:: ::

 
 
 

 

  Η μονοπωλιακή κρατική ασφάλιση καταστρέφει την δημοσία υγεία 

 

Η κρατική μονοπωλιακή διαχείριση της δημοσίας υγείας βαρύνεται με εκατόμβες νεκρών. Ο επί δεκαετίες ασφυκτικός έλεγχος του κράτους στην υγεία απεδείχθη καταστροφικός. Όσοι υποστηρίζουν την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών ταμείων σε έναν ασφαλιστικό οργανισμό επιθυμούν την κατάρρευση της δημοσίας υγείας. Δείχνουν να μην θέλουν να αλλάξουν την εγκληματική νοοτροπία τους.

Η διαπλοκή του δικαιώματος της εργασίας με την υποχρεωτική ασφάλιση έχει καταστρέψει την Ελληνική κοινωνία. Οι Έλληνες εργαζόμενοι αν δεν ασφαλιστούν υποχρεωτικώς σε έναν διεφθαρμένο ασφαλιστικό κρατικό οργανισμό απειλούνται με κυρώσεις. Η περαιτέρω διαπλοκή της κρατικής ασφαλίσεως με την πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες προκαλεί ακόμη μεγαλύτερες στρεβλώσεις.

Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους.

Ιατροί που δωροδοκούνται. Είτε επειδή είναι κακοπληρωμένοι, είτε λόγω μονιμότητος είναι αδύνατον να απολυθούν.    

Λίστα φαρμάκων. Το κρατικό μονοπώλιο καθορίζει ποιά φάρμακα δύναται να συνταγογραφήσει ο ιατρός, αδιαφορώντας τελείως για τις ανάγκες του ασθενούς.

Λίστα ασθενών. Το κρατικό μονοπώλιο στην υγεία δημιουργεί φαινόμενα σοβιετικής ενώσεως, όπου οι πολίτες περίμεναν στην ουρά για λίγο ψωμί. Ο μονοπωλιακός κρατικός σχεδιασμός δημιουργεί ελλείψεις στα νοσοκομεία, και τα νοσηλευτικά ιδρύματα με την σειρά τους δημιουργούν λίστες αναμονής.

Υπερτιμολογήσεις φαρμάκων και προμηθειών. Όταν δεν υπάρχει ατομική ευθύνη για τα έσοδα και τα έξοδα ενός νοσοκομείου, δεν υπάρχει κίνητρο για χρηστή διαχείριση. Το παραμύθι της δωρεάν υγείας εξυπηρετεί μόνον τους πλιατσικολόγους.

Πανάκριβες εξετάσεις όπου το ΙΚΑ επιστρέφει μόνον το 5% της καταβληθείσας τιμής στους ασθενείς. Ένα κρατικό μονοπώλιο αποφασίζει ό,τι ώρα θέλει να μειώσει την συμμετοχή του στα φάρμακα και τις εξετάσεις, αδιαφορώντας τελείως για τους ασφαλισμένους. Ο δε ασφαλισμένος δεν έχει δυνατότητα επιλογής άλλου ασφαλιστικού οργανισμού. Εδώ εδράζεται η θρασύτητα των γραφειοκρατών. Αν ήξεραν ότι θα έχαναν την πελατεία τους δεν θα τολμούσαν να μειώνουν την συμμετοχή του ταμείου αβρόχοις ποσί.

Νέοι ιατροί καθυστερούν να ξεκινήσουν ειδικότητα επειδή δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Το κρατικό μονοπώλιο στην εκπαίδευση των ιατρών εγκληματεί εις βάρος των Ελλήνων. Ένας νέος ιατρός περιμένει 2 και 3 έτη μέχρι να βρεθεί κενή θέση για ειδικότητα της αρεσκείας του. Αλλά τα χρόνια περνούν. Οι νέοι ιατροί φεύγουν στο εξωτερικό και αρκετοί δεν επιστρέφουν.

Οι ασθενείς δεν έχουν επιλογή ιατρού ή θεραπείας. Το κρατικό σύστημα υγείας αποφασίζει την θεραπεία που θα εφαρμοστεί για συγκεκριμένη αρρώστεια. Αν ο ασθενής επιλέξει έναν ιατρό και μία θεραπεία έξω τα θεραπευτικά πρωτόκολλα του κράτους, δεν τον καλύπτει το ασφαλιστικό του ταμείο. 

Ουδείς εκσυγχρονισμός ιατρικών μηχανημάτων. Ουδεμία έρευνα. Το κρατικό μονοπώλιο στην υγεία έχει παραλύσει κάθε ανανέωση εξοπλισμού και κάθε ερευνητική προσπάθεια. Με πρόσχημα την πάταξη της κερδοσκοπίας στον χώρο της υγείας, το κρατικό μονοπώλιο καταδικάζει χιλιάδες ασθενείς σε αργό θάνατο αφού δεν παρατηρείται καμμία βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Καθυστερήσεις στις πληρωμές των προμηθευτών φαρμάκων. Οι καθυστερήσεις συνεπάγονται αυξημένες τιμές φαρμάκων προκειμένου να καλυφθεί η ζημία από τον παρατεταμένο χρόνο αποπληρωμής της οφειλής.

Φαρμακοποιοί που δεν πληρώνονται. Τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία μετατρέπουν τους φαρμακοποιούς σε δανειστές τους. Δεν τους εξοφλούν εγκαίρως.

Τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων χρησιμοποιούνται για ξένους προς την δημοσία υγεία σκοπούς. Αφ’ ης στιγμής τα χρήματα των ασφαλισμένων εισέλθουν στο κρατικό ταμείο μεταφέρονται σε διαφόρους λογαριασμούς ασχέτους προς την δημοσία υγεία. Οι πολιτικοί τα χρησιμοποιούν για προεκλογικές εκστρατείες, για να καλύψουν εξωτερικά δάνεια, ακόμη και για να παίξουν στο χρηματιστήριο.

Υποχρεωτική κατάθεση των χρημάτων των ασφαλιστικών ταμείων με μηδενικό επιτόκιο στις τράπεζες. Επί δεκαετίες τα χρηματικά διαθέσιμα των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων εδίδοντο στις τράπεζες ατόκως. Ουδείς εδιώχθη ποτέ για αυτό το εθνικό έγκλημα.

Παράνομοι αλλόφυλοι και αλλόθρησκοι εξυπηρετούνται δωρεάν. Χωρίς να έχουν καταβάλει ποτέ εισφορές λαμβάνουν πανάκριβες υπηρεσίες δωρεάν από τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία εκτελούν πολιτικές εντολές. Κανένα ιδιωτικό ασφαλιστικό ταμείο δεν θα επέτρεπε δωρεάν υπηρεσίες σε πελάτες που δεν πληρώνουν εισφορές.

Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών καθορίζεται αυθαιρέτως και μονομερώς από τον εκάστοτε υπουργό. Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η οικονομική πραγματικότητα. Τα ποσά απαιτούνται υπό την απειλή τιμωρίας. Αλλά ποτέ δεν τιμωρούνται οι κρατικοί υπάλληλοι για τις σπατάλες που κάνουν οι κρατικοί ασφαλιστικοί οργανισμοί.

Το κρατικό μονοπώλιο στην υγεία μετατρέπεται σε συνεργάτη της εφορίας. Χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα δεν μπορούν οι επιχειρηματίες να θεωρήσουν βιβλία και στοιχεία. Συνεπώς δεν μπορούν να εργαστούν νομίμως. Η υποχρεωτική κρατική ασφάλιση μετατρέπεται σε τροχοπέδη της οικονομικής αναπτύξεως.

Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες αυξάνουν συνεχώς τα ασφάλιστρα των κλάδων που εμπίπτουν στην υποχρεωτική ασφάλιση. Το κράτος κάνει δώρα σε ιδιωτικές εταιρείες αδιαφορώντας τελείως για τους καταναλωτές.  

Η υποχρεωτική ενοποίηση ταμείων άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου. Δημιούργησε τρομακτικούς ηθικούς κινδύνους. Τα πλεονασματικά ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύθηκαν με τα ζημιογόνα προκειμένου να καλυφθούν τα ελλείμματα. Μία τέτοια συμπεριφορά έδωσε το μήνυμα στην αγορά ότι έκαστος διοικητής ελλειμματικού ταμείου δεν θα υποστεί κυρώσεις για κακοδιαχείριση. Τις κυρώσεις θα τις υποστεί ο διοικητής ενός υγιούς ασφαλιστικού ταμείου ο οποίος φρόντισε να κάνει χρηστή διαχείριση.

Τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία διοικούνται από κομματικούς εγκαθέτους. Η αναξιοκρατία αποτελεί τον κανόνα. Σε ένα τέτοιο εργασιακό περιβάλλον η δημοσία υγεία προσβάλλεται αντί να προστατεύεται.

Το μονοπώλιο του κράτους ενίοτε εξαπολύει δολοφονικές επιθέσεις κατά των πολιτών υπό το πρόσχημα της θεραπείας. Οι μαζικοί και  υποχρεωτικοί εμβολιασμοί καταστρέφουν την υγεία των πολιτών. Η ιατρική γνώση μετατρέπεται σε χειραγώγηση και εκφοβισμό των πολιτών.

Ιδεολογικές αγκυλώσεις επιβάλλονται ως θέσφατα στους πολίτες. Τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία έφθασαν στο ελεεινό σημείο να μην επιδοτούν τους τοκετούς αλλά να πριμοδοτούν τις εκτρώσεις. Τώρα συζητούν για την κάλυψη των εξόδων αλλαγής φύλου. Η ιδεολογική διαστροφή έχει ταυτιστεί με την κρατικώς διευθυνομένη υγεία.

Το μονοπώλιο του κράτους στις μεθόδους θεραπείας και διαγνώσεως του καρκίνου κατευθύνει τους πολίτες στην χημειοθεραπεία αδιαφορώντας για τις εναλλακτικές θεραπείες.

Το κρατικό μονοπώλιο προσδιορίζει αυθαιρέτως κόστος ανά ασθενή και κόστος ανά θεραπεία, αδιαφορώντας για τις εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη.

Η υποχρεωτική μονοπωλιακή κρατική ασφάλιση έχει εκτοξεύσει το κόστος ιατρικών υπηρεσιών στα ύψη, αλλά έριξε την ποιότητα των υπηρεσιών στον πάτο. Εφ’ όσον δεν αισθάνεται απειλή χρεωκοπίας καθώς τα χρέη των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων φορτώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό, και χωρίς να έχουν οι ασφαλισμένοι επιλογή διαφορετικού ασφαλιστικού φορέως η διάλυση της δημοσίας υγείας είναι δεδομένη.

Είναι φυσικό επόμενο να καταρρέει η δημοσία υγεία όταν ταυτίζεται με το κρατικό μονοπώλιο. Οι γραφειοκράτες πολιτικοί δεν θεωρούν την υγεία ως αγαθό του Λαού. Την θεωρούν δικό τους τσιφλίκι. Φωνάζουν υποκριτικώς υπέρ της κρατικής υγείας για να ελέγχουν τις θέσεις εργασίας για ψηφοθηρικούς λόγους. Ελέγχοντας την δημοσία υγεία, ελέγχουν τεράστια χρηματικά ποσά από τις υποχρεωτικές εισφορές των ασφαλισμένων. Επιβάλλοντας το κρατικό μονοπώλιο στην υγεία ελέγχουν τους ιατρικούς συλλόγους και την ιατρική γνώση. Για τους γραφειοκράτες πολιτικούς η δημόσια υγεία οφείλει να εμπίπτει στην σφαίρα της κρατικώς διευθυνομένης οικονομίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιθυμούν να ελέγχουν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών.

Ψεύδονται και όταν υπόσχονται δημόσια υγεία, και όταν υπόσχονται δωρεάν υγεία. Παρέχουν μία πανάκριβη αντιλαϊκή μονοπωλιακή υγεία.

Η δημόσια υγεία βελτιώνεται μόνον όταν οι ασθενείς έχουν επιλογές. Όταν τα μονοπωλιακά κρατικά ασφαλιστικά ταμεία θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της μαζικής εξόδου ασφαλισμένων και της μεταφοράς των εισφορών τους σε άλλα ταμεία, τότε θα σημάνει η αρχή του τέλους της κρατικής διαφθοράς στον τομέα της δημοσίας υγείας.

 

Τερψιχόρη

9η Μεσούντος μηνός Μουνυχιώνος, έτους 2786 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα