:: ::

 
 
 

 

Τελετή Μνήμης υπέρ των σφαγιασθέντων Εθνομαρτύρων Θεσσαλονικέων από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Θεοδόσιο Α’

 

Φέρεται εις γνώσιν των μελών και των φίλων της εδρευούσης εν Θεσσαλονίκη Εθνικής Ιστορικής Εταιρείας «ο Δευκαλίων» ότι την 22α του μηνός Απριλίου 2007 μ.Α.Τ., ημέραν Ηλιοδίτην (Κυριακήν), και ώρα 11.00 π.μ. πρόκειται να τελεσθή εις τον χώρον της Πλατείας Ναυαρίνου, παρά την Πομπικήν Οδόν και το ανάκτορον Γαλερίου, εκδήλωσις υπέρ της αθανάτου μνήμης των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) Εθνομαρτύρων Θεσσαλονικέων, οι οποίοι αγωνιζόμενοι υπέρ Πατρίων Εθών και Εδών, έπεσαν υπέρ Εθνικής Θρησκείας και Ελληνικής Πατρίδος, σφαγιασθέντες τον Απρίλιον του 392 μ.Α.Τ. από τα μίσθαρνα όργανα του εγκληματικού εκείνου διδύμου των στυγερών μισελλήνων ιεχωβιστών Θεοδοσίου-Αμβροσίου, εις το στάδιον της πόλεως, ως ανυπάκουοι προς τους τυράννους του Ελληνισμού, ιεχωβικούς δεσπότας του πολιτικού και δή του θρησκευτικού βίου των Ελλήνων.

Καλείσθε, δια της παρούσης, όπως παρευρεθήτε και μετάσχητε εις την τοιαύτην ως άνω εκδήλωσίν μας, η οποία θα είναι το ελάχιστον το οποίον δυνάμεθα να πράξωμεν προκειμένου δι’ αυτής να εκφράσωμεν τα αισθήματα τιμής και δόξης προς τα ηρωικάς εκείνας γενεάς, αι οποίαι αντεστάθησαν κατά των φορέων του Μεσαιωνικού ζόφου, ο οποίος επεβλήθη εις την Ιεράν μας Γην, άνω των τετιμημένων νεκρών ημών δια του φασγάνου του θρησκευτικοφανούς ολοκληρωτισμού της ερήμου και της ερημώσεως.

Τηλέφωνα επικοινωνίας 6944.810701 (Β. Γούσιος)

Ο Πρόεδρος Βασίλειος-Πελασγός Γούσιος

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα