:: ::

 
 
 

                       

                                  Είμαστε οι Έλληνες θρησκευτές

 

Είμαστε οι Έλληνες θρησκευτές. Τα τέκνα Θεών και Θεαινών. Παιδιά της ιερής φύσεως, Προμηθεϊκή γέννα, ψυχές του Εμπύρειου, ατομικότητες του Πνευματικού, σώματα του Αιθέριου.

Γεννηθήκαμε υπόδουλοι, μαρκαρισμένοι σαν αγελάδες ορθόδοξοι ναζωραίοι, δούλοι της ζηλότυπης σκεπτομορφής με το όνομα Τζεσουά. Πλανημένοι από τα λόγια του κατασκευασμένου μύθου του θεανθρώπου. Προσηλυτισμένοι στο δόγμα του συφιλιδικού Σαούλ. Ναρκωμένοι από την λάσπη μοχθηρών περιθωριακών απολογητών τού ψεύδους. Στερημένοι της Ιεράς Παραδόσεως, αποκομμένοι της ιστορίας, στερημένοι της γλώσσης, αποκομμένοι των Ιερών δεσμών.

Είμαστε οι Έλληνες θρησκευτές. Ιδιοκτήτες του Ελληνικού αίματος. Τιμητές των προγονικών τόπων. Αυθεντικοί Δημοκράτες. Γνήσιοι προστάτες του Οικοσυστήματος. Ερωτικοί, ευσεβείς, θεοφιλείς, ζωντανοί.

Είμαστε οι Έλληνες θρησκευτές. Ανανήψαμε!

Απορρίψαμε το ψέμμα του πτωχού καλού μαραγκού. Φτύσαμε τα παραμύθια των ζηλωτών ψαράδων. Ξεράσαμε την παράνοια του απατεώνος Σαούλ. Αποβάλλαμε την πλάνη του μεσάζοντος της ατομικής σωτηρίας. Αναγεννηθήκαμε!

Επιστρέψαμε στην ελεύθερη θρησκεία του κόσμου των Θεών. Πλησιάσαμε τον Πατέρα Θεών και ανθρώπων Δία, τον Σωτήρα Διόνυσο, το Πνεύμα του Έρωτος. Νοιώσαμε τον Λόγο, πράξαμε το Αγαθό, ζήσαμε το Μυστήριο.

Είμαστε οι υπερασπιστές της Αρχαίας Εθνικής Ψυχής.  Η τελευταία γραμμή πριν την άλωση της κοινωνικής δικαιοσύνης, την παράνοια και την καταστροφή της Γαίας.

Ανανήψαμε και μαζί μας ανεδύθη η βουλή της Μεγάλης Μητέρας. Ενσαρκώθηκε η βουλή της. Ο ναζωραίος τύραννος δεν θα πατά πια το δέρμα της. Θα διαγραφεί από την ιστορία. Οι άνθρωποι  θα τιμούν τον Κόσμο και τις Δυνάμεις που τον συνέχουν. Θα φροντίζουν την Γη και θα τιμούν τους Προγονικούς Θεούς.

Η Γαία θα συνεχίσει τον Κοσμικό χορό της χωρίς την ναζωραϊκή ασθένεια.

Είμαστε οι Έλληνες θρησκευτές. Τα παιδιά προστάτες της.

Δέξιππος

3η Μεσούντος μηνός Ανθεστηριώνος, έτους 2781 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα