:: ::

 
 
 

              

                Προς μαθητευομένους επαναστάτας

 

Τον τελευταίο καιρό τα επαναστατικά ένστικτα εκατομμυρίων Ελλήνων αφυπνίζονται. Η οικονομική κατοχή και δημογραφική εισβολή που βιώνει ο Ελληνικός Λαός έχει πυκνώσει τις τάξεις των επαναστατών.

Η Ελλάς έχει γεμίσει από επιτροπές αγώνος, επιτροπές εθνικής σωτηρίας, από ιστοσελίδες με ξεκάθαρο επαναστατικό μήνυμα, με διανοουμένους που μιλούν για το τέλος της μεταπολιτευτικής περιόδου.

Οι Θεοί των Ελλήνων αγάλλονται βλέποντας τα τέκνα Τους να διεξάγουν με ζήλο τον Ιερό Αγώνα.

Ευρισκόμεθα εν μέσω μίας πολιτιστικής, οικονομικής, θρησκευτικής και πολιτικής κρίσεως. Η κρίση κεντρίζει τις συνειδήσεις και τις ωθεί σε επαναστατική δράση.

Κάθε κρίση είναι μία μεγάλη ευκαιρία για ποιοτικά ιστορικά άλματα.

Παντού ακούμε για σχέδια ανατροπής των κατακτητών, για μαζικούς αγώνες, για τιμωρία των προδοτών. Αλλά οι ηγέτες των επαναστατών δεν πρέπει να ξεχνούν τις βασικές αρχές μίας επιτυχημένης Επαναστάσεως. Παρατηρούνται καλές προθέσεις, μεγάλος ενθουσιασμός αλλά έλλειψη επαγγελματισμού. Οι επιτυχημένες επαναστάσεις απαιτούν ιδεολογική επεξεργασία, άριστη οργάνωση, πειθαρχία, και όραμα.

Οι μαθητευόμενοι επαναστάτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι για την έφοδο στα «χειμερινά ανάκτορα» των κατακτητών δεν αρκούν οι πατριωτικές διαδηλώσεις, το δίκαιο των Ελλήνων, και τα λογικά επιχειρήματα.

Ως έμπειροι επαναστάτες πρέπει να διδάξουμε τους μαθητευομένους ότι στην Επανάσταση κυριαρχεί το απόλυτο και το παράλογο, και ποτέ η λογική. Κυριαρχεί το συναίσθημα. Κυριαρχεί το «όποιος δεν είναι μαζί μας, είναι εναντίον μας». Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση.

Τα συνθήματα της Επαναστάσεως πάντοτε θα ευρίσκωνται ένα βήμα εμπρός από την σημερινή διάθεση του Λαού. Μόλις μετακινηθεί ένα βήμα εμπρός ο Λαός, το προηγούμενο σύνθημα αποσύρεται. Και τότε εξαπολύεται νέο απαιτητικό σύνθημα, ένα βήμα εμπρός από την νέα ψυχική διάθεση του Λαού.

Η δημογραφική εισβολή και η οικονομική κατοχή που βιώνουμε είναι καλές βάσεις για να εξεγερθούν οι Έλληνες αλλά δεν αρκούν. Δεν γίνεται επαναστατική ανατροπή με περιωρισμένους στόχους. Και αν γίνει δεν θα είναι εξοντωτική για τους εχθρούς. Η Επανάσταση πρέπει να ανατρέψει τα πάντα σε πολιτιστικό, πολιτικό, θρησκευτικό, οικονομικό, διπλωματικό, εκπαιδευτικό, στρατιωτικό επίπεδο.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αλλαγή ονομάτων, συνηθειών, συμβόλων. Η Επανάσταση δεν γίνεται από γιωργάκηδες, λάκηδες, κούλες, τασούλες. Άλλως οι επαναστατημένοι θα αισθάνωνται συγγένεια προς τους αντεπαναστάτες. Τα ιερά σύμβολα της επαναστάσεως δεν επιτρέπεται να είναι σφυροδρέπανα, πράσινοι ήλιοι που δήθεν καπελώθηκαν, ή βυζαντινοί σταυροί. Εφ’ όσον η Επανάσταση είναι Εθνική, τα σύμβολα που θα διεγείρουν τους επαναστατημένους Έλληνες θα προέρχωνται από την Αρχαία Ελλάδα.

Η Επανάσταση θα χρησιμοποιεί την δική της γλώσσα. Τα δικά της σύμβολα. Το δικό της αξιακό-ηθικό σύστημα.

Η Επανάσταση έχει ανάγκη ωθήσεως. Η ώθηση προέρχεται από την ιδεολογική σύγκρουση. Από τις καθημερινές συμπλοκές. Έχει ανάγκη από επεισόδια. Οι μετριοπαθείς συνδιαλλαγές μεταξύ επαναστατών και αντεπαναστατών διαφθείρουν το αγωνιστικό πνεύμα.

Η ανατροπή του σάπιου καθεστώτος απαιτεί καθημερινή επαναστατική γυμναστική. Η εκμάθηση της πολιτικής εξουσίας γίνεται δια της δημιουργίας τοπικών οργανώσεων που αποσπούν βιαίως εξουσίες από τον κατοχικό στρατό. Μικρές εξουσίες όπως δημοτικά συμβούλια, τοπική νομοθεσία, ανυπακοή στην καταβολή φόρων, σύσταση πολιτοφυλακών, δημιουργία σχολείων και συσσιτίων για τις οικογένειες των επαναστατών.

Η Επανάσταση απαιτεί τον δικό της Τύπο. Η ποιότης των επαναστατικών ιδεών πρέπει να αναπαράγεται σε ικανό αριθμό για να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα επαναστατών. Δεν αρκούν τα blogs του διαδικτύου. Θέλουμε διαδικτυακή τηλεόραση. Θέλουμε την συγγραφή θεατρικών έργων που θα επιτίθενται στην ανηθικότητα του κατακτητού, και που συγχρόνως θα εκθειάζουν την δική μας επαναστατική ηθική. Χρειαζόμαστε σχολικές παραστάσεις που να υμνούν την Εθνική Αντίσταση κατά της κατοχικής συμμορίας.

Η Επανάσταση απαιτεί την κατάρτιση επαγγελματικών στελεχών. Ο ερασιτεχνισμός σκοτώνει την Επανάσταση. Έχουμε απέναντί μας εχθρούς που ασχολούνται επαγγελματικώς με την πολιτική, την δικαιοσύνη, τον στρατό. Όταν έρθει η ώρα να ανατραπούν, η Επανάσταση πρέπει να εφοδιάσει με ικανά επαγγελματικά στελέχη τον Επαναστατικό Στρατό.

Χρειαζόμεθα σχολές στελεχών για επαγγελματίες επαναστάτες.

Το φιλοσοφικό δόγμα της Επαναστάσεως πρέπει να έχει την απαραίτητη μόνωση από τις διαβρωτικές ιδεολογικές επιθέσεις του εχθρού. Το επιτυχημένο Επαναστατικό δόγμα είναι ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟ. Επιβάλλει ιδεολογική πειθαρχία και αμείλικτη τιμωρία των καιροσκόπων μέσα στο Επαναστατικό κίνημα. Το Επαναστατικό Δόγμα πρέπει να έχει μεταφυσικές παραμέτρους, να μην περιορίζεται σε επίγεια ζητήματα.

Το Επαναστατικό δόγμα διαχέεται στον Λαό με την κατηγορηματική διαβεβαίωση και την επανάληψη. Ο Λαός εξεγείρεται δια ισχυρών εντυπώσεων, αίτινες αποτυπώνονται στην μνήμη του. Ο Λαός δια της φαντασίας του πρέπει να βλέπει το επόμενο επαναστατικό βήμα. Οι προπαγανδιστές της Επαναστάσεως πρώτα πρέπει να μάθουν να προκαλούν διεγερτικές εικόνες στον Λαό και μετά την χρήση όπλων. Δια των εικόνων περιγράφουμε στον Λαό τί μέλλει γενέσθαι. Του δίνουμε να κατανοήσει το Όραμα της Επαναστάσεως.

Οι πολλές ετερόκλητες επαναστατικές οργανώσεις είτε θα ενοποιηθούν ειρηνικώς είτε θα διασπαθούν βιαίως από τον κατακτητή. Χρειάζεται να συνταχθεί άμεσα ένα Πολιτικό Πρόγραμμα της Επαναστάσεως που να συνδέει τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή όλων των επαναστατικών οργανώσεων. Κραυγές όπως «η Ελλάς ανήκει στους Έλληνες», είναι πολύ γενικόλογες για να αποτελέσουν συνεκτικό ιστό. Απαιτείται λεπτομερές σχέδιο του τί θα κάνει η Επαναστατική ηγεσία μόλις πάρει την εξουσία.

Πολύ σύντομα οι επαναστάτες θα συνειδητοποιήσουν ότι τα γεγονότα, οι εξελίξεις και ο Λαός θα τους προσπερνά. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα εξελικτικών σταδίων της Επαναστάσεως. Άλλο ο τελικός στόχος, άλλο οι ενδιάμεσοι στόχοι.

Οι προπαγανδιστές της Επαναστάσεως πρέπει να εμποτίσουν τους Έλληνες με συγκεκριμένες πράξεις που θα κάνουν όταν έρθει η ώρα της εφόδου. Αμέσως μόλις η Επανάσταση πάρει την εξουσία η αντεπανάσταση θα σηκώσει κεφάλι. Αμέσως πρέπει να συσταθούν έκτακτα επαναστατικά δικαστήρια που θα δικάζουν με συνοπτικές διαδικασίες τους αντεπαναστάτες. Οι πολιτοφυλακές της Επαναστάσεως αμέσως θα καταλάβουν τις τράπεζες και θα κατάσχουν το χρήμα ώστε αφ’ ενός να χρηματοδοτηθεί η Επαναστατική κυβέρνησις αφ’ ετέρου να μην έχει ο εχθρός διαύλους χρηματοδοτήσεως.

Αμέσως πρέπει να συσταθεί μυστική πολιτιστική αστυνομία η οποία θα καταδιώκει όσους μισούν τον Ελληνισμό και συμπράττουν με τους κατακτητές. Αμέσως πρέπει να τεθεί εκτός νόμου ο Τύπος των κατακτητών.

Η επαναστατική ηγεσία πρέπει να επεξεργαστεί σχέδιο επεκτάσεως της Επαναστάσεως στα έθνη εντός και εκτός Ευρώπης. Θα αναπτυχθούν δεσμοί με ξένα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα.

Η Επανάσταση όσο πλησιάζει στο κορυφαίο σημείο πρέπει να ετοιμάσει ένα λεπτομερές πολιτικό σχέδιο ανατροπής της συμμορίας του Τζέφρυ.

Οι μαθητευόμενοι επαναστάτες οφείλουν να γνωρίζουν ότι από την πρώτη μέρα θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της μεταρρυθμιστικής-καιροσκοπικής πτέρυγας της Επαναστάσεως η οποία πάντα στα λόγια θέλει την ανατροπή, αλλά πάντα στην πράξη θέλει τον συμβιβασμό και την συνδιαλλαγή με τον κατακτητή. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η καιροσκοπική πτέρυγα μετά την κατάληψη της εξουσίας περνά στο στρατόπεδο της αντεπαναστάσεως και πολεμά τους επαναστάτες μανιωδώς.

Ας μην έχουν ψευδαισθήσεις οι αληθινοί επαναστάτες. Η μεταρρυθμιστική-καιροσκοπική πτέρυγα πρέπει να εξοντωθεί προληπτικώς, αλλιώς θα θάψει την Επανάσταση. 

Ο Πόλεμος είναι Ιερός. Το μίσος για τον εχθρό είναι το καύσιμο της Επαναστάσεως. Δεν υπάρχει συνδιαλλαγή με τον κατακτητή, μόνον υποταγή ή θάνατος.

Η Επανάσταση θα μάθει να πολεμά μονίμως σε δύο μέτωπα. Στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προδότες στο εσωτερικό θα ζητούν επέμβαση ξένων κατακτητών για να καταστείλουν την Επανάσταση.

Δύο γεγονότα συμβαίνουν πάντα στις επαναστάσεις και πρέπει να αντιμετωπιστούν επιτυχώς από τους επαναστάτες. Ο εχθρός πάντα κατηγορεί το πιό δυναμικό κομμάτι της επαναστατικής ηγεσίας ότι είναι ακραίοι, τρομοκράτες κλπ. Αν το επαναστατικό κίνημα πέσει στην παγίδα και απομονώσει το δυναμικώτερο κομμάτι για να φανεί αρεστό στους κατακτητές, θα σφαγιαστεί ολοκληρωτικώς. Η ευθύνη για τις δυναμικές επαναστατικές ενέργειες βαρύνει τον εχθρό, ποτέ την Επανάσταση. Η δική του ηγεσία πρέπει να απομονωθεί. Η Επανάσταση θα κατηγορεί την ηγεσία των κατακτητών και θα την αποκεφαλίζει βαθμιαίως με την μέθοδο του σαλαμιού. Ποτέ το αντίστροφο.

Το δεύτερο γεγονός που συμβαίνει συνήθως είναι ότι ο κατακτητής κάνει κάποιες υποχωρήσεις για να καθησυχάσει προς το παρόν την Επανάσταση, να ανακτήσει δυνάμεις μέχρι να αντεπιτεθεί. Η απάντηση των επαναστατών είναι η εξής: βάζουμε στην τσέπη τις όποιες υποχωρήσεις και ζητάμε περισσότερα. Δεν αναχαιτίζουμε το επαναστατικό μένος.

Οι υποχωρήσεις, οι συμβιβασμοί, και οι κατηγορίες εναντίον των δυναμικών ηγετών είναι το μόνιμο πρόβλημα της Επαναστατικής ηγεσίας.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο συντονισμός της Επαναστατικής ηγεσίας με την επαναστατική μάζα. Άλλοτε η μάζα θα ηγείται των επαναστατικών γεγονότων άλλοτε θα καθυστερεί να ακολουθήσει. Δεν πρέπει να καθοριστεί ώρα και ημέρα τελικής εφόδου. Ο συντονισμός απαιτεί πολλές επαναστατικές πρόβες.

Η διδασκαλία της επαναστατικής ηγεσίας θα επικεντρώνεται πάνω στο συναίσθημα του Ελληνικού Λαού. Ο Λαός θα φαντάζεται τον εαυτό Ελεύθερο. Ανεξάρτητο. Αυτόνομο. Η επαναστατική περίοδος είναι περίοδος εκμαθήσεως για τον επαναστατημένο Λαό και για τους ηγέτες. Και οι δύο διδάσκονται.

Η επιτυχημένη Επανάσταση απαιτεί εξειδίκευση των επαναστατών. Άλλος θα αναλάβει την προπαγάνδα, άλλος την συλλογή χρημάτων, άλλος την έκδοση και διανομή φυλλαδίων, άλλος την οργάνωση διαδηλώσεων, άλλος την διδασκαλία στελεχών στις σχολές των επαναστατών, άλλος την οργάνωση πολιτοφυλακής, άλλος την πολιτιστική υποστήριξη της Επαναστάσεως, άλλος την νομική υποστήριξη και αλληλεγγύη των διωκομένων επαναστατών, άλλος την ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη, άλλος τις διασυνδέσεις με οργανώσεις του εξωτερικού.

Όσο η Επανάσταση φέρνει νέο αίμα στις τάξεις της, η διανόηση των επαναστατών πρέπει να έχει την αίσθηση ότι αποτελεί κυβέρνηση σε εξορία, ότι αποτελεί κράτος εν κράτει. Πρέπει να εκδίδει διατάγματα. Να τα διαδίδει με πάθος στον εξεγερμένο Λαό, για να αισθάνεται ο Λαός ότι ανατέλλει μία νέα Εποχή.

Η Επανάσταση θα ορμήσει σαν χείμαρρος και θα ανατρέψει τον μισέλληνα κατακτητή. Επομένως οι ηγέτες των επαναστατών δεν πρέπει να έχουν ηθικές αναστολές εξ αιτίας πιθανών λανθασμένων αποφάσεων. Όταν κόβεις τις γέφυρες με το παρελθόν, δεν υπάρχει επιστροφή. Κτίζεις κάτι νέο από το μηδέν, αφού πρώτα γκρεμίσεις το σάπιο οικοδόμημα. Για να τα καταφέρεις δεν έχεις άλλη επιλογή από το να εξερευνήσεις άγνωστα εδάφη της ψυχής σου.

Η επιτυχημένη Επανάσταση είναι τρόπος ζωής. Και επειδή η επιτυχία έρχεται ύστερα από δοκιμές και λάθη, όσο περισσότερα λάθη κάνουμε τόσο εγγύτερα φθάνουμε στον στόχο. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει κανείς να περιμένει να του πει ο διπλανός του, κάνε αυτό. Δεν πρέπει κανείς να περιμένει να εμφανισθεί ο τέλειος και χαρισματικός ηγέτης της Επαναστάσεως, μάλλον δεν υπάρχει τέτοιος. Όλοι οι Έλληνες επαναστάτες είναι ταυτοχρόνως στρατιώτες και αξιωματικοί. Η επαναστατική δράσις θα αναδείξει τους καλύτερους. Αλλά η καθυστέρηση, ο ερασιτεχνισμός, η αμφιταλάντευση, η μετριοπάθεια σκοτώνουν την Επανάσταση.

Οι μαθητευόμενοι επαναστάτες πρέπει να μελετήσουν ενδελεχώς για να περάσουν με άριστα τις εξετάσεις προκειμένου μία ημέρα να εισέλθουν θριαμβευτές στα χειμερινά ανάκτορα του κατακτητού.

Το επόμενο στάδιο από τις επιτροπές και τις οργανώσεις εθνικής σωτηρίας είναι η επαγγελματική οργάνωση της Επαναστάσεως. Όποιος Έλλην αδιαφορήσει για την επαγγελματική οργάνωση του Ιερού Αγώνος δεν θα καταστρέψει μόνον τους συμπολεμιστές του, θα καταδικάσει σε συντριπτική ήττα τον επαναστατημένο Ελληνικό Λαό.

 

4η Μεσούντος μηνός Ελαφηβολιώνος, έτους 2786 μετά πρώτην Ολυμπιάδα 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα