:: ::

 
 
 

 

Θερμές Ευχές για τον εορτασμό του Θερινού Ηλιοστασίου

Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα αποστέλλει Θερμές Ευχές σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης για έναν χαρούμενο εορτασμό του Θερινού Ηλιοστασίου.

Υπενθυμίζουμε ότι ως Έλληνες εορτάζουμε κατά τα Πάτρια Ειωθότα το Θερινό Ηλιοστάσιο την 10η  Φθίνοντος μηνός Σκιροφοριώνος (21η Ιουνίου).

Έρρωσθε

Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα