:: ::

 
 
 

 

      Οργανωτική διάρθρωση του πολιτικού φορέως της Εθνεγερσίας

 

1. Οργανωτικοί στόχοι

Βασικός στόχος του Επαναστατικού Κινήματος είναι το κτίσιμο Ελληνικού Κράτους εκ του μηδενός.

Τα καθημερινά οργανωτικά καθήκοντα των επαναστατών θα εστιάζουν στην σταδιακή απορρόφηση όλων των κρατικών λειτουργιών, απογυμνώνοντας το παλαιό καθεστώς από κάθε κρατική εξουσία.

Τα καθήκοντα αυτά συμπεριλαμβάνουν:

Καθημερινή πολιτική εκπαίδευση του Λαού στον ΕθνικοΑπελευθερωτικό Αγώνα, από στελέχη του πολιτικού φορέως. Ωθούμε τον Λαό να αναδείξει τις τεράστιες ικανότητές του στην διοίκηση της Ελληνικής Πολιτείας.

Την δημιουργία Ελληνικού Ληξιαρχείου, με σκοπό την διαφύλαξη της Ελληνικής ταυτότητος. Θα απο-νομιμοποιήσουμε τα έγγραφα, τις αποφάσεις και τις σφραγίδες του σάπιου καθεστώτος που απονέμει Ελληνική ιθαγένεια σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους εισβολείς. Θα διαχωριστούμε από τους κατακτητές και τις ορδές των εποίκων αποκτώντας αυτονομία στην καταγραφή και απόδοση εθνικής ταυτότητος.

Την δημιουργία λαϊκών δικαστηρίων και πολιτοφυλακών για την άμυνα και τον εξοπλισμό της νεοσυσταθείσης Πολιτείας. Ο Λαός θα εκπαιδεύεται καθημερινώς στις δικαστικές υποθέσεις και στην αμυντική θωράκιση του Έθνους.

Την δημιουργία Συντακτικής Εθνοσυνελεύσεως που θα επεξεργαστεί νέο Σύνταγμα της Ελλάδος. Η Συντακτική Εθνοσυνέλευση θα λειτουργεί παραλλήλως για ένα διάστημα με το προδοτικό κυνοβούλιο της κατοχικής κυβερνήσεως, μέχρι να επικρατήσει διαλύοντας το κυνοβούλιο.  

Την δημιουργία σχολείων και πολιτιστικών οργανισμών για την χειραφέτηση των Ελληνόπαιδων από την ανθελληνική εκπαιδευτική επιρροή των κατακτητών.

Την δημιουργία χρηματοπιστωτικών συνεταιρισμών και εκδοτικής Τραπέζης για την ανεξαρτησία του Ελληνικού Λαού από ξένους πιστωτές. 

Βασικό οργανωτικό καθήκον του πολιτικού μας φορέως αποτελεί η σφυρηλάτηση Ελληνικής συνειδήσεως στους πολίτες για την προστασία της Ελληνικής ταυτότητος, θρησκευτικής, πολιτιστικής, εθνοτικής, δημογραφικής, οικονομικής.

Η ανάπτυξη Ελληνικής συνειδήσεως απαιτεί την δημιουργία ξεχωριστών συνδικαλιστικών οργάνων. Σε όλες τις βαθμίδες και σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής ζωής οι Έλληνες θα διαχωρίζωνται συνδικαλιστικώς από αλλοφύλους και αλλοθρήσκους εργαζομένους.

Η ανάπτυξη Ελληνικής συνειδήσεως απαιτεί οι Έλληνες να εφοδιασθούν με διακριτό νομικό κώδικα, προκειμένου να αποκτήσουν νομική ανεξαρτησία. Ο νομικός κώδικας θα διδάσκεται και θα εφαρμόζεται μέσα από τις τοπικές Εκκλησίες του Δήμου, τις οποίες θα οργανώνει το πολιτικό  κίνημα. Οι Έλληνες επαναστάτες θα διδαχθούν να νομοθετούν υπέρ του Έθνους, και συγχρόνως να ακυρώνουν όλα τα ξένα νομικά εκτρώματα που έχουν επιβληθεί στον Λαό.

Για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομικής συνειδήσεως θα δημιουργηθούν ξεχωριστοί Ελληνικοί παραγωγικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, που θα διεξάγουν αδιάλλακτη πάλη για την επικράτηση του οικονομικού πατριωτισμού και της οικονομικής αλληλεγγύης μεταξύ Ελλήνων.

 

2. Οργανωτική εξέλιξη 

Πρόγραμμα καθημερινών εργασιών θα ωθεί την οργανωτική εξέλιξη του πολιτικού φορέως.

Καθημερινώς τα στελέχη θα σχολιάζουν, αρθρογραφούν, και θα συμμετέχουν σε καθημερινό πρόγραμμα ομιλιών.

Στην σχολή στελεχών θα διδάσκωνται καθημερινώς μαθήματα για την αναβάθμιση του πολιτικής μορφώσεως του Λαού.

Θα γίνεται μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ώστε να κρατώνται οι οπαδοί σε εγρήγορση. Θα υπάρχει διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός που θα εκπέμπει καθημερινώς τα πολιτικά μας μηνύματα.

Σε καθημερινή βάση θα υπάρχουν συγκεντρώσεις πυρήνων στους χώρους εργασίας, σε οικίες και πολιτιστικά κέντρα, για να αναπτύσσεται η ζύμωση.

Τα στελέχη θα επιδιώκουν καθημερινώς επαφές και δεσμούς με οργανώσεις ξένων χωρών και κυρίως θα δίνουν συνεντεύξεις στα ξένα μμε.

Όλοι οι οπαδοί πρέπει να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να γνωστοποιήσουν τον Ιερό Αγώνα.

Η ίδρυση δεξαμενών σκέψεως του πολιτικού φορέως είναι απαραίτητη για την ιδεολογική θωράκιση των στελεχών. Θα γίνωνται κοινωνιολογικές έρευνες, εκδόσεις, συνέδρια, ημερίδες, που θα βοηθήσουν στην οργανωτική αναβάθμιση του επαναστατικού κινήματος.

Κάθε στέλεχος θα εξειδικευθεί σε έναν τομέα: διοργάνωση ομιλιών, έκδοση επαναστατικού υλικού, επέκταση του δικτύου, δημιουργία επιτροπών και πολιτοφυλακών, συλλογή χρημάτων για τον αγώνα, δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδων και ιστολογίων για την υποστήριξη του αγώνος, δικαστικό σώμα.  

Βασική αρχή της οργανωτικής εξελίξεως του πολιτικού μας φορέως είναι η αποκλειστικότητα στην επιρροή πάνω στον Ελληνικό Λαό. Θα αναπτυχθεί θανάσιμος ανταγωνισμός εις βάρος άλλων κομμάτων. Η Επανάσταση δεν θα ανεχθεί την διαρροή οπαδών προς μετριοπαθή και καιροσκοπικά κόμματα.

 

3. Οργανωτική τεχνική 

Ένα κλειστό και ιεραρχημένο οργανωτικό σύστημα είναι εύκολο να κτυπηθεί από τον εχθρό αν είναι σε δημόσια θέα. Αντιθέτως ένα χαλαρό και πολυκέφαλο δίκτυο δύσκολα καταστρέφεται από τον εχθρό. Η οργάνωση με βάση το δίκτυο επιτρέπει εναλλακτικές λύσεις για να πληγεί ο εχθρός χωρίς να κινδυνεύει η ηγεσία του κινήματος. Διότι αν καταστραφεί ένα μέρος του δικτύου, δεν καταστρέφεται όλη η δομή του επαναστατικού κινήματος.

Η εικόνα ενός πολιτικού-επαναστατικού δικτύου αντίστοιχου σε εικόνα και οργάνωση με το ηλεκτρονικό διαδίκτυο, ως έννοια και σχέδιο οργανώσεως προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα, αρκεί να υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ των οργανωτικών πυρήνων.

Η πολιτική οργάνωση με πρότυπο το διαδίκτυο δεν εμποδίζει την ανάπτυξη προσωπικοτήτων ούτε την αναρρίχηση στην ιεραρχία του Επαναστατικού Κινήματος.

Αντιθέτως ενισχύει την έννοια της συνωμοτικότητος και αναγκαίας μυστικότητος για τους Επαναστάτες. Ταυτοχρόνως επιτρέπει διαβαθμίσεις ασφαλείας στην πρόσβαση με την ηγεσία. 

Ο δυναμισμός που προσφέρει μία πολιτική οργάνωση βασισμένη στις αρχές του κοινωνικού δικτύου, δεν πρέπει να μας ωθήσει στο να παραβλέπουμε την ταχύτητα αντιδράσεως και τον επαγγελματισμό του αυστηρώς ιεραρχημένου πολιτικού φορέως.

Το βέλτιστο αποτέλεσμα προέρχεται από υβριδισμό των δύο δομών οργανώσεως.

Μία από τις σημαντικώτερες παραμέτρους που προσφέρουν τα δίκτυα είναι η ταχύτης προσαρμογής στις εξελίξεις και η ακαριαία ενημέρωση των μελών. Στην διάρκεια της Επαναστάσεως θα παρουσιάζωνται συνεχώς προκλήσεις και ευκαιρίες στις οποίες οι επαναστάτες πρέπει να παρεμβαίνουν με δυναμισμό και όχι να  ακολουθούν τα γεγονότα.

Απαιτείται ταχυτάτη επεξεργασία πληροφοριών και άμεσες αποφάσεις. Και το πιό σημαντικό: τα μέλη του Κινήματος πρέπει να μαθαίνουν από τις εξελίξεις και να αλληλοδιδάσκονται στον επαναστατικό αγώνα.

Το χαλαρό επαναστατικό δίκτυο δημιουργεί φαινόμενα έλξεως και απωθήσεως μελών, την εγγραφή και διαγραφή μελών, την δημιουργία και καταστροφή δεσμών. Αυτό συμβαίνει σε ένα χαλαρό επαναστατικό δίκτυο. Αλλά ο ρυθμός εγγραφής νέων μελών πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό διαγραφής. Όπως είπε ο Ηράκλειτος, κόσμοι συνεχώς δημιουργούνται και καταστρέφονται. Έτσι γίνεται και με τα μέλη ενός χαλαρού επαναστατικού δικτύου.

Όμως το βασικό καθοδηγητικό δίκτυο πρέπει να είναι εξαιρετικώς ωργανωμένο και ιεραρχημένο.

Θα έχει πυρήνα και περιφέρεια, με ασύμμετρη δύναμη και επιρροή σε κάθε επίπεδο εξουσίας. Το ιεραρχημένο δίκτυο βοηθά να δημιουργηθούν ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης και συνοχής.

Είτε μιλάμε για το ιεραρχημένο είτε για το άμορφο δίκτυο, θα υπάρχουν μηχανισμοί τιμωρίας για την απιστία και την αποστασία, όπως και επιβραβεύσεις για την αφοσίωση και την πειθαρχία.

Βασικές ειδικότητες στο δίκτυο είναι τρείς. Ο πνευματικός ηγέτης, που θα επεξεργάζεται θεωρητικά ζητήματα. Ο οργανωτής, που θα στρατολογεί και θα λύνει πρακτικά ζητήματα. Και ο εκτελεστής που θα αναλάβει δράση και ζύμωση μέσα στον Λαό. Αλλά όλα τα μέλη πρέπει να ανοίγουν πύλες επικοινωνίας όπου και αν βρίσκονται, στην δουλειά, στο σχολείο, στην διασκέδαση.

Άλλες σημαντικές ειδικότητες του επαναστατικού δικτύου είναι οι εξής:

Οι οργανωτές, θα έχουν την κύρια ευθύνη της διευθύνσεως του οργανισμού. Θα αποφασίζουν την κλίμακα και τον σκοπό των ενεργειών.

Οι μονωτές θα είναι άτομα ή ομάδες που θα έχουν ως ρόλο να προστατεύουν τον επαναστατικό πυρήνα και τον οργανισμό από την διείσδυση προβοκατόρων. Συγχρόνως θα μεταδίδουν πληροφορίες από τον πυρήνα στην περιφέρεια.  

Οι διαβιβαστές θα είναι άτομα ή ομάδες που θα φροντίζουν την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των μελών του επαναστατικού δικτύου. Συγχρόνως έχουν την ευθύνη να μεταφέρουν πληροφορίες από την περιφέρεια στον πυρήνα.

Οι φύλακες θα έχουν την ευθύνη εσωτερικής και εξωτερικής ασφαλείας του επαναστατικού δικτύου. Θα λαμβάνουν μέτρα ελέγχου των νεοεισερχομένων μελών και θα επιβάλλουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αφοσίωση και την πειθαρχία των μελών. Θα τιμωρούν σκληρότατα κάθε αποστασία. Επίσης έχουν την ευθύνη του δικτύου κατασκοπείας-αντικατασκοπείας εις βάρος των κατακτητών. Η υπεροχή στην συλλογή πληροφοριών από το επαναστατικό δίκτυο θα δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των κατακτητών.

Οι προσηλυτιστές θα έχουν βασικό σκοπό την στρατολόγηση νέων μελών και την συνεργασία με άλλα δίκτυα. Θα φροντίζουν να στρατολογούν άτομα από το αντίπαλο στρατόπεδο (αξιωματικούς ενόπλων δυνάμεων, γραφειοκράτες, κυβερνητικούς αξιωματούχους, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, τραπεζίτες, δικαστικούς). Όλα τα μέσα είναι νόμιμα για την απαγκίστρωση μελών από το εχθρικό στρατόπεδο.

Οι ελεγκτές θα εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα του δικτύου και την καλή χρήση των πόρων. Τα καθήκοντά τους είναι να αναφέρουν αδυναμίες και οργανωτικά προβλήματα που παρουσιάζει το δίκτυο και να προτείνουν λύσεις στην επαναστατική ηγεσία. Εξασφαλίζουν ότι το επαναστατικό δίκτυο είναι ικανό να προσαρμοστεί σε νέες συνθήκες πάλης και ότι διατηρεί υψηλό βαθμό ευελιξίας, το οποίο είναι κρίσιμο για την ικανότητά του να παρακάμπτει τα κατοχικά στρατεύματα.

Οι συνοδοιπόροι, ενώ έχουν στρατευτεί με την Επανάσταση, συνεχίζουν να εργάζωνται μέσα στην κυβέρνηση, στα σώματα ασφαλείας, στα οικονομικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια, στον εχθρικό Τύπο. Φροντίζουν να παρέχουν στην Επανάσταση εσωτερική πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις, χωρίς να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Ασχέτως ειδικότητος, όλοι οι επαναστάτες ασχολούνται με την συλλογή χρημάτων, με την διοργάνωση ομιλιών, με την έκδοση επαναστατικού υλικού, με την επέκταση του δικτύου, με την δημιουργία φανερών και κρυφών επιτροπών και πολιτοφυλακών.

Η ευαισθησία του επαναστατικού δικτύου στις ευκαιρίες και στις απειλές που εμφανίζονται είναι ζωτικής σημασίας για την συντήρηση του επαναστατικού δικτύου.

Η ικανότητα του επαναστατικού δικτύου να προβλέπει καταστάσεις σε συνδυασμό με την ικανότητά του μέσα σε ελάχιστο χρόνο να αναδιαρθρώνει την δομή του και τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, του δίνει σοβαρό πλεονέκτημα έναντι των κατακτητών.

Το επαναστατικό δίκτυο επειδή έχει ελάχιστες σταθερές πάγιες εγκαταστάσεις, δεν έχει και σοβαρές απώλειες σε περίπτωση επιδρομής από την κατοχική αστυνομία.

Δημιουργώντας υπερεθνικό δίκτυο πολιτικής δράσεως και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως πολλαπλασιαστή δυνάμεως, μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στον συνεχή ανταγωνισμό με το κατοχικό καθεστώς για επιβίωση και συνεχή αναβάθμιση ικανοτήτων για πλήγματα κατά του εχθρού.

Το επαναστατικό δίκτυο παρέχει την δυνατότητα συνεχούς μετακινήσεως αποφεύγοντας να δώσει στόχο στον εχθρό. Μπορεί εύκολα να διεισδύσει και να λειτουργεί στα μετόπισθεν του εχθρού, διαβρώνοντας τα σώματα ασφαλείας και τα κέντρα αποφάσεων του εχθρού. Σε περιπτώσεις συλλήψεων το επαναστατικό δίκτυο προσφέρει την δυνατότητα εκβιασμού και δωροδοκίας των αντιπάλων προκειμένου να διασωθούν τα επαναστατικά μέλη. Αλλά κυρίως το επαναστατικό δίκτυο προσφέρει την δυνατότητα ευκόλου ανασυγκροτήσεως μετά από κάθε εχθρικό πλήγμα.

Το επαναστατικό δίκτυο απαιτεί εξειδίκευση από τα μέλη του.

 

4. Οργανωτικά τμήματα 

Η οργανωτική ιεραρχία του πολιτικού φορεώς θα είναι η εξής: Φρατρία, Εκκλησία του Δήμου, Εθνοσυνέλευση, Πρυτανεία.

Η Φρατρία αποτελεί τον μικρότερο οργανωτικό πυρήνα. Ένας αριθμός Φρατριών θα σχηματίζει Εκκλησία του Δήμου. Οι Εκκλησίες του Δήμου θα στέλνουν αντιπροσώπους στην Εθνοσυνέλευση. Η Εθνοσυνέλευση θα επιλέγει υποψηφίους για την Πρυτανεία.  Η Πρυτανεία θα αποτελεί το ανώτατο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων της Εθνοσυνελεύσεως.

Η Συντακτική Επιτροπή θα αποτελεί το ανώτατο όργανο του Ιδεολογικού Αγώνος. Όλες οι Εκκλησίες του Δήμου θα έχουν άμεση πρόσβαση και συμμετοχή στην Συντακτική Επιτροπή η οποία θα συντονίζει τις δημοσιεύσεις, αποφάσεις, ανακοινώσεις του πολιτικού φορέως. Κάθε Εκκλησία του Δήμου θα έχει δικό της ιδεολογικό τμήμα όπου θα επεξεργάζεται ζητήματα θεωρίας, στρατηγικής, τακτικής και οργανώσεως.

Η οργανωτική δομή θα περιλαμβάνει ένα ιεραρχημένο οργανωτικό δίκτυο από τον σκληρό πυρήνα των Επαναστατών και ένα κατευθυνόμενο αλλά ευέλικτο και πιό αυτόνομο δίκτυο υποστηρικτών. Το ιεραρχημένο δίκτυο θα καθοδηγεί τον Αγώνα, χωρίς να περιορίζει την δράση των ευέλικτου δικτύου υποστηρικτών-ομοϊδεατών.

Το ευέλικτο δίκτυο υποστηρικτών – ομοϊδεατών θα έχει την μορφή των πολλών ομάδων, οργανώσεων, συνελεύσεων, συνεταιρισμών, ενώσεων, σωματείων, που θα έχει άμεση σύνδεση και επιρροή στο ιεραρχημένο οργανωτικό δίκτυο, και συγχρόνως θα λαμβάνει καθοδήγηση από το ιεραρχημένο δίκτυο. Το ένα δίκτυο με το άλλο, θα συνεργάζωνται χωρίς να ανταγωνίζωνται διότι εύκολα θα μπορεί κάποιο μέλος να περάσει από το περιφερειακό, ευέλικτο και αυτόνομο δίκτυο υποστηρικτών, στο ιεραρχημένο οργανωτικό δίκτυο. Και τανάπαλιν.

Ο πολιτικός φορεύς της Εθνεγερσίας θα περιλαμβάνει θρησκευτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς, εμπορικούς, τραπεζικούς, εκπαιδευτικούς, αμυντικούς, φιλανθρωπικούς, δικαστικούς βραχίονες. Πρόκειται για μία Ελληνική Πολιτεία εν τω γεννάσθαι.

Η οργανωτική επιρροή της Επαναστάσεως θα επεκταθεί με ένα δίκτυο υποστηρικτικών οργανώσεων, οι οποίες θα συνεισφέρουν  κοινωνικό κεφάλαιο: διασυνδέσεις, πληροφορίες, προστασία, γνωστοποίηση του Επαναστατικού Κινήματος.

Αν το κατοχικό καθεστώς απαγορεύσει κάποιες λειτουργίες του πολιτικού φορέως, η ηγεσία της Εθνεγερσίας θα χρησιμοποιήσει όλες τις επαναστατικές μεθόδους. Θα μετακομίζει την έδρα και τα κέντρα αποφάσεων, ακόμη και στο εξωτερικό. Εφ’ όσον το κατοχικό καθεστώς εξαπολύσει διωγμούς κατά των Ελλήνων, ο πολιτικός φορεύς θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τον νόμιμο πολιτικό μηχανισμό, αλλά συγχρόνως και τον μυστικό πολιτικό του μηχανισμό.

Θα υπάρχει ειδική διεύθυνση μέσων μαζικής ενημερώσεως, που θα ασχολείται με τις συνεντεύξεις, τις δημόσιες σχέσεις, την κοινωνική δικτύωση μέσω facebook και παρομοίων δικτύων, και την εκπόνηση εκστρατειών με σκοπό την συλλογή υλικοτεχνικής βοήθειας.

Θα υπάρχει ειδική διεύθυνση κινητοποιήσεων, για την οργάνωση της μαζικής πολιτικής ανυπακοής, την υποστήριξη όσων συλλαμβάνονται και τον σχεδιασμό αντιμέτρων στις δυνάμεις κατοχής.

Μαζί με την οργάνωση νομικού τμήματος για την επεξεργασία νομοσχεδίων και την νομική υπεράσπιση των διωκομένων αγωνιστών, θα υπάρχει τμήμα εσωτερικής ασφαλείας για την αποκάλυψη προβοκατόρων και προδοτών.

Θα οργανωθεί τεχνικό τμήμα για την τεχνική υποστήριξη του πολιτικού φορέως. Από την παρουσία στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες, μέχρι την δημιουργία εθνικού χαρτονομίσματος, προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού, έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων για τους Έλληνες, παραγωγή κρατικών εγγράφων ανεξάρτητα και παράλληλα από το κατοχικό καθεστώς.

Θα δημιουργηθούν οργανωτικοί τομείς κατά κλάδο: συνδικαλιστικός τομεύς, φοιτητικός, νεολαίας, τμήμα γυναικών, αγροτών, ελευθέρων επαγγελματιών, επιστημόνων, μηχανικών, ιατρών.

Η διαφώτιση θα διεξάγεται σε επαγγελματικό επίπεδο από στελέχη του τμήματος αγκιτ-προπ, τα οποία θα επιφορτιστούν με την κατάρτιση των μελών του Επαναστατικού Κινήματος σε θέματα διαφωτίσεως.

Θα οργανωθεί ειδικό τμήμα απαλλοτριώσεων από τολμηρούς επαναστάτες, το οποίο θα καταγράφει τον πλούτο που αρπάζει η κατοχική κυβέρνηση και οι ξένες συμμορίες οίτινες λεηλατούν τον Ελληνικό Λαό. Η απαλλοτρίωση του πλούτου από τους κατακτητές θα γίνεται με κάθε μέσον, και ο πλούτος θα επιστρέφεται στον Ελληνικό Λαό.

 

5. Οργανωτική ευελιξία 

Η πυρήνας της οργανώσεως θα δημιουργήσει ένα δίκτυο υποστηρικτών.

Έκαστος Έλλην ερχόμενος σε επαφή με το Επαναστατικό Κίνημα πιθανόν να αποδεχτεί συνεργασία μόνο σε συγκεκριμένα σημεία είτε λόγω συμφέροντος, είτε λόγω ανάγκης, είτε λόγω ιδεολογίας. Χωρίς να χρειάζεται να αποδεχτεί τα υπόλοιπα σημεία του Επαναστατικού Προγράμματος.

Η δημιουργία δικτύου υποστηρικτών παρέχει δυνατότητες συμμετοχής σε όλους τους Έλληνες χωρίς να αλλάζει τον ιδεολογικό  πυρήνα της Ιδρυτικής Διακηρύξεως.

Όμως είναι άλλο πράγμα η ευελιξία και άλλο η κατάρα της συναινέσεως. Συναίνεση σημαίνει εγκατάλειψη των δικών μας αρχών και ιδανικών για να συμφωνήσουμε σε κάτι που κανείς δεν πιστεύει αλλά ουδείς ενίσταται. Πρόκειται για μία διεργασία αποφυγής των δύσκολων αποφάσεων επειδή δεν μπορούμε να βρούμε συμμάχους στις λύσεις που προτείνουμε. Αλλά με την συναίνεση, θάβεται η ιστορική εξέλιξη. Ο Λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ συναίνεση με το παλαιό καθεστώς μόνο και μόνο επειδή το Επαναστατικό Κίνημα, αρχικώς, θα αποτελεί μειοψηφία.

 

6. Οργανωτική αυτοπεποίθηση 

Η σημασία της Επαναστάσεως είναι τεράστια για την αυτοπεποίθηση του Ελληνικού Λαού και για την εικόνα μας στο εξωτερικό. Φίλοι και εχθροί θα πεισθούν ότι το Έθνος έχει τις απαραίτητες δυνάμεις να αντεπεξέλθει σε κάθε αντιξοότητα. 

Καθώς το Επαναστατικό Κίνημα θα μάχεται για την αποκλειστικότητα στην εκπροσώπηση του Λαού, σε ένα διαρκή ανταγωνισμό εις βάρος των προδοτικών κομμάτων, από την φωτιά του Ιερού Αγώνος θα αναδεικνύωνται οι πνευματικοί ηγέτες και οι οργανωτές της Επαναστάσεως.

Τα δύο βασικά στοιχεία της οργανωτικής μας προσπάθειας θα επικεντρωθούν στην επαναστατική εκπαίδευση των Ελλήνων και στην θεραπεία των ιδεολογικών αρρωστιών που τους πλήττουν.

Ο Λαός χρειάζεται εκπαίδευση και θεραπεία για να καταπολεμήσει τις αρρώστιες της αδράνειας και της δειλίας, και της ελλείψεως αυτοπεποιθήσεως.

Θα τον διδάξουμε πώς θα δικάσει και θα καταδικάσει τους εχθρούς του Έθνους, πώς θα διεκδικήσει και θα καταλάβει την εξουσία και πώς θα πλουτίσει απεκδύοντας από κάθε πηγή πλούτου τους κατακτητές.

Οι Έλληνες θα μάθουν να εργάζωνται καθημερινώς στην Επανάσταση και για την Επανάσταση.

Η πνευματική και συναισθηματική εξέλιξη των Ελλήνων θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή τους σε υψηλότερα επίπεδα, μετατρέποντάς σε άξιους ηγέτες της ανθρωπότητος.

Η Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση είναι αφιερωμένη στην παγκόσμια αφύπνιση.

 

Οργανωτική Επιτροπή Ιερού ΕθνικοΑπελευθερωτικού Αγώνος 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)