:: ::

 
 
 

                        

                                To Ελληνικό Σύνταγμα

Προοίμιο

To Σύνταγμα Ελληνικών Κρατών καθορίζει ποιά είναι η ιδεολογία, η ταυτότητα και οι σκοποί του Ελληνικού Έθνους.

Το Σύνταγμα εσκεμμένα δεν καθορίζει διαδικασίες εκλογών, ούτε διαδικασίες ψηφίσεως νόμων, ούτε διαδικασίες παραιτήσεως και αναδείξεως ανωτάτων αρχόντων. Ανά τους αιώνες αυτά καθορίζονται από τις περιστάσεις. Σκοπός είναι η επιβίωση του Έθνους, ως εκ τούτου η ύπαρξη του Κράτους είναι μέσον και όχι αυτοσκοπός.

Τα Ελληνικά Κράτη ασχολούνται με τις κοινωνικές αρρώστιες, με το ποιό είναι το πρόβλημα και όχι με το ποιός θα το λύσει.

Δεν ενδιαφέρει η εκλογή προσώπων και οι διαδικασίες αποφάσεων. Ενδιαφέρει ο τρόπος σκέψεως, αντιμετωπίσεως και λύσεως των προβλημάτων. Ενδιαφέρουν οι στόχοι του Κράτους και πώς θα τους επιτύχει. Ενδιαφέρει η αθανασία του Ελληνικού Έθνους και η προστασία των Ελληνικών Ψυχών από την υποδούλωση σε αλλότριες δοξασίες.

Το πιό βασικό άρθρο του Συντάγματος, για κάθε Έλληνα, δεν αναγράφεται πουθενά και είναι το εξής: Το Ελληνικό Έθνος πρέπει να υπάρχει ακόμη και μετά από εκατό δισεκατομμύρια χρόνια. Και αν δεν υπάρχει, θα είναι λάθος δικό μου. Το Ελληνικό Έθνος πρέπει να ταυτιστεί με την Αιωνιότητα.

Κάθε Ελληνική Κοινότητα ανά τον Κόσμο εφαρμόζει και ερμηνεύει το Ελληνικό Σύνταγμα με βάση τα Αιώνια Θεϊκά Δόγματα, τους Ιερούς Κανόνες, τους Ιερούς Νόμους και τους Ηθικούς Κώδικες. 

Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγγέλλει την Κυριαρχία των Θεών και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων.

Το Ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει ή ποινικοποιεί ιδέες και όχι ανθρώπους.

Το Ελληνικό Σύνταγμα προστατεύει ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα, γονίδια, μιμήδια, τα οποία βοηθούν στην επιβίωση του Ελληνικού Έθνους. Το Ελληνικό Σύνταγμα τιμωρεί ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα, γονίδια, μιμήδια, τα οποία καταστρέφουν το Ελληνικό Έθνος.

Το Ελληνικό Σύνταγμα δέχεται και επιτρέπει μία μόνον αλήθεια. Ένα μοναδικό και απόλυτο δόγμα, το: Ο Ελληνισμός απορρίπτει κάθε ανοχή που βρίσκεται έξω από αυτόν.

Στον αιώνιο αγώνα επιβιώσεως και διαλύσεως εθνών τα Ελληνικά Έθνη επιβιώνουν διαλύοντας τα έθνη των απίστων.

Το Ελληνικό Σύνταγμα είναι εργαλείο κοινωνικού πολέμου και επιβιώσεως του Ελληνισμού. Η Ιστορία διδάσκει ότι η διάλυση των βεβήλων κρατιδίων και η σύσταση Ελληνικών Κρατών περνά μέσα από την επίπονη δημιουργία πολλών φυλετικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών μειονοτήτων. Έτσι διαλύονται τα μισελληνικά κράτη των απίστων και αναδεικνύονται τα μονο-φυλετικά, μονο-θρησκευτικά, μονο-πολιτιστικά Κράτη των Ελλήνων.

Οι πολυ-πολιτιστικοί μηχανισμοί του Ελληνισμού θραύουν την φασιστικώς και αιματηρώς επιβληθείσα ομοιογένεια των ναζωραίων κατακτητών, και μετά κτίζουν την μονο-φυλετική, μονο-θρησκευτική, μονο-πολιτιστική κοινωνία των Ελλήνων.

Η ανάμιξη φυλών, η σχετικοποίηση των αξιών, η αέναος αμφισβήτηση θεσμών, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, ισχύουν πάντα για αλλοφύλους και αλλοθρήσκους και ποτέ για τους Έλληνες.

Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει ανάμιξη με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους. Ούτε επιτρέπει να αναπτύσσωνται ανάμεσα στα Ελληνικά Κράτη φυλετικές, θρησκευτικές ή άλλου είδους μειονότητες.

Το Ελληνικό Σύνταγμα υπακούει στο Αιώνιο Θεϊκό Δόγμα:

«Ο πολυ-πολιτισμός των αλλοεθνών απαιτεί την επιβίωση του Ελληνικού μονο-πολιτιστικού Κράτους,. Η ανάμιξη των αλλοφύλων απαιτεί την επιβίωση της Ελληνικής Φυλής. Ο θρησκευτικός συγκρητισμός των αλλοθρήσκων απαιτεί την επιβίωση της Ελληνικής Θρησκείας».

Τα γεωγραφικά σύνορα των Ελληνικών Κρατών είναι μονίμως ρευστά και κινητά. Αυξομειώνονται αναλόγως των νικηφόρων μαχών στον αέναο Ιερό Πόλεμο του Ελληνισμού για παγκόσμια κυριαρχία. Τα δε πολιτιστικά, ιδεολογικά, εθνικά σύνορα επεκτείνονται συνεχώς. Το Ελληνικό Έθνος δημιουργεί καθημερινά αυτόνομες εστίες. Ως εκ τούτου το Ελληνικό Σύνταγμα εσκεμμένα δεν καθορίζει τα γεωγραφικά σύνορα των Ελληνικών Κρατών. Ελληνικό Κράτος μπορεί να συσταθεί σε οποιοδήποτε σημείο του Κόσμου.

Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει δικαιώματα χωρίς υποχρεώσεις. Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει την προτεραιότητα των συλλογικών-εθνικών δικαιωμάτων έναντι των ατομικών.

Τα Ελληνικά Κράτη είναι ένθεα, δημοκρατικά και κοινωνικά. Εγγυώνται την ισότητα όλων των πολιτών ενώπιον των Αθανάτων Θεών, χωρίς διάκριση στην καταγωγή, ταξική θέση, κομματική ταυτότητα.

Το Ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει την ισότητα όλων των ανθρώπων ενώπιον των Θεών, ασχέτως εθνικότητος, νόμων, συνόρων και πολιτεύματος.

Το Ελληνικό Σύνταγμα έχει ως απαράβατο δόγμα ότι η εξουσία των ανθρώπων προέρχεται από τους Θεούς για το καλό των ανθρώπων.

Η Εθνική κυριαρχία προέρχεται από τους Αθανάτους Θεούς, ανήκει στον λαό και ασκείται από τους Ιερείς. 

Το Ελληνικό Σύνταγμα αποτελεί διαδικασία σχηματισμού κρατών. Εξ αιτίας πολέμων, φυλετικών ανακατατάξεων, μεταναστεύσεων, τριβών και πιέσεων σε συγκεκριμένους γεωγραφικούς κόμβους και πλουτοπαραγωγικές πηγές, υπάρχει αέναος κύκλος στην διάλυση και τον σχηματισμό κρατών. Μετατίθενται συνεχώς τα φυλετικά, εθνικά, ιδεολογικά και οικονομικά σύνορα. Ως εκ τούτου το Ελληνικό Σύνταγμα εγγράφει στον γενετικό κώδικα των Ελλήνων ένα χρωμόσωμα το οποίο παντού και πάντα τους διατάσσει να ανατρέπουν και να συστήνουν κράτη.

Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, η Θρησκεία, ο Πολιτισμός, τα γονίδια, τα μιμήδια, τα οικοσυστήματα, προστατεύονται ενόπλως καθώς αποτελούν τα ιδεολογικά, θρησκευτικά, φυλετικά, πολιτιστικά και βιολογικά σύνορα του Ελληνισμού. Η παραβίασή τους αποτελεί αιτία πολέμου.

Πεδίο μάχης του Ελληνισμού αποτελεί η Ψυχή των ανθρώπων. Ο περιωρισμένος χώρος πίστεως που διαθέτουν οι άνθρωποι αναγκάζει τους Έλληνες να πολεμούν για να κερδίσουν ζωτικό χώρο στις ψυχές των ανθρώπων.

Το Ελληνικό Σύνταγμα επιβάλλει ότι το δικαίωμα Πίστεως στους Θεούς υπερφαλαγγίζει το δικαίωμα ατομικής ιδιοκτησίας. Η Πίστη στους Θεούς είναι απόλυτο δικαίωμα, μη απαλλοτριώσιμο. Η απώλεια ατομικής περιουσίας αποζημιώνεται από το Κράτος μετά την απαλλοτρίωση, ενώ την ατομική Πίστη το κράτος δεν έχει το δικαίωμα να την απαλλοτριώσει καθώς δεν μπορεί να την αποζημιώσει.  

Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν επιτρέπει αλλαγή Πίστεως στους Έλληνες. Ουδείς μπορεί να στερηθεί της Πίστεως στους Θεούς. Από την ημέρα που θα γεννηθεί ως την ημέρα που θα πεθάνει ο Έλλην δεν στερείται της Πίστεώς του. Αλλά λόγω Αθανασίας και Μετεμψυχώσεως της Ψυχής, ακόμα και πριν γεννηθεί και αφού πεθάνει ο Έλλην, είναι αδύνατον να αλλαξοπιστήσει. Ουδείς έχει το δικαίωμα να αποσπάσει ψυχές από το Ελληνικό Έθνος, το έγκλημα ισοδυναμεί με απαγωγή ανθρώπου.

Το Ελληνικό Σύνταγμα προσιδιάζει σε μία Ιερά Παγκόσμια Κυβέρνηση που καλλιεργεί την πτώση όλων των απίστων κυβερνήσεων.

Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν έχει ως σκοπό να διατηρεί μία καθεστηκυία τάξη δημοσίων υπαλλήλων. Αντιθέτως σκοπός του είναι η συγκρότηση ενός δυναμικού κράτους προσανατολισμένο σε συνεχή επέκταση. Γι’ αυτό δεν πρέπει να καθορίζωνται γεωγραφικά σύνορα των Ελληνικών Κρατών, διότι είναι άγνωστα και συνεχώς μεταβαλλόμενα, προς επέκταση. Αλλά αυτό συγχρόνως σημαίνει ότι και τα σύνορα των απίστων κρατών είναι άγνωστα και συνεχώς μεταβαλλόμενα, προς συρρίκνωση.

Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει την εμπόλεμη, αριστοκρατική Δημοκρατία, στην οποία οι υποψήφιοι αξιωματούχοι έχουν ποινικές ευθύνες για ότι αποφασίζουν, πριν εκλεγούν, όταν εκλεγούν, και μετά την λήξη της θητείας των.

Οι ποινικές ευθύνες δεν παραγράφονται, ισχύουν μέχρι θανάτου και μετά θάνατον.

Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει ποινικές ευθύνες για εγκλήματα σκέψεως. Και μόνον η σκέψη για ανάμιξη Ελλήνων με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους αποτελεί ειδεχθές έγκλημα.

Το Ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει ιδεολογίες και διαμέσου αυτών, κατοχυρώνει μηχανισμούς επιλογής ηγετών και σκοπούς του Κράτους, ώστε να μην εξαρτάται από ένα άτομο η σωτηρία του Έθνους.

Το Ελληνικό Σύνταγμα σε όλα τα άρθρα του προστατεύει την συλλογική Ελληνική ταυτότητα και την θέτει πάνω από τα ατομικά δικαιώματα.

Τα ατομικά δικαιώματα προστατεύονται με βάση τους Ιερούς Νόμους.

Τα Ελληνικά Κράτη ως ενεργοί προστάτες των Ελληνικών Εθνών περιλαμβάνουν στην προστασία τους τούς αγέννητους Έλληνες και τους νεκρούς Έλληνες.

 

1ο Κεφάλαιο: Θεϊκή Κυριαρχία

1ο Άρθρο-Θεϊκή Ιδιοκτησία

1. Οι Έλληνες, οι ψυχές των, τα σώματά των είναι Ιδιοκτησία των Αθανάτων Θεών.

2. Η περιουσία των Ελλήνων, η γη, τα δάση, τα ποτάμια, οι θάλασσες, ανήκουν στους Θεούς. Οι Θεοί δίνουν και αφαιρούν την ζωή και τα αγαθά στους Έλληνες.

3. Ουδείς Έλλην δύναται να αφαιρέσει ή να καταστρέψει την Ιδιοκτησία των Θεών.

 

2ο Άρθρο-Πίστη στους Αθανάτους Θεούς

1. Η Πίστη στους Θεούς και οι Ιεροί Ναοί αποτελούν Ιδιοκτησία των Θεών και η καταστροφή τους τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών.

2. Η Πίστη στους Αθάνατους Θεούς είναι απόλυτο δικαίωμα, όπως τα εμπράγματα δικαιώματα. Προστατεύεται έναντι τρίτων.

3. Η Πίστη στους Θεούς αποτελεί την βάση ολόκληρης της Ελληνικής Κοινωνίας. Όλες οι αποφάσεις και οι ενέργειες της Ελληνικής Κοινωνίας λαμβάνονται με βάση την Ελληνική Θρησκεία και το Θέλημα των Θεών.

 

3ο Άρθρο-Πηγή της Εξουσίας

1. Η εξουσία και η κυριαρχία των Ελληνικών Κρατών πηγάζει από τους Αθανάτους Θεούς. Ασκείται υπέρ του Ελληνικού Έθνους.

2. Όποιο Ελληνικό Κράτος θέτει εαυτόν άνωθεν των Αθανάτων Θεών καταλύεται αυτομάτως.

 

4ο Άρθρο-Ισότητα ενώπιον των Θεών

1. Όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον των Αθανάτων Θεών.

2. Ουδείς δύναται να παραβιάσει τις Εντολές των Θεών, την οικογενειακή ζωή των πιστών, ούτε δύναται να παρεμβληθεί στην επικοινωνία με τους Θεούς. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της προστασίας του Νόμου από τέτοιες επιθέσεις.

 

5ο Άρθρο-Βλασφημία κατά των Θεών

1. Ουδείς επιτρέπεται να επιτεθεί στην τιμή και την φήμη των Αθανάτων Θεών. Τοιαύτη επίθεσις ισοδυναμεί με στρατιωτική εισβολή στα Ελληνικά Κράτη, κάτι που αποτελεί αιτία πολέμου.

 

6ο Άρθρο-Η Μοίρα ανθρώπων και Κόσμου

1. Η απόλυτη Κυριαρχία επί γης και ανθρώπων ανήκει σε Αυτούς που δημιούργησαν το Σύμπαν και τον Κόσμο.

2. Οι Αθάνατοι Θεοί καθορίζουν την Μοίρα του ανθρώπου. Ουδείς επιτρέπεται να υποτάσσει τους Έλληνες σε ανθρωπίνους νόμους και να αψηφά τους Θεϊκούς Νόμους.

 

7ο Άρθρο-Ιεροί Κώδικες

1. Τα Ελληνικά Κράτη βασίζονται στην Πίστη ότι δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί από τους Πατρώους.

2. Οι Αθάνατοι Θεοί έχουν το αποκλειστικό δικαίωμα Κυριαρχίας και Νομοθεσίας και απαιτούν αποκλειστική υπακοή στις Εντολές Των.

3. Τα Ιερά Βιβλία των Θεών αποτελούν τους κώδικες πλοηγήσεως του Ελληνικού Έθνους.

4. Οι Έλληνες έχουν ως απαράβατο Δόγμα την επιστροφή κοντά στους Θεούς μετά θάνατον και την επιστροφή στην Γη με την μετεμψύχωση.

5. Η Νίκη στον Ιερό Πόλεμο είναι ο μοναδικός σκοπός υπάρξεως των Ελλήνων.

6. Τα Ελληνικά Κράτη και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις λογοδοτούν ενώπιον Θεών και Ελλήνων. Τα Ελληνικά Κράτη υπάρχουν για να εξασφαλίζουν στο Ελληνικό Έθνος θρησκευτική, πολιτιστική, φυλετική, πολιτική και οικονομική ανεξαρτησία από κάθε ξένη επιρροή.

 

8ο Άρθρο-Ελληνική Θρησκεία και Σύνταγμα

1. Όλα τα άρθρα του Ελληνικού Συντάγματος καθώς και όλες οι αποφάσεις πολιτικές, διοικητικές, οικονομικές, στρατιωτικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και όλοι οι κανονισμοί βασίζονται στην, και διαπερνώνται από την Ελληνική Θρησκεία.

2. Τα Αιώνια Ιερά Δόγματα της Ελληνικής Θρησκείας είναι πάνω από το Ελληνικό Σύνταγμα.

 

9ο Άρθρο-Ανωτάτη Αρχή

1. Ανωτάτη εκτελεστική αρχή του Ελληνικού Έθνους είναι οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες, οι οποίοι κατέχουν, με την καθοδήγηση των Θεών, την απόλυτη εξουσία επί του Έθνους.

2. Η εξουσία τους βασίζεται στην δικαιοσύνη και την ευσέβεια, που αντλούν και οφείλουν στους Θεούς. Είναι οι αποκλειστικοί παιδαγωγοί του Έθνους.

 

2ο Κεφάλαιο: Βασικές Αρχές

10ο Άρθρο-Ποίος είναι Έλλην

1.1 Έλλην είναι μόνον ο πιστός των Αθανάτων Θεών. Συγχρόνως ο Έλλην πρέπει να έχει Ελληνική φυλετική καταγωγή. Το αντίστροφο δεν ισχύει.

1.2 Η Ελληνική εθνικότητα και υπηκοότητα καθορίζονται πρώτα με βάση το θρησκευτικό κριτήριο και μετά με το φυλετικό κριτήριο.

2.1 Η Ελληνική φυλετική καταγωγή τεκμαίρεται όταν κάποιος έχει γεννηθεί από γονείς Έλληνες. Αν μόνον ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Έλλην τότε πιθανώς το τέκνο να δύναται να πάρει Ελληνική υπηκοότητα αλλά ποτέ Ελληνική εθνικότητα.

2.2 Η Ελληνική ιθαγένεια δίνεται σε κάποιον που έχει και τους δύο γονείς Έλληνες στο θρήσκευμα και Έλληνες στην φυλή. Με οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό δεν δίνεται Ελληνική ιθαγένεια.

3.1 Οι γάμοι με αλλοθρήσκους και αλλοφύλους απαγορεύονται δια πυρός και σιδήρου. Οι μικτοί γάμοι δεν αναγνωρίζονται από τα Ελληνικά Κράτη και τιμωρούνται αμείλικτα από τους Ιερούς Νόμους και τον Ποινικό Κώδικα.

3.2 Όποιος ή όποια αναμιγνύεται με αλλοθρήσκους ή αλλοφύλους χάνει αυτομάτως την Ελληνική εθνικότητα και υπηκοότητα. Ταυτοχρόνως τα τέκνα του δεν θα πάρουν ποτέ Ελληνική ιθαγένεια.

3.3 Η εθνικότητα και η υπηκοότητα αφαιρούνται από τον παραβάτη αυτοδικαίως και ούτος δεν έχει δικαίωμα να προσφύγει στα δικαστήρια.

 

11ο Άρθρο-Κανένα δικαίωμα χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις

1. Δεν υπάρχει ούτε αναγνωρίζεται κάποιο δικαίωμα χωρίς αντίστοιχες υποχρεώσεις. Η ρήτρα ισχύει από τους πολίτες προς το κράτος και από το κράτος προς τους πολίτες.

2. Οι υποχρεώσεις όχι μόνον προηγούνται των δικαιωμάτων, αλλά επιπλέον, βάσει ενοχικού δικαίου, η εκπλήρωση αυτών δημιουργεί τα δικαιώματα.

3. Στην ιεραρχία των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, προηγούνται οι κρατικές υποχρεώσεις και ακολουθούν τα κρατικά δικαιώματα. Έπονται οι ατομικές υποχρεώσεις και τέλος έρχονται τα ατομικά δικαιώματα.

 

12ο Άρθρο-Κρατικές Υποχρεώσεις

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να διδάσκουν την Ελληνική Θρησκεία στους Έλληνες.

2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην παροχή δωρεάν παιδείας και υγείας στους Έλληνες.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν κατοικία και εργασία στους Έλληνες.

4. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδότηση στους Έλληνες.

5. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να βοηθούν στην δημογραφική αύξηση και ευγονική αναπαραγωγή των Ελλήνων.

6. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα Ελληνικά γονίδια από ανάμιξη με ξένο αίμα.

7. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα Ελληνικά μιμήδια από τον πολιτιστικό συγκρητισμό, ώστε να πολλαπλασιάζωνται και να εκτοπίζουν τα εχθρικά μιμήδια.

8. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν ενόπλως τα θρησκευτικά, πολιτιστικά, ιδεολογικά, φυλετικά, πολιτικά σύνορα του Ελληνισμού.

9. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν ενόπλως το ζωικό και φυτικό βασίλειο.

10. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν ενόπλως τις θάλασσες, τον αέρα, το περιβάλλον, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του Ελληνικού Έθνους.

11. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν ενόπλως τις υγιείς Ελληνικές ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα.

 

13ο Άρθρο-Κρατικά Δικαιώματα

1. Τα Ελληνικά Κράτη, αφού πρώτα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των προς τους Έλληνες πολίτες, εις το ακέραιο, τότε και μόνον τότε, αποκτούν δικαιώματα επί των Ελλήνων πολιτών.

2. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν το δικαίωμα στρατολογίας Ελλήνων πολιτών.

3. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν το δικαίωμα φορολογίας και εκδόσεως χαρτονομίσματος.

4. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν το δικαίωμα εκδόσεως διοικητικών πράξεων και ψηφίσεως νόμων.

5. Τα κρατικά δικαιώματα σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι αντίθετα με τους Ιερούς Νόμους των Αθανάτων Θεών και τους Ιερούς Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας.

 

14ο Άρθρο-Ατομικές Υποχρεώσεις

1. Τα Ελληνικά Κράτη προστατεύουν τις ατομικές υποχρεώσεις. Προστατεύουν τους πολίτες από τους εγκληματίες που εμποδίζουν τους Έλληνες να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των.

2. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να λατρεύουν τακτικά τους Αθανάτους Θεούς.

3. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να κάνουν πολλά παιδιά και ποτέ να μην αναμιγνύονται με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους.

4. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να υπερασπίζουν τον Ελληνισμό ενόπλως, μέχρι θανάτου.

5. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να επεκτείνουν τα ιδεολογικά και πολιτιστικά σύνορα του Ελληνισμού.

6. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν το περιβάλλον.

7. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να αναπαράγουν ανόθευτο τον Ελληνικό Πολιτισμό.

8. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να σέβωνται τους τάφους των Προγόνων, τους νεκρούς και τους αγέννητους Έλληνες.

9. Οι Έλληνες έχουν την υποχρέωση να μην προσκυνούν ξένους θεούς.

 

15ο Άρθρο-Ατομικά Δικαιώματα

1. Τα Ελληνικά Κράτη προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα των Ελλήνων, τα απορρέοντα από την εκπλήρωση των ατομικών υποχρεώσεων.

2. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου.  

3. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του συνέρχεσθαι.

4. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι.

5. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.

6. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα της ελευθέρας διακινήσεως.

7. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του απαραβιάστου της ιδιωτικής ζωής.

8. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.

9. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

 

3ο Κεφάλαιο: Σκοποί των Ελληνικών Κρατών

16ο Άρθρο-Προστασία Ελληνικής Ιδεόσφαιρας

1. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν ως κύριο σκοπό να προστατεύουν ιδέες, ένστικτα, συμπεριφορές, συναισθήματα, γονίδια, πνευματικές ικανότητες, που συμβάλλουν στην αθανασία της Ελληνικής Ψυχής, της Ελληνικής Φυλής και του Ελληνικού Έθνους.

2. Τα Ελληνικά Κράτη προστατεύουν τους Έλληνες από ιδεολογικές εισβολές.

3. Ευθύνη των Ελληνικών Κρατών είναι η προστασία και επέκταση των ιδεολογικών και πολιτιστικών συνόρων του Ελληνισμού, τα οποία δεν ταυτίζονται με ημεδαπή γεωγραφικά σύνορα.

4. Όλος ο πλανήτης αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού και αντικείμενο προστασίας για τα Ελληνικά Κράτη.

 

17ο Άρθρο-Σύσταση Ελληνικών Κρατών

1. Ελληνικό Κράτος δύναται να συσταθεί σε οποιοδήποτε μέρος του Κόσμου όταν η Ελληνική Κοινότητα φτάσει στο κατάλληλο επίπεδο ωριμάνσεως και εφ’ όσον οι τοπικές συνθήκες επιτρέπουν.

2. Ασχέτως κρατικής υποστάσεως, όλες οι Ελληνικές Κοινότητες ανά τον Κόσμο δρουν με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και τους Ιερούς Κώδικες του Ελληνισμού, χωρίς καμμία παρέκκλιση.

3. Η σύσταση Ελληνικού Κράτους είναι μέσον και όχι αυτοσκοπός.

4. Η γη δεν φτιάχνει κράτος, το κράτος αποκτά γη. Συνεπώς η έννοια του Ελληνικού Κράτους είναι ανεξάρτητη γεωγραφικών συνόρων. Ελληνικό Κράτος δύναται να λειτουργεί και υπό την σκέπη ξένου κράτους, ως κράτος εν κράτει.

5. Το κράτος είναι μία βραχείας σημασίας έννοια. Οι Έλληνες δεν στηρίζονται ούτε πρόκειται να σωθούν από το κράτος. Οι Έλληνες θα σωθούν από την διατήρηση της Φυλής, του Έθνους, και της Θρησκείας, οι οποίες είναι οντότητες αναλλοίωτες, ενώ το κράτος είναι οντότητα που αλλάζει συνεχώς. Γι’ αυτό οι συνταγματικές διατάξεις έχουν βραχεία ισχύ με χρονική διάρκεια τον αιώνα, ενώ αντιθέτως οι Ιεροί Κανόνες έχουν ισχύ χιλιετηρίδων, τέλος τα Θεϊκά Δόγματα έχουν ισχύ αιωνιότητος.

 

18ο Άρθρο-Η Τέχνη της Επιβιώσεως

1.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να διδάσκουν στα μικρά Ελληνόπουλα την τέχνη της εθνικής επιβιώσεως και την επιστήμη του κοινωνικού πολέμου.

1.2 Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υποχρεούται να διδάσκει στους Έλληνες πώς να επιβιώνουν υπό ξένους εχθρικούς κρατικούς σχηματισμούς. Να γνωρίζουν οι Έλληνες πώς να τους διαλύσουν, πώς να τους ανατρέψουν και πώς να επιβάλλουν τον δικό τους κρατικό σχηματισμό.

2.1 Τα Ελληνικά Κράτη υπάρχουν για να προστατεύουν την Ιερά Ελληνική Παράδοση.

2.2 Η Ελληνική Παράδοση υποχρεούνται να διδάσκει στους Έλληνες την χρήση λέξεων και διανοητικών εργαλείων ως οδηγούς επιβιώσεως, αγώνος και απελευθερώσεως από αλλοφύλους και αλλοθρήσκους.

2.3 Καθώς οι Έλληνες ζουν για χιλιάδες χρόνια υπό διωγμούς, για να επιβιώσουν επιβάλλεται να αντισταθούν στους εχθρικούς πολιτισμούς. Επιβάλλεται να τους υποσκάψουν, να τους καταστρέψουν. Οι Έλληνες υποχρεούνται να κατεδαφίσουν τις εγκληματικές κοσμοθεωρίες. 

 

19ο Άρθρο-Δημογραφικό

1.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να αυξάνουν τον αριθμό των Ελλήνων με γεωμετρική πρόοδο ώστε να νικήσουν στον παγκόσμιο δημογραφικό πόλεμο.

1.2 Η υπογεννητικότητα αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ο αριθμός των Ελλήνων ανά πάσα στιγμή στον Κόσμο δεν πρέπει να είναι μικρότερος από εκατό εκατομμύρια.  

2.1 Οι εκτρώσεις απαγορεύονται διότι αποτελούν ανθρωποκτονία εκ προμελέτης και τιμωρούνται ως εσχάτη προδοσία.

2.2 Εξαιρούνται ειδικές περιπτώσεις όπως βιασμός, κίνδυνος για την ζωή της μητέρας, ανίατη αρρώστια του εμβρύου.

3. Τα Ελληνικά Κράτη βρίσκονται σε μόνιμο πόλεμο κατά της γενοκτονίας των Ελλήνων δια αναμίξεως με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους. Οι Αθάνατοι Θεοί τιμωρούν αμείλικτα την ανάμιξη των Ελλήνων με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους. Δεν επιτρέπεται οι Έλληνες να αποβάλλουν το θεϊκό φορτίο από τις πλάτες των. 

4. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην ίδρυση δημογραφικών τραπεζών για την χρηματοδότηση της οικογενείας πέραν την κρατικής βοηθείας.

5. Η πολυμελής Ελληνική Οικογένεια αποτελεί απαράβατη Θεϊκή Εντολή και βασική αξία του Ελληνισμού.

6. Όλα τα Ελληνικά Κράτη επιβάλλουν στις Ελληνικές οικογένειες να ασκούν την ευγονική.

 

20ο Άρθρο-Ελληνικά Γονίδια

1. Τα Ελληνικά γονίδια ως η βασική αντιγραφική μονάδα γενετικής πληροφορίας αποτελούν τα αντιγραφικά μηχανήματα της Ελληνικής Φυλής. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να βοηθούν τα Ελληνικά γονίδια να παραμένουν πολύ στην ζωή, να αντιγράφωνται ταχύτατα, να αντιγράφωνται με ακρίβεια, και να παραμερίζουν τα εχθρικά γονίδια.

2. Τα Ελληνικά Κράτη υπό το βάρος της ευθύνης απέναντι στην Ιστορία θεωρούν τα Ελληνικά γονίδια ως δημόσια περιουσία, χρήζοντα αστυνομικής προστασίας.

3. Οι περιωρισμένες πλουτοπαραγωγικές πηγές, οι περιωρισμένες θέσεις εργασίας, το περιωρισμένο κεφάλαιο, η περιωρισμένη χωρητικότητα στις ψυχές των ανθρώπων, η περιωρισμένη εξουσία δεν αρκούν για όλους τους ανθρώπους. Συνεπώς τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να δημιουργούν χώρο για τα Ελληνικά γονίδια. 

4. Τα Ελληνικά Κράτη απαγορεύουν αυστηρώς την ανάμιξη με αλλοφύλους.

 

21ο Άρθρο-Ελληνικά Μιμήδια

1. Τα Ελληνικά μιμήδια ως η βασική αντιγραφική μονάδα πολιτιστικής πληροφορίας αποτελούν τα αντιγραφικά μηχανήματα του Ελληνικού Πολιτισμού. Τα Ελληνικά Κράτη αντιγράφουν τις Ελληνικές Δοξασίες στις ψυχές των Ελλήνων εξοντώνοντας τις εχθρικές δοξασίες.

2. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να εμβολιάζουν τους Ελληνικούς πληθυσμούς με τα Ελληνικά μιμήδια παράγοντας αντισώματα που βοηθούν την Ελληνική Ψυχή να απορρίπτει αυτομάτως τους εχθρικούς πολιτιστικούς ιούς.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υπό το βάρος της ευθύνης απέναντι στην Ιστορία θεωρούν τα Ελληνικά μιμήδια ως δημόσια περιουσία, χρήζοντα αστυνομικής προστασίας.

4.1 Τα Ελληνικά γονίδια και μιμήδια είναι απείρως πιό σημαντικά από τα γεωγραφικά σύνορα, ως εκ τούτου προηγούνται στην ιεραρχία των γεωγραφικών συνόρων.

4.2 Αν πρέπει να διαλέξουν τα Ελληνικά Κράτη τί θα απολεσθεί, τα Ελληνικά γονίδια και μιμήδια από την μία ή τα γεωγραφικά σύνορα από την άλλη, τα Ελληνικά Κράτη διαλέγουν το δεύτερο, καθώς η απώλεια των γεωγραφικών συνόρων είναι μικρής αξίας.    

5.1 Τα Ελληνικά Κράτη απαγορεύουν αυστηρώς τον πολιτιστικό και θρησκευτικό συγκρητισμό.

5.2 Η ανάμιξη με αλλοθρήσκους αποτελεί εσχάτη προδοσία.

 

22ο Άρθρο-Ελληνική Ψυχή

1.1 Η μάχη για την Ελληνική Ψυχή, για τον Ελληνικό Νου, για την Ελληνική Καρδιά είναι απαραίτητο συστατικό του καθημερινού αγώνος για επιβίωση στα Ελληνικά Κράτη.

1.2 Το πολυτιμότερο αγαθό του Ελληνισμού, στο οποίο παρέχεται ιδιάζουσα προστασία από τα Ελληνικά Κράτη είναι η Ελληνική Ψυχή. Το πνεύμα, η καρδιά, η φυλή, ο πολιτισμός, η περιουσία, έπονται της Ψυχής.

1.3 Η προστασία της Ελληνικής Ψυχής γίνεται δια της Ελληνικής Θρησκείας η οποία κρατά την Ψυχή καρφωμένη στα Πάτρια Ειωθότα. 

2. Τα Ελληνικά Κράτη αναγνωρίζουν ότι η ψυχική, φυλετική, πνευματική και ιδεολογική δύναμη του Ελληνικού Έθνους είναι απείρως σημαντικώτερη από το χρήμα, την γεωπολιτική θέση, τα στρατιωτικά όπλα.

3.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υπερασπίζουν μέχρι θανάτου το άβατον της Ελληνικής Ψυχής.   

3.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα ψυχικά χαρίσματα, και να καλλιεργούν τα πολεμικά ένστικτα των Ελλήνων.

3.3 Τα Ελληνικά υποχρεούνται να προστατεύουν ενόπλως τις πνευματικές ικανότητες, τις επαγγελματικές δεξιοτεχνίες, τις δοξασίες, τις παραδόσεις, τα τελετουργικά, την ενδυμασία, τα τραγούδια, την ποίηση, την τέχνη των Ελλήνων.

 

23ο Άρθρο-Ανθελληνικές δοξασίες

1. Τα Ελληνικά Κράτη υπακούν μόνον στις Θεϊκές Εντολές οι οποίες επιτάσσουν την αμείλικτη εξόντωση ανθελληνικών ιδεών, συμπεριφορών, ηθών, εθίμων, δοξασιών.

2. Τα Ελληνικά Κράτη ποινικοποιούν και εξοντώνουν κάθε επικείμενη καταστροφή του Ελληνισμού εν τω γεννάσθαι. Τα Ελληνικά Κράτη δεν περιμένουν το ιδεολογικό καρκίνωμα να ωριμάσει, να δικτυωθεί και να φωλιάσει στις Ψυχές των Ελλήνων.

3.1 Η ποινικοποίηση ανθελληνικών δοξασιών και το γκρέμισμα της ιδεολογικής υποδομής του εχθρού αποτελούν βασικές υποχρεώσεις των Ελληνικών Κρατών.

3.2 Η παράλειψη ποινικοποιήσεως ανθελληνικών δοξασιών τιμωρείται ως εσχάτη προδοσία.

 

24ο Άρθρο-Ιερός Πόλεμος

1. Ο Ιερός Πόλεμος είναι η μόνιμη κατάσταση των Ελληνικών Κρατών. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να λειτουργούν ως μονάδες μάχης σε κατάσταση μονίμου γενικού πολέμου.  

2. Τα Ελληνικά Κράτη θα σταματήσουν την διεξαγωγή Ιερού Πολέμου όταν όλη η ανθρωπότητα απελευθερωθεί από το σκοτάδι της αθεΐας και πιστέψει στους Αθανάτους Θεούς.

3. Τα Ελληνικά Κράτη δια του Ιερού Πόλεμου μάχονται την καταπίεση και την σκλαβιά που επιβάλλουν οι τύραννοι στους σκλαβωμένους λαούς, οι οποίοι επιθυμούν την με ζήλο υπακοή στους Θεούς.

4. Ο Ιερός Πόλεμος κατά της αποστασίας από τους Αθανάτους Θεούς είναι η βάση των Ελληνικών Κρατών.

5. Ο Ιερός Πόλεμος διεξάγεται εναντίον όλων των εθνών και των φυλών μέχρι να βάλουν στην καρδιά τους τούς Ιερούς Νόμους των Θεών.

6. Ο Ιερός Πόλεμος του Ελληνισμού κατά της απιστίας θανατώνει το ψεύδος και την άγνοια. Τα Ελληνικά Κράτη ή νικούν την ή αφανίζονται από την απιστία.   

7. Ο Ιερός Πόλεμος κατά του πολιτιστικού και θρησκευτικού συγκρητισμού αποτελεί τον στέφανο της δόξης των Εθνομαρτύρων.

 

25ο Άρθρο-Ξένες βάσεις και ξένος έλεγχος

1. Απαγορεύεται η ίδρυση και στάθμευση ξένων ιδεολογικών βάσεων τύπου τζαμιά και χριστιανικές «εκκλησίες», στο εσωτερικό των Ελληνικών Κρατών.

2. Απαγορεύεται η λειτουργία διεθνιστικής οργανώσεως που διεξάγει προσηλυτισμό και η διάδοση κάθε διεθνιστικής ιδεολογίας, στο εσωτερικό των Ελληνικών Κρατών.

3. Οιαδήποτε συμφωνία συνεπάγεται ξένο έλεγχο πάνω στις πλουτοπαραγωγικές πηγές, στην οικονομία, στην θρησκεία, στην πολιτική, στις ένοπλες δυνάμεις, στον πολιτισμό, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή της εθνικής ζωής, καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.

 

4ο Κεφάλαιο: Χαρακτηριστικά των Ελληνικών Κρατών

26ο Άρθρο-Ελληνική Θρησκεία

1. Η Ελληνική Θρησκεία είναι η επίσημη και μοναδική θρησκεία των Ελληνικών Κρατών.

2. Άλλη θρησκεία απαγορεύεται να λειτουργεί μέσα στα Ελληνικά εδάφη καθώς δεν υπάρχει άλλη θρησκεία πλην της Ελληνικής Θρησκείας.

3. Έννοια αθέου ή αλλοθρήσκου δεν υφίσταται ούτε μπορεί να διανοηθεί για Έλληνες πολίτες. Όποιος δηλώνει άθεος ή αλλόθρησκος αυτομάτως θέτει εαυτόν εκτός Ελληνικού Έθνους και Κράτους. 

4. Όλοι οι Έλληνες διδάσκονται υποχρεωτικώς την Ελληνική Θρησκεία από παιδιά, άνευ εξαιρέσεως.

5. Όλες οι εκδηλώσεις της δημοσίας ζωής είναι θρησκευτικές. Σε όλες τις δημόσιες εορτές η Ελληνική Θρησκεία κατέχει πρωτεύοντα ρόλο και οι Έλληνες Ιερείς αποτελούν τιμώμενες προσωπικότητες.

6. Σε όλες τις βαθμίδες της εξουσίας οι Έλληνες αξιωματούχοι, πριν την έναρξη διεργασιών, προσεύχονται στους Αθανάτους Θεούς.

7. Σε όλες τις εργασίες, όπως εργοτάξια, καταστήματα, νοσοκομεία, οι Έλληνες προσεύχονται στους Αθανάτους Θεούς. Όποιος δεν προσεύχεται στους Θεούς δεν βρίσκει εργασία.

8. Η Ελληνική Θρησκεία αποτελεί εργαλείο πολέμου και επιβιώσεως των Ελλήνων. Συγχρόνως είναι μέσον διαδόσεως του Ελληνικού Πολιτισμού.

9. Η οποιαδήποτε υποβάθμιση της Ελληνικής Θρησκείας στην δημόσια ζωή από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα σχολεία, την δικαιοσύνη, τους πολιτικούς ή άλλον φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, τιμωρείται ως έγκλημα εσχάτης προδοσίας. 

 

27ο Άρθρο-Ελληνικός Γάμος, ονοματοθεσία, κηδεία

1. Η Ιεροπραξία του Ελληνικού Γάμου τελείται μόνον μεταξύ Έλληνος και Ελληνίδος.

2. Η Ιεροπραξία τελείται από Έλληνες Ιερείς αφού πρώτα εξετάσουν αν το ζευγάρι πληροί όλες τις προϋποθέσεις για γάμο.

3. Γάμος μεταξύ Έλληνος και αλλοθρήσκου ή αλλοφύλου δεν αναγνωρίζεται ούτε από τους πολιτικούς ούτε από τους θρησκευτικούς νόμους. Έλλην νυμφευόμενος αλλόθρησκο ή αλλόφυλο χάνει αυτομάτως την εθνικότητα και υπηκοότητά του.

4. Ο γάμος τελείται με κύριο σκοπό την τεκνοποιία.

5.1 Απαγορεύεται το ζευγάρι να έχει διαφορά ηλικίας μεγαλύτερη των δέκα ετών, διότι τεκμαίρεται άλλου είδους κίνητρο, πλην της αγάπης και της τεκνοποιίας.  

5.2 Ο άνδρας και η γυναίκα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος για να νυμφευθούν.

5.3 Για να συγκατατεθούν οι Ιερείς και η Πολιτεία για τον γάμο, πρέπει να προηγηθούν εκτεταμένες ιατρικές εξετάσεις του ζεύγους ώστε να αποφευχθούν κληρονομικές ή ανίατες αρρώστιες. Χωρίς πιστοποιητικό καλής υγείας ο γάμος δεν τελείται.

6. Το Ελληνικό Ιερατείο και η Ελληνική Πολιτεία προσέχουν ώστε όλοι οι κανόνες ευγονικής να εφαρμόζωνται στους υποψηφίους γονείς.

7. Ο γάμος είναι κυρίως θρησκευτική πράξη και εν μέρει πολιτική. Δεν υπάρχει ούτε αναγνωρίζεται έννοια πολιτικού γάμου μεταξύ Ελλήνων.

8. Η ονοματοθεσία του νεογνού γίνεται με Ιεροπραξία από Έλληνες Ιερείς. Δίδεται υποχρεωτικώς αρχαιοελληνικό όνομα.

9. Η Ελληνική κηδεία ως Ιεροπραξία αναγγέλλει το ταξίδι προς τους Θεούς του αποδημήσαντος. Ο νεκρός θάβεται σύμφωνα με τα αρχαία Ελληνικά ταφικά έθιμα από Έλληνες Ιερείς.

 

28ο Άρθρο-Ελληνική Γλώσσα

1. Επίσημη γλώσσα των Ελληνικών Κρατών είναι η Αρχαία Ελληνική, με πρωτοκαθεδρία της Ομηρικής Διαλέκτου.

2. Ενδιάμεσος σταθμός προς την Αρχαία Ελληνική είναι η απλή καθαρεύουσα. Όλοι οι νομικοί κώδικες και οι αποφάσεις των διοικητικών αρχών γράφονται σε απλή καθαρεύουσα. 

 

29ο Άρθρο-Ελευθερία του Τύπου

1. Για την προστασία του Ελληνικού Έθνους και την προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού, η ελευθερία του Τύπου είναι πλήρως εξασφαλισμένη. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αποτελούν ατομική και όχι κρατική ιδιοκτησία.

2. Όστις δια του Τύπου επιδιώκει την εξύβριση των Αθανάτων Θεών, την προσβολή της Ελληνικής Θρησκείας, την διάλυση του Ελληνικού Έθνους ή την καταστροφή του Ελληνικού Πολιτισμού, τιμωρείται με την εσχάτη των ποινών.

3.1 Απαγορεύεται η συγγραφή, εκτύπωση, διανομή και εμπορία συγγραμμάτων με ανθελληνικό περιεχόμενο. Τα ανθελληνικά συγγράμματα θα πολτοποιούνται και το χαρτί θα παραδίδεται προς ανακύκλωση.

3.2 Ο συντάκτης του δημοσιεύματος, ο εκδότης, ο τυπογράφος και ο διανομεύς υπέχουν εξ ίσου ποινική ευθύνη. Το έγκλημα είναι αυτόφωρο και διαρκές, ήτοι ακόμη και αν παύσει η κυκλοφορία του εντύπου ο εγκληματίας τιμωρείται.

4. Τα μέσα μαζικής ενημερώσεως υποχρεούνται να υπηρετούν την διάδοση της Ελληνικής Θρησκείας και του Ελληνισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ειρήνη και πολιτισμός σε όλον τον Κόσμο.

5. Η προβολή σε καθημερινή βάση της Ελληνικής Ιστορίας και του Ελληνικού Πολιτισμού είναι υποχρεωτική.

6. Απαγορεύεται αυστηρώς η εκπομπή προγραμμάτων που εξευτελίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και προσβάλλουν τα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα. 

 

30ο Άρθρο-Αιτίες Πολέμου

1. Τα Ελληνικά Κράτη βρίσκονται σε μόνιμη κατάσταση ακηρύκτου πολέμου καθώς τα εθνικά, φυλετικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά σύνορα του Ελληνισμού αλληλο-επικαλύπτονται ή δεν ταυτίζονται ή δεν συνδέονται καθόλου.

2. Τα πολιτιστικά, φυλετικά και θρησκευτικά σύνορα του Ελληνισμού προστατεύονται ενόπλως. 

3. Η εισβολή αλλότριας δοξασίας ή η παρεμπόδιση επεκτάσεως των Ελληνικών πολιτιστικών, φυλετικών και θρησκευτικών συνόρων αποτελεί αιτία πολέμου χαμηλής εντάσεως.

4. Τα Ελληνικά Κράτη προστατεύουν ενόπλως περισσότερο τις δοξασίες από τα εδάφη. Η εισβολή αλλοτρίων δοξασιών είναι απείρως πιό επικίνδυνη από την εισβολή αλλοτρίων στρατευμάτων.

5. Η στρατιωτική εισβολή αλλοφύλων ή αλλοθρήσκων στρατευμάτων σε Ελληνικά Εδάφη δεν αποτελεί υποχρεωτικώς αιτία γενικού στρατιωτικού πολέμου, διότι τα εδάφη του αλλοφύλου ή αλλοθρήσκου εισβολέως αποτελούν Ελληνικά Εδάφη.

6. Κήρυξη γενικού στρατιωτικού πολέμου γίνεται παντού και πάντα όταν αμφισβητείται η Κυριαρχία των Θεών από Έλληνες ή αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους.

  

31ο Άρθρο-Μέσα παραγωγής

1. Οι Έλληνες απολαμβάνουν το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας πλούτου και μέσων παραγωγής.

2. Τα μέσα παραγωγής πρέπει να εξυπηρετούν την επιβίωση και την οικονομική ανάπτυξη του Ελληνικού Έθνους και ποτέ των αλλοθρήσκων ή αλλοφύλων

3. Ουδείς Έλλην δύναται να πωλήσει την επιχείρησή του και τα μέσα παραγωγής σε αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους.

4.1 Οι Ελληνικές επιχειρήσεις υποχρεωτικώς λειτουργούν με γνώμονα την αύξηση της δεξιοτεχνίας των Ελλήνων εργαζομένων. Απαγορεύεται η μεταφορά επιχειρήσεων στο εξωτερικό για δήθεν κερδοσκοπικούς λόγους.

4.2 Το κέρδος στις επιχειρήσεις ορίζεται ως η αύξηση των τεχνογνωσίας και της εμπειρίας στην κατασκευή πολυπλόκων μηχανημάτων.

4.3 Το Εθνικό Λογιστικό Σχέδιο καθορίζει ότι το κέρδος των επιχειρήσεων δεν μετράται ποτέ στο δικό της λογιστήριο, αλλά συλλογικά στα λογιστήρια συγγενών επιχειρήσεων. Το κέρδος μίας Ελληνικής επιχειρήσεως εξαρτάται από το αν παρουσιάζουν κέρδη οι ενδιάμεσες κατασκευαστικές επιχειρήσεις που την προμηθεύουν με εξαρτήματα, πρώτες ύλες και μηχανήματα. Αν οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις δεν παρουσιάζουν κέρδη αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη Ελληνική επιχείρηση αγοράζει εξαρτήματα, πρώτες ύλες και μηχανήματα από αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους. Οπότε όσα κέρδη και αν εμφανίζει στο δικό της λογιστήριο αποτελούν προϊόν εγκλήματος καθώς αποτελούν υφαρπαγή κερδών των ενδιαμέσων Ελληνικών επιχειρήσεων.    

4.4 Οι επενδύσεις των Ελληνικών επιχειρήσεων ποτέ δεν αποφασίζονται βάσει της παρούσης και μελλοντικής αξίας του χρήματος. Αποφασίζονται βάσει του Εθνικού συμφέροντος.

5.1 Αν απαλλοτριωθεί η ατομική ιδιοκτησία Έλληνος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, τότε τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να τον αποζημιώσουν στην τρέχουσα τιμή της αγοράς, χωρίς να αναγκαστεί ο πολίτης σε δικαστικό αγώνα.

5.2 Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί την ημερομηνία ανακοινώσεως της απαλλοτριώσεως της περιουσίας, αλλιώς η απαλλοτρίωση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.  

 

32ο Άρθρο-Διαρκή εγκλήματα

1.1 Όλα τα εγκλήματα κατά της Θρησκείας, του Έθνους, της Φυλής, του Πολιτισμού είναι διαρκή. Δεν παραγράφονται ακόμη και με το πέρασμα χιλιετηρίδων.

1.2 Τα διαρκή εγκλήματα τιμωρούνται αναδρομικά, μετά θάνατον, και ενοχοποιούν τις επόμενες γενεές του εγκληματίου. Η τιμωρία αφορά ημεδαπούς και αλλοδαπούς.

2.1 Τα βραδυφλεγή εγκλήματα, όπως αλλαγή εθνισμού των Ελλήνων, γενετική μετάλλαξη του υλικού των Ελλήνων, καρκινογένεση, μη άνδρωση λόγω ορμονών στα τρόφιμα, έχουν επιπτώσεις πέραν της μίας ανθρωπίνης ζωής. Συνεπώς δεν ισχύουν χρονικοί περιορισμοί στην ποινική δίωξη αυτών των εγκλημάτων.

2.2 Επειδή οι συνέπειες των βραδυφλεγών εγκλημάτων δεν φαίνονται αμέσως, ούτε τα αποτελέσματά τους είναι ευκόλως ορατά παρά μόνον σε όσους μελετούν ιστορία και ανθρωπιστικές επιστήμες, οι τιμωρίες πρέπει να είναι πολύ σκληρές.

3.1 Η άμβλυνση στη διάθεση για θεραπεία και απόδοση ευθυνών στα διαρκή εγκλήματα αποτελεί εσχάτη προδοσία.

3.2 Τα Ελληνικά Κράτη στηρίζονται στην ιστορία, την ανθρωπολογία και την βιολογία ώστε να τιμωρούν αμείλικτα τα διαρκή και βραδυφλεγή εγκλήματα πριν μετατραπούν σε ανίατες κοινωνικές αρρώστιες.

 

33ο Άρθρο-Η Κατάρα των Θεών

1. Όλες οι φυλές είναι ίσες απέναντι στους Αθανάτους Θεούς, πλην της Ελληνικής. Όλες οι φυλές αναμίχθηκαν μεταξύ τους διότι ευεργετήθηκαν από τους Θεούς, αλλά οι Έλληνες τιμωρήθηκαν από τους Θεούς διότι ορίστηκε να υποφέρουν τα βάσανα της ανθρωπότητος. Όποια φυλή πάει να αναμιχθεί μαζί τους διαπράττει έγκλημα. Οι Αθάνατοι Θεοί δεν επιτρέπουν να μετακυλίσει η Ελληνική Φυλή το βάρος και την τιμωρία της σε άλλη φυλή, διότι τότε θα την αφανίσουν από προσώπου γης.

2. Οι άλλες φυλές ευτύχησαν να αυξηθούν δια της αναμίξεως ενώ η Ελληνική Φυλή θα παραμείνει ολιγάριθμη εξ αιτίας των ανομιών της. Η Ελληνική Φυλή οφείλει να σηκώσει μόνη της το βαρύ φορτίο που της επέβαλλαν οι Θεοί.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υποφέρουν την θεόσταλτη συμφορά τους, η οποία ορίζει ότι οι Έλληνες θα υποφέρουν το Θεϊκό Μαρτύριο διότι έφεραν το Φως στους ανθρώπους.

4. Η συμφορά των Ελλήνων φέρνει την ειρήνη και την ασφάλεια στον Κόσμο. Οι Θεοί ευλόγησαν τα ξένα έθνη να είναι πολυπολιτιστικά, πολυθρησκευτικά, πολυφυλετικά ώστε να υπάρχει αρμονία μεταξύ όλων των ανθρώπων. Αυτό απαγορεύεται στους Έλληνες διότι έτσι ελαφρύνουν την συμφορά τους και τραβούν πάνω τους την Θεϊκή Οργή.

5. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβωνται, να διατηρούν και να προωθούν τον πολυπολιτισμό και την ανάμιξη των φυλών της γης σύμφωνα με το Θεϊκό Σχέδιο, ώστε τα έθνη να είναι ελεύθερα από κάθε ανθυγιεινή σχέση και επαφή με εθνικισμούς, ανθελληνισμό και ξενοφοβία.

6. Η πολιτιστική και θρησκευτική ένωση των φυλών της γης αποτελεί κύριο μέλημα των Θεών. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να ξεκαθαρίζουν κάθε εμπόδιο που βρίσκουν μπροστά τους τα ξένα έθνη ώστε να οδηγηθούν κοντά στους Θεούς.

 

34ο Άρθρο-Προστασία αλλοφύλων και αλλοθρήσκων από την Οργή των Θεών

1. Οι Έλληνες, καταραμένοι από τους Θεούς να σμιλεύουν με το αίμα τους την αδαμάντινη πορεία της Ιστορίας, δεν αφήνουν τους αλλοφύλους και αλλοθρήσκους να υποστούν και αυτοί την Οργή των Θεών.

2.1 Τα Ελληνικά Κράτη για την ασφάλεια των αλλοφύλων και αλλοθρήσκων σχηματίζουν πολλαπλές γραμμές βοηθείας των στα διαφορετικά επίπεδα συνόρων.

2.2 Οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προς αποφυγή της Θεϊκής Οργής προστατεύονται και συγχρόνως τιμωρούνται οι Έλληνες που τους κάνουν κακό.

3.1 Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προστατεύονται από την παροχή ρεύματος από Ελληνική εταιρεία.

3.2 Για την αποφυγή εργασιακής εκμεταλλεύσεως των αλλοφύλων και αλλοθρήσκων προστατεύονται από την παροχή εργασίας Ελλήνων εργοδοτών.

3.3 Για την αποφυγή απωλείας των χρημάτων τους οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προστατεύονται από το άνοιγμα λογαριασμού σε Ελληνική τράπεζα. 

3.4 Για την αποφυγή προστριβών με συγγενείς των οι αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι προστατεύονται από την ενοικίαση Ελληνικής κατοικίας.

3.5 Για την αποφυγή λοιμώξεων οι αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι προστατεύονται από την προσφυγή σε Ελληνικές υπηρεσίες υγείας.

3.6 Για την αποφυγή σωματικών βλαβών οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προστατεύονται από την παροχή αδείας οδηγήσεως.

3.7 Για την αποφυγή εκμεταλλεύσεως από Έλληνες οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προστατεύονται από την παροχή αδείας υδροδοτήσεως και τηλεφώνου.

3.8 Για την αποφυγή τροφικής δηλητηριάσεως οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προστατεύονται από την αγορά Ελληνικών τροφίμων.

3.9 Για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος οι αλλόφυλοι και οι αλλόθρησκοι προστατεύονται από την ελευθέρα μετακίνηση στα Ελληνικά Εδάφη.

3.10 Όποιος Έλλην βοηθά ή παντρεύεται αλλόφυλο ή αλλόθρησκο του προκαλεί μεγάλο κακό. Εφ’ όσον έτσι προκάλεσε την Θεϊκή Οργή για την δυστυχία που έφερε στον αθώο, ο Έλλην αποβάλλεται από το Ελληνικό Έθνος.

 

35ο Άρθρο-Πόλεμος κατά Διαφθοράς

1. Τα Ελληνικά Κράτη βρίσκονται σε διαρκή πόλεμο κατά της διαφθοράς. Έχουν την απόλυτη ευθύνη για την συγκράτηση της προσωπικότητος από την ηθική κατάπτωση. Η δωροδοκία, η χαρτοπαιξία, η ιδιοτέλεια, η αδιαφορία, η απάθεια, η αδράνεια, η ολιγωρία, η καταστροφή του συνανθρώπου προς ίδιον όφελος, αποτελούν κοινωνικές αρρώστιες προς εντατική θεραπεία.  

2. Τα Ελληνικά Κράτη επιβάλλουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος με οδηγό την Ελληνική Θρησκεία. Δεν επιτρέπεται τα άτομα να παρεκκλίνουν από την Ελληνική Κοσμοαντίληψη και να υποδουλώνωνται στην διαφθορά του ανθελληνισμού.

3. Η Ελληνική Θρησκεία καθορίζει τον στόχο, το πλαίσιο, την κατεύθυνση των Ελληνικών Ηθικών Αρχών και Αξιών.

4. Η τόλμη, η ανιδιοτέλεια, η σύγκρουση μέχρι εσχάτων, η πρωτοπορεία του ομαδικού συμφέροντος έναντι του ατομικού, αποτελούν βασικές αξίες του Ελληνισμού, τις οποίες τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να εμφυτεύουν στις ψυχές των Ελλήνων.

5. Η πάταξη της διαφθοράς επιβάλλεται με την διάδοση του μίσους από τον λαό και της τρομοκρατήσεως του πολιτικού απατεώνος. Κάθε κλεμμένη δραχμή από το δημόσιο ταμείο αυτομάτως μεταφράζεται σε αφαίρεση ανθρωπίνων ζωών, σε καταστροφή δασών, σε έλλειψη φαρμάκων, σε έλλειψη σχολείων.

6. Η κατάχρηση δημοσίου χρήματος τιμωρείται με διαπόμπευση και θάνατο.

7. Τα Ελληνικά Κράτη απαγορεύουν αυστηρώς την εγκληματική διακίνηση ιδεών, προϊόντων, κεφαλαίων, ανθρώπων, η οποία αποτελεί την κυρία αιτία της διαφθοράς.

8. Οι εχθροί του Ελληνισμού συναγωνίζονται για το ποιός θα κατακλέψει τον Ελληνικό λαό περισσότερο, για το ποιός θα παράγει τα πιό ελαττωματικά προϊόντα, για το ποιός θα εκμεταλλευθεί περισσότερο μία έγκυο εργαζόμενη γυναίκα. Αυτός ο συναγωνισμός για το ποιός θα κάνει το μεγαλύτερο κακό στην φύση, στα ζώα, στους ανθρώπους αποτελεί ειδεχθές έγκλημα, τιμωρούμενο με την ποινή του θανάτου.

9. Ο χρηματισμός κρατικών αξιωματούχων για οποιοδήποτε λόγω αποτελεί εσχάτη προδοσία. Εγκληματικές ενέργειες όπως ο χρηματισμός για την εύρεση εργασίας σε ψηφοφόρο, για την απελευθέρωση εμπόρων ναρκωτικών, για ανάθεση δημοσίων έργων, τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.

10. Η διαφθορά, η αδιαφορία, η ανευθυνότητα, η απάθεια, η αδράνεια, η ατιμωρησία, αποτελούν ποινικά αδικήματα. Όταν διαπράττονται από ανωτάτους κρατικούς λειτουργούς αποτελούν εσχάτη προδοσία και τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.

11. Η παράλειψη τιμωρίας των εγκλημάτων αποτελεί ειδεχθές έγκλημα.

 

36ο Άρθρο-Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία

1.1 Τα Ελληνικά Κράτη κτίζουν τις πόλεις των βάσει του Ιπποδαμείου πολεοδομικού συστήματος.

1.2 Οι Ελληνικές πόλεις κατασκευάζονται με τεχνικά κριτήρια και πληθυσμιακούς περιορισμούς, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να παραβιαστούν.

1.3 Ύδρευση, αποχέτευση, αποκομιδή απορριμμάτων, φωτισμός, εργατικές κατοικίες, βιομηχανικές περιοχές, δημόσια κτήρια και πληθυσμιακή χωρητικότητα δεν επιτρέπεται να σχεδιάζωνται εκ των υστέρων.   

2. Όλα τα δημόσια κτήρια υποχρεωτικώς κατασκευάζονται βάσει της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής.

3. Όλοι οι δημόσιοι χώροι υποχρεωτικώς στολίζονται με αγάλματα Θεών και ανδριάντες επιφανών Ελλήνων.

4. Οι κακοτεχνίες των δημοσίων έργων συνεπάγονται ποινικές ευθύνες και αυστηρότατες κυρώσεις για τους κατασκευαστές, για τους υπογράψαντας τις συμβάσεις, για τους τεχνικούς ελεγκτές οι οποίοι παρακολουθούν την ολοκλήρωση του έργου.    

 

37ο Άρθρο-Βιομηχανία

1. Η οικονομία των Ελληνικών Κρατών στηρίζεται στην παραγωγική διαδικασία.  Η Ελληνική οικονομία βασίζεται στην ωργανωμένη βιομηχανία μηχανουργικών κατεργασιών.

2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν την μικρή, την μεσαία και την μεγάλη επιχείρηση από τον ξένο ανταγωνισμό.

3. Τα Ελληνικά κράτη υποχρεούνται να αναπτύσσουν την βαριά και ελαφριά  βιομηχανία.

4. Επιβάλλεται η ίδρυση βιομηχανιών αεροναυπηγικής, ναυπηγικής, αυτοκινητοβιομηχανίας, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών προϊόντων σε μαζική κλίμακα.

 

5ο Κεφάλαιο: Οργάνωση του Πολιτεύματος

38ο Άρθρο-Είδος Πολιτεύματος

1.1 Το πολίτευμα των Ελληνικών Κρατών είναι η ένθεη, ιεραρχημένη, πειθαρχημένη και αριστοκρατική Δημοκρατία.

1.2 Η Ελληνική Θρησκεία, η διαβάθμιση αξιωμάτων, η πειθαρχία στους ανωτέρους και η επιλογή των αρίστων, αποτελούν τα θεμέλια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2. Η λαϊκή ψήφος δίδεται σε πρόσωπα και όχι σε κόμματα για την κατοχή της εκτελεστικής εξουσίας. Δεν ισχύει η αρχή της δεδηλωμένης.

3. Όλα τα Ελληνικά Κράτη συστήνουν δύο νομοθετικά σώματα, την Γερουσία και την Βουλή. Ο αριθμός γερουσιαστών και βουλευτών καθορίζεται αναλόγως των δημογραφικών, ιστορικών και κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε εποχή.

4.1 Η εκτελεστική εξουσία είναι εκλογικώς ανεξάρτητη από την νομοθετική εξουσία. Η χρονική περίοδος εκλογής νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας είναι διαφορετική. Η διάρκεια κάθε κυβερνήσεως και κάθε νομοθετικού σώματος είναι τετραετής.

4.2 Οι εκλογές γίνονται σε δύο στάδια τουλάχιστον. Δεν επιτρέπονται άμεσες εκλογές. Η ανάδειξη της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας γίνεται από εκλέκτορες.

4.3 Δεν επιτρέπεται να ψηφίζουν αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι, αμόρφωτοι και εγκληματίες.

 

39ο Άρθρο-Λυκούργειο Σύστημα

1. Σύμφωνα με τις αρχές του Λυκούργου στην Ελληνική Δημοκρατία συνυπάρχουν οι άριστοι, οι ολιγαρχικοί και οι δημοκρατικοί. Το σύστημα επιτρέπει και στις τρεις τάξεις την συνύπαρξη για την επίτευξη της ισορροπίας.

2. Δεν ισχύει η αρχή της αριθμητικής πλειοψηφίας για την εγκυρότητα των αποφάσεων. Ισχύει η αρχή της ποιότητος, η ποσότητα συνήθως δεν συνάδει με την ποιότητα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει του τί είναι σωστό και όχι βάσει του διαχωρισμού πλειοψηφίας-μειοψηφίας.  

3. Για να ληφθεί απόφαση με βάση την αριθμητική πλειοψηφία επιβάλλεται να ελεγχθούν τα εξής: ποιός διαμορφώνει την κοινή γνώμη έτσι ώστε αυτή να ψηφίσει με συγκεκριμένο τρόπο. Επιβάλλεται η ανάλυση της συνθέσεως της πλειοψηφίας, διότι αλλιώς θα ψηφίσουν αλλόφυλοι, αλλόθρησκοι, αμόρφωτοι και εγκληματίες. Ανίχνευση του μορφωτικού επιπέδου της πλειοψηφίας ώστε να θεωρηθεί ικανή να λάβει αποφάσεις. Ο έλεγχος από Ιερείς του μηχανισμού συλλογής ψήφων, του μηχανισμού μετατροπής ψήφων σε έδρες, του βαθμού δεσμεύσεως των υποψηφίων προς τήρηση των υποσχέσεων, των κριτηρίων επιλογής υποψηφίων από λίστες, είναι αυστηρότατος.

4. Ένας υποψήφιος κρατικός αξιωματούχος αναλαμβάνει δεσμεύσεις για το τί επιτρέπεται και τί δεν επιτρέπεται να αλλάξει.

5. Η αριθμητική πλειοψηφία είναι κάτι αόριστο και ακαθόριστο. Ασφαλέστερη πηγή αποφάσεων αποτελεί η Θρησκεία, η Ιστορία, και οι Ιεροί Κώδικες του Ελληνισμού.

 

40ο Άρθρο-Ελληνικό Ιερατείο

1. Το Ελληνικό Ιερατείο αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό συμβούλιο, το οποίο διοικεί σε κάθε Ελληνικό Κράτος. Το Ελληνικό Ιερατείο είναι ο απόλυτος κυρίαρχος του Ελληνικού Έθνους κάτω από την σκέπη των Αθανάτων Θεών. 

2. Οι Αρχιερείς κατέχουν την απόλυτη εξουσία του Ελληνικού Έθνους. Δεν εκλέγονται από τον λαό, προάγονται από ανωτέρους Ιερείς. Μόνον οι πολιτικοί εκλέγονται από τον λαό.

3. Θέσεις εκτελεστικής εξουσίας δύνανται να καταληφθούν από μη Ιερείς αλλά όλες οι αποφάσεις των, για όλα τα ζητήματα, υπόκεινται στην έγκριση του Ελληνικού Ιερατείου.

4. Το Ελληνικό Ιερατείο, ανά πάσα στιγμή, δύναται να καθαιρεί από την θέση του τον οποιονδήποτε πολιτικό αρκεί η απόφαση να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, βάσει των Ιερών Νόμων της Ελληνικής Θρησκείας.

5.1 Το Ελληνικό Ιερατείο δεν εκλέγεται. Οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες, αφού περάσουν αυστηρή εκπαίδευση και σκληρές δοκιμασίες, προβιβάζονται από ανωτέρους Ιερείς και Ιέρειες.

5.2 Το Ελληνικό Ιερατείο λαμβάνει σκληρή πολιτική εκπαίδευση, με βάση την ιστορία, τις πολιτικές επιστήμες, την πολιτική κοινωνιολογία, την πολιτική ψυχολογία, την συγκριτική ιστορία πολιτισμών, την πολιτική οικονομία, τις στρατιωτικές επιστήμες, την ιατρική, τα μαθηματικά, την αστρονομία, την φιλοσοφία, τις νομικές επιστήμες. 

6.1 Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και το στράτευμα κυριαρχεί ο Ιερός Θεσμός του Ιερατικού Επιτρόπου. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες ένας Έλλην Ιερεύς επιβλέπει τις αποφάσεις, τον τρόπο λειτουργίας, τις προσλήψεις, τις αναδείξεις και απολύσεις στελεχών.

6.2 Ο Έλλην Ιερεύς ελέγχει την συμπεριφορά, τις ιδέες, τα ήθη και τα έθιμα των στελεχών της εξουσίας ώστε να μην παρεκκλίνουν κατ’ ελάχιστον από τον Δρόμο και τις Εντολές των Αθανάτων Θεών.

7. Αν και όλοι οι θεσμοί του πολιτεύματος εκλέγουν μόνοι των τους ανωτάτους αξιωματούχους, όπως το δικαστικό σώμα και το στράτευμα, εν τούτοις υπόκεινται στην συγκατάθεση των Ιερατικών Επιτρόπων.

8. Οι Ιερατικοί Επίτροποι είναι απαραβίαστοι. Κατέχουν εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία. Είναι υπόλογοι στους ανωτέρους των, στο Ελληνικό Έθνος και στους Αθανάτους Θεούς.

9. Οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες είναι επιφορτισμένοι με την αύξηση της Ελληνικής Φυλής, με την διδασκαλία της κοινωνικής και εθνικής επιβιώσεως, με την θεραπεία των κοινωνικών αρρωστιών, στην θεωρία και στην πράξη.

10. Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο και ειρήνη.

11.1 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία στην Παιδεία.

11.2 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία στα μέσα μαζικής ενημερώσεως.

11.3 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία στην διαφύλαξη των ηθών και των εθίμων.

11.4 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στους πολιτικούς.

11.5 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στο στράτευμα και την δικαιοσύνη και την οικονομία.

11.6 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στην θρησκευτική φυλετική και πολιτιστική διαδρομή που διαγράφει το Ελληνικό Έθνος.

11.7 Το Ελληνικό Ιερατείο έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στις ιδέες, στα συναισθήματα, στην συμπεριφορά, στα ένστικτα του Έλληνος.

12. Οι Έλληνες Ιερείς και οι Ελληνίδες Ιέρειες έχουν την απόλυτη ευθύνη για την προστασία των ιδεολογικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών, φυλετικών, βιολογικών, και οικονομικών συνόρων.

13. Η ποινή του θανάτου ισχύει για όποιον προσβάλλει ή απειθεί στις εντολές του Ελληνικού Ιερατείου.

14. Το Ελληνικό Ιερατείο εκπαιδεύεται με τις αρχές στρατιωτικού σώματος και έχει αποστολή όμοια με των Ενόπλων Δυνάμεων στο θρησκευτικό, φυλετικό και πολιτιστικό πεδίο.

15. Οι Έλληνες Ιερείς μετά το πέρας της δευτεροβαθμίας εκπαιδεύσεως φοιτούν σε Ιερατικές Ακαδημίες με τετραετή βασική εκπαίδευση. Οι ικανώτεροι συνεχίζουν σε μεταπτυχιακές σπουδές για να λάβουν διδακτορικά διπλώματα.

16.1 Το Ελληνικό Ιερατείο επιβλέπει και ελέγχει το κτίσιμο Ελληνικών Ναών και την έκδοση της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

16.2 Το Ελληνικό Ιερατείο επιβλέπει και ελέγχει την προστασία Ναών, αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων

16.3 Το Ελληνικό Ιερατείο καθορίζει τί και πώς πρέπει να κτισθεί, στις προτομές Ιερέων, Ηρώων, Σοφών, στις αναθηματικές στήλες, στα αγάλματα Θεών και σε ποιό μέρος πρέπει να κτισθούν.

 

41ο Άρθρο-Δικαιοσύνη

1. Βάση της Δικαιοσύνης είναι τα Ιερά Βιβλία και η Ελληνική Θρησκεία.

2. Δικαστές δύνανται να γίνουν μόνον όσοι έχουν ευσέβεια στους Θεούς.

3. Οι Δικαστές έχουν ψηλά και στις πλάτες των τα αγάλματα των Θεών για να νοιώθουν κοντά τους το άγρυπνο μάτι των Θεών που τιμωρεί αμείλικτα τους δικαστές που αδικούν.

4. Η σύσταση θρησκευτικών δικαστηρίων, εξετάζοντα τα εγκλήματα περί θρησκείας, ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελλήνων Ιερέων και Ελληνίδων Ιερειών. 

5. Το έμβλημα της Ελληνικής Δικαιοσύνης είναι το: ουδείς αθώος καταδικάζεται, ουδείς ένοχος αθωώνεται.

6. Η αντεγκληματική πολιτική κτίζεται γύρω από το δόγμα της ποινικοποιήσεως της εγκληματικής σκέψεως. Τιμωρούνται προπαρασκευαστικές σκέψεις, δηλαδή εγκληματικές ιδέες, εγκληματικά ένστικτα, εγκληματικές συμπεριφορές, εγκληματικά  συναισθήματα πολύ πριν διαπραχθεί το έγκλημα.

7.1 Τα μέτρα που λαμβάνει η Δικαιοσύνη και η αυστηρότητα των νόμων εξαρτώνται από την συχνότητα, την επικινδυνότητα και τον αριθμό των εγκλημάτων. Σκοπός είναι ο μηδενισμός των εγκλημάτων σε όλα τα επίπεδα.

7.2 Η ταχεία απονομή δικαιοσύνης αποτελεί δόγμα και όχι πιθανότητα. Ο αριθμός δικαστών και δικαστηρίων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να ολοκληρώνωνται και οι τρεις βαθμοί απονομής της δικαιοσύνης μέσα σε ένα έτος.  

8. Αποτελεί δόγμα της Ελληνικής Δικαιοσύνης τα κατά παράλειψη εγκλήματα των κρατικών αξιωματούχων να τιμωρούνται βαρύτατα, χωρίς καθυστέρηση, δίχως να επιτρέπεται παραγραφή.

9. Όλες οι αιτίες μη φυσιολογικού θανάτου των Ελλήνων πολιτών χρεώνονται στους κρατικούς αξιωματούχους ως ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, τα λοιμώδη νοσήματα, οι θάνατοι από μόλυνση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση της ποιότητος των τροφίμων, η ανάμιξη της Ελληνική Φυλής με ξένο αίμα, η καταστροφή του ζωικού και φυτικού βασιλείου, αποτελούν επαίσχυντα εγκλήματα εκ προμελέτης για τα οποία οι κρατικοί αξιωματούχοι τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών.

 

42ο Άρθρο-Νομοθετική εξουσία

1.1 Οι αποφάσεις της νομοθετικής εξουσίας βασίζονται στην διάδοση και κατίσχυση της Ελληνικής Θρησκείας σε όλο τον Κόσμο. Οποιοσδήποτε νόμος εναντιώνεται στην κυριαρχία της Ελληνικής Θρησκείας καθίσταται άκυρος.

1.2 Οι νομοθετικές διατάξεις βασίζονται στις Αιώνιες Ηθικές Αξίες και τα Αιώνια Θεϊκά Δόγματα του Ελληνισμού.

2. Δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη καμμία ξένη επιρροή ούτε οι διεθνείς νόμοι, εκτός και αν συνάδουν με την Ελληνική Θρησκεία.

3.1 Η νομοθετική εξουσία αποκαλείται Εθνοσυνέλευση.

3.2 Βουλευτές και Γερουσιαστές ορκίζονται υποχρεωτικώς στους Πατρώους Θεούς και τις Μητρώες Θεές. Όποιος αρνηθεί καθαιρείται και εξορίζεται από το Ελληνικό Έθνος.

4. Απαγορεύεται η πολυνομία. Η νομοθετική εξουσία ασχολείται κυρίως με το να εφαρμόζει τους υπάρχοντας νόμους.

5.1 Βουλευτές και οι Γερουσιαστές καταγράφουν την πριν και μετά την θητεία περιουσία τους, ώστε αν έχει αυξηθεί παρανόμως να καθαιρούνται.

5.2 Κατά την διάρκεια της θητείας των παγώνουν οι λογαριασμοί των και δεν επιτρέπεται η αλλαγή στα περιουσιακά των στοιχεία.

6. Όλοι οι νόμοι ελέγχονται από το Ελληνικό Ιερατείο και λαμβάνουν την τελική έγκριση, άλλως καθίστανται αυτοδικαίως άκυροι.

7. Η νομοθετική εξουσία δεν ασχολείται με το ποιός και πώς εκλέγεται σε κάποια θέση. Η νομοθετική εξουσία ασχολείται με το τί είδους ιδέες διαδίδονται, ποιές ιδέες πρέπει να ποινικοποιηθούν, ποιές συμπεριφορές πρέπει να επιβραβευθούν.  

8. Το μέλλον του Ελληνισμού δεν εξαρτάται από την κάλπη και τις εκλογές. Τα Ελληνικά Κράτη υπάρχουν για τις επόμενες γενεές και όχι για τις επόμενες εκλογές.

 

43ο Άρθρο-Ποινικές ευθύνες αξιωματούχων

1. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι είναι ανακλητοί ανά πάσα στιγμή. Οι πολιτικοί δεν είναι απαραβίαστοι.

2. Για να εκλεγούν οι πολιτικοί οφείλουν να δίδουν γραπτές υποσχέσεις συνοδεία ποινικών ρητρών σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των υποσχέσεων.

3. Οι πολιτικοί κρίνονται βάσει στατιστικών δεδομένων. Οι πράξεις των συγκρίνονται με στατιστικούς πίνακες αποδόσεως.

4. Οι αξιωματούχοι των Ελληνικών Κρατών υπογράφουν τί παραλαμβάνουν και τί παραδίδουν, στην διάρκεια της θητείας των. Η αρνητική διαφορά τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα.  

5.1 Οι αξιωματούχοι των Ελληνικών Κρατών είναι ποινικώς υπεύθυνοι για ότι ψηφίζουν και για ότι δεν ψηφίζουν. Είναι ποινικώς υπεύθυνοι για κάθε νομοθετική πράξη ακόμη και μετά θάνατον. Δεν υπάρχει καμμία ασυλία βουλευτών ή γερουσιαστών σε θέματα διοικήσεως του κράτους. Ανά πάσα στιγμή και κάθε ημέρα η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία κρίνεται ατομικώς και συλλογικώς, και επιβάλλονται βαρύτατες ποινές στους παρανομήσαντας.

5.2 Ουδείς έχει το δικαίωμα να αποπέμψει αξιωματούχους φέρνοντας ανεπαρκείς αποδείξεις. Οι συκοφάντες τιμωρούνται αμείλικτα.

6. Η οικονομική κατάσταση όλων των αιρετών αξιωματούχων ελέγχεται πριν και μετά την ανάληψη της εξουσίας, καθώς και των εγγυτέρων συγγενών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν έχει αυξηθεί κατά παράνομο τρόπο.

7.1 Επειδή τα Ελληνικά Κράτη είναι μονάδες μάχης σε συνεχή πόλεμο, οι απώλειες, όπως για παράδειγμα από τροχαία δυστυχήματα, καρκίνο, καρδιοπάθειες, ναυάγια, λοιμώξεις, είναι πολεμικές απώλειες σε εσωτερικό πόλεμο.

7.2 Τα Ελληνικά Κράτη βρίσκονται σε συνεχή πόλεμο εναντίον των λοιμώξεων, εναντίον του καρκίνου, εναντίον της μολύνσεως του περιβάλλοντος, εναντίον του αναλφαβητισμού, εναντίον κάθε κοινωνικής αρρώστιας που πλήττει το Έθνος.

7.3 Ανεργία, δημογραφικό, φυλετική ανάμιξη, απιστία, βιομηχανική ανάπτυξη, πολιτιστικός συγκρητισμός, μόλυνση περιβάλλοντος, αποτελούν θέατρα πολέμου στα οποία θα κριθούν οι αξιωματούχοι του Έθνους.

8. Όσοι αξιωματούχοι αδρανούν είναι προδότες εν καιρώ πολέμου και όχι βαριεστημένοι πολίτες.

9. Η νίκη στους εξωτερικούς στρατιωτικούς πολέμους εξαρτάται από την νίκη στον καθημερινό εσωτερικό πόλεμο. Τα Ελληνικά Κράτη πρώτα θα νικήσουν στον εσωτερικό δημογραφικό πόλεμο και μετά στον εξωτερικό στρατιωτικό.

10. Κάθε νέα κυβέρνηση παραλαμβάνει για τρεις μήνες από την προηγούμενη κυβέρνηση και καταγράφει τα πάντα. Οι νέοι αξιωματούχοι χρεώνονται μέχρι και τα δέντρα, την θερμική μόλυνση, την ανεργία, τα ζώα και τα φυτά, όπως ακριβώς ένας στρατιώτης χρεώνεται τον οπλισμό του.

 

44ο Άρθρο-Υποψήφιοι αξιωματούχοι και εκλογείς

1. Τα προσόντα των υποψηφίων αξιωματούχων και εκλογέων καθορίζονται με τέτοια κριτήρια ώστε να διατηρείται η Πίστη στους Αθανάτους Θεούς, η Εθνική ενότητα, η εδαφική ακεραιότητα, η Ελληνική Κοσμοαντίληψη και η Δικαιοσύνη των Θεών.

2. Τα προσόντα και τα κριτήρια για να έχει κάποιος το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι απαιτούν την υπακοή στις Εντολές των Θεών, την κυριαρχία της Ελληνικής Θρησκείας, την διατήρηση της εθνικής ενότητος, την φυλετική και πολιτιστική καθαρότητα του Ελληνισμού, και την παγκόσμια κυριαρχία του Ελληνισμού.

3.1 Οι μηχανισμοί επιλογής και αναδείξεως στελεχών στην εξουσία καθορίζονται με βάση τους Ιερούς Νόμους της Ελληνικής Θρησκείας και την επιβίωση της Ελληνικής Φυλής.

3.2 Οι μηχανισμοί επιλογής και αναδείξεως των Ελλήνων ηγετών είναι βασισμένοι στην Ελληνική Θρησκεία και στα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα.

4. Όποιος δεν είναι θρησκευτικώς και φυλετικώς Έλλην δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

5. Όποιος είναι αγράμματος δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

6. Όποιος δεν υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

7. Όποιος είναι φοροφυγάς δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

8. Όποιος αρνείται να κάνει οικογένεια δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

9. Όποιος δεν αποδίδει τιμές στους Θεούς δεν έχει το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

10. Οι εγκληματίες δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

11. Οι υποψήφιοι αξιωματούχοι δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν την ταυτότητα, την δημογραφική σύνθεση, την φυλετική βάση, την Θρησκεία, τους σκοπούς, τα ιδανικά και την ιδεολογία του Ελληνικού Έθνους.

12.1 Το νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα υποβάλλονται σε περιορισμούς εξουσίας καθώς ανανεώνονται γρήγορα και ως εκ τούτου είναι ικανά για το καλύτερο και το χειρότερο.

12.2 Το νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα δεν έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τις βασικές διατάξεις του Συντάγματος. Ούτε επιτρέπεται να εμπλέκωνται σε θρησκευτικά ζητήματα.

13.1 Η πολιτική εξουσία, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική είναι κάτω από την Θρησκευτική Εξουσία.

13.2 Η πολιτική εξουσία αφανίζεται μπροστά στην Κυριαρχία των Αθανάτων Θεών.

 

6ο Κεφάλαιο: Δημόσια Διοίκηση

45ο Άρθρο-Δημόσιοι υπάλληλοι και κρατική μηχανή

1. Η δημόσια διοίκηση υποχρεωτικώς λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.

2. Η κρατική μηχανή όχι μόνον παρακολουθεί αλλά καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο.

3. Η κρατική μηχανή πολεμά σε διαφορετικούς πολέμους ανά πάσα στιγμή και κατά μήκος πολλών και διαφορετικού τύπου συνόρων.

4. Η διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού είναι βασικός σκοπός της κρατικής μηχανής.

5. Η έλλειψη ταχυτάτης εξυπηρετήσεως των Ελλήνων πολιτών αποτελεί ποινικό αδίκημα.

6. Απαγορεύεται το κράτος-επιχειρηματίας. Το κράτος οφείλει να ενισχύει οικονομικά τους ιδιώτες και όχι οι ιδιώτες να ενισχύουν οικονομικά το κράτος.  

7. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, ασχέτως ειδικότητος, είναι στρατιώτες σε μονάδα πρώτης γραμμής σε περίοδο πολέμου.

 

46ο Άρθρο-Ενεργειακό και αποχετευτικό πρόβλημα  

1. Η ενεργειακή αυτάρκεια των Ελληνικών Κρατών αποτελεί εθνικό δόγμα. Οι ενεργειακές ανάγκες κατά 90% πρέπει να καλύπτωνται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

2.1 Η υγιεινή αποκομιδή, μεταφορά και απόθεση των απορριμμάτων καθώς και η βιολογική επεξεργασία των βιομηχανικών και αστικών λυμάτων αποτελούν Εθνικά προβλήματα υψίστης στρατηγικής σημασίας.

2.2 Η όποια αδιαφορία στην λύση του προβλήματος ισοδυναμεί με αφανισμό της ζωής από τον πλανήτη. Ουδεμία καθυστέρηση είναι συγγνωστή. Οι υπεύθυνοι αξιωματούχοι τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών.

 

47ο Άρθρο-Πρόσληψη Ελλήνων εργατών και υποστήριξη Ελληνικών προϊόντων

1. Οι Έλληνες διδάσκονται από μικρά παιδιά την αλληλοβοήθεια. Ακόμη και αν δεν υπάρχει Ελληνικό Κράτος υποχρεούνται να αγοράζουν προϊόντα μόνον από Έλληνες, ποτέ από αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους.

2. Όλες οι Ελληνικές ιδιωτικές επιχειρήσεις και ο δημόσιος τομέας προσλαμβάνει αποκλειστικώς Έλληνες, στο θρήσκευμα και την φυλή. Οι παραβάτες, ιδιώτες και δημόσιοι αξιωματούχοι τιμωρούνται επί εσχάτη προδοσία.

3. Όλος ο φορολογικός σχεδιασμός υποχρεωτικώς συντείνει στο να βοηθά την ανάπτυξη της Ελληνικής επιχειρήσεως και την αναχαίτιση της αλλοδαπής στην εγχώρια αγορά.

 

48ο Άρθρο-Κτηματολόγια, Υγειονομικοί χάρτες, Ανθρωπολογικοί χάρτες

1. Τα Ελληνικά Κράτη από την σύστασή τους υποχρεούνται να τηρούν Εθνικό Κτηματολόγιο.

2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να καταρτίσουν υγειονομικό χάρτη με την ιστορία και γεωγραφία των νοσημάτων καθώς και τις κατά τόπους ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό, νοσοκομειακά έργα υποδομής και ιατρικό τεχνολογικό εξοπλισμό.

3.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να χαρτογραφήσουν την ιστορία της Ελληνικής Φυλής διαμέσου των αιώνων.

3.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην κατάρτιση ανθρωπολογικών χαρτών όλων των φυλών της γης χρησίμους για την Εθνική Άμυνα.

 

49ο Άρθρο-Επιλογή αξιωματούχων

1. Ο προβιβασμός προσώπων σε πανεπιστήμια, ένοπλες δυνάμεις και δικαστικό σώμα γίνεται χωρίς παρέμβαση κομμάτων ή πολιτικών προσώπων αλλά υπόκειται στον γενικό έλεγχο του Ελληνικού Ιερατείου που αποτελεί τον θεματοφύλακα των Ελληνικών Αξιών και της Ελληνικής Ψυχής.

2. Οι αποδοχές των επί κεφαλής της δικαιοσύνης, των πανεπιστημίων, των διευθυντών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία, των ενόπλων δυνάμεων πρέπει να είναι ίσες ή ανώτερες αυτών της εκτελεστικής εξουσίας.

3. Απαγορεύεται οι θέσεις στην εκτελεστική εξουσία να δίδωνται σε ανθρώπους ασχέτους με τις γνώσεις και την πείρα που προαπαιτούνται.

4. Απαγορεύεται αυστηρώς η κατάληψη οιασδήποτε θέσεως στον δημόσιο τομέα από άνδρες που δεν έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική τους θητεία.

 

50ο Άρθρο-Φορολογία

1. Η φορολογία των Ελληνικών Κρατών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 15% σε όλα τα είδη εισοδημάτων επί των καθαρών εσόδων των πολιτών.

2. Η φορολογία είναι δυναμική και όχι στατική. Φορολογείται η διακίνηση προϊόντων και η θετική μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και όχι η αμετάβλητη περιουσία.

3. Η φορολογία χρησιμοποιείται ως κίνητρο παραγωγής Ελληνικών προϊόντων και ως αποτρεπτικό μέσον εισαγωγής ξένων προϊόντων.

4. Απαγορεύεται αυστηρώς τα Ελληνικά Κράτη να μετακυλίουν την ανικανότητά τους στην περιστολή των δαπανών της κρατικής μηχανής, στους πολίτες δια της φορολογίας. Αυτό αποτελεί κλοπή και τιμωρείται αυστηρότατα.

 

7ο Κεφάλαιο: Ελληνικός Πολιτισμός

51ο Άρθρο-Προστασία του Ελληνικού Πολιτισμού

1. Οι παραλείψεις αξιωματούχων για την ένοπλη προστασία και διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού τιμωρούνται με θάνατο.

2. Παντού και πάντα τα Ελληνικά Κράτη ξεριζώνουν κάθε ξένη πολιτιστική επιρροή για να ριζώσει ο Ελληνικός Πολιτισμός.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να αλλάζουν όλα τα τοπωνύμια της επικρατείας των με αρχαία Ελληνικά.

4.1 Όλοι οι δρόμοι λαμβάνουν ονόματα επιφανών προσωπικοτήτων, Ηρώων, Ιεροφαντών, Στρατηγών, ευεργετών.

4.2 Οι πλατείες και οι δρόμοι στολίζονται με τους ανδριάντες των επιφανών προσωπικοτήτων του Ελληνισμού.

5. Όλοι οι δημόσιοι χώροι στολίζονται υποχρεωτικώς με τα αγάλματα των Αθανάτων Θεών. Ειδικά αυτή η παράλειψη τιμωρείται με διαπόμπευση και δημόσια θανάτωση των υπευθύνων αξιωματούχων.

 

52ο Άρθρο-Αναστύλωση Ελληνικών Ναών

1.1 Όλοι οι Αρχαίοι Ελληνικοί Ναοί αναστυλώνονται στην αρχαία Ελληνική μορφή των.

1.2 Η παράλειψη αυτής της Θεϊκής Εντολής εκτός από την ποινή του θανάτου έχει τρομακτικές συνέπειες για την παράταξη που ασκεί την εξουσία. Το όνομά της θα σβήσει από την μνήμη των ανθρώπων.

2. Όπου δεν είναι δυνατόν να αναστυλωθεί ο Αρχαίος Ελληνικός Ναός διότι δεν υπάρχουν αρχαία σχέδια της μορφή του, θα κτίζεται νέος Ναός με βάση τα αρχαία πρότυπα προς τιμήν του εν λόγω Θεού.

3. Οι Ελληνικοί Ναοί επέχουν θέση πνευματικών και θρησκευτικών βάσεων ανά τον Κόσμο. Από τους Ελληνικούς Ναούς στρατολογούνται οι Ιεροί Πολεμιστές του Ιερού Πολέμου. Οι Ελληνικοί Ναοί αποτελούν φρούρια του Ιερού Πολέμου. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να οικοδομούν Ελληνικούς Ναούς σε όλο τον Κόσμο.

 

53ο Άρθρο-Ελληνική Τέχνη

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προωθούν και να αναπαράγουν τους Ελληνικούς χορούς, τα Ελληνικά τραγούδια, την Ελληνική μουσική, την Ελληνική ζωγραφική, την Ελληνική ποίηση, την Ελληνική γλυπτική, την Ελληνική αρχιτεκτονική, το Ελληνικό θέατρο.

2. Η προώθηση αλλοτρίων δοξασιών έναντι των Ελληνικών, αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Οι εγκληματίες αξιωματούχοι λογοδοτούν μπροστά σε Θεούς και ανθρώπους πριν θανατωθούν.

 

54ο Άρθρο-Προστασίας της Γλώσσης

1. Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα είναι εργαλείο σκέψεως. Συγχρόνως είναι μέσον διαδόσεως του Ελληνικού Πολιτισμού. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να την διδάσκουν σε Έλληνες και ξένους ώστε να καταστεί διεθνής γλώσσα.

2. Η οποιαδήποτε υποβάθμιση της Ελληνικής Γλώσσης από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, τα σχολεία, την δικαιοσύνη, τους πολιτικούς ή άλλον φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό, τιμωρείται ως έγκλημα εσχάτης προδοσίας.  

 

55ο Άρθρο-Επέτειοι

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να εορτάζουν όλες τις Εθνικές Επετείους όπου δοξάστηκε ο Ελληνισμός από την αρχαιότητα έως σήμερα ώστε να παραδειγματίζονται οι νέες γενεές.

 

56ο Άρθρο-Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να εκδώσουν την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία σε προσιτό κόστος για τον Ελληνικό λαό και να εφοδιάσουν όλες τις δημόσιες βιβλιοθήκες με αρκετά αντίτυπα.

2. Η παράλειψη εκδόσεως της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αποτελεί εσχάτη προδοσία και οι υπεύθυνοι τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.

3. Η Αρχαία Ελληνική Γραμματεία διδάσκεται υποχρεωτικώς στα Ελληνικά σχολεία σε όλες τις βαθμίδες ως κύρια ύλη.

 

57ο Άρθρο-Τάφοι Προγόνων

1. Η μη ανασκαφή ή η καταστροφή των Προγονικών Τάφων και η παράλειψη ευλαβικής συντηρήσεως των Αρχαίων Ελληνικών Μνημείων αποτελούν εσχάτη προδοσία. Η τιμωρία των ενόχων είναι παραδειγματική.

 

8ο Κεφάλαιο: Θέατρα Πολέμου των Ελληνικών Κρατών

58ο Άρθρο-Απόδημος Ελληνισμός

1. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στους προϋπολογισμούς των δαπάνες για την επιβίωση της Ελληνικής διασποράς σε όλο τον Κόσμο.

2. Έλλην οπουδήποτε στον κόσμο λαμβάνει εκπαίδευση, χρήματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βοήθεια από τα Ελληνικά Κράτη για να αναπτυχθεί και να καταλάβει την εξουσία.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να ενισχύουν τις Ελληνικές Κοινότητες οι οποίες βρίσκονται εκτός συνόρων. Η παράλειψη αποστολής δασκάλων, βιβλίων, ιατρών, πολιτιστικών αποστολών, Ελλήνων Ιερέων, αποτελεί εσχάτη προδοσία.

4. Τα Ελληνικά Κράτη υποστηρίζουν την εκλογή Ελληνικής καταγωγής πολιτικών σε ξένα κράτη. 

5. Τα Ελλήνων Κράτη οφείλουν να προσκαλούν Ελληνόπουλα αποδήμων για να σπουδάσουν σε Ελληνικά πανεπιστήμια.

6. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να φροντίζουν ώστε οι Ελληνικές Κοινότητες σε όλο τον Κόσμο να αναπαράγωνται και να αυξάνωνται φυλετικά και πολιτιστικά.

7.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να μετακινούν μία Ελληνική Κοινότητα όταν υφίσταται διώξεις από ξένο κράτος και να την μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος.

7.2 Αναλόγως των συνθηκών και του συσχετισμού δυνάμεων οφείλουν να κηρύσσουν επανάσταση ή πόλεμο εναντίον του τυραννικού ξένου κράτους.

 

59ο Άρθρο-Αλύτρωτος Ελληνισμός

1. Ο αλύτρωτος Ελληνισμός προσδιορίζεται ως η ύπαρξη υποδούλων Ελλήνων μέσα στα ή έξω από τα Ελληνικά Εδάφη.

2. Η υποδούλωση συνίσταται σε θέματα ψυχής, ιδεών, γονιδίων, πολιτισμού, οικονομίας και εδαφών.

3.1 Όπου υπάρχουν Έλληνες ψυχικώς υπόδουλοι σε ξένες επιρροές, υπόδουλοι σε ξένα κράτη, υπόδουλοι πολιτιστικώς σε ξένες ιδέες, υπόδουλοι βιολογικώς λόγω αναμίξεως με ξένο αίμα, υπόδουλοι οικονομικώς με τοκοχρεολύσια που δεν οφείλουν να πληρώσουν, τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να τους απελευθερώσουν.

3.2 Η παράλειψη αυτής της Θεϊκής Εντολής αποτελεί εσχάτη προδοσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.

 

60ο Άρθρο-Εμπόριο, νόμισμα και χρηματοπιστωτικό σύστημα

1. Οι παγκόσμιοι εμπορικοί δρόμοι και τα δίκτυα διανομής προϊόντων ανήκουν σε Έλληνες.

2.1 Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να προωθούν την μονοπωλιακή κατοχή του παγκοσμίου εμπορίου.

2.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να υποσκελίζουν τις εισαγωγές ξένων προϊόντων με εξαγωγές Ελληνικών προϊόντων. Η παράλειψη υποστηρίξεως Ελληνικών εξαγωγών αποτελεί ποινικό αδίκημα.

3.1 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί όπλο για την επιβίωση του Ελληνισμού έναντι αλλοφύλων ή αλλοθρήσκων.

3.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν φθηνό χρήμα και χαμηλά βιομηχανικά επιτόκια.

3.3 Επιβάλλεται χαμηλή ισοτιμία της δραχμής σε σχέση με τα ξένα νομίσματα ώστε να υποβοηθούνται οι εξαγωγές και να μειώνωνται οι εισαγωγές.

4. Η διεθνής έκδοση χαρτονομίσματος και οι παγκόσμιες τράπεζες δεν επιτρέπεται να είναι ανεξέλεγκτα. Ο έλεγχός τους από Έλληνες ή ανθρώπους εμποτισμένους με Ελληνική Παιδεία αποτελεί εχέγγυο εύρυθμης λειτουργίας του παγκοσμίου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

5.1 Η υψηλή τοκοφορία έναντι εχθρών του έθνους, αλλοφύλων και αλλοθρήσκων, δεν αποτελεί αδίκημα.

5.2 Η τοκογλυφία κατά Ελλήνων και δη η κρατική, αποτελεί έγκλημα ειδεχθές με ιδιάζουσα απαξίωση.

 

61ο Άρθρο-Εξωτερική πολιτική και Ενότητα του Ελληνικού Κόσμου

1. Βασική αρχή της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ότι δεν υπάρχουν μόνιμοι σύμμαχοι. Υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα.

2. Η ιστοριογραφία είναι η συνέχεια του πολέμου με άλλα μέσα. Η ειρήνη είναι πόλεμος με άλλα μέσα.

3. Οι Έλληνες αγωνίζονται στο πλευρό των Πολυθεϊστών σε όλο τον Κόσμο εναντίον της μονοθεϊστικής τυραννίας.

4. Η εξωτερική πολιτική σχεδιάζεται με βάση την επέκταση και ενδυνάμωση της Ελληνικής Κοσμοαντιλήψεως σε όλους τους λαούς.

5. Η εξωτερική πολιτική βασίζεται στα κριτήρια, στις ανάγκες και τα συμφέροντα της Ελληνικής Θρησκείας.

6. Η εξωτερική πολιτική βασίζεται στην ανατροπή όλων των μορφών καταπιέσεως, στην απόρριψη της υποταγής στην αθεΐα και την απιστία.

7. Η εξωτερική πολιτική βασίζεται στην προστασία της ζωής στον πλανήτη, του φυτικού και ζωικού βασιλείου.

8. Οι Έλληνες είναι μέλη της ομοσπονδίας Ελληνικών Κρατών τα οποία δεν είναι απαραίτητο να γειτονεύουν εδαφικώς.

9. Τα Ελληνικά Κράτη καλλιεργούν την ενότητα με όλους τους πολυθεϊστικούς λαούς. Αγωνίζονται για την πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ενότητα των πολυθεϊστικών λαών.

10.1 Τα Ελληνικά Κράτη συστήνουν και υποστηρίζουν διεθνή υπηρεσία που βοηθά τους αρρώστους Πολυθεϊστές και τους έχοντας ανάγκη σε όλον τον Κόσμο, ανάλογη του ερυθρού σταυρού.

10.2 Τα Ελληνικά Κράτη ιδρύουν υπηρεσίες που θα εφοδιάζουν με χρήματα, οργάνωση και ιδεολογία όλες τα έθνη ώστε να τσακίσουν την μονοθεϊστική δικτατορία.

11. Οι Ελληνικοί Νόμοι δεν απαγορεύουν στους Έλληνες να συμπεριφέρωνται με καλωσύνη στους αλλοφύλους και αλλοθρήσκους οι οποίοι δεν έχουν πολεμήσει εναντίον τους. Η συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντί των πρέπει να είναι σύμφωνη με την Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Νόμους της Ελληνικής Θρησκείας.  

 

62ο Άρθρο-Κατοχή ΜΜΕ και πανεπιστημίων

1. Η κατοχή μέσων μαζικής ενημερώσεως και πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια του Ελληνισμού και την ειρήνη στην ανθρωπότητα. Όλα τα μέσα μαζικής ενημερώσεως του κόσμου μπορούν να γίνουν Ελληνικά.

2. Οι Έλληνες σε όποιο μέρος του πλανήτη και αν βρίσκωνται οφείλουν να κατέχουν πανεπιστήμια και πανεπιστημιακές θέσεις.

 

63ο Άρθρο-Είδη ιδιοκτησίας

1.1 Τα γονίδια και τα μιμήδια αποτελούν δημόσια περιουσία και είναι η πολυτιμότερη περιουσία του Έθνους.

1.2 Όποιος τα κλέβει ή δεν τα προστατεύει είναι ένοχος εσχάτης προδοσίας. Τα Ελληνικά γονίδια και τα Ελληνικά μιμήδια είναι ανώτερα από όλο το χρυσάφι του Κόσμου.

1.3 Το χρήμα υπάρχει για να προστατεύει τα Ελληνικά γονίδια και τα Ελληνικά μιμήδια και όχι το αντίστροφο.  

2. Τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε ιδιώτες αλλά σε καμμία περίπτωση δεν εκχωρούνται σε αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους.

3. Απαγορεύεται η πώληση σε ξένους Ελληνικών επιχειρήσεων και Ελληνικής γης.

4. Ιδιοκτησία του Ελληνισμού αποτελούν οι υποθήκες που άφησαν οι Πρόγονοι σε μάχες για την Ελευθερία. Αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας η παραγραφή υποθηκών των νεκρών Ελλήνων.

5. Ιδιοκτησία αποτελεί ο Ελληνικός Πολιτισμός. Απαγορεύεται η αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους.

6. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές των Ελληνικών Κρατών, όπως μεταλλεία, ύδατα, δάση, αποτελούν εθνική περιουσία, είτε υπό ιδιωτική είτε υπό δημόσια εκμετάλλευση και δεν παραχωρούνται σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους.

7. Ιδιοκτησία αποτελεί η Ελληνική Ψυχή. Ουδείς δύναται να την εκχωρεί ή να την εκποιεί σε αλλότριες δοξασίες.

 

9ο Κεφάλαιο: Ένοπλες Δυνάμεις

64ο Άρθρο-Η Ασπίδα της Πίστεως

1. Το πιό σημαντικό όπλο, το πιό ακριβό όπλο, το πιό καταστρεπτικό όπλο των Ενόπλων Δυνάμεων είναι η Πίστη στους Πατρώους Θεούς και τις Μητρώες Θεές.

2. Κανένα όπλο δεν είναι πιό ισχυρό από την ακλόνητη Πίστη. Η Πίστη στους Θεούς είναι πιό ισχυρή από όλα τα όπλα των εχθρών. Η Πίστη στους Θεούς έσωσε το Ελληνικό Έθνος για χιλιετίες.

3. Όποιος δολιοφθείρει την Πίστη στους Θεούς καταστρέφει τον αμυντικό εξοπλισμό του Ελληνικού Έθνους, και είτε Έλλην είτε αλλόφυλος ή αλλόθρησκος, εξοντώνεται χωρίς κανένα έλεος.

4.1 Οι Έλληνες Ιερείς είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για τον εφοδιασμό των Ενόπλων Δυνάμεων με ψυχολογικό εξοπλισμό.

4.2 Ο ψυχολογικός αφοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων από πράκτορες του εχθρού τιμωρείται με θάνατο.

4.3 Τα πολεμικά ένστικτα της Ελληνικής Φυλής αποτελούν τα τελειότερα όπλα. Γι’ αυτό φυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού, και καλλιεργούνται στους Έλληνες από το σχολείο μέχρι την ημέρα που θα βρεθούν κοντά στους Αθανάτους Θεούς για να κριθούν.

5. Ο Ελληνικός Πολιτισμός, η Ελληνική Βιομηχανία, η Ελληνική Πολεμική Μηχανή δεν είναι αποτέλεσμα χρημάτων, ούτε επιτυχούς συνδυασμού οικονομικών μεγεθών. Είναι αποτέλεσμα πολυπλόκων φυλετικών διεργασιών και ψυχολογικών κραμάτων. Είναι αποτέλεσμα επιτυχούς συνδυασμού κινήτρων, ενστίκτων, συμπεριφορών, συναισθημάτων, τα οποία εξάγονται από την Ελληνική Ψυχή και αποκρυσταλλώνονται ως Πολεμικές Νίκες.

6. Τα χρήματα δεν αποτελούν εχέγγυο νίκης των Ελλήνων. Υπάρχει ζήτηση στην Ελληνική Ψυχή από τα αγαθά της πίστεως, του μίσους, του θράσους, της τόλμης, της ανδρείας, της αλληλεγγύης, του επιχειρηματικού πνεύματος. Αυτές είναι οι πρώτες ύλες των Ελληνικών Θριάμβων.

 

65ο Άρθρο-Αμυντικά προγράμματα

1. Τα δύο πιό σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά την Πίστη στους Θεούς, είναι το δημογραφικό και η παιδεία. Η αύξηση του Ελληνικού πληθυσμού με την χρήση ευγονικής και η Ελληνική Παιδεία αποτελούν τα δύο κορυφαία αμυντικά προγράμματα των Ελληνικών Κρατών.

 

66ο Άρθρο-Ιδεολογικός Στρατός

1. Οι Ένοπλες Δυνάμεις βασίζουν την συνοχή τους στην πίστη και την ιδεολογία ως απαραίτητα στοιχεία για να κατισχύουν έναντι των εχθρών του Ελληνισμού.

2. Οι Ένοπλες Δυνάμεις λειτουργούν ως ιδεολογικός στρατός που εισβάλλει και εμφυτεύει στα ψυχικά εδάφη του εχθρού ιδέες, συμπεριφορές, ένστικτα, συναισθήματα, τα οποία βοηθούν τον εχθρό να καταστραφεί και τον Ελληνισμό να επιβιώσει.

3. Οι στρατιές διαφωτίσεως των Ενόπλων Δυνάμεων προωθούν την ιδεολογία του Ελληνισμού στα έθνη και επεκτείνουν την κυριαρχία των Θεών σε όλο τον Κόσμο.

4. Όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί εκπαιδεύονται στον ιδεολογικό πόλεμο πριν αναλάβουν διοίκηση μονάδος.

 

67ο Άρθρο-Χαρακτηριστικά Ενόπλων Δυνάμεων

1.1 Οι στρατιώτες όλων των βαθμών είναι φυλετικώς Έλληνες και ορκίζονται στους Πατρώους Θεούς.

1.2 Δεν γίνονται δεκτοί στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι.

2. Η στρατιωτική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους άνδρες ηλικίας 18 ετών και άνω. Η διάρκεια της θητείας δεν θα είναι ποτέ λιγώτερη των 18 μηνών. 

3. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν δικά τους μέσα μαζικής ενημερώσεως. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει πρώτα να κερδίσουν τον πόλεμο της ενημερώσεως, τον πόλεμο στο ηθικό πεδίο και τον πόλεμο ιδεών. Μόνον μετά την επικράτηση σε αυτά τα πεδία θα κερδηθεί ο στρατιωτικός πόλεμος.

4. Οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων επιλέγονται και προάγονται χωρίς καμμία παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας.

5. Οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων είναι ισότιμοι των ανωτάτων πολιτικών αξιωματούχων και κατώτεροι των Ελλήνων Αρχιερέων.  

6. Οι παράνομες και επιζήμιες προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου για πολιτικούς και στρατιωτικούς. 

7. Όσοι ζητούν απαλλαγή των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων δεν επιτρέπεται να τους παρέχεται εργασία. Χάνουν κάθε δικαιοπρακτική ικανότητα και τους αφαιρείται η Ελληνική υπηκοότητα και εθνικότητα.

8. Οι στρατιωτικές στολές πρέπει να είναι εντυπωσιακές, στολισμένες με Αρχαία Ελληνικά Σύμβολα και χωρίς καμμία επιρροή στην εμφάνιση από ξένες στρατιωτικές στολές.

9.1 Οι Ένοπλες Δυνάμεις πρέπει να είναι αυτάρκεις σε πολεμικό υλικό. Η ανάπτυξη και διατήρηση Ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας αποτελεί εθνικό δόγμα.

9.2 Η διάλυση της Ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας από πολιτικούς αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας.

9.3 Η συντήρηση και ανάπτυξη οπλικών συστημάτων γίνεται από Έλληνες μηχανικούς και επιστήμονες και ποτέ από αλλοφύλους ή αλλοθρήσκους.

10. Η επιλογή υποψηφίων αξιωματικών γίνεται από ειδικές επιτροπές στρατιωτικών και σε καμμία περίπτωση από εισαγωγικές εξετάσεις με τις οποίες επιλέγονται οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαιδεύσεως.

 

68ο Άρθρο-Κήρυξη Πολέμου

1.1 Το Ελληνικό Σύνταγμα δεν ορίζει στα Ελληνικά Κράτη το ποιός αξιωματούχος θα κηρύξει τον πόλεμο ή ποιό σώμα με ποιά πλειοψηφία και ποιές διαδικασίες θα κηρύξει πόλεμο. Αυτά καθορίζονται από τις εκάστοτε συνθήκες.

1.2 Το Ελληνικό Σύνταγμα ορίζει στα Ελληνικά Κράτη ποιές είναι οι φυλετικές, οι εθνικές, οι θρησκευτικές και οι πολιτιστικές γραμμές κατά μήκος των οποίων τα Ελληνικά Κράτη κηρύσσουν πόλεμο.

2.1 Δεν μπορεί να κηρύξει πόλεμο για λογαριασμό των Ελλήνων αλλόφυλος ή αλλόθρησκος.

2.2 Δεν επιτρέπεται να μην κηρύσσεται γενικός πόλεμος σε όσους απειλούν την Ελληνική Θρησκεία.

3.1 Πόλεμος διεξάγεται μέχρι εσχάτων όταν απειλούνται τα ιδεολογικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά, φυλετικά, εθνικά, βιολογικά, οικονομικά και γεωγραφικά σύνορα του Ελληνισμού.

3.2 Ο πόλεμος δεν διεξάγεται κατ’ ανάγκην με στρατιωτικά μέσα. Διεξάγεται κυρίως με τα διανοητικά εργαλεία που έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη οι Αθάνατοι Θεοί και οι Έλληνες Ιερείς. 

4. Πόλεμος διεξάγεται από τα Ελληνικά Κράτη υπέρ του ζωικού και φυτικού βασιλείου όταν αυτό κινδυνεύει να αφανιστεί από ανθρώπους.

 

69ο Άρθρο-Ειδικά Σώματα Ασφαλείας

1. Η Ελληνική Δημοκρατία έχουσα Ιερό Καθήκον να τσακίσει κάθε προσπάθεια της τυραννίας να φιμώσει την κοινή γνώμη και να καταπατήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα ιδρύει Ειδικά Σώματα Ασφαλείας για την προάσπιση της Ελευθερίας των Ελλήνων.   

2. Τα Ελληνικά Κράτη ιδρύουν θρησκευτική, πολιτική και πολιτιστική Αστυνομία. Τα τρία σώματα διώκουν αμείλικτα κάθε προσπάθεια εισβολής αλλοτρίων δοξασιών στον Ελληνικό οργανισμό.

3. Τα Ελληνικά Κράτη ιδρύουν Εθνική Φρουρά, Εθνικό Γραφείο Ερευνών, Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, Δίωξη Ναρκωτικών.

4. Τα Ελληνικά Κράτη ιδρύουν Σώματα διώξεως μεταλλαγμένων προϊόντων, μολύνσεως του περιβάλλοντος, οικονομικού εγκλήματος.

5. Τα Ελληνικά Κράτη ιδρύουν Σώματα προστασίας ζώων και φυτών.

6. Τα Ελληνικά Κράτη ιδρύουν Εθνική Αεροναυτική και Διαστημική Υπηρεσία. Καθώς ωρισμένα είδη πολέμου έχουν ως πεδίο το διάστημα ο Ελληνισμός υποχρεούται να δώσει μάχη και σε αυτό το πεδίο.

7. Η ιστορία, η φύση των Ελλήνων και η γεωγραφία των Ελληνικών εδαφών προσιδιάζουν σε ανταρτοπόλεμο παρά σε ανοικτό πόλεμο πεδιάδος. Ως εκ τούτου τα Ελληνικά Κράτη υποχρεωτικώς διατηρούν σώματα μονίμων καταδρομέων σε ποσοστό 1/3 της δυνάμεως του Ελληνικού στρατού.

 

70ο Άρθρο-Ελληνικός Στόλος

1. Από τα χρόνια του Θεμιστοκλέους και των Μηδικών Πολέμων η Ιστορία έχει αποδείξει ότι τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να διατηρούν πανίσχυρο Ελληνικό Στόλο, αν θέλουν να επιβιώσουν.

2. Ο Στόλος κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά ναυπηγεία, δημόσια και ιδιωτικά. Απαγορεύεται να κλείνουν τα Ελληνικά ναυπηγεία ή να τα αγοράζουν αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι. 

 

10ο Κεφάλαιο: Ελληνική Παιδεία

71ο Άρθρο-Ιδανικά της Ελληνικής Φυλής

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να καλλιεργούν τα Ελληνικά Ιδανικά σε όλους τους Έλληνες. Τα Ελληνικά Ιδανικά καλλιεργούνται δια της Ελληνικής Παιδείας.

2. Η Ελληνική Παιδεία καλλιεργεί το άσβεστο μίσος κατά των εχθρών του Ελληνικού Έθνους, την χωρίς όρια αλληλεγγύη προς τους Έλληνες, τον εγωισμό για επιβίωση, την Πίστη στους Αθανάτους Θεούς, την εκδίκηση κατά των προδοτών, την μνησικακία κατά των απίστων, την τόλμη στην μάχη, το θράσος προς τους επιόρκους, την ευλαβή άσκηση της ενδογαμίας, το θάρρος έναντι των δειλών, την ανδρεία στον Ιερό Πόλεμο, την διάλυση εχθρικών πολιτισμών, την εξόντωση αλλοφύλων με ειρηνικά μέσα, την εξαπάτηση των απατεώνων, τον ηρωισμό στην μάχη, την αυτοθυσία ως απόδειξη αιωνίας αγάπης προς τις Ελληνικές Πατρίδες, την απαξίωση της αθεΐας, ως βασικές αξίες του Ελληνισμού και κινητήρια αισθήματα της Ελληνικής Φυλής.

 

72ο Άρθρο-Ειδικές Σχολές

1. Το Ελληνικό Ιερατείο, σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, έχει υπό την εποπτεία του τις σχολές ιδεολογικού, πολιτιστικού, ψυχοθρησκευτικού, πολιτικού, δημογραφικού, οικονομικού και επαναστατικού πολέμου.

2. Στις ειδικές σχολές φοιτούν όσοι Έλληνες και όσες Ελληνίδες προορίζονται για τα ανώτερα κρατικά αξιώματα.

3. Οι Εθνικές Σχολές Διαφωτίσεως υπόκεινται στον έλεγχο και την αρμοδιότητα του Ελληνικού Ιερατείου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

73ο Άρθρο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες

1. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να προστατεύουν και να προωθούν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και να κάνουν καλή χρήση των πορισμάτων τους για την άμυνα των Ελληνικών Εθνών.

2. Επιβάλλεται η ίδρυση σχολών ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, αρχαιολογίας, ψυχολογίας, ιστορίας, εθνολογίας, πολιτικής οικονομίας, θεολογίας.

3. Οι σχολές ανθρωπιστικών επιστημών ελέγχονται από το Ελληνικό Ιερατείο. Απαγορεύεται να διδάσκει σε αυτές αλλόφυλος ή αλλόθρησκος.

 

74ο Άρθρο-Κοινωνική Βιολογία

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην μελέτη της κοινωνικής βιολογίας για να συλλέξουν γνώσεις για το πώς τα ζώα εξελίσσονται, κυνηγούν, σκοτώνουν, αναπαράγονται, προστατεύονται από εχθρούς, αμύνονται από αρρώστιες.

2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να μελετούν ενδελεχώς τα πορίσματα από την συγκριτική μελέτη πολιτισμών, η οποία αποτελεί βασικό αναλυτικό εργαλείο για την επιβίωση του Ελληνικού Έθνους.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να καταγράφουν την κοινωνική εξέλιξη της Ελληνικής Φυλής και πώς αυτή αντιδρά στις πιέσεις του περιβάλλοντος. Βασικό μέλημα των Ελληνικών Κρατών είναι να εκπαιδεύεται η Ελληνική Φυλή στο πώς να προσαρμόζεται και να επιβιώνει σε εχθρικό περιβάλλον υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

4. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να μελετούν τα ένστικτα επιβιώσεως των ερπετών, των θηλαστικών, των εντόμων. Υποχρεούνται να μελετούν τις τεχνικές ανακαλύψεως θηραμάτων, τον τρόπο παγιδεύσεως, τον τρόπο αμύνης έναντι των εχθρών των.

5. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν υπ’ όψει το πώς και γιατί αφανίστηκαν και αφανίζονται είδη του ζωικού και φυτικού βασιλείου. Γιατί δεν επιβιώνουν στις αντίξοες συνθήκες. Ποιές οι επιπτώσεις της αφανίσεως των ειδών στον άνθρωπο και την Φύση. Τα πορίσματα των ερευνών αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την επιβίωση της Ελληνικής Φυλής.

6. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να μελετούν τους κανόνες φυσικής επιλογής και εξελίξεως των ζώων ώστε να εξάγουν συμπεράσματα για τα αντίστοιχα προβλήματα επιβιώσεως της Ελληνικής Φυλής.

7. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να μελετούν τα προβλήματα αναμίξεων, διασταυρώσεων, εξελίξεων και αφανισμού των ζωικών ειδών, διότι εκεί μπορούν να παρατηρηθούν, σε μικρότερο χρονικό διάστημα, οι συνέπειες των αναμίξεων. Στο ζωικό μοντέλο θα μελετηθεί το πώς λειτουργεί η ομοιογένεια και η διαφορετικότητα, το πώς λειτουργεί η αλληλεγγύη προς τους ομοίους και η εξόντωση των εχθρών.

8. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να χρησιμοποιούν αρχές κοινωνικής βιολογίας για την επιβίωσή τους. Υποχρεούνται να μελετούν τις επιθετικές τεχνικές των ζώων και τις μεθόδους αναπαραγωγής των και να βγάζουν συμπεράσματα χρήσιμα για την Ελληνική Φυλή.

 

75ο Άρθρο-Σεβασμός στην Φύση

1. Ο σεβασμός προς την Φύση αποτελεί βασικό μάθημα στην Παιδεία των Ελλήνων.

2. Το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο προστατεύει όλα τα είδη των ζώων και φυτών σε όλον τον Κόσμο, άρα έχει εφαρμογή και εκτός συνόρων.

3. Το Ελληνικό Ποινικό Δίκαιο δίνει το δικαίωμα στα Ελληνικά Κράτη να επεμβαίνουν σε όλα τα μέρη του κόσμου, όπου κινδυνεύουν να αφανιστούν ζωικά και φυτικά είδη.

4.1 Το ζωικό και φυτικό βασίλειο προστατεύονται το ίδιο όπως και το ανθρώπινο περιβάλλον. Τα ζώα και τα φυτά έχουν τα ίδια δικαιώματα επιβιώσεως με τους ανθρώπους.

4.2 Τα δικαιώματα των ζώων και των φυτών υπερισχύουν των ανθρωπίνων όταν πρόκειται να αφανιστεί κάποιο ζωικό ή φυτικό είδος.

5. Η μόλυνση του περιβάλλοντος αποτελεί όπλο μαζικής καταστροφής και ως χρήστες τέτοιων όπλων διώκονται οι μολύνοντες το περιβάλλον.

6. Η εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών ισοδυναμεί με ανθρώπινη γενοκτονία. Τα βασανιστήρια ζώων ισοδυναμούν με βασανιστήρια ανθρώπων. Η τιμωρία ανθρώπων για τέτοια εγκλήματα είναι η ίδια, είτε το έγκλημα στρέφεται προς ζώο ή φυτό είτε προς άνθρωπο.

7. Τα προς βρώση ζώα δεν επιτρέπεται να νοιώθουν πόνο ή τρόμο κατά την θανάτωσή τους. Οι μέθοδοι θανατώσεώς των από ανθρώπους οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψει τα συναισθήματα των ζώων και να μην τα ταλαιπωρούν.

8. Δεν επιτρέπεται η αιχμαλωσία αγρίων ζώων για κερδοσκοπικούς λόγους, παρά μόνον για θεραπεία τους ή αν έτσι προστατεύονται από αφανισμό του είδους των.

9.1 Απαγορεύεται οι άνθρωποι να κυνηγούν ελεύθερα ζώα για διασκέδαση ή για χρήση συστατικών του σώματός των, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι το ελεφαντόδοντο, το μουρουνέλαιο, και το δέρμα των ζώων.

9.2 Ουδείς Έλλην επιτρέπεται να ενδύεται με δέρμα ελευθέρων ζώων. Όποιος κυνηγά ελεύθερα ζώα με σκοπό να πουλήσει το δέρμα ή άλλα συστατικά του σώματός των τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Οι ποινές είναι αντιστοίχως αυστηρές για όσους εμπορεύονται ή αγοράζουν τέτοια είδη, καθώς αποτελούν προϊόν στυγερού εγκλήματος.   

 

76ο Άρθρο-Θεωρητική και πρακτική Παιδεία

1. Κάθε μάθημα στα Ελληνικά Σχολεία διδάσκεται θεωρητικά και πρακτικά, σε όλες τις βαθμίδες, σε ποσοστό 50-50(%) των διδακτικών ωρών. Η έλλειψη πρακτικής εκπαιδεύσεως αποτελεί ποινικό αδίκημα καθώς χωρίς πρακτική εκπαίδευση είναι αδύνατον να εμπεδωθεί οποιοδήποτε μάθημα.

2. Βασικό μάθημα της Ελληνικής Παιδείας είναι η κοινωνική και η εθνική επιβίωση. Τα Ελληνόπουλα διδάσκονται από τους Έλληνες Ιερείς κοινωνική επιβίωση, καθώς και όλες τις τεχνικές για την επιβίωση της Ελληνικής Φυλής και του Ελληνικού Πολιτισμού.

3. Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει την εξάσκηση στον έλεγχο του φόβου, την κατάπνιξη της δειλίας, την τόλμη, την πρωτοβουλία, την ανεξάρτητη σκέψη, την υπακοή στους Θεούς.

4. Η Ελληνική Παιδεία ακολουθεί όλους τους Ιερούς Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας.

5.1 Εκτός από τα βασικά μαθήματα ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην διδασκαλία μαθημάτων όπως το σκάκι, ο αθλητισμός, η μουσική, το σχέδιο, η αντίληψη σε τρεις διαστάσεις, η καλή διατροφή, και οι πολεμικές τέχνες, τα οποία βοηθούν στην ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

5.2 Για την ανάπτυξη του Ελληνικού αθλητισμού δεν επιτρέπονται οι ξένοι αθλητές στις επαγγελματικές ομάδες, ούτε οι ξένοι προπονητές.

5.3 Η διακίνηση και χρήση αναβολικών ουσιών στους αθλητικούς χώρους, τιμωρείται όπως και η διακίνηση και χρήση ναρκωτικών, με την ποινή του θανάτου.

5.4 Το σκάκι αποτελεί το Εθνικό άθλημα των Ελλήνων.

 

77ο Άρθρο-Δημόσιες Βιβλιοθήκες

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται στην σύσταση, οργάνωση, ενίσχυση δημοσίων βιβλιοθηκών, οι οποίες θα λειτουργούν για το κοινό 365 ημέρες τον χρόνο.

2. Όλες οι δημόσιες βιβλιοθήκες υποχρεούνται στην απόκτηση όλων των τόμων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

3. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να αγοράζουν συγγράμματα από όλον τον Κόσμο, για όλες τις επιστήμες, σε όλες τις γλώσσες.

4. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε οι Ελληνικές βιβλιοθήκες να είναι οι μεγαλύτερες και οι καλύτερα οργανωμένες σε όλο τον Κόσμο.

 

78ο Άρθρο-Διδασκόμενοι και Διδάσκοντες

1. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους Έλληνες. Για όποιον έχει τις διανοητικές δυνατότητες η εκπαίδευση είναι δωρεάν μέχρι και την κατοχή διδακτορικού διπλώματος.

2. Η εκπαίδευση των Ελλήνων ανήκει αποκλειστικά στα χέρια Ελλήνων Ιερέων.

3.1 Στις θετικές επιστήμες και τις ειδικότητες μηχανικής η εκπαίδευση δύναται να παρέχεται από Έλληνες απλώς ευσεβείς.

3.2 Σε ότι αφορά τις ανθρωπιστικές επιστήμες, θεολογία, νομικά, φιλοσοφία, ιστορία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, ανθρωπολογία, οικονομικά, αυτές οι επιστήμες δεν επιτρέπεται να διδάσκωνται από μη Ιερέα.

4. Επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικών και δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων υπό την εποπτεία Ελλήνων Ιερέων.

5. Απαγορεύεται δια της ποινής του θανάτου ο θρησκευτικός και πολιτιστικός συγκρητισμός. Η Ελληνική Θρησκεία και Κοσμοθεωρία δεν επιτρέπει μίξεις με αλλότριες δοξασίες. Οι φορείς συγκρητιστικών θεωριών τιμωρούνται ως ένοχοι εσχάτης προδοσίας.

 

79ο Άρθρο-Διατροφή

1.1 Η διατροφή των Ελλήνων γίνεται βάσει των κριτηρίων επιβιώσεως του Έθνους και όχι βάσει στερεοτύπων του συρμού.

1.2 Όλες οι Ελληνίδες υποχρεούνται να θηλάζουν τα βρέφη των για 12 μήνες.

2.1 Απαγορεύονται τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και οι ορμόνες στα τρόφιμα.

2.2 Τα μεταλλαγμένα τρόφιμα αποτελούν όπλο μαζικής καταστροφής για τον πληθυσμό. Απαγορεύεται η παραγωγή, διανομή, εμπορία και κατανάλωση μεταλλαγμένων τροφίμων. Οι παραβάτες τιμωρούνται με την εσχάτη των ποινών.

3.1 Η παροχή κακής ποιότητος τροφίμων στον λαό αποτελεί ειδεχθές έγκλημα.

3.2 Ο Ποινικός Κώδιξ των Ελληνικών Κρατών αντιμετωπίζει τα κακής ποιότητος τρόφιμα ως δηλητήρια. Για τα Ελληνικά Κράτη τα δηλητήρια και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα διαφέρουν μόνον στην ταχύτητα δράσεως και στο εύρος πληθυσμού που δηλητηριάζουν. Τα δηλητήρια σκοτώνουν μικρό αριθμό ανθρώπων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τα μεταλλαγμένα σκοτώνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων σε μεγάλο χρονικό διάστημα.

4. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να παρέχουν άριστη διατροφή, η οποία αποτελεί την βάση για την καθημερινή ενέργεια του Ελληνικού Έθνους και την καλύτερη άμυνα κατά των λοιμώξεων.

 

80ο Άρθρο-Δημόσια Υγεία

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να αυξάνουν στο μέγιστο τον δείκτη μακροζωίας του Έθνους. Ο Ιερός Σκοπός είναι να επιβιώσει το Ελληνικό Έθνος για εκατομμύρια χρόνια.

2.1 Οι παράμετροι του δείκτου μακροζωίας του Έθνους είναι ο μέσος όρος ζωής των Ελλήνων, ο αριθμός των Ελλήνων, η υγεία των Ελλήνων, ο λόγος θανάτων προς γεννήσεων, τα ευγονικά χαρακτηριστικά, οι αναμίξεις με ξένα φύλα, η αφομοίωση από ξένους πολιτισμούς, οι μη φυσιολογικοί θάνατοι.  

2.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να εξολοθρεύουν κάθε ιδέα ή συμπεριφορά η οποία μικραίνει τον δείκτη μακροζωίας του Ελληνικού Έθνους.

3.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να καταγράφουν τους θανάτους και τις γεννήσεις επί καθημερινής βάσεως.

3.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να φροντίζουν την υγεία του Έλληνος πριν ακόμα συλληφθεί, όταν συλληφθεί, όταν γεννηθεί, καθώς μεγαλώνει, όσο μεγαλώνει, και να τον εκπαιδεύουν στην επιβίωση δια της εμφυτεύσεως παραστάσεων και αμυντικών αντανακλαστικών.

4. Οι αρρώστιες αντιμετωπίζονται από τα Ελληνικά Κράτη ως εισβολή ξένων στρατευμάτων. Το υγειονομικό προσωπικό οργανώνεται βάσει πολεμικών αρχών. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν ως στόχο τον μηδενισμό των θανάτων από αρρώστιες.  

 

11ο Κεφάλαιο: Ειδικές Διατάξεις

81ο Άρθρο-Τυχερά παιγνίδια και αδικαιολόγητος πλουτισμός  

1.1 Απαγορεύονται τα τυχερά παιγνίδια σε οποιαδήποτε μορφή. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να εξοβελίσουν τα τυχερά παιγνίδια από την ψυχή και την καθημερινή ζωή του Έλληνος.

1.2 Τα Ελληνικά Κράτη έχουν την ευθύνη της κατασχέσεως όλου του πλούτου που συσσωρεύεται από τυχερά παιχνίδια.

2. Ο αδικαιολόγητος πλουτισμός αποτελεί βαρύτατο κακούργημα. Τα Ελληνικά Κράτη έχουν την ευθύνη κατασχέσεως όλου του πλούτου που συσσωρεύεται από τοκογλυφία, δωροδοκία, εκβιασμό, μονοθεϊσμό, κλοπή, πορνεία, παράνομες προμήθειες μεσαζόντων, παράνομη εκποίηση δημοσίας περιουσίας και άλλες κακουργηματικές πράξεις.

3. Η κατασχεθείσα περιουσία θα επιστρέφεται στον νόμιμο ιδιοκτήτη και αν δεν δύναται να αναγνωριστεί τοιούτος, στο δημόσιο ταμείο.

 

82ο Άρθρο-Συνταγματικά και Διοικητικά Δικαστήρια

1. Για την καλύτερη προστασία των Ελλήνων πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος συστήνονται συνταγματικά και διοικητικά δικαστήρια.

2. Των συνταγματικών και διοικητικών δικαστηρίων προΐστανται Έλληνες Ιερείς και Ελληνίδες Ιέρειες.

 

83ο Άρθρο-Αλληλεγγύη και μεταφορά πλούτου

1. Η αλληλοβοήθεια μεταξύ Ελλήνων σε όλα τα μέρη του Κόσμου, ανεξαρτήτως εποχής και υπό διαφορετικές συνθήκες, αποτελεί Αιώνιο Θεϊκό Δόγμα.

2. Οι μισθοί, οι τιμές, το κέρδος, τα επιτόκια, οι οικονομικές θεωρίες ρυθμίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποκλείεται η μεταφορά πλούτου σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους.

3. Απαγορεύεται αυστηρότατα η μεταφορά πλούτου, η μετάδοση γνώσεων και η παροχή βοηθείας προς αλλοφύλους και αλλοθρήσκους σε βάρος των Ελλήνων. Οι παραβάτες τιμωρούνται επί εσχάτη προδοσία.

 

84ο Άρθρο-Θάνατοι και ατυχήματα 

1. Τα Ελληνικά Κράτη δημοσιεύουν κάθε πρωί το δελτίο θανάτων. Ο λόγος γεννήσεων προς θανάτους πρέπει να παραμένει σταθερός 3 προς 1, ειδάλλως η διατάραξη της ισορροπίας αποτελεί ποινικό αδίκημα για όλους τους εμπλεκομένους.

2. Όλες οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών εξ αιτίας ατυχημάτων χρεώνονται ως έγκλημα κατά πράξη στα Ελληνικά Κράτη. Οι αξιωματούχοι λογοδοτούν για όλους τους μη φυσιολογικούς θανάτους Ελλήνων πολιτών.

3.1 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να μειώνουν τους θανάτους από ατυχήματα με ηλεκτρονική προσομοίωση καταστάσεων, με μελέτη προηγουμένων ατυχημάτων, με συγκέντρωση και καταγραφή από όλον τον Κόσμο όλων των ατυχημάτων, από σεισμούς μέχρι πυρκαϊές, ώστε να γίνεται συσσώρευση εμπειρίας.

3.2 Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να μελετούν όλους τους παράγοντες που προκαλούν θανάτους, να τους αναλύουν και να τους απομονώνουν, ώστε να βρεθεί το ποσοστό ευθύνης εκάστου παράγοντος.

3.3 Κάθε στάδιο και ενέργεια εγκληματικής ανθρωπίνης συμπεριφοράς που προκαλεί δυστυχήματα αναλύεται και επαναφέρεται στην νομιμότητα.   

4. Τα εργατικά και τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μάστιγα και συγχρόνως πεδίο πολέμου για τα Ελληνικά Κράτη. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση πολιτών, εργοδοτών, εργατών στην πρόληψη ατυχημάτων.

5. Όλα τα κτήρια και οι κατοικίες σχεδιάζονται με τις καλύτερες προδιαγραφές ασφαλείας και με στόχο την ελαχιστοποίηση του κινδύνου παιδικών ατυχημάτων.

 

85ο Άρθρο-Ασφάλεια δικτύων

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν με ειδικά μέτρα ασφαλείας όλα τα δίκτυα ηλεκτρισμού, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, πληροφοριών και  μεταφορών.

2. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να τα ελέγχουν προληπτικώς, να τα συντηρούν περιοδικώς και να τα επισκευάζουν αμέσως.

3. Η οποιαδήποτε παράλειψη ή αμέλεια στην ασφάλεια των εν λόγω δικτύων ισοδυναμεί με εσχάτη προδοσία.

 

86ο Άρθρο-Αθεΐα

1. Το μεγαλύτερο έγκλημα κατά του Έθνους είναι η αθεΐα, η οποία τιμωρείται με θάνατο.

2. Όσοι κατηγορηθούν ως άθεοι έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν αθώοι μέχρι να  αποδειχθούν ένοχοι, σύμφωνα με τους Ιερούς Νόμους.

3. Κανείς δεν μπορεί να συλληφθεί για αθεΐα χωρίς ένταλμα.

4. Ουδείς Έλλην μπορεί να στερηθεί της Θρησκεία του.

5. Ουδείς δύναται με ή χωρίς βία να αλλάξει την Εθνική ταυτότητα του Έλληνος, σε οποιοδήποτε σημείο του Κόσμου και αν βρίσκεται.

6. Όλα τα Ελληνικά Κράτη συνεργάζονται για την προώθηση παγκοσμίου σεβασμού στην Ελληνική Θρησκεία, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την κατάργηση όλων των μορφών ρατσισμού και ανθελληνισμού, για την παγκόσμια κυριαρχία του Ελληνικού Πνεύματος, για την κατάργηση των διακρίσεων κατά της Ελληνικής Φυλής, για την πάταξη της ελληνοφοβίας και ξενοφοβίας.

 

87ο Άρθρο-Εκκλησία και Κράτος

1. Η Εκκλησία είναι το Κράτος. Η απόλυτη ταύτιση Εκκλησίας και Κράτους εξασφαλίζει την επιβίωση του Ελληνισμού.

2. Η Θρησκεία είναι το Έθνος. Όποιος προσπαθεί να διχάσει το Έθνος από την Θρησκεία και το Κράτος από την Εκκλησία τιμωρείται με θάνατο.

3. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν εκ των Αθανάτων Πατρώων Θεών και των Αθανάτων Μητρώων Θεαινών. Όλες οι εξουσίες υπόκεινται εις τους Αθανάτους Θεούς και εξυπηρετούν το Έθνος και τον Λαό.

 

88ο Άρθρο-Συνοριακοί Έλεγχοι

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να ελέγχουν ότι εισέρχεται και ότι εξέρχεται από τα σύνορά των.

2. Η οποιαδήποτε κατάργηση ελέγχων ισοδυναμεί με επιβολή δικτατορίας και διάπραξη εσχάτης προδοσίας.

3. Έλεγχοι επιβάλλονται σε εισαγόμενα τρόφιμα, σε ανθρώπους, σε εμπορεύματα, σε κεφάλαια, σε ιδέες, στα ξένα μέσα μαζικής ενημερώσεως, σε εισαγόμενα ζώα και φυτά.

 

89ο Άρθρο-Συντάξεις

1. Τα χρήματα των εργατικών εισφορών απαγορεύεται να παρακρατούνται από τους εργοδότες. Καταβάλλονται από τους εργαζομένους απ’ ευθείας στο ασφαλιστικό τους ταμείο.

2. Το 1/3 της ασφαλιστικών εισφορών καλύπτεται από τους εργαζομένους, το 1/3 από τους εργοδότες και 1/3 από τα Ελληνικά Κράτη. 

3. Τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων απαγορεύεται να δεσμεύωνται από το Κράτος ή να χρησιμοποιούνται στο χρηματιστήριο.

4. Αν υπάρχει μεγάλο αποθεματικό στα ασφαλιστικά ταμεία, ή θα μειωθούν οι εισφορές ή θα αυξηθούν οι παροχές ή θα επενδυθούν σε ιατρική έρευνα, για την θεραπεία ασθενειών. Σε καμμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των εργαζομένων σε τοκοφόρες ή άλλες χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

 

90ο Άρθρο-Γεωργία

1. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να κάνουν επιστημονική και οργανωμένη χρήση των ζώων και των φυτών.

2. Τα Ελληνικά Κράτη οφείλουν να είναι αυτάρκη σε γεωργικά προϊόντα.

3.1 Η παραγωγή Ελληνικών αγροτικών προϊόντων δεν υπόκειται σε εξαγωγικούς περιορισμούς. Εξάγεται σε όλο τον Κόσμο.

3.2 Απαγορεύονται οι ποσοστώσεις και οι περιορισμοί στην αγροτική παραγωγή.

 

91ο Άρθρο-Ναυτιλία

1. Τα Ελληνικά Κράτη υποχρεούνται να ενισχύουν την Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία σε όλα τα στάδια.

2. Είναι υποχρεωτική η ναυπήγηση πλοίων σε Ελληνικά ναυπηγεία, η πρόσληψη Ελληνικών πληρωμάτων, η υπό Ελληνική σημαία πλοιοκτησία, η συντήρηση πλοίων σε Ελληνικές ναυπηγο-επισκευαστικές ζώνες.

3. Η παράλειψη προστασίας και ενισχύσεως της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας.

 

92ο Άρθρο-Χρέος κάθε γενεάς

1. Κάθε γενεά Ελλήνων έχει στην διάθεσή της ωρισμένα μερίδια από ενεργειακά αποθέματα, από ζώα για να τραφεί, από δάση για να επιβιώσει. Κάθε γενεά Ελλήνων έχει συγκεκριμένο ποσοστό γονιδίων να προστατεύσει, έχει συγκεκριμένες ποσότητες δανείων που μπορεί να πάρει, και δεν μπορεί να υπερβεί αυτά τα όρια διότι υποθηκεύει το μέλλον των επομένων γενεών. Η παρούσα γενεά Ελλήνων απαγορεύεται να χρησιμοποιεί περισσότερους πόρους από ότι της αναλογούν.

2. Κάθε γενεά Ελλήνων αν δεν αναχαιτίσει την μόλυνση του περιβάλλοντος, την υπογεννητικότητα, τα μεταλλαγμένα τρόφιμα, τις επιμειξίες με αλλοφύλους και αλλοθρήσκους, τότε αυξάνει το δημογραφικό, οικονομικό και πολεμικό βάρος ανά απόγονο διότι οι νέες γενεές ως ολιγάριθμες, θα τους αναλογεί κατά άτομο πολύ μεγαλύτερο βάρος από ότι είχαν να αντιμετωπίσουν οι προηγούμενες γενεές Ελλήνων.

3. Κάθε γενεά Ελλήνων έχει χρέος να διαδίδει τον Λόγο των Αθανάτων Θεών σε όλες τις φυλές και τα έθνη μέχρι που να κυριαρχήσουν σε όλη την Γη οι Ιεροί Νόμοι των Θεών.

4. Κάθε γενεά Ελλήνων έχει χρέος να φέρει όλους τους ανθρώπους που έχουν αποστατήσει, πίσω στην εξουσία των Θεών.

5.1 Κάθε γενεά Ελλήνων απαγορεύεται να παραδίδει στις επόμενες γενεές ναρκομανείς, συμμορίες, εγκληματικότητα, υπογεννητικότητα, οικονομικά χρέη, εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών, λιγώτερα εδάφη, κατακτημένες Ελληνικές ψυχές, μολυσμένο περιβάλλον, ενεργειακή πείνα της χώρας, κατεστραμμένη ή ανύπαρκτη βιομηχανία, αντιαισθητική τέχνη, μειωμένη διάδοση του Πολιτισμού και της Θρησκείας.

5.2 Όλα αυτά αποτελούν στυγερά και επαίσχυντα εγκλήματα και υπέχουν συλλογική ευθύνη έναντι των Αθανάτων Θεών, έναντι των Προγόνων, και έναντι των αγέννητων Απογόνων.

6. Η συλλογική ευθύνη αποτελεί την Λυδία λίθο της Ελληνικής Θρησκείας και Κοσμοαντιλήψεως. Ουδείς Έλλην δύναται να αποσείσει τις ευθύνες του.

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα