:: ::

 
 
 

 

      Διόρθωση δύο ανακριβειών στο άρθρο του περιοδικού Ανεξήγητο

 

Το περιοδικό Ανεξήγητο στο τεύχος 212, Ιουλίου-Αυγούστου «2006», δημοσίευσε μία έρευνα σχετικώς με τους φορείς της Ελληνικής Θρησκείας. Το περιοδικό Ανεξήγητο μέσω του δημοσιογράφου Μιχαήλ Ναούμ ζήτησε τις απόψεις της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Αλλά στο δημοσιευμένο άρθρο αντί για εκτεταμένη παρουσίαση, αναφέρονται περιληπτικώς δύο-τρεις θέσεις του γράφοντος.

Δυστυχώς υπάρχουν λάθη στην εκτύπωση που σε δύο περιπτώσεις αντιστρέφουν πλήρως το νόημα των δηλώσεων του γράφοντος.

Θεωρώ σημαντικό να διορθώσω το τί ελέχθη προς αποφυγήν παρεξηγήσεων. Στην σελίδα 25 του εν λόγω τεύχους, γράφεται ως δήλωσή μου ότι «ο Ελληνικός Πολιτισμός δεν είναι συνταγή φαγητού για να απορρίπτει έκαστος όποιο συστατικό του αρέσει». Προφανώς το σωστό είναι «...για να απορρίπτει έκαστος όποιο συστατικό δεν του αρέσει». Το λάθος οφείλεται στην σύνταξη του περιοδικού.

Ακολούθως στην σελίδα 26, γράφεται ως δήλωσή μου ότι «Σήμερα ως αιρετικές προσεγγίσεις μπορούμε να καταγράψουμε δοξασίες όπως, ότι οι Πατρώοι Θεοί δεν είναι φυσικές δυνάμεις...». Φυσικά η δική μου δήλωση προς το περιοδικό Ανεξήγητο ήταν ότι «Σήμερα ως αιρετικές προσεγγίσεις μπορούμε να καταγράψουμε δοξασίες όπως, ότι οι Πατρώοι Θεοί είναι φυσικές δυνάμεις...». Δηλαδή το να λέει κάποιος Έλλην θρησκευτής ότι οι Πατρώοι Θεοί είναι φυσικές δυνάμεις αποτελεί αίρεση. Αλλά δυστυχώς η σύνταξη του περιοδικού με την παράλειψη της λέξεως «δεν», αντέστρεψε πλήρως το νόημα της δηλώσεώς μου.

Πιστεύω ότι έγινε εκ παραδρομής, διότι υπάρχουν αρκετά λάθη στην εκτύπωση του άρθρου, όπως ότι μας αναφέρει ως Έλληνες το θρήσκευμα, ενώ το σωστό είναι στο θρήσκευμα.

Παρ' όλα αυτά, ως εκπρόσωπος της Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα ευχαριστώ το περιοδικό Ανεξήγητο και τον δημοσιογράφο Μιχαήλ Ναούμ, που έστω και περιληπτικώς ανέφεραν δύο-τρεις θέσεις μας.

Α. Α.

6η Ισταμένου μηνός Εκατομβαιώνος, έτους 2782 μετά πρώτην Ολυμπιάδα  

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα