:: ::

 
 
 

 

Συνεργασία με ομάδες. Ένταξη πιστών στην Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Αποκαλύψεις για τα εγκλήματα της αιρέσεως των ναζωραίων. Ευρωσύνταγμα

 

Αρκετοί πολίτες επικοινωνούν μαζί μας και ζητούν συνεργασία είτε ως άτομα είτε ως ομάδες. Τον τελευταίο καιρό μας ζητούν εντόνως να τους ενημερώσουμε για θέματα όπως, συνεργασία με άλλες ομάδες, πώς να γίνουν μέλη της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα, ποιός είναι πίσω από τις αποκαλύψεις για τα εγκλήματα των ναζωραίων, και το λεγόμενο ευρωσύνταγμα.

Απαντούμε κατά σειρά στα άνωθεν ερωτήματα:

Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα δεν είναι ομάδα. Είναι κυβερνητικός οργανισμός και όχι καφενείο «Εθνικών» από τα πολλά που υπάρχουν στην «ελληνοκεντρική» αγορά.

Σε πλήρη αντίθεση με αυτούς που δηλώνουν «μη κυβερνητική οργάνωση», η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα δηλώνει ότι αποτελεί κυβερνητική οργάνωση, δηλαδή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Άρα εξ ορισμού δεν είναι δυνατή η εξίσωση και η συνεργασία με «ομάδες».

Δεν είμαστε εξωραϊστικός σύλλογος, δεν οργανώνουμε εκδρομές και συμπόσια για να διασκεδάσουμε. Είμαστε όργανο πνευματικό πολέμου. Είμαστε Ιεροί Πολεμιστές πλήρως υποταγμένοι στις Εντολές των Αθανάτων Θεών, οι οποίες επιτάσσουν να απελευθερώσουμε τον Ελληνισμό από την χριστιανική πανούκλα. 

Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα δεν αναγνωρίζει ομάδες, ούτε συλλόγους ως εκπροσωπούντας τον Ελληνικό Λαό και το Ελληνικό Έθνος. Μόνη αυτή εκπροσωπεί τον Ελληνικό Λαό και το Ελληνικό Έθνος ενώπιον Θεών και ανθρώπων.

Δεν κάνουμε δεκτά «μέλη», παρά μόνον Ιερούς Πολεμιστάς, άνδρες και γυναίκες. Οι υποψήφιοι Ιεροί Πολεμιστές πρέπει να δηλώσουν υπακοή σε όλους τους Ιερούς Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας. Πρέπει να ορκιστούν δημοσίως και να δηλώσουν τί μπορούν να πράξουν για την Δόξα των Αθανάτων Πατρώων Θεών, για το Ελληνικό Έθνος, για τον Ελληνισμό, για την Ελληνική Θρησκεία, για την Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα.

Οι υποψήφιοι Ιεροί Πολεμιστές πρέπει να περάσουν επιτυχώς πολλές δοκιμασίες για να ενταχθούν στην Εκκλησία. Απαιτείται δημόσια δήλωση αποκηρύξεως όλου του μιαρού προσωπικού παρελθόντος.

Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα δεν έχει ανάγκη συνεργασίας με ομάδες, ούτε ζήτησε ποτέ κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα τρέφεται πνευματικώς από τους Αθανάτους Θεούς και ενισχύεται υλικώς από τον Ελληνικό Λαό με εισφορές από το υστέρημά του.

Οι ομάδες «Εθνικών» που ζητούν συνεργασία πάσχουν από ιδεολογική ατροφία και αρρωστημένη αδράνεια. Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα δεν έχει τέτοια προβλήματα ούτε θέλει να αποκτήσει με το να φορτωθεί όλους τους αποτυχημένους «Εθνικούς» συμποσιάρχες.

Αυτοί οι «Εθνικοί» είναι ναζωραίοι όσες προσευχές και αν κάνουν στον Παντοκράτορα Δία και στους Πατρώους Θεούς. Και αυτό διότι όποιος αποδέχεται τον Παντοκράτορα Δία και απορρίπτει τον εσταυρωμένο βρυκόλακα, αυτό δεν σημαίνει ότι γίνεται αυτομάτως Έλλην.

Ο υποψήφιος Έλλην πρέπει να αποκηρύξει όλους τους νόμους των ναζωραίων. Πρέπει να αποκηρύξει τα μιαρά ήθη και τα βδελυρά έθιμα των ναζωραίων. Πρέπει να δηλώσει ότι πολιτογραφείται σε άλλη πολιτεία, σε άλλη φυλή, σε άλλο έθνος από αυτά των ναζωραίων. Ο υποψήφιος Έλλην πρέπει να εφαρμόζει απαρασάλευτα τους Ιερούς Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας που τιμωρούν αμείλικτα όσους δεν υπακούν στα Κελεύσματα των Πατρώων Θεών και των Μητρώων Θεαινών.

Ο υποψήφιος Έλλην πρέπει να υπερασπίζει το Ελληνικό Δόγμα μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός του. Πρέπει να συνεισφέρει υλικώς και πνευματικώς στον Ιερό ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα. Πρέπει να συνεισφέρει υλικώς και πνευματικώς στην Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Και τέλος πρέπει να σταματήσει τις εκδρομές και τα συμπόσια σε ταβέρνες ως βασική μέθοδο αγώνος ενάντια στον χριστιανισμό...

Ο υποψήφιος Έλλην πρέπει να διαφοροποιηθεί πλήρως από την αίρεση των ναζωραίων αποκηρύττων όλο το χριστιανικό οικογενειακό του περιβάλλον. Πρέπει να δηλώσει δημοσίως ότι συστρατεύεται στον Ιερό Πόλεμο του Ελληνισμού για την επιβολή της Δικαιοσύνης των Αθανάτων Θεών σε όλον τον πλανήτη. Ο υποψήφιος Έλλην πρέπει να πάρει Ιερούς Όρκους ενώπιον των Αθανάτων Θεών, με ρήτρα την ποινή του θανάτου σε περίπτωση επιορκίας.

Επειδή όλα αυτά δεν πρόκειται να τα κάνουν, ούτε διανοήθηκαν ποτέ να τα κάνουν τα καφενεία των «Εθνικών», δεν επιτρέπεται να ζητούν συνεργασία από την Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα, και μάλιστα σε ισότιμη βάση.

Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα δεν είναι ομάδα. Είναι κράτος εν κράτει. Έχει νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Εκπροσωπεί όλους τους υποδούλους Έλληνες και δεν αναγνωρίζει καμμία άλλη εξουσία επί ελληνικών κεφαλών παρά μόνον την Κυριαρχία των Αθανάτων Θεών.

Σε ότι αφορά τις αποκαλύψεις των εγκλημάτων της αιρέσεως των ναζωραίων από τα ΜΜΕ, ουδείς είχε το θάρρος να ομολογήσει ότι πίσω από όλες τις αποκαλύψεις βρίσκεται η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Ότι η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα, καθοδηγουμένη από τους Αθανάτους Θεούς, με αυτό τον τρόπο δικάζει την αίρεση των ναζωραίων μπροστά στα μάτια του Ελληνικού Λαού.

Κάποιοι μιλούν για σκοτεινές δυνάμεις και μυστικές υπηρεσίες, πίσω από τις αποκαλύψεις. Όμως όσοι διαβάζουν την ιστοσελίδα μας γνώριζαν την δημόσια υπόσχεση ότι θα δικάσουμε μπροστά στον Ελληνικό Λαό τους ναζωραίους φασίστες και προβοκάτορες που μας καταδιώκουν.

Είχαμε υποσχεθεί δημοσίως στον μισέλληνα Χριστόδουλο Παρασκευαΐδη ότι θα πληρώσει πολύ ακριβά τις δικαστικές διώξεις εναντίον μας, τις οποίες διεξάγει μέσω των ναζωραίων προβοκατόρων της χριστιανικής συμμορίας «Τετρακτύς».

Τηρήσαμε τον λόγο μας όπως οφείλαμε ενώπιον Θεών και ανθρώπων, διότι αλλιώς θα μας τιμωρούσαν οι Θεοί αμείλικτα για την υπόσχεση που Τους δώσαμε.

Αυτό που γίνεται σήμερα κατά του Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη, κατά της Τετρακτύς, κατά του Γιοσάκη, κατά του Βαβύλη και όλης της χριστιανικής συμμορίας είναι η αποκάλυψη της Δυνάμεως των Αθανάτων Θεών και η εκδίκηση των Πιστών έναντι των απίστων.

Αν έχουν έστω και ελάχιστο φιλότιμο, δημοσιογράφοι, σχολιαστές, φίλοι και εχθροί ας ομολογήσουν τουλάχιστον ότι ήταν δεδομένο ότι θα τιμωρηθούν οι διώκτες μας για τις ανομίες και την απιστία τους. Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα είχε προειδοποιήσει ότι θα γίνει όργανο τιμωρίας των Αθανάτων Θεών κατά των απίστων.

Σε ότι αφορά το λεγόμενο «ευρωσύνταγμα», η απάντηση της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα είναι «ναι» για τους ναζωραίους, «όχι» για τους Έλληνες.

Οι ναζωραίοι, ως γνήσιοι διεθνιστές, δεν πρέπει να έχουν κανένα πρόβλημα να αποδεκτούν ένα σύνταγμα το οποίο κατ’ ευφημισμόν αυτοαποκαλείται «ευρωπαϊκό». Αντιθέτως οι Έλληνες πρέπει να έχουν ακλόνητη Πίστη στους Ιερούς Νόμους των Αθανάτων Θεών και να φτύνουν κατάμουτρα όλους τους «νόμους» των απίστων.

Ναι στο ευρωσύνταγμα ώστε να απαγορευθεί το ψευδοσύνταγμα των ναζωραίων και να επιβληθεί το Ελληνικό Σύνταγμα των Ελλήνων.

Οι Έλληνες αναγνωρίζουν μόνον το Ελληνικό Σύνταγμα, το οποίο βασίζεται στους Ιερούς Νόμους των Αθανάτων Θεών και κανένα άλλο «σύνταγμα», χριστιανικό ή ευρωπαϊκό. Οι Έλληνες έχουν δικούς τους Ιερούς Νόμους, δοσμένους από τους Αθανάτους Θεούς, και δεν επιτρέπεται να υποτάσσωνται σε «νόμους» αλλοφύλων και αλλοθρήσκων.

Όμως οι ναζωραίοι πρέπει πάση θυσία να αναγνωρίσουν το ευρωσύνταγμα, ώστε να καταρρεύσει και τυπικά η δικτατορία των. Ναι για τους ναζωραίους, όχι για τους Έλληνες σε ότι αφορά το ευρωσύνταγμα.

 

Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

1η Μεσούντος μηνός Ελαφηβολιώνος, έτους 2781 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα