:: ::

 
 
 

                                    

                                                   Ιεροί Νόμοι

 

Το σκότος της Γης απομακρύνεται διότι υπακούμε εις τους Αθανάτους Θεούς, ποιητάς και εφόρους των αϊδίων Κόσμων. Τους Ιερούς Των Νόμους έχουμε στην καρδιά να μάς συντροφεύουν στις κρύες νύκτες των απίστων.

Αβέβαιο το αύριο. Δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει η ζωή. Οι Θεοί ξέρουν. Κάθε λεπτό της ζωής αγκαλιά με τους Ιερούς Νόμους.

Εκεί, ψηλά στους Ουρανούς αστράπτουν. Αγάπησέ τους. Δεν προσθέτεις ούτε αφαιρείς κάτι από τους Ιερούς Νόμους των Θεών. Η Σοφία τους μεγαλώνει την αρετή σου όταν τους εφαρμόζεις απαρασάλευτα. Η Δύναμή τους τσακίζει τους απίστους όταν ντύνεσαι την πανοπλία τους.

Γίνε το ζωντανό παράδειγμα. Γίνε Δικαστής της Ελληνικής Θρησκείας. Τιμώρησε τους απίστους. Γίνε θεματοφύλαξ των Ιερών Νόμων. Ζέστανε την καρδιά σου με την φωτιά τους. Πυρπόλησε την ψυχή σου με τον ζήλο τους. Θα δικάσεις τον μιαρό κόσμο των ιεροσύλων.

Ρίξε αμείλικτη την κατάρα σου σε όσους καλλιεργούν την ανυπακοή. Σε όσους ερωτεύονται την απείθεια. Τσάκισε όσους παντρεύονται την αποστασία. Πάρε διαζύγιο από την σκλαβιά.

Άκου τον βρυχηθμό από τα βουνά. Η ώρα της Κρίσεως έρχεται. Οι οιμωγές των βεβήλων θα προσκυνήσουν τις κραυγές χαράς των ευσεβών.

 

Πηγή των Ιερών Νόμων:

 Πηγές αντλήσεως της αυθεντίας των Ιερών Νόμων αποτελούν σε ιεραρχική βάση: Οι Εντολές των Θεών, οι επιφάνειες Θεών και Δαιμόνων, τα θεόπνευστα λόγια και έργα Μάντεων, Ιεροφαντών, Προφητών και Φιλοσόφων, τα θεόπνευστα έργα των Προγόνων, η Ελληνική Γραμματεία, η προφορική Παράδοση, τα Ελληνικά Ήθη και Έθιμα της Φυλής, οι αντικειμενικές συνθήκες και σύγχρονες ανάγκες επιβιώσεως του Ελληνικού Έθνους. 

1-20, 21-40

Νόμος 1ος : Χρονικά και τοπικά όρια ισχύος των Ιερών Νόμων

1.1 Οι Θεοί δεν αναγνωρίζουν περιοριστικά όρια στην εφαρμογή των Νόμων Των. Ο χώρος και ο χρόνος είναι έννοιες ανύπαρκτες για τους Νόμους των Θεών. Ίσχυαν και θα ισχύουν για πάντα, για όλους τους ανθρώπους.

1.2 Οι ποινές επιβάλλονται με ή χωρίς την παρουσία των γραπτών κειμένων καθώς ισχύουν και ως άγραφοι-προφορικοί.

1.3 Οι Ιεροί Νόμοι επιβάλλονται και χωρίς την ύπαρξη Ελληνικού Έθνους-Κράτους.

1.4 Τα ιδεολογικά όρια της Ελληνικής Θρησκείας ταυτίζονται με τα Εθνικά Σύνορα των Ελληνικών Εθνών. Τα ιδεολογικά σύνορα του Ελληνικού Έθνους βασίζονται στην Πίστη προς τους Θεούς.

1.5 Έλλην είναι μόνον ο πιστός της Ελληνικής Θρησκείας. Η Ελληνική φυλετική καταγωγή αν δεν συνοδεύεται από Ελληνική θρησκευτική και εθνική συνείδηση αποκλείει την συμμετοχή στο Ελληνικό Έθνος. Το αντίστροφο επιτρέπει την συμμετοχή στο Ελληνικό Έθνος.

1.6 Ο διαχωρισμός εχθρών και φίλων γίνεται με βάση το θρήσκευμα. Ο διαχωρισμός πιστών και απίστων είναι παγκόσμιος και όχι τοπικός.

1.7 Οι Ιεροί Νόμοι ισχύουν σε πιστούς και απίστους ανεξάρτητα από τον τόπο τελέσεως του εγκλήματος. Ο πιστός τιμωρείται σύμφωνα με τους Ιερούς Νόμους για έγκλημα που διέπραξε σε έδαφος που ελέγχουν οι άπιστοι. Ο άπιστος τιμωρείται σύμφωνα με τους Ιερούς Νόμους για έγκλημα που διέπραξε σε έδαφος που ελέγχουν οι πιστοί. Ο άπιστος τιμωρείται σύμφωνα με τους Ιερούς Νόμους για έγκλημα που διέπραξε σε έδαφος που ελέγχουν οι άπιστοι.

1.8 Οι Ιεροί Νόμοι αποτελούν την βάση και την κορυφή του διεθνούς δικαίου.

  

Νόμος 2ος : Νομοθετική Ιεραρχία των Ιερών Νόμων

2.1 Οι Ιεροί Νόμοι ίστανται άνωθεν οιουδήποτε ανθρωπίνου νομοθετήματος, από οιανδήποτε αρχή και αν αυτό προέρχεται. Αποφάσεις συλλογικών, διεθνών, κρατικών οντοτήτων δεν έχουν καμμία ισχύ μπροστά στους Ιερούς Νόμους. Οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να αντιστρατευθούν τους Θεϊκούς Νόμους.

2.2 Οι Ιεροί Νόμοι αποτελούν την μοναδική και αποκλειστική πηγή Δικαίου για τις διοικητικές, αστικές, ποινικές, ενοχικές, κληρονομικές και συνταγματικές πράξεις των Ελλήνων πολιτών.

 

Νόμος 3ος : Αναδρομική ισχύς, παραγραφή και άγνοια Ιερών Νόμων

3.1 Η τέλεση αδικημάτων κατά των Εθνών, του Πολιτισμού και της Θρησκείας τιμωρείται αναδρομικά.

3.2 Τα εγκλήματα κατά του Πολιτισμού, της Θρησκείας και των Εθνών δεν παραγράφονται για κανένα λόγο, είναι διαρκή. Η έννοια της παραγραφής των εγκλημάτων είναι άγνωστος εις τους Ιερούς Νόμους.

3.3 Η άγνοια των Ιερών Νόμων είναι ασύγγνωστος. Η άγνοια του αξιοποίνου δεν άρει τον καταλογισμό.   

Νόμος 4ος : Θεϊκή Τιμωρία και αυτεπάγγελτος δίωξις

4.1 Η τιμωρία των εγκλημάτων κατά της Κοινότητος-Έθνους επέρχεται με Θεία Δίκη. Οι Θεοί είναι οι Νομοθέτες, Δικαστές και Τιμωροί. Οι άνθρωποι υπακούν και εφαρμόζουν τους Ιερούς Νόμους.

4.2 Η αυτεπάγγελτος δίωξις των εγκλημάτων ανήκει στους ανθρώπους οι οποίοι την ασκούν στο Όνομα και με Εντολή των Θεών. Οιοσδήποτε πιστός αντιληφθεί την τέλεση αξιοποίνου πράξεως υποχρεούται όπως καταγγείλει πάραυτα το γεγονός στις Δικαστικές Αρχές της Κοινότητος-Έθνους.

 

Νόμος 5ος : Το έγκλημα

5.1 Έγκλημα είναι η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παρέκκλιση του ανθρώπου από τον Δρόμο των Θεών.

5.2 Έγκλημα στοιχειοθετείται κατά πράξη και κατά παράλειψη.  

5.3 Στον Ελληνισμό υπάρχει ταύτιση θεολογικού, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Όλες οι σκέψεις, συμπεριφορές και ενέργειες του ανθρώπου εμπίπτουν στην σφαίρα των Ιερών Νόμων εφ’ όσον ο άνθρωπος βρίσκεται υπό τον διαρκή έλεγχο των Αθανάτων Θεών.

Όλες οι πτυχές της ζωής του ανθρώπου στοιχειοθετούν εγκλήματα εφ’ όσον έρχονται σε ρήξη με τα Θεϊκά Δόγματα, τους Ιερούς Κανόνες, τους Ηθικούς Κώδικες και τις Ιερές Εντολές των Θεών.

Οι σκέψεις και τα συναισθήματα του ανθρώπου, όταν δεν έχουν ως κέντρο αναφοράς τους Θεούς, αποτελούν αξιόποινες ενέργειες.

5.4 Ελαττωμένη ικανότητα προς καταλογισμό αναγνωρίζεται μόνον σε ψυχασθενείς και άτομα διανοητικώς καθυστερημένα.

 

Νόμος 6ος : Η τιμωρία

6.1 Η τιμωρία επέρχεται σε δύο καταστάσεις. Μετά θάνατον και εν ζωή. Οι Θεοί τιμωρούν εν ζωή και μετά θάνατον. Οι άνθρωποι με την άδεια των Θεών τιμωρούν μόνον εν ζωή.

6.2 Η τιμωρία λαμβάνει τις εξής μορφές: προσευχή, νηστεία, αποβολή από την Κοινότητα, κατάσχεση περιουσίας, φυλάκιση, θανάτωση.    

6.3 Η διαβάθμιση της τιμωρίας είναι ανιούσα, από την ελαφροτέρα στην αυστηροτέρα: α) τιμωρία της πράξεως στο πρόσωπο του εγκληματίου, β) τιμωρία κακούργων που διαπράττουν αντιποίηση Αρχών και σφετερίζονται την Δικαιοσύνη των Θεών αποκαλώντες εαυτούς αστυνόμους και δικαστές, γ) τιμωρία των καθ’ έξιν εγκληματικών συμπεριφορών, ήτοι τιμωρία ροπής προς έγκλημα, δ) τιμωρία της σκέψεως για έγκλημα, ε) τιμωρία των συγγενών, ήτοι το έγκλημα υπέχει οικογενειακή ευθύνη, στ) η τιμωρία κληρονομείται στους κατ’ ευθείαν γραμμήν απογόνους, μέχρι πέμπτης γενεάς.

 

Νόμος 7ος : Αποστασία και προσβολή Θεών

7.1 Όστις αρνείται τους Αθανάτους Θεούς ή αποστατεί από την Ελληνική Θρησκεία τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Εφ’ όσον δοθεί στον εγκληματία η ευκαιρία να μετανοήσει και αυτός αρνηθεί, η ποινή επιβάλλεται αυθημερόν και δημοσίως.

7.2 Όστις προσφέρει θυσίες σε ψευδοθεό και αρνείται να θυσιάσει στους Αληθινούς Θεούς τιμωρείται με θάνατο.

7.3 Όστις ορκίζεται σε οτιδήποτε ανθρώπινο και αρνείται να ορκιστεί στους Αθανάτους Θεούς τιμωρείται με θάνατο.    

7.4 Όστις ζητά δικαιοσύνη από οτιδήποτε ανθρώπινο και αρνείται την Δικαιοσύνη των Θεών τιμωρείται με θάνατο.

7.5 Όστις διδάσκει τα τέκνα του να χλευάζουν τους Θεούς τιμωρείται με θάνατο.

7.6 Όστις κατέχει κοσμική εξουσία και αρνείται να υποταχθεί στους Θεούς τιμωρείται με θάνατο.

7.7 Όστις κατηγορεί τους Θεούς για οτιδήποτε, τιμωρείται με θάνατο.

7.8 Όστις διαδίδει την αθεΐα και πιστεύει στην ανυπαρξία των Θεών, τιμωρείται με θάνατο.

7.9 Όστις αποκρύπτει ή αρνείται να διαδώσει το Μήνυμα των Θεών και συγχρόνως παριστάνει τον Έλληνα τιμωρείται με θάνατο.

7.10 Όστις δικάζει στο όνομα ψευδοθεού και αρνείται να δικάσει στο Όνομα και με τις Εντολές των Αθανάτων Θεών, τιμωρείται με θάνατο.

7.11 Όστις επιτρέπει ότι οι Θεοί απαγορεύουν και όστις απαγορεύει ότι οι Θεοί επιτρέπουν, τιμωρείται με θάνατο.

7.12 Όστις καλεί τους Έλληνες να υπακούν σε διατάγματα ναζωραίων ή άλλων κατακτητών και να αρνούνται υπακοή στους Ιερούς Νόμους των Ελληνικών Εθνών, τιμωρείται με θάνατο.

 

Νόμος 8ος : Εσχάτη προδοσία

8.1 Όστις επιχειρεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να αποσπάσει Ψυχές από το Ελληνικό Έθνος τιμωρείται με θάνατο.

8.2 Η αριθμητική μείωση των Ψυχών του Έθνους ισοδυναμεί με συρρίκνωση των Πολιτιστικών Συνόρων του Ελληνισμού. Ως εκ τούτου και η αυτόβουλη αποχώρηση από το Ελληνικό Έθνος τιμωρείται με θάνατο.

8.3 Όστις διαπραγματεύεται με απίστους έχων σκοπό να προκαλέσει εχθροπραξίες με τους πιστούς, τιμωρείται με θάνατο.

8.4 Έλλην ο όποιος σε καιρό πολέμου υπηρετεί σε στρατό απίστων ή παίρνει τα όπλα κατά των Ελληνικών Εθνών τιμωρείται με θάνατο.

8.5 Αν Έλλην, ο οποίος κατοικεί σε υπόδουλα Ελληνικά Εδάφη, υποστηρίζει τις δυνάμεις κατοχής, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με θάνατο.

8.6 Όστις, από πρόθεση ή παράλειψη, παρέχει στον ναζωραίο ή άλλον κατακτητή, γνώσεις ή πληροφορίες ή αντικείμενα που ο κατακτητής μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά του Ελληνικού Έθνους, τιμωρείται με θάνατο.

8.7 Όστις, από αμέλεια, αφήνει να περιέλθουν στην κατοχή του ναζωραίου ή άλλου κατακτητού γνώσεις ή πληροφορίες ή αντικείμενα χρήσιμα για να καταδιώξει τους Έλληνες, τιμωρείται με εικοσαετή κάθειρξη και κατάσχεση περιουσίας.

8.8 Όστις συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις δυνάμεις κατοχής των ναζωραίων ή άλλων κατακτητών, τιμωρείται με επί τόπου εκτέλεση, χωρίς δίκη.

8.9 Όστις αρνείται να υπερασπίσει δια όπλων τα Θρησκευτικά και Πολιτιστικά Σύνορα του Ελληνισμού τιμωρείται με θάνατο.

 

Νόμος 9ος : Εξουσία, Έθνος και Θρησκεία, Κράτος και Εκκλησία

9.1 Η Θρησκεία είναι το Έθνος. Η Εκκλησία είναι το Κράτος.

9.2 Όστις προσπαθεί να διχάσει το Έθνος από την Θρησκεία και το Κράτος από την Εκκλησία τιμωρείται με θάνατο.

9.3 Άπασαι αι εξουσίαι πηγάζουν εκ των Αθανάτων Πατρώων Θεών και των Αθανάτων Μητρώων Θεαινών. Άπασαι αι εξουσίαι υπόκεινται εις τους Αθανάτους Θεούς και εξυπηρετούν το Έθνος και τον Λαό.

 

 Νόμος 10ος : Συκοφαντική δυσφήμηση της Ελληνικής Θρησκείας

10.1 Όστις αποδίδει στους Πανάγαθους Θεούς τα ανθρώπινα ελαττώματά του και τους φορτώνει με ειδεχθή εγκλήματα όπως δειλία, απάθεια, ανοχή και ατιμωρησία του εγκληματίου, ανθρωποθυσίες, ερωτικά όργια, κτηνοβασίες, που σπανίως και οι ίδιοι οι άνθρωποι θα τολμούσαν να διαπράξουν, τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη αν είναι καθ’ έξιν ή με θάνατο αν είναι κατ’ επάγγελμα εγκληματίας.

 

Νόμος 11ος : Περιύβριση Προγόνων

11.1 Όστις υβρίζει τους Προγόνους των Ελλήνων αποκαλώντας τους «ειδωλολάτρες» τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη και κατάσχεση της περιουσίας του.

11.2 Όστις καταστρέφει τους τάφους των Προγόνων ως «ειδωλολατρικούς» και «αναξίους» συντηρήσεως, τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση της περιουσίας του.

 

Νόμος 12ος : Ερμηνεία και αυθεντία των Ιερών Κειμένων

12.1 Ουδείς δύναται να παράσχει αυθεντική ερμηνεία της Ελληνικής Θεολογίας, πλην του επισήμου Ελληνικού Ιερατείου. Ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι πέντε ετών.

12.2 Ουδείς δύναται να αποφανθεί για την αυθεντικότητα των κειμένων της Ελληνικής Γραμματείας πλην του επισήμου Ελληνικού Ιερατείου. Ο παραβάτης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών.

12.3 Ουδείς δύναται να προσθαφαιρεί εδάφια στην Ελληνική Γραμματεία πλην του επισήμου Ελληνικού Ιερατείου. Ο παραβάτης τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη.

12.4 Ουδείς άπιστος επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την Ελληνική Γραμματεία για να συκοφαντήσει την Ελληνική Θρησκεία ή να αρνηθεί την ύπαρξη των Θεών. Ο παραβάτης τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη και κατάσχεση περιουσίας.

 

Νόμος 13ος : Θεϊκή αποκάλυψη και ψευδοπροφήτες

13.1 Μόνον οι Ιεροφάντες και οι Προφήτες του Ελληνικού Ιερατείου έχουν το δικαίωμα να ανακρίνουν όποιον ισχυρίζεται ότι βλέπει θεϊκά οράματα ή ότι προφητεύει το μέλλον. Όστις αρνείται την δοκιμασία μπροστά στο Ιερατείο τιμωρείται ως ψευδοπροφήτης.

13.2 Ο ψευδοπροφήτης τιμωρείται με θάνατο.

 

Νόμος 14ος : Εκλογή αρχόντων

14.1 Η εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία στα Ελληνικά Έθνη και Κοινότητες ασκείται από άρχοντες των οποίων η Πίστη στους Θεούς είναι εμπράκτως αποδεδειγμένη. Ουδείς αλλόθρησκος ή αλλόφυλος δύναται να ηγείται Ελλήνων.

14.2 Όστις εκλέξει αλλόθρησκο ή αλλόφυλο ως ηγέτη Ελληνικού Έθνους ή Κοινότητος τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη. Ο δε αλλόθρησκος ή αλλόφυλος άρχων καθαιρείται πάραυτα.

14.3 Στα Ελληνικά Έθνη και Κοινότητες δεν ισχύει η αρχή της δεδηλωμένης. Εκλέγονται πρόσωπα και όχι κόμματα.

14.4 Η ανωτάτη εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία των Εθνών και Κοινοτήτων ασκείται από Έλληνες Ιερείς και Ελληνίδες Ιέρειες.

14.5 Οι Ιερείς και οι Ιέρειες επιλέγονται από τους Αθανάτους Θεούς, προάγονται από ανωτέρους Ιερείς και ποτέ δεν εκλέγονται από κατωτέρους στην παιδεία.

14.6 Απαγορεύεται αυστηρώς η εκλογική διαδικασία και η κληρονομική διαδοχή στο Ελληνικό Ιερατείο.

 

Νόμος 15ος : Αιρέσεις και καταστροφικές λατρείες

15.1 Απαγορεύεται η σύσταση, ένταξη στην, και λειτουργία της μισανθρωπικής αιρέσεως των ναζωραίων ή άλλης καταστροφικής λατρείας.

15.2 Η συμμετοχή στην εγκληματική αίρεση των ναζωραίων κτηνανθρώπων προσβάλλει έννομα αγαθά του Ελληνισμού, όπως τιμή, υπόληψη, οικιακή ειρήνη, σωματική ακεραιότητα, περιουσία, προσωπική ελευθερία. Η τιμωρία για συμμετοχή στα εγκλήματα της μισανθρωπικής αιρέσεως των ναζωραίων υπανθρώπων είναι θάνατος δια απαγχονισμού.

15.3 Η λειτουργία των καταστροφικών λατρειών σημαίνει προσβολή όλων των εννόμων αγαθών του Ελληνισμού. Η ποινική καταδίκη όλων των καταστροφικών λατρειών είναι η εκτός νόμου κατάσταση, ήτοι άμεση επαναφορά του θύματος στην προ του εγκλήματος κατάσταση.

15.3 Με την απαξίωση, δίωξη, προφυλάκιση, σύλληψη και καταδίκη εις θάνατον των ναζωραίων συμμοριτών συντελείται η ικανοποίηση του τρωθέντος περί δικαίου συναισθήματος της Ελληνικής Κοινωνίας.

15.4 Ο εκφοβισμός όσων ρέπουν προς το έγκλημα αποτελεί εγγύηση για την παρεμπόδιση του πιθανού δράστου από την διάπραξη περαιτέρω εγκλημάτων εσχάτης προδοσίας.

15.5 Λόγω της σοβαρότητος του πλήγματος στο Έθνος, όλα τα συναφή με την εγκληματική δράση της συμμορίας των ναζωραίων αδικήματα υπέχουν οικογενειακή, ήτοι συλλογική ευθύνη.

15.6 Αν κάποιος παράφρων ή ιερόσυλος επιδοθεί σε απαγορευμένες χριστιανικές θυσίες, προκειμένου να λατρεύσει το εσταυρωμένο Κτήνος, θα τιμωρηθεί με θάνατο. Η Ελληνική Θρησκεία έχει ορίσει ότι οι Θεοί πρέπει να λατρεύωνται με τις καθιερωμένες Τελετές και όχι να εξευτελίζωνται με ανθρωποθυσίες και αιμομικτικά όργια.

15.7 Όστις κατέχει δικαστική ή νομοθετική ή εκτελεστική εξουσία και αρνείται να τιμωρήσει ή αποσιωπά την τέλεση εγκλημάτων της μισανθρωπικής αιρέσεως των ναζωραίων τιμωρείται με την ποινή του θανάτου για υπόθαλψη ειδεχθή εγκληματία.

15.8 Οι συγγενείς και φίλοι αξιωματούχου που συμμετέχει στις ανθρωποθυσίες των ναζωραίων κακούργων θα τιμωρηθούν μαζί του εκτός και αν αντισταθούν και τον καταγγείλουν δημοσίως.

  

Νόμος 16ος : Ανθρωποθυσίες

16.1 Απαγορεύονται δια της ποινής του θανάτου οι ανθρωποθυσίες των ναζωραίων υπανθρώπων τις οποίες διαπράττουν μέσα στα χριστιανικά πορνεία τους.

16.2 Όστις διαπράττει ανθρωποθυσία τιμωρείται με θάνατο δια δημοσίου απαγχονισμού και κατάσχεση της περιουσίας του. Επειδή η θυσία ανθρώπων, και ειδικά προς τιμήν του εσταυρωμένου Κτήνους, αποτελεί έγκλημα κατά της Ανθρωπότητος, υπάρχει οικογενειακή ευθύνη των συγγενών του εγκληματίου.

16.3 Ουδείς και για ουδένα λόγο επιτρέπεται να θυσιάσει οτιδήποτε έμψυχο στο άψυχο εσταυρωμένο Κτήνος. Η ποινή είναι θάνατος και κατάσχεση περιουσίας.

 

Νόμος 17ος : Οριστική παύση λειτουργίας χριστιανικών πορνείων

17.1 Όστις εκπορνεύει την ψυχή του ή τις ψυχές των συγγενών του στα χριστιανικά πορνεία τιμωρείται με θάνατο.

17.2 Απαγορεύεται να περνά κάποιος έξω από χριστιανικό πορνείο, ο παραβάτης τιμωρείται με πέντε χρόνια φυλακή.

17.3 Απαγορεύεται να κοιτά κάποιος ένα χριστιανικό πορνείο, ο παραβάτης τιμωρείται με τρία χρόνια φυλακή.

17.4 Απαγορεύεται να εισέρχεται κάποιος μέσα σε χριστιανικό πορνείο. Ο υπότροπος καθ’ έξιν εγκληματίας τιμωρείται με ισόβια κάθειρξη, ενώ ο υπότροπος κατ’ επάγγελμα εγκληματίας τιμωρείται με θάνατο.

17.5 Απαγορεύεται η λειτουργία χριστιανικών πορνείων ώστε να σταματήσει η νόσος των παρανοϊκών ναζωραίων υπανθρώπων. Ο συντηρών χριστιανικό πορνείο τιμωρείται με θάνατο.

17.6 Απαγορεύεται η προσευχή ή η απόδοση τιμών προς το εσταυρωμένο Κτήνος. Η τιμωρία είναι θάνατος. Η ίδια τιμωρία θα επιβληθεί σε όσους άρχοντες αμελήσουν να τιμωρήσουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα.

17.7 Οι άρχοντες οφείλουν να ξεριζώσουν τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες που πάνω τους στηρίζεται η σχιζοφρένεια της λατρείας του Κτήνους. Η παράλειψη αμέσου δράσεως τιμωρείται όπως και η πράξη λατρείας, ήτοι με θάνατο.

17.8 Όπου υπάρχουν χριστιανικά πορνεία θα καταστρέφωνται ολοσχερώς χωρίς φασαρία ή οχλαγωγία. Μόνον ο ολοσχερής εξαγνισμός με φωτιά θα εξαλείψει από προσώπου γης την νόσο των ναζωραίων υπανθρώπων και την υλική βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η σχιζοφρενής δεισιδαιμονία τους.

Στον τόπο του γκρεμισμένου χριστιανικού πορνείου, αφού πρώτα ξεριζωθεί εκ θεμελίων θα επακολουθήσει Καθαρμός, και μετά θα ανεγείρεται Ιερός Ναός της Ελληνικής Θρησκείας προς τιμήν των Αθανάτων Θεών.

17.9 Η κινητή και ακίνητη περιουσία των χριστιανικών πορνείων καθώς και όλα τα έσοδά τους, κατάσχονται πάραυτα και αποδίδονται στην Ελληνική Θρησκεία.

Τα κτήματα μέσα στα οποία έχουν κτισθεί χριστιανικά πορνεία περιέρχονται στο Έθνος, τον Λαό και την Εκκλησία.

Οικήματα, έσοδα, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις, τιμαλφή, έγγραφα, βιβλία, κτήρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα που ανήκουν στην νοσογόνο και εθνοκτόνο δεισιδαιμονία των ναζωραίων συμμοριτών, αποτελούν περιουσία της Ελληνικής Θρησκείας.

Η παρανόμως και ληστρικώς αποκτηθείσα περιουσία των ναζωραίων κατακτητών περιέρχεται στην Εκκλησία προκειμένου να ενισχύσει το κοινωφελές έργο της.

 

Νόμος 18ος : Φορολογία απίστων

18.1 Όστις άπιστος κατοικεί σε εδάφη που ελέγχουν οι Έλληνες υποχρεούται να γίνει Έλλην, χωρίς βία. Εφ’ όσον αποδεχτεί πλήρως το Δόγμα της Ελληνικής Θρησκείας θα πληρώνει φόρους αντιστοίχους με τους συμπολίτες του.

18.2 Αν ο άπιστος αρνηθεί να γίνει Έλλην, θα καταβάλει φόρο υπακοής εις το Έθνος των Ελλήνων ίσο με το 80% του τεκμαρτού του εισοδήματος. Ο αρνούμενος να καταβάλει τον φόρο αρνείται την Κυβέρνηση και το Έθνος. Ο παραβάτης κηρύττει ανοικτό πόλεμο κατά της ακεραιότητος του Έθνους και ως τέτοιος τιμωρείται με την ποινή του θανάτου και κατάσχεση της περιουσίας του.

 

Νόμος 19ος : Επιορκία, ικεσία και άγος

19.1 Επιορκία εστί η παραβίαση Όρκων προς Θεούς και Προγόνους. Το αδίκημα στοιχειοθετείται κατά πράξη και κατά παράλειψη. Ο παράσπονδος αρνείται τους Όρκους που έδωσε. Ο παραλείπων δεν εφαρμόζει τους Όρκους που έδωσε. Η επιορκία είναι ισάξια της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο επίορκος τιμωρείται με θάνατο.

19.2 Ικέτης καλείται ο έχων αγγίξει Ιερό Άγαλμα Θεού ή Θεάς σε Βωμό και ο ζητών έλεος μέσα σε Ιερό Ελληνικό Ναό. Ο ικέτης είναι ιερός και απαραβίαστος.

Όστις αρνείται έλεος σε ικέτη τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη.

Όστις τραυματίσει ικέτη τιμωρείται με εικοσαετή κάθειρξη.

Όστις θανατώσει ικέτη τιμωρείται με θάνατο.

19.3 Άγος καλείται το μίασμα που επέρχεται στη Κοινότητα μετά από προσβολή, τραυματισμό ή θανάτωση ικέτου. Προς αποφυγήν της Θεϊκής Οργής, ήτις πίπτουσα αμείλικτος επί των ιεροσύλων συντρίβει τας σάρκας των, ο Αρχιερεύς της Κοινότητος προστάζει Καθαρμό στον τόπο του εγκλήματος.

Ειδικός Ιερεύς επί των Καθαρμών αναλαμβάνει να τελέσει την Ιεροπραξία εντός πέντε ημερών το αργότερο, από την ημερομηνία τελέσεως του εγκλήματος.

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την τέλεση του Καθαρμού, ουδείς επιτρέπεται να πλησιάσει το Ιερό, η Οργή των Θεών θα πέσει πάνω του.

 

Νόμος 20ος : Ειδεχθή εγκλήματα κατά του Έθνους

20.1 Απαγορεύεται η κατοχή, κατασκευή, διανομή και εμπορία εικόνων του εσταυρωμένου Κτήνους. Ο εγκληματίας τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη και κατάσχεση περιουσίας.

20.2 Απαγορεύεται η συνεσθίαση με απίστους. Το εσθίειν, ήτοι η βρώση και η πόση μετά απίστων, αποτελεί προσβολή προς τους Θεούς. Ο παραβάτης τιμωρείται με πενταετή φυλάκιση. Ο υπότροπος εγκληματίας τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη.

20.3 Απαγορεύεται ο προσηλυτισμός Ελλήνων σε αιρέσεις, παραθρησκείες και καταστροφικές λατρείες. Ο διαπράττων προσηλυτισμό τιμωρείται με θάνατο.

20.4 Όστις εγκληματίας αντιποιείται Έλληνες Ιερείς και Ιέρειες προκειμένου να απομακρύνει τους Έλληνες από τους Αθανάτους Θεούς τιμωρείται με θάνατο.

20.5 Όστις παράφρων προφητεύει στο όνομα του εσταυρωμένου Κτήνους ή σε άλλο ψευδοθεό, τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

Οι προφητείες αναφέρονται στους, και αληθεύουν μόνον για τους Αληθινούς και Αθανάτους Θεούς.

20.6 Όστις παράφρων ανάβει θυμίαμα στο εσταυρωμένο Κτήνος ή σε άλλο ψευδοθεό, τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας. Οι τιμές ανήκουν μόνον στους Αληθινούς Θεούς.

20.7 Όστις παράφρων προσφέρει ανάθημα στο εσταυρωμένο Κτήνος ή σε άλλο ψευδοθεό τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας. Τα αναθήματα προσφέρονται μόνον στους Αληθινούς Θεούς.

20.8 Όστις παράφρων βαπτίζει το τέκνο του στο όνομα του εσταυρωμένου Κτήνους ή άλλου ψευδοθεού τιμωρείται με θάνατο. Η βάπτιση και ονοματοδοσία ανήκουν αποκλειστικά στους Αληθινούς Θεούς.

Έλλην αρνούμενος το βάπτισμα των Θεών από Έλληνες Ιερείς και Ελληνίδες Ιέρειες τιμωρείται με θάνατο. 

20.9 Όστις παράφρων παντρεύεται στο όνομα του εσταυρωμένου Κτήνους ή άλλου ψευδοθεού, του ζητείται να αρνηθεί το μίασμα και να παντρευτεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Έθιμα. Αν αρνηθεί τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

Οι Έλληνες ζητούν από Έλληνα Ιερέα ή Ελληνίδα Ιέρεια να τελέσει τον γάμο τους. Εν περιπτώσει κωλύματος Ιερατείου, ο γάμος τελείται από το ζεύγος με Ιερέα τον γαμβρό και Ιέρεια την νύφη, κάτω από τα όμματα των Αθανάτων Θεών, σε Ιερό Άλσος όπου υπάρχουν ευρήματα Αρχαίου Ελληνικού Ναού.

Αν δεν υπάρχει κοντά Ναός, το ζεύγος τελεί τον γάμο του στην ύπαιθρο, κοντά σε έναν αυτοσχέδιο Βωμό, αφού πρώτα εξαγνιστεί το μέρος.

20.10 Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν για τις εγκληματικές τελετές τους οι ναζωραίοι κτηνάνθρωποι, είναι φορείς κακών πνευμάτων. Και ως τέτοια καταστρέφονται ολοσχερώς προς αποφυγήν κινδύνου της δημοσίας υγείας, προκειμένου να ξεριζωθεί δια παντός η νοσογόνος δεισιδαιμονία.

20.11 Όστις παράφρων τιμά ως «αγίους» την μνήμη δολοφόνων της Ανθρωπότητος, θα τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας. Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, αναφέρονται οι δολοφόνοι βυζαντινοί αυτοκράτορες Γιουτπράδα (Ιουστινιανός), Κωνσταντίνος Α’ και Θεοδόσιος Α’ και οι δολοφόνοι παπάδες Μελέτιος, Χριστόδουλος, Ιωάννης «Χρυσόστομος», Βασίλειος, Αθανάσιος.

20.12 Όστις παράφρων ταυτίζει Εθνικές Επετείους με τις εγκληματικές τελετές της αιμοσταγούς αιρέσεως των ναζωραίων κανιβάλων διαπράττει εσχάτη προδοσία κατά του Έθνους. Ο προδότης τιμωρείται δια δημοσίου απαγχονισμού και κατάσχεση περιουσίας.

20.13 Όστις παραμελεί να αποκαθηλώνει ή να καταστρέφει ή να ξεριζώνει τα σύμβολα του εσταυρωμένου Κτήνους ή άλλου ψευδοθεού από τα δημόσια κτήρια, τιμωρείται με δεκαετή κάθειρξη.

20.14 Όστις διακοσμεί τα δημόσια κτήρια με τα σύμβολα του εσταυρωμένου Κτήνους ή άλλου ψευδοθεού, τιμωρείται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

20.15 Όσοι έγιναν Έλληνες επιφανειακώς με σκοπό την αποφυγή τιμωρίας και συγχρόνως αφήνουν την οικογένειά τους μέσα στην νοσηρή δεισιδαιμονία των ναζωραίων, τιμωρούνται με θάνατο και κατάσχεση περιουσίας.

20.16 Γενική διάταξη: οι συνεργοί και συναυτουργοί των άνωθεν ειδεχθών εγκληματικών πράξεων τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές. Όσοι άρχοντες αποσιωπούν ή παραλείπουν να καταδιώξουν τα άνωθεν εγκλήματα τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές, καθώς και οι συγγενείς τους. Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τους παραβάτες άρχοντες.

Όσοι δικαστές απαλλάσσουν ή παραλείπουν να καταδιώξουν τους εγκληματίες με διάφορα προσχήματα, τιμωρούνται με τις ίδιες ποινές, καθώς και οι συγγενείς τους. Υπάρχει οικογενειακή ευθύνη για τους παραβάτες δικαστές.

 

Ιεροί Νόμοι: 1-20, 21-40

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα