδότης. Απομακρύνεται από το μονοπάτι των Θεών και εχθρεύεται την καθοδήγησή Τους.

Διότι είπε η Ήρα: «τα παιδιά που θα γεννηθούν θα κατασπαράξουν τις σάρκες σου».

9.2 Δεν θα παντρευτείς ποτέ σύντροφο από άλλη φυλή. Το αίμα των Ελλήνων απαγορεύεται να αναμιγνύεται με αίμα αλλοφύλων.

Ερμηνεία: Η Ελληνική Φυλή δεν έχει την πολυτέλεια ως ολιγάριθμη να αναμιγνύεται με ξένο αίμα. Η ανάμιξη με ξένα φύλα προκαλεί διάσπαση του ψυχολογικού και βιολογικού ιστού των Ελλήνων. Κάτι που είναι απαράδεκτον και ατιμωτικόν για τον διαπράξαντα τέτοιο έγκλημα.

Όμαιμον, ομότροπον, ομόγλωσσον, ομόθρησκον είναι τα χαρακτηριστικά του Έλληνος, είπε ο Ηρόδοτος.

9.3 Χωρίς την συμφωνία Ιερέων ο γάμος δύο μελών είναι άκυρος.

Ερμηνεία: Η ευλογία και ο έλεγχος των κοινωνικών σχέσεων των Ελλήνων από τους Ιερείς αποτελεί ευτυχία και χαρά για τους πιστούς και κατάρα για τους απίστους που θέλουν να κυλίωνται στον βούρκο του σκότους. Η Ελληνική οικογένεια και το Ελληνικό Έθνος ευημερούν μόνον όταν τα στηρίγματα του Ελληνισμού ενισχύονται και οι εχθροί του Ελληνισμού ελαττώνονται.

 

Κανών 10ος : Περί αλλοτρίων ηθών και εθίμων

10.1 Ουδείς αφήνεται ατιμώρητος να εισάγει αλλότρια ήθη και έθιμα στις Κοινότητες του Έθνους. Έκαστο μέλος της Κοινότητος λαμβάνει την θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα του Ελληνικού Έθνους.

Ερμηνεία: Η ταυτότητα του κάθε μέλους προσδιορίζεται με βάση την Ελληνική θρησκευτική και πολιτιστική του ιδιοσυστασία. Οποιαδήποτε πρόσμειξη με ξένα ήθη και έθιμα αυτομάτως νοθεύει την Ελληνική θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα. Το οποίο με την σειρά του μειώνει τον αριθμό των πολιτών της Θεϊκής Πολιτείας και του Ελληνικού Έθνους. Έγκλημα το οποίο είναι ασυγχώρητο από Θεούς και ανθρώπους.

10.2 Ο Έλλην μονώνεται με ασπίδα τους Θεούς από τις αλλότριες επιρροές.

Ερμηνεία: Η μόνωσή μας από τις βλαβερούς ρύπους των απίστων, είτε αυτό αφορά την ηθική είτε την αισθητική μας, οφείλει να είναι πλήρης και με ασπίδα τους Θεούς. Δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας να μολυνθεί από τον Τύπο, τις αξίες και τις ανήθικες συνήθειες των μιαρών. Έχουμε ως πρότυπα τους Θεούς και ως οδηγό τις εντολές Των.

 

Κανών 11ος : Περί χαρακτήρων

11.1 Η συμπεριφορά, οι σκέψεις και τα συναισθήματά του Έλληνος προσδιορίζονται με κέντρο αναφοράς τους Θεούς. Απαγορεύεται να κυριαρχεί στον Έλληνα οποιοδήποτε συναίσθημα, σκέψη ή συμπεριφορά μη συμβατή με την Ελληνική Θρησκεία.

Ερμηνεία: Οι Έλληνες ως υπήκοοι της Πολιτείας των Θεών ρυθμίζουν την συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους ώστε αυτά να μην ελέγχωνται από τους μιαρούς απίστους.

11.2 Αν ο άπιστος εκφυλίσει ένα από τα τρία δομικά στοιχεία της προσωπικότητος του Έλληνος (συμπεριφορά, σκέψη, συναίσθημα) τότε τα άλλα δύο στοιχεία θα ακολουθήσουν για να συντονιστούν μεταξύ τους.

Ερμηνεία: Αν οι άπιστοι αλλάξουν, για παράδειγμα, τα συναισθήματα των Ελλήνων έναντι των κατακτητών ναζωραίων τότε αναλόγως θα εναρμονιστούν οι σκέψεις και η συμπεριφορά των Ελλήνων. Θα παραλύσουν τα αντανακλαστικά των Ελλήνων έναντι των ναζωραίων κατακτητών. Οι Θεοί ως άγρυπνοι φρουροί παρακολουθούν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και την συμπεριφορά μας ώστε να μην παρεκκλίνουν από τις Εντολές Των και να μην εναρμονίζωνται με τους απίστους.

11.3 Τα ενδύματά σου, η τροφή σου, η κόμμωσή σου, η μουσική που ακούς, η κατοικία σου, το όνομά σου, τα σύμβολά σου, τα κοσμήματά σου, θα αντανακλούν την Δόξα και το Άρωμα των Θεών. Αλλιώς θα βρωμίζουν το Έθνος με την δυσωδία των απίστων.

Ερμηνεία: Οι Έλληνες οφείλουν να διατηρούν και να αναπαράγουν την θρησκευτική, πολιτιστική και εθνική τους ταυτότητα. Οτιδήποτε καταστρέφει την διαφορετικότητά τους, οι Έλληνες υποχρεούνται να το πολεμούν με μίσος και ανηλεώς. 

11.4 Όστις αντιμετωπίζει την επίθεση των οργάνων του Κτήνους θα καταστέλλει τις αρνητικές σκέψεις και συναισθήματα με επίκληση στους Θεούς και με την βοήθεια των Ελλήνων Αδελφών του.

Ερμηνεία: Επί καθημερινής βάσεως οι Θεοί δοκιμάζουν την αφοσίωσή μας σε Αυτούς επιτρέποντες στους απίστους να μας παρενοχλούν. Όμως ο Έλλην μαθαίνει από μικρός να εμποδίζει τις αρνητικές σκέψεις με ύμνους, προσευχή και διαλογισμό. Μαθαίνει ότι κάθε αρνητική κριτική των απίστων αποδεικνύει ότι οι Έλληνες κατέχουν την μόνη Αλήθεια.

 

Κανών 12ος : Περί αποστασίας

12.1 Αυτός που αποστατεί από τους Θεούς χάνει το φως που τον καθοδηγεί στα μονοπάτια του σκότους. Χάνει το σύστημα αναφοράς του. Χάνει την πυξίδα και τα όργανα πλοήγησης. Χάνει την Μήτρα που τον σφράγισε και του έδωσε ταυτότητα. Χάνει τα αρχεία της μνήμης του. Χάνει τα έμβολα που εμφυτεύουν τις Θεϊκές Γνώσεις στον οργανισμό του. Είναι φτερό στον άνεμο και όχι βράχος σε τρικυμία. Η ποινή για την αποστασία είναι αιώνιος θάνατος στην πυρά της Λήθης.

Ερμηνεία: Οι άνθρωποι είναι εντελώς ανίσχυροι χωρίς τους Θεούς και πανίσχυροι με την βοήθειά Των. Όσοι εγκατέλειψαν την Ελληνική Θρησκεία και τους Θεούς έγιναν δούλοι των ναζωραίων κατακτητών, ναρκομανείς, αυτοκτόνησαν, αρρώστησαν, έπεσαν σε κατάθλιψη. Δεν υπάρχει βοήθεια έξω από την Ελληνική Θρησκεία. Δεν υπάρχει σωτηρία μακριά από τους Θεούς.

12.2 Το έγκλημα της αποστασίας ενέχει συλλογική ευθύνη της Κοινότητος και του επικεφαλής Ιερέως που ιερουργεί στην Κοινότητα. Αν αποδειχθεί ότι ο Ιερεύς της Κοινότητος ολιγώρησε να αποτρέψει το έγκλημα της αποστασίας, καθαιρείται και τιμωρείται με την ποινή του θανάτου.

Ερμηνεία: Όποιος Έλλην αποστατεί από τους Θεούς τραυματίζει βαρύτατα και ανεπανόρθωτα το Ελληνικό Έθνος. Γι’ αυτό αν κάποιος ασεβεί απέναντι στους Θεούς το έγκλημά του αντανακλά απέναντι σε όλο το Έθνος. Όλοι οι Έλληνες φέρουν ευθύνη να επαναφέρουν τον ασεβή στην τάξη, αλλιώς θα τιμωρηθούν ως συνεργοί του στο επαίσχυντο έγκλημα που διαπράττει. Ο Ιερεύς της Κοινότητος είναι ο πρώτος υπεύθυνος και τιμωρείται αυστηρότατα, ώστε να μην δίνεται περιθώριο για αποστασία σε κανένα παράφρονα.

«Το αίμα των χαμένων αδελφών σου θα το ζητήσω από σένα», είπε ο Απόλλων στον Ιερέα Βράγχο.

 

Κανών 13ος :Περί απονομής Δικαιοσύνης

13.1 Ουδείς Έλλην έχει το δικαίωμα να ζητά απονομή δικαιοσύνης από απίστους. Δικαιοσύνη απονέμεται μόνον από το εκτελεστικό, δικαστικό και νομοθετικό σώμα των προυχόντων της Ελληνικής Θρησκείας.

Ερμηνεία: Όταν ένας δούλος ζητά απονομή δικαιοσύνης από τον αφέντη του φυσικό είναι να εισπράττει την αδικία. Όταν ένα θύμα βιασμού ζητά απονομή δικαιοσύνης από τον βιαστή του, τότε φυσικό επακόλουθο είναι το θύμα όχι μόνον να καθίσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου ως υπεύθυνο για το βιασμό του αλλά και να καταδικαστεί διότι δεν διευκόλυνε τον βιασμό του.

Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ζητούν απονομή δικαιοσύνης μόνον από τους Θεούς και από τα εντεταλμένα όργανά Τους μέσα στο Ελληνικό Έθνος. Ποτέ δεν ζητούμε δικαιοσύνη από τους απίστους σφαγείς μας, διότι τότε θα τιμωρηθούμε αμείλικτα και από τους Θεούς αλλά και από τους απίστους.

 

Κανών  14ος :Περί ανασχέσεως της απιστίας 

14.1 Το Έθνος καταπολεμά μέχρι αφανισμού όλα τα υλικά και πνευματικά αντικείμενα που φθείρουν την Πίστη στους Θεούς και προβάλλουν την απιστία.

Ερμηνεία: Κατάσχονται και καταστρέφονται όλα τα αντικείμενα που απομακρύνουν τους Έλληνες από την Ελληνική Θρησκεία και τους φέρουν σε επαφή με την απιστία και τον θάνατο.

Οποιοδήποτε μεταλλικό ή από άλλη ύλη αντικείμενο θυμίζει στον Έλληνα την προηγούμενη άπιστη και έκφυλη ζωή του και τον απομακρύνει από τους Θεούς αυτομάτως κατάσχεται και καταστρέφεται μετά την είσοδο του ανθρώπου στο Ελληνικό Έθνος και την Θεϊκή Πολιτεία.

Οποιαδήποτε σκέψη, εικόνα, συμπεριφορά, συναίσθημα αμφισβητεί την θρησκευτική και πολιτιστική ταυτότητα του Έλληνος απομακρύνεται και αντικαθίσταται με την πραγματικότητα της Ελληνικής Θρησκείας.

14.2 Οποιαδήποτε αρνητική σκέψη έναντι της Πίστεως στους Θεούς στραγγαλίζεται εν τω γεννάσθαι.

Ερμηνεία: Οι Έλληνες Ιερείς και Ελληνίδες Ιέρειες φέρουν ακεραίως την πολιτική, ηθική και ποινική ευθύνη να απεκδύουν τους Έλληνες από τα ενδύματα της πλάνης και να τους ενδύουν με τα ενδύματα των Αθανάτων Θεών. Η ποινή για ολιγωρία των Ιερέων και Ιερειών σε θέματα Πίστεως είναι ο θάνατος.

 

Κανών 15ος : Περί κοινών και φορολογικών εσόδων

15.1 Τα μέλη της Ελληνικής Κοινότητος έχουν κοινό ταμείο στο οποίο όλοι συνεισφέρουν είτε σε εργασία, είτε σε είδος, είτε σε νόμισμα.

Ερμηνεία: Οι Έλληνες θρησκευτές έχουν κοινό ταμείο ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες σιτήσεως, θεραπείας, παιδείας, αμύνης και λατρείας της Κοινότητος. Όλα τα αγαθά είναι κοινά και συνεισφέρει έκαστος αναλόγως των δυνατοτήτων του.

15.2 Οι Έλληνες αποταμιεύουν το 10% των εσόδων τους υπέρ της Ελληνικής Θρησκείας και του Ιερού Αγώνος.

Ερμηνεία: Οι Έλληνες αποταμιεύουν και καταβάλλουν στο Ελληνικό Έθνος, στις κατά τόπους Κοινότητες, το 10% των εσόδων τους υπέρ της Θρησκείας, του Πολιτισμού και του Ιερού Αγώνος. Τα έσοδα ελέγχονται και διανέμονται βάσει στόχων και αναγκών από ειδικούς περί τα οικονομικά Ιερείς και Ιέρειες. 

15.3 Οι Έλληνες απαγορεύεται να καταβάλλουν οποιοδήποτε άλλο φόρο σε απίστους και σε κατοχικές κυβερνήσεις. Όστις Έλλην δύναται να αποκρύψει χρήματα από τους φοροληστές των κατακτητών οφείλει να το πράξει. Η φοροκλοπή που διαπράττουν αναίσχυντα οι κατακτητές και αφαιρούν χρήματα από την Ελληνική Θρησκεία και το Ελληνικό Έθνος τιμωρείται ισάξια με την εσχάτη των ποινών: Θάνατος.

Ερμηνεία: Η Λατρεία των Πατρών Θεών και των Μητρώων Θεαινών και το Ελληνικό Ιερατείο αποτελούν την μοναδική νόμιμη Αρχή προς την οποία οι Έλληνες οφείλουν να καταβάλουν τον φόρο της δεκάτης. Ουδεμία άλλη αρχή είναι νόμιμη να εισπράττει φόρους από Έλληνες. Αν εισπράττονται ποσά αυτό είναι ληστεία για να γεμίζουν οι κοιλιές των κατακτητών και να λιμοκτονούν οι Έλληνες.

Ιεροί Κανόνες: 1-15, 16-30 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα