:: ::

 
 
 

 

           Οργάνωση Εκκλησίας των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 

Η παγκόσμια Ελληνική κυριαρχία είναι το κεντρικό ζήτημα ερεύνης και αναλύσεως στην Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα. Η Μεγάλη Ελλάδα και οι παγκόσμιες ευθύνες της τροφοδοτούν με άπειρα ερωτηματικά κάθε τομέα δράσεως όπου διενεργείται έρευνα και ανάλυση.

Σκοπός της οργανωτικής δομής είναι η παραγωγή ιδεών, η δημοσίευση εργασιών, οι ομιλίες, η οργάνωση επιστημονικών και μεταφυσικών συνεδρίων, η ίδρυση θρησκευτικών εργαστηρίων, και η μύηση του Ελληνικού κοινού σε στρατηγικές επιλογές στον τομέα της μαλακής ισχύος.

Στην υπηρεσία του Μεγαλείου των Αθανάτων Πατρώων Θεών, η Εκκλησία επανεκπαιδεύει τον Ελληνικό Λαό σε νέους τρόπους σκέψεως και καλλιεργεί μέσα του μία νέα ψυχολογία, όπλα αναγκαία στην συλλογική επιβίωση του Έθνους. 

 

Πρυτανεία πολιτιστικού πολέμου.

Πρυτανεία ψυχοθρησκευτικού πολέμου.

Πρυτανεία εμπορικών, οικονομικών, και τραπεζικών μελετών.   

Πρυτανεία κοινωνικών υπηρεσιών (βρεφονηπιακοί σταθμοί, φιλανθρωπικά ιδρύματα, γηροκομεία).

Πρυτανεία υγειονομικού (νοσοκομεία, ιατροί).

Πρυτανεία Ελληνικής διατροφής.

Πρυτανεία περιβαλλοντικών μελετών(ζωικό και φυτικό βασίλειο).

Πρυτανεία Μυθολογίας, μυθοπλασίας.  

Πρυτανεία δημογραφικού ζητήματος

Πρυτανεία οικογενειακού προγραμματισμού και αφροδισιακής αγωγής.  

Πρυτανεία γεωπονικής.

Πρυτανεία τεχνολογίας και επιστήμης. 

Πρυτανεία μαγείας, αστρολογίας και αστρονομίας.

Πρυτανεία βιομηχανίας και εξαγωγών.

Πρυτανεία πολιτοφυλακής.

Πρυτανεία Θεολογίας και φιλοσοφίας.

Πρυτανεία διαφωτίσεως και δημεγερσίας.

Πρυτανεία θρησκευτικής αστυνομίας.

Πρυτανεία δικαστικού και νομοθετικού σώματος.

Πρυτανεία ψυχολογικών και κοινωνιολογικών ερευνών.

Πρυτανεία Ελληνικής παιδείας.

Πρυτανεία Ιερατικής Παιδείας και οργανώσεως Ελληνικού Ιερατείου.

Πρυτανεία τέχνης και αισθητικής(ποίηση, μουσική, θέατρο, χορός, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική).

Πρυτανεία ιεραποστολών σε Ελληνικά και ξένα εδάφη.

Πρυτανεία εξωτερικών και διπλωματικών σχέσεων.

Πρυτανεία βιβλιοθηκών.

Πρυτανεία πολιτικής δράσεως(κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, μαζική πολιτική δράση, ριζοσπαστικοποίηση).

Πρυτανεία μέσων ενημερώσεως.  

Πρυτανεία εσόδων(δωρεές, χορηγίες, έρανοι, απαλλοτριώσεις).

Πρυτανεία εθνικής αμύνης και ενόπλων δυνάμεων(στρατιωτικές μελέτες και επιχειρήσεις).

Πρυτανεία οργανώσεως και αναπτύξεως Ελληνικών Κοινοτήτων(σε όλο τον κόσμο).

Πρυτανεία ληξιαρχείου και γενεαλογίας Ελλήνων.

Πρυτανεία Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας.

Πρυτανεία αρχαιολογικού τμήματος και εξερευνήσεως πολιτισμών.

Πρυτανεία διεθνιστικών ιδεολογικών ρευμάτων.

Πρυτανεία προετοιμασίας και αναδείξεως νέων Ελλήνων ηγετών.

Πρυτανεία ιστορικών μελετών και επανασυγγραφής της ιστορίας.

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα