:: ::

 
 
 

   

            Ο μεταναστευτικός νόμος των Ελληνικών Κοινοτήτων

 

Ο μεταναστευτικός νόμος ισχύει για Έλληνες και ξένους μετανάστες που προσεγγίζουν εδάφη υπό Ελληνικό έλεγχο.

Ο νόμος εφαρμόζεται σε όλες τις Ελληνικές Κοινότητες όλου του κόσμου με βάση την διεθνή αντιρατσιστική νομοθεσία η οποία απαγορεύει τις διακρίσεις κατά των Ελλήνων και επιτρέπει τις προτιμήσεις ώστε να διορθωθούν αδικίες του παρελθόντος εις βάρος των Ελλήνων μεταναστών. 

 

1. Ο Έλλην μετανάστης μπορεί να εισέλθει ελεύθερα στην Ελληνική Κοινότητα. Υπάρχει ελευθερία διακινήσεως, εγκαταστάσεως και δραστηριοποιήσεως.

Ο ξένος μετανάστης δεν μπορεί να εισέλθει ελεύθερα σε Ελληνική περιοχή. Δεν υπάρχει ελευθερία διακινήσεως, εγκαταστάσεως και δραστηριοποιήσεως.

Επιπλέον απαιτείται ένας Έλλην να εγγυηθεί ότι αν ο ξένος μετανάστης διαπράξει έγκλημα και δεν μπορέσουν να τον συλλάβουν οι Ελληνικές Αρχές, τότε θα τιμωρηθεί ο εγγυητής για το έγκλημα του ξένου μετανάστου.

2. Οι Έλληνες μετανάστες δύνανται να προέρχωνται από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Οι ξένοι μετανάστες απαγορεύεται να προέρχωνται από όμορες χώρες, όμορα κράτη, όμορες περιοχές, όποιες και αν είναι οι ανάγκες για εργατικά χέρια της Ελληνικής Κοινότητος.

3. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ξένων μεταναστών αν υπάρχει έστω και ένας Έλλην άνεργος, σε οποιαδήποτε μέρος του κόσμου. Οι διοικητικές αρχές της Ελληνικής Κοινότητος οφείλουν να διαφημίζουν τις θέσεις εργασίας σε όλον τον κόσμο ώστε να προσέλθουν Έλληνες υποψήφιοι απ’ όλα τα μέρη του κόσμου.

4. Η ανεργία συμπεριλαμβάνει και την προβολή μελλοντικών αναγκών. Άνεργος είναι ο Έλλην που έχει ενηλικιωθεί και δεν έχει βρει εργασία, ασχέτως αν έχει καταγραφεί ως άνεργος σε κάποια υπηρεσία κοινωνικής προνοίας. Άνεργος είναι ο Έλλην που δεν έχει πλήρη απασχόληση.

5. Μετανάστευση δεν είναι μόνον η είσοδος ξένων σε Ελληνικά εδάφη αλλά και η αποχώρηση ξένων από Ελληνικά εδάφη. Οι Ελληνικές Κοινότητες οφείλουν να βοηθούν τους ξένους να μεταναστεύσουν από τα Ελληνικά εδάφη όταν το απαιτούν οι ανάγκες.

6. Επιτρέπεται το εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους Έλληνες μετανάστες επί Ελληνικών εδαφών.

Απαγορεύεται το εκλέγειν και εκλέγεσθαι στους ξένους μετανάστες επί Ελληνικών εδαφών.

7. Οι Έλληνες μετανάστες μετά από λεπτομερή εξέταση των στοιχείων τους δύνανται να αποκτήσουν Ελληνική υπηκοότητα και ιθαγένεια.

Οι ξένοι μετανάστες δεν δύνανται ποτέ να πάρουν Ελληνική υπηκοότητα. Θέμα ιθαγενείας δεν τίθεται καν, διότι αυτή συνδέεται με το αίμα, την ψυχή και τον πολιτισμό. Δεν δύνανται να αποκτήσουν ποτέ Ελληνική ταυτότητα ή Ελληνικό διαβατήριο. Αν αποκτήσουν, κατάσχεται, και τιμωρείται αυστηρώς ο εκδότης και ο φορεύς του εγγράφου.

8. Τα τέκνα Ελλήνων μεταναστών είναι Ελληνόπουλα σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν γεννήθηκαν.

Τα τέκνα ξένων μεταναστών δεν είναι Ελληνόπουλα αν γεννηθούν επί Ελληνικού εδάφους.

9. Μόλις ολοκληρωθεί η απαιτουμένη εργασία ο Έλλην μετανάστης δύναται να επεκτείνει την παραμονή του αιτούμενος άδεια παραμονής.

Μόλις ολοκληρωθεί η απαιτουμένη εργασία ο ξένος μετανάστης επιστρέφει στην πατρίδα του, χωρίς κανένα δικαίωμα παραμονής.

10. Ο Έλλην μετανάστης επιτρέπεται να νυμφευθεί Έλληνα/Ελληνίδα της τοπικής Ελληνικής Κοινότητος.

Ο ξένος μετανάστης απαγορεύεται να νυμφευθεί Έλληνα/Ελληνίδα. Σε περίπτωση γάμου με ξένο τιμωρείται ο Έλλην/Ελληνίδα δια αφαιρέσεως της εθνικότητός του.  

Απαγορεύεται αυστηρώς κάθε φυλετική επιμειξία Ελλήνων και μη-Ελλήνων.

11. Οι Έλληνες μετανάστες, μετά ωρισμένο διάστημα εγκλιματισμού, δύνανται να κατέχουν δημόσια αξιώματα και να αγοράσουν ακίνητη περιουσία. Δύνανται να γίνουν ιδιοκτήτες Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι ξένοι μετανάστες απαγορεύεται να κατέχουν οποιοδήποτε δημόσιο αξίωμα. Δεν επιτρέπεται να κατέχουν ακίνητη περιουσία, μόνον να μισθώνουν. Δεν επιτρέπεται η ιδιοκτησία Ελληνικών επιχειρήσεων.

12. Οι ξένοι μετανάστες πρέπει να είναι από τέτοιο πολιτισμό και φυλή ώστε να μην είναι ασυμβίβαστοι με τον Ελληνικό Πολιτισμό και την Ελληνική Φυλή.

13. Οι ξένοι μετανάστες πρέπει να είναι υψηλής μορφώσεως και εξειδικεύσεως. Πρέπει να κατέχουν δεξιότητες που δεν έχουν οι Έλληνες ώστε οι Έλληνες να μάθουν από αυτούς. Αμόρφωτοι και ανειδίκευτοι ξένοι μετανάστες απαγορεύεται να εισέλθουν σε εδάφη υπό Ελληνικό έλεγχο.

Αμόρφωτοι και ανειδίκευτοι Έλληνες μετανάστες δύνανται να εισέλθουν ελευθέρως.

14. Αν ο ξένος μετανάστης προσβάλλει τους Θεούς και την Ελληνική Θρησκεία από πρόθεση, θανατώνεται. Αν προσβάλλει τα Θεία από άγνοια, απελαύνεται.

Το αυτό ισχύει και για τους Έλληνες μετανάστες.

15. Ειδεχθή εγκλήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, τρομοκρατία, παιδεραστία, ένοπλες ληστείες, τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου.

Η ίδια ποινή ισχύει για Έλληνες και ξένους μετανάστες.

16. Ο ξένος μετανάστης πρέπει να έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Ο ξένος μετανάστης πρέπει να περάσει από ψυχομετρικές εξετάσεις για να διαγνωσθεί η ψυχική και διανοητική του υγεία πριν εισέλθει σε Ελληνικά εδάφη. Ο ξένος μετανάστης πρέπει να περάσει από λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις ώστε να μην μεταδώσει λοιμώξεις στην Ελληνική Κοινότητα. Τα ιατρικά και γραφειοκρατικά έξοδα επιβαρύνουν τον ίδιο.

Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν για τους Έλληνες μετανάστες, με την διαφορά ότι τα έξοδα καλύπτονται από την Ελληνική Κοινότητα.

17. Ο Έλλην μετανάστης, αφού ενσωματωθεί στην Ελληνική Κοινότητα, απολαμβάνει όλα τα επιδόματα και οφέλη που ισχύουν για τους υπολοίπους Έλληνες.

Ο ξένος μετανάστης πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να στηρίξει οικονομικώς τον εαυτό του. Δεν λαμβάνει κανένα επίδομα, για κανέναν λόγο.

18. Ο Έλλην μετανάστης δύναται να γίνει κάτοχος μέσου μαζικής ενημερώσεως και να διαδίδει τις ιδέες του ελευθέρως μέσα στην Ελληνική Κοινότητα.

Ο ξένος μετανάστης απαγορεύεται να διαδίδει την οποιαδήποτε ιδέα μέσα στην Ελληνική Κοινότητα διότι οι ιδέες του είναι ασύμβατες με την Ελληνική Κοσμοαντίληψη. Δεν επιτρέπεται να γίνει κάτοχος μέσου μαζικής ενημερώσεως διότι θα υποθάλψει τον ρατσισμό και τον μισελληνισμό.

 

Οι Έλληνες μετανάστες παντού σε όλον τον κόσμο καταδιώκονται και υφίστανται διακρίσεις και ρατσισμό. Μοναδικό τους καταφύγιο είναι οι Ελληνικές Κοινότητες, οι οποίες οφείλουν να δείχνουν προτιμήσεις στους Έλληνες μετανάστες διότι αλλιώς θα ταυτιστούν με τους μισέλληνες ρατσιστές και διώκτες των Ελλήνων μεταναστών.  

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα