:: ::

 
 
 

 

         Πολιτικό πρόγραμμα της Ελληνικής Επαναστάσεως

 

1. Η Ελληνική Θρησκεία θα αναγνωριστεί επίσημη θρησκεία του κράτους. Θα συσταθούν Θεολογικές σχολές για την εκπαίδευση των Ελλήνων Ιερέων και Ιερειών. Η διδασκαλία της Ελληνικής Θρησκείας θα εισαχθεί σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας. Θα ανεγερθούν όλοι οι Ναοί των Πατρώων Θεών και των Μητρώων Θεαινών. 

2. Θα προκηρυχθεί Εθνική Ανεξαρτησία στο πολιτικό, νομοθετικό, οικονομικό, πολιτιστικό, και διπλωματικό πεδίο. Η Επανάσταση θα ακυρώσει όλες τις συμβάσεις και τα ξένα διατάγματα άτινα καταπατούν την Ελευθερία του Έθνους.  

3. Η άμεση έξοδος της Ελλάδος από την ευρωζώνη και την ευρωπαϊκή ένωση θα καταστήσει την Ελλάδα οικονομικώς ανεξάρτητη. Θα συνοδευτεί με την ενεργοποίηση του εκδοτικού προνομίου και την υιοθέτηση της δραχμής.

4. Η θεσμοθέτηση της ενδογαμίας θα εξαλείψει την μάστιγα της φυλετικής επιμειξίας. Θα επιβληθούν αυστηροί νόμοι κατά των εκτρώσεων. Η υποχρεωτική δημογραφική αύξησις του Ελληνικού πληθυσμού θα αποτελέσει επαναστατική προτεραιότητα συνδεδεμένη με την έννοια της Εθνικής Ασφαλείας. Η ενσωμάτωση της ευγονικής στα προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού θα συμβάλλει στην άμεση βελτίωση της υγείας του Ελληνικού Λαού.

5. Η Ελληνική ιδιωτική πρωτοβουλία θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό της μαζικής εκβιομηχανίσεως της Πατρίδος. Η πάταξη της φορολογίας ως άκρως αντικοινωνικής συμπεριφοράς θα αποτελέσει ύψιστο κοινωνικό στόχο. Η μείωση του κρατικού τομέως θα απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις του Έθνους. Θα επιβληθούν δασμοί σε ομοειδή ξένα προϊόντα. Η Ελληνική οικονομία θα αποκτήσει παραγωγικό και εξαγωγικό προσανατολισμό. Θα στραφεί από την κατανάλωση αγαθών λιανικής με δανεικά χρήματα, στην επένδυση σε κεφαλαιουχικά αγαθά.

6. Ο οικονομικός πατριωτισμός θα επικρατήσει σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές. Το οικονομικό επιτελείο του κράτους θα επιβάλλει την πρόσληψη Ελλήνων εργαζομένων και την προώθηση αμιγώς Ελληνικών προϊόντων. Θα τιμωρείται αυστηρώς ο αποκλεισμός Ελλήνων εργαζομένων και οι διακρίσεις εις βάρος Ελληνικών προϊόντων. 

7. Τα Αρχαία Ελληνικά θα διδάσκωνται από το πρωτότυπο σε μικρή σχολική ηλικία. Θα καταργηθεί η εκχυδαϊσμένη δημοτική γλώσσα.

8. Η ιδεολογική συντριβή του πολιτιστικού μαρξισμού, του ισλαμισμού, του χριστιανισμού, και του νεοφιλελευθερισμού, θα αποτελεί βασικό καθήκον του Ελληνικού ιδεολογικού στρατού, όστις θα συσταθεί άμεσα σε επαγγελματική βάση. Ο αντεθνικός διεθνισμός σε όλες τις μορφές του θα καταπολεμηθεί. Ο ιδεολογικός πυρήν του ιδεολογικού στρατεύματος θα συγκροτηθεί από την Ελληνική Θρησκεία, την Ελληνική Φυλή, το Ελληνικό Έθνος, τον Ελληνικό Πολιτισμό.  

9. Θα οργανωθεί πολιτιστική αστυνομία ήτις θα τιμωρεί αμειλίκτως όλα τα εγκλήματα προσβολής των πολιτιστικών συνόρων του Ελληνικού Έθνους. Ενδεικτικώς και ουχί περιοριστικώς, η πολιτιστική αστυνομία θα καταδιώκει όσους προσβάλλουν την ενδυματολογία, την γλώσσα, την ονοματολογία, την Θρησκεία, την ιστορία, την τέχνη, την αισθητική, την ηθική των Ελλήνων. 

10. Το πολίτευμα θα αναδείξει την αξιοκρατία ενώ θα συντρίψει την μετριοκρατία. Η αριστοκρατία θα θριαμβεύσει επί της αναξιοκρατίας.

11. Η μαζική και άμεση απέλαση των εισβολέων-λαθροεποίκων θα επιτευχθεί με παλλαϊκή συμμετοχή. Θα απαγορευθεί κάθε είδους επαφή και εμπορική συνεργασία με τους εισβολείς. Όλα τα επαναστατικά μέσα θα χρησιμοποιηθούν για την συντριβή όσων συνεργάζονται με τους εισβολείς σε πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο.   

12. Η Ελλάς θα αποβάλλει την κηδεμονία του ΟΟΣΑ και του οργανισμού παγκοσμίου εμπορίου. Για την ανάπτυξη του Ελληνικού εμπορίου με ξένα κράτη θα υπογραφούν διμερείς εμπορικές συμφωνίες επί της βάσεως της αμοιβαιότητος.

13. Το δόγμα Εθνικής Ασφαλείας θα εφαρμοστεί σε παγκόσμια εμβέλεια. Οι Ελληνικές ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να επεμβαίνουν σε οιοδήποτε μέρος του κόσμου κρίνεται απαραίτητο για τα Ελληνικά συμφέροντα.

14. Θα αναγνωριστεί το δικαίωμα οπλοφορίας, οπλοκατοχής και οπλοχρησίας σε όλους τους νομοταγείς Έλληνες. Η οργάνωση Ελληνικής Πολιτοφυλακής θα εγγυηθεί την τάξη και την ασφάλεια. Θα αποτελέσει την στρατιωτική εμπροσθοφυλακή της Επαναστάσεως.   

15. Θα καταργηθεί η αντικοινωνική και μονοπωλιακή κρατική ασφάλιση. Οι Έλληνες εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέως. Η ασφάλιση θα είναι προαιρετική.

16. Το κράτος θα παράσχει άδεια λειτουργίας σε Ελληνικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Όλα τα Ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια θα εγγράφουν σπουδαστές ασχέτως οικονομικής καταστάσεως εφ’ όσον πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής. Όσοι Έλληνες αδυνατούν να καταβάλουν δίδακτρα, θα λαμβάνουν υποτροφίες καλύπτουσες όλα τα έξοδα. 

17. Η προστασία του περιβάλλοντος, των ζώων και των φυτών θα αναχθεί σε τρόπο ζωής των Ελλήνων. Η Φύση είναι ζώσα και ιερά.  

18. Η Ελληνική Δικαιοσύνη θα καταστεί ανεξάρτητος από κομματικές παρεμβάσεις. Η αντεγκληματική πολιτική θα βασίζεται στο δόγμα της προληπτικής συλλογικής ασφαλείας.

19. Πρώτο μέλημα της Επαναστατικής κυβερνήσεως θα είναι η επανασυγγραφή της Ιστορίας. Από τα σχολικά εγχειρίδια θα απαλειφθούν όλες οι ανθελληνικές αναφορές αίτινες προσβάλλουν το πατριωτικό αίσθημα των Ελλήνων.   

20. Η Ελληνική βιολογική και πολιτιστική συνέχεια θα είναι το εθνικό δόγμα του Ελληνικού κράτους. Θα κηρυχθεί παγκόσμιος πόλεμος κατά της αφομοιώσεως των Ελλήνων σε ξένες φυλές και πολιτισμούς, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτου. Η Ελληνική διαφορετικότητα θα τονίζεται σε κάθε τομέα: εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, θρησκευτικό, αθλητικό, καλλιτεχνικό, πολιτικό.

21. Η Επαναστατική κυβέρνηση θα εντάξει την ολιστική ιατρική στις ιατρικές σχολές. Θα απαγορευτεί ο μαζικός και υποχρεωτικός εμβολιασμός των Ελλήνων. Η Ελληνική διατροφή θα αντικαταστήσει τα αντιβιοτικά. Η καταπολέμηση του καρκίνου, της παχυσαρκίας, και των καρδιακών νοσημάτων θα στηριχθεί στην αρχή της προλήψεως. Θα αποτραπεί η χημειοθεραπεία.

22. Τα μέσα ενημερώσεως θα υποχρεωθούν να προβάλλουν τις αρετές των Ελλήνων. Θα απαγορευθούν τα τηλεοπτικά σκουπίδια, άτινα εξαχρειώνουν και μολύνουν την Ελληνική Ψυχή. Μισέλληνες ιδιοκτήτες και διευθυντές τηλεοπτικών διαύλων θα τιμωρηθούν με βαρύτατες ποινές ως υπεύθυνοι για την ηθική κατάπτωση.

23. Οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις θα αποβάλλουν όλους τους αλλοφύλους και αλλοθρήσκους από τις τάξεις των. Η οργάνωση Ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας θα αποτελέσει προτεραιότητα του αρμοδίου Πρυτάνεως για την Εθνική Άμυνα.

24. Η εξωτερική  πολιτική της Ελλάδος θα απαγκιστρωθεί από τον ευρωκεντρισμό. Νέες συμμαχίες θα δημιουργηθούν με κράτη, πολιτισμούς, εθνότητες και σχηματισμούς, εκτός Ευρώπης. Η Επαναστατική κυβέρνηση του Ελληνικού κράτους θα στηρίξει με κάθε μέσον την διάδοση και επικράτηση των Παραδοσιακών Πολυθεϊστικών θρησκειών σε όλο τον κόσμο, ως ανάχωμα στον εκχριστιανισμό και τον εξισλαμισμό της ανθρωπότητος.

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα