:: ::

 
 
 

 

Κριτική στα σοφίσματα των ναζωραίων οικονομολόγων. Η Ελληνική απάντηση 

 

Στον αμείλικτο οικονομικό πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ Ελλήνων και μισελλήνων, κεντρικής σημασίας ζήτημα είναι η ιδεολογία. Ο τρόπος σκέψεως και αναλύσεως της οικονομικής καταστάσεως των δύο αιωνίων εχθρών. Αδήριτος ανάγκη καθίσταται η ανάλυσις των μισελληνικών σοφισμάτων του εχθρού και η συντριβή των.

Ο στραγγαλισμός της Ελληνικής Οικονομίας θα αποφευχθεί εφ’ όσον επιτύχουν οι Έλληνες δημοσιονόμοι να εκπαιδεύσουν τον Λαό στην τέχνη του οικονομικού πολέμου. Η εξολόθρευσις των εχθρικών ιδεολογημάτων θα στεφανώσει την Ελληνική Νίκη στον οικονομικό πόλεμο.

Οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι επαναλαμβάνουν διαρκώς οκτώ σοφίσματα. Οκτώ παραπλανητικές υποθέσεις, τις οποίες δεν επεξηγούν. Απλώς τις επαναλαμβάνουν διαρκώς με το σκεπτικό ότι δια της επαναλήψεως θα καταφέρουν να αναισθητοποιήσουν τον Ελληνικό Λαό και να τον καθυποτάξουν. Ο τρόπος σκέψεως των ναζωραίων οικονομολόγων είναι σαθρός, αλλά προσπαθούν να επικρατήσουν δια της αποσιωπήσεως της Ελληνικής δημοσιονομικής επιχειρηματολογίας.

 

1. Ισοσκελισμός κρατικών εσόδων-εξόδων. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδος, λένε οι ναζωραίοι αναλυτές. Πρόκειται για χονδροειδέστατη ανοησία. Τα κρατικά έσοδα και τα έξοδα είναι το τελικό στάδιο, μίας μακράς παραγωγικής διαδικασίας. Πρώτα ένας Έλλην πρέπει να γεννηθεί, ύστερα να ανατραφεί και να εκπαιδευτεί σωστά. Ύστερα να εύρει εργασία. Ύστερα να πωλήσει το προϊόν της εργασίας του. Τότε εμφανίζει έσοδα, και ίσως κέρδη.

Οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι παρακάμπτουν όλα αυτά τα στάδια. Στήνονται με ένα όπλο στην γωνία και περιμένουν ποιός Έλλην θα εμφανιστεί για να τον ληστέψουν. Το όλο τους πρόβλημα είναι το τί θα αρπάξουν. Ποτέ μα ποτέ το πώς θα δημιουργήσουν πλούτο.

Οι Έλληνες δημοσιονόμοι διδάσκουν ότι το βασικό πρόβλημα είναι η παραγωγική ανάπτυξη της οικονομίας, και η βελτίωση του Ελληνικού πληθυσμού σε θέματα παιδείας. Χωρίς ανάπτυξη δεν έχεις έσοδα. Χωρίς βελτίωση της Ελληνικής παιδείας δεν μπορείς να μειώσεις τις σπατάλες.

Επί 6 μήνες η νέα μισελληνική ναζωραϊκή συμμορία έχει εξαπολύσει διωγμό εναντίον των Ελλήνων με φορολογικά μέτρα. Έδωσε εντολή στους δημοσιογραφικούς ευνούχους να αποσιωπούν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα θα πλήξουν την οικονομική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι μιλούν μόνον για φορολογία. Τους είναι αδιανόητη οποιαδήποτε άλλη οδός εξόδου από την κρίση. Η λέξη ανάπτυξη τους προκαλεί αποτροπιασμό.  

 

2. Πτωχοί εναντίον πλουσίων. Η κυβερνητική συμμορία διαχωρίζει εσκεμμένως τους πολίτες σε πτωχούς και πλουσίους όταν καταρτίζει τα ανθελληνικά φορολογικά της φιρμάνια. Προσπαθεί να πείσει τους αφελείς ότι οι πτωχοί είναι αναξιοπαθούντες αλλά ότι οι «έχοντες και κατέχοντες» πρέπει να πληρώσουν τους περισσοτέρους φόρους.

Αυτή η ιδεολογική διχοτόμηση εμπεριέχει δύο σιωπηρές παραδοχές: η πρώτη, ότι όποιος Έλλην είναι πτωχός δεν πρέπει να γίνει πλούσιος διότι τότε θα τιμωρηθεί. Η δεύτερη, ότι φορολογία πρέπει να σημαίνει αναδιανομή πλούτου.

Η Ελληνική δημοσιονομική πολιτική σε πλήρη αντίθεση με την ναζωραϊκή, αφ’ ενός ενθαρρύνει τους πτωχούς Έλληνες να γίνουν πλούσιοι. Αφ’ ετέρου διαχωρίζει τους πολίτες σε δημιουργούς πλούτου και σε καταναλωτές φόρων. Η Ελληνική δημοσιονομική πολιτική στοχεύει στην δημιουργία πλούτου, άρα στην μελλοντική είσπραξη εσόδων. Αλλά στοχεύει επίσης στον στιγματισμό των παρασίτων που ζουν από κατανάλωση φόρων.

Το σύνταγμα των ρωμιών γράφει ότι έκαστος πολίτης συνεισφέρει στα φορολογικά βάρη αναλόγως της οικονομικής του δυνατότητος. Δηλαδή οι πλούσιοι θα εισφέρουν περισσότερα από τους πτωχούς, λένε. Αυτή η αντίληψη σε βραχυπρόθεσμο διάστημα φαίνεται ελκυστική στους αγνοούντας την Ελληνική οικονομική επιστήμη. Σε μακροπρόθεσμο διάστημα, αυτή η αντίληψη κάνει τους πτωχούς πτωχότερους. Εκτός ότι δεν τους δίνει κίνητρο να πλουτίσουν, στην ουσία αυτή η αντίληψη επιβραβεύει την ελάχιστη προσπάθεια. Επιβραβεύει τους πολίτες με την ελάχιστη παραγωγικότητα, και τιμωρεί όσους έχουν μεγαλύτερη απόδοση.

Όταν τεθεί σε εφαρμογή ένα Ελληνικό σύνταγμα το άρθρο για τα δημόσια βάρη θα λέει ότι έκαστος θα επωμίζεται φορολογικά βάρη αναλόγως με την προσπάθεια που καταβάλλει. Δηλαδή αναλόγως με το πόσο παραγωγικός είναι. Όσοι Έλληνες δημιουργούν μεγαλύτερο πλούτο, είναι περισσότερο παραγωγικοί, περισσότερο αποδοτικοί στην εργασία τους, αυτοί θα φορολογούνται λιγώτερο.

Αντιθέτως όσοι Έλληνες έχουν χαμηλή παραγωγικότητα, χαμηλή απόδοση, αυτοί θα πληρώνουν τους περισσοτέρους φόρους. Είναι αδιάφορο αν σε αυτές τις κατηγορίες εμπίπτει κάποιος πλούσιος ή πτωχός. Ο διαχωρισμός της Ελληνικής δημοσιονομικής πολιτικής δεν γίνεται με βάση τον άξονα πτωχός-πλούσιος, αλλά με βάση τον άξονα παραγωγικός-μη παραγωγικός.

Η Ελληνική δημοσιονομική πολιτική τιμωρεί την ραστώνη και επιβραβεύει την ευστροφία. Δύο εξίσου πτωχοί Έλληνες θα επωμίζωνται άνισα φορολογικά βάρη διότι ο ένας παράγει περισσότερο πλούτο από τον δεύτερο. Δύο εξίσου πλούσιοι Έλληνες θα επωμίζωνται άνισα φορολογικά βάρη διότι ο ένας έχει καλύτερη απόδοση στην εργασία του από τον δεύτερο.

Είναι χρέος μίας Ελληνικής Πολιτείας να θεσμοθετεί τον διαφορισμό με βάση την αξιοκρατία και να μην ισοπεδώνει τους πολίτες με βάση την ληστρική Προκρούστεια αντίληψη ότι αυτός που ξεχωρίζει από το πλήθος πρέπει να εξισωθεί προς τα κάτω. Η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να τιμωρεί δια επαχθών φορολογικών βαρών πλουσίους και πτωχούς αδιακρίτως, όταν δεν παράγουν πλούτο. Αλλά να απαλλάσσει κάθε φόρου όσους πτωχούς και πλουσίους παράγουν πλούτο. Αδιακρίτως.

Η Ελληνική αντίληψη περί τα δημοσιονομικά έχει το πλεονέκτημα ότι ωθεί πτωχούς και πλουσίους προς τα άνω. Πλεονεκτεί ως προς το ότι από έτος σε έτος αλλάζει το φορολογικό βάρος του πολίτου. Δεν εξαρτάται από το αν ανήκει στην τάξη των πτωχών ή στην τάξη των πλουσίων, αλλά με το αν εργάστηκε αποδοτικώς στο συγκεκριμένο έτος.

 

3. Λιτότητα τώρα, για να δούμε ανάπτυξη στο μέλλον. Η μόνιμη επωδός των ναζωραίων απατεώνων. Έχοντας λάβει μαθήματα από τον απατεώνα ψευδοθεό τους, ισχυρίζονται ότι για να θεραπεύσουν έναν ασθενή, πρώτα πρέπει να τον σκοτώσουν και μετά …θα τον αναστήσουν. Το σόφισμά τους δεν αντέχει σε ιστορική ούτε οικονομική ανάλυση. Στηρίζεται μόνον στην αγωνία τους να κερδίσουν χρόνο, να λεηλατήσουν όσο μπορούν τους Έλληνες, και στο τέλος να προσπαθήσουν να διαφύγουν στο εξωτερικό όταν φθάσει η ώρα της τιμωρίας.

Ένα Ελληνικό δημοσιονομικό πρόγραμμα από την πρώτη μέρα φέρνει θετικά αποτελέσματα, χωρίς λιτότητα. Αν είχαμε Ελληνική κυβέρνηση και Έλληνα πρωθυπουργό, εδώ και έξι μήνες θα είχε διατάξει όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς να βομβαρδίζουν τους πολίτες επί 24ώρου βάσεως με το μήνυμα: «Αγοράστε Ελληνικά προϊόντα, σας συμφέρει». Μία τέτοια προπαγανδιστική εκστρατεία επί 6 μήνες, από όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς θα είχε αντιστρέψει όχι μόνον την αρνητική ψυχολογία, αλλά θα είχε απτά αποτελέσματα: μείωση της ανεργίας, αύξηση των κρατικών εσόδων.

Αν είχαμε Έλληνα πρωθυπουργό, αντί επί 6 μήνες να γυρίζει όλον τον κόσμο για να επαιτεί όπως κάνει τώρα ο αλλόφυλος Παπανδρέου, θα γύριζε όλο τον κόσμο και θα διαφήμιζε τα Ελληνικά προϊόντα. Αντί να επέβαλλε λιτότητα στους Έλληνες, θα τους επέβαλλε να αυξήσουν την παραγωγή και τις εξαγωγές τους. Αντί να τρομοκρατούσε τους Έλληνες με βλακώδεις δηλώσεις περί χρεωκοπίας, θα τους εμψύχωνε να ξεκινήσουν επενδύσεις κατασκευής αυτοκινήτων, ναυπηγικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Αν ήτο Έλλην θα διαφήμιζε το Ελληνικό γάλα, τα Ελληνικά τυριά και κρασιά, το Ελληνικό μέλι, και τα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα σε όλο τον κόσμο.

Αν ήτο Έλλην θα έδινε εντολή στους Έλληνες αγρότες να φυτέψουν σόγια για να πλουτίσουν άμεσα. Αν ήτο Έλλην θα απηγόρευε την ναυπήγηση πλοίων Ελλήνων εφοπλιστών σε κινεζικά ναυπηγεία. Αφού τους έδινε φοροαπαλλαγές θα τους επέβαλλε την ναυπήγησή των πλοίων τους σε Ελληνικά ναυπηγεία, με Έλληνες εργάτες, με Ελληνικές πρώτες ύλες, με Ελληνικό μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η Ελληνική δημοσιονομική πολιτική απαγορεύει την επιβολή μέτρων λιτότητος στους πολίτες και μάλιστα σε περίοδο παγκοσμίου υφέσεως. Αυτό αντίκειται σε όλα τα οικονομικά αξιώματα, διότι επιταχύνει και βαθαίνει την ύφεση. Λιτότητα πρέπει να επιβληθεί μόνον στις σπατάλες της κυβερνητικής συμμορίας και στον κομματικό της στρατό.

 

4. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητος πρέπει να επέλθει με μείωση των μισθών, ισχυρίζονται οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι. Υπονοούν ότι οι Έλληνες πληρώνονται αδρά και άρα πρέπει να μειωθεί το εργατικό κόστος.

Είναι ανάξιο σχολίου το ύψος των μισθών. Όλοι ξέρουν ότι πρόκειται μισθούς πείνας. Αυτό που οφείλουν να προσέξουν οι Έλληνες είναι ότι οι ναζωραίοι ενώ ισχυρίζονται ότι με την μείωση των μισθών θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών προϊόντων, την ίδια στιγμή διογκώνουν σε απίστευτα ύψη την φορολογία. Αλλά οι φόροι ενσωματώνονται στην τιμή του προϊόντος και μετακυλίονται στον τελικό καταναλωτή, και συνεπώς υποβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών προϊόντων.

Η επιβληθείσα αύξηση κατά 30% στα καύσιμα λόγω φορολογίας θα μετακυλιστεί και θα διαχυθεί σε όλα τα Ελληνικά προϊόντα. Αν οι μισθοί των Ελλήνων μειωθούν κατά 20%, η αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά 30% υπερκαλύπτει το όποιο όφελος στην κοστολόγηση των προϊόντων.

Οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι αποσιωπούν το ότι η τιμή ενός προϊόντος εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Εξαρτάται από το νόμισμα που τιμολογείται το προϊόν. Εξαρτάται από το επίπεδο τεχνολογικού εξοπλισμού της επιχειρήσεως. Εξαρτάται από τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες ενσωματώνονται στην τιμή του προϊόντος. Εξαρτάται από την φορολογία διότι οι φόροι ενσωματώνονται στην τιμή του προϊόντος. Εξαρτάται από την γραφειοκρατία η οποία κοστολογείται, τιμολογείται και ενσωματώνεται στην τιμή του προϊόντος. Εξαρτάται από την εγκληματικότητα που επικρατεί στην κοινωνία, και αυτή κοστολογείται και μετακυλίεται στην τελική τιμή(π.χ. τα πολυκαταστήματα τροφίμων μετακυλίουν τις απώλειες από τις κλοπές που υφίστανται στις τιμές των προϊόντων). Εξαρτάται και από το ύψος των μισθών, αλλά όχι μόνον από το ύψος των μισθών.

Αν μειωθούν οι μισθοί των Ελλήνων αλλά παραμείνουμε στο ευρώ, αν επιβάλλωνται νέοι φόροι, αν αυξάνεται η εγκληματικότητα, αν αυξάνωνται οι ασφαλιστικές εισφορές, αν δεν γίνωνται επενδύσεις σε νέο βιομηχανικό εξοπλισμό, αν δεν μειωθεί η γραφειοκρατία, τότε οι τιμές των Ελληνικών προϊόντων θα αυξάνουν όσο και αν μειωθούν οι μισθοί.

Αυτές οι παραδεδομένες αρχές αποσιωπώνται από τους ναζωραίους, είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς, όταν παριστάνουν τους βαθυστοχάστους οικονομικούς αναλυτές. Η επιμονή τους στην μείωση των μισθών ως μοναδική μέθοδο βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητος αποδεικνύει το πόσο μισούν τους Έλληνες.

 

5. Μακάρι, λένε οι ναζωραίοι σχολιαστές, να έρθουν οι τεχνοκράτες της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, να μας «βοηθήσουν» με τα κρατικά έσοδα-έξοδα, διότι αλλιώς θα χρεωκοπήσουμε.

Είναι φανερό ότι οι ελληνόφωνοι ναζωραίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Όταν από μικρά παιδιά διδάσκονται τον ραγιαδισμό, την ενοχή, τον μισελληνισμό, οι ξένοι οικονομολόγοι τους φαίνονται διάνοιες. Σωτήρες. Σήμερα, 7-4-«2010» απεκαλύφθη ότι τα πρόσφατα μέτρα λιτότητος απεφασίσθηκαν στις Βρυξέλλες. Αυτό σημαίνει ότι οι ναζωραίοι των Βρυξελλών δεν διαφέρουν σε τίποτε από τον Παπανδρέου. Έχουν την ίδια παρασιτική συμπεριφορά.

Αν εξετάσει δε κάποιος τις οικονομικές προτάσεις του ΔΝΤ για την Λετονία, για την Ινδονησία, για την Ουγγαρία, για την Αργεντινή, για την Μαλαισία, παντού και πάντα είναι οι ίδιες βαρετές και ανόητες προτάσεις: μείωση μισθών και συντάξεων, αύξηση της φορολογίας, περικοπή δαπανών. Πάσχουν από έλλειψη πρωτοτυπίας.

Εδώ και τόσες δεκαετίες δεν δαπανούν ούτε μισή ώρα από τον χρόνο τους για να αλλάξουν έστω και κατ’ ελάχιστον το μείγμα οικονομικών προτάσεων.

Οι Έλληνες δεν περιμένουν τίποτε καλό από αλλοφύλους και αλλοθρήσκους οικονομολόγους. Οι ναζωραίοι είναι παντελώς άσχετοι με την οικονομική επιστήμη. Δεν έχουν καν την αίσθηση της πραγματικότητος. Οι νοητικές τους ικανότητες συναγωνίζονται το επίπεδο των ορνίθων. Ίσως προσβάλλουμε τις όρνιθες με αυτή την σύγκριση.

 

6. Το πρόβλημα είναι η φοροδιαφυγή και η διαφθορά στο δημόσιο, επαναλαμβάνουν οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι.

Για τους ναζωραίους, η ποιότης της Φυλής, η ποιότης της Παιδείας, ο δημογραφικός μαρασμός, η αστάθεια του φορολογικού συστήματος, οι αθρόες εισαγωγές προϊόντων από την Κίνα, η εισβολή εκατομμυρίων αλλοφύλων και αλλοθρήσκων στην Ελλάδα, δεν προκαλεί κανένα οικονομικό πρόβλημα. Για όλα φταίνε η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, ισχυρίζονται.

Από μελέτες Ελλήνων δημοσιονόμων έχει αποδεχτεί ότι η συνεχής αλλαγή του φορολογικού καθεστώς προκαλεί απώλειες κρατικών εσόδων ύψους 10 δις ευρώ ανά έτος. Διότι υπάρχει η έννοια του διαφυγόντος κέρδους, την οποία εσκεμμένως δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι.

Οι συνεχείς αλλαγές στην φορολογία αποτρέπουν ξένες επενδύσεις, κλείνουν Ελληνικές εταιρείες, προκαλούν φυγή Ελληνικών κεφαλαίων στο εξωτερικό. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες, πλην των ναζωραίων προϊσταμένων του υπουργείου οικονομικών.

Όταν ήλθε στην εξουσία η νέα κυβερνητική συμμορία άρχισε να διαδίδει εντέχνως στα μέσα ενημερώσεως, ότι τα κρατικά έσοδα κατέρρευσαν επειδή είχαν διαλυθεί οι φορο-ελεγκτικοί μηχανισμοί από την προηγουμένη κυβερνητική συμμορία.

Η αλήθεια είναι ότι τα κρατικά έσοδα καταρρέουν από την εγκληματική πολιτική των ναζωραίων οικονομολόγων. Μόνον τα διαφυγόντα δημόσια έσοδα από επενδύσεις που δεν έγιναν λόγω του ασταθούς φορολογικού καθεστώτος, υπερκαλύπτουν αυτά που έκλεψε από τους πολίτες με το πρόσφατο φορολογικό φιρμάνι το ναζωραϊκό υπουργείο οικονομικών.

Αν συνυπολογιστούν τα διαφυγόντα έσοδα από την κρατική γραφειοκρατία, από την παράνομη εισαγωγή κινεζικών προϊόντων, από το παρεμπόριο των αλλοφύλων και αλλοθρήσκων εισβολέων, τότε ισοσκελίζονται τα κρατικά έξοδα.

Αν συνυπολογιστούν οι απώλειες κρατικών εσόδων από την γενοκτονία που υφίστανται οι Έλληνες με τις εκτρώσεις, δηλαδή από Έλληνες που δεν συνεισφέρουν στην οικονομική ζωή του Έθνους διότι δολοφονήθηκαν σε εμβρυακή κατάσταση, τότε η Ελλάς θα είχε πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

7. Αύξηση των φόρων σημαίνει αύξηση φορολογικών εσόδων. Αυτό λένε συνεχώς οι γελοίοι ελληνόφωνοι ναζωραίοι αναλυτές. Όποιος παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο γνωρίζει ότι υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες από ξένους ναζωραίους οικονομολόγους που αποδεικνύουν ότι όσο αυξάνονται οι φόροι τόσο μειώνονται τα κρατικά έσοδα.

Τουλάχιστον το συγκεκριμένο σόφισμα των ελληνόφωνων ναζωραίων δημοσιονόμων έπρεπε να έχει κατακρημνισθεί στα τηλεοπτικά δελτία χωρίς να δώσουν μάχη οι Έλληνες δημοσιονόμοι. Εν τούτοις και σε αυτό το σημείο επικρατεί ηθελημένο σκότος.

Οι δημοσιογράφοι-ευνούχοι του καθεστώτος επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι «το υπουργείο αυξάνει το φπα κατά 2 μονάδες προκειμένου να αυξήσει τα κρατικά έσοδα». Ακόμη και ένας βλαξ γνωρίζει ότι ο φπα είναι φόρος επί των πωλήσεων. Η απόδοσή του εξαρτάται από το ύψος των πωλήσεων. Δεν πρόλαβε να κλείσει ο μήνας Μάρτιος όπου εφαρμόστηκε ο αυξημένος φπα και τα στοιχεία δείχνουν καθίζηση εσόδων από το φπα στο -10%!!!

Είναι ηλίθιοι οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι ή το κάνουν επίτηδες για να διαλύσουν την Ελληνική οικονομία; Ιδού το ερώτημα. Η εμπειρία λέει ότι ισχύει το δεύτερο. Αν και η ηλιθιότης που τους βαρύνει συμβαδίζει με την προδοτική τους φυσιογνωμία, εν τούτοις δεν μπορεί να μην έχουν ακούσει ποτέ στην ζωή τους ότι η αύξηση του φπα επιφέρει μείωση και όχι αύξηση κρατικών εσόδων.

Παρ’ όλα αυτά ο υπουργός οικονομικών των ναζωραίων ισχυρίζεται ότι θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα το πρόγραμμα σταθερότητος. Το μόνο που εφαρμόζει απαρέγκλιτα είναι το πρόγραμμα διαλύσεως της Ελληνικής οικονομίας, και το γνωρίζει καλώς. Ελπίζει μόνον να μην υποστεί τις συνέπειες ο ίδιος. Αλλά στον πόλεμο δεν υπάρχει διαφυγή. Δεν πρόκειται να γλυτώσουν οι εχθροί του Ελληνισμού από την καταστροφή που τους περιμένει.

 

8. Η αύξηση των κρατικών εσόδων θα απομακρύνει την χρεωκοπία της Ελληνικής οικονομίας, ισχυρίζεται ο εχθρός. Οι ναζωραίοι διαδίδουν το συγκεκριμένο σόφισμα με έναν διττό σκοπό: Αφ’ ενός να ταυτίσουν την έννοια της δικής τους-κρατικής χρεωκοπίας με την έννοια της χρεωκοπίας της Ελληνικής οικονομίας. Αφ’ ετέρου να αποκρύψουν το γεγονός ότι αν αφαιρέσεις δις ευρώ από τα Ελληνικά νοικοκυριά δια φορολογικής αφαιμάξεως, τότε θα χρεωκοπήσουν οι οικογένειες, οι ιδιώτες, οι εταιρείες.

Είναι αδιανόητο για έναν Έλληνα δημοσιονόμο η χρεωκοπία των Ελληνικών νοικοκυριών να διαφημίζεται ως λύση προκειμένου να αποφευχθεί η χρεωκοπία ενός διεφθαρμένου ψευδοκράτους.

Οι ναζωραίοι δημοσιονόμοι πασχίζουν να σώσουν το δικό τους τομάρι. Πασχίζουν να διατηρήσουν την εξουσία τους, ασχέτως της οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής που προκαλούν. Πασχίζουν να διατηρήσουν το δικό τους ταμείο γεμάτο ληστεύοντας τα ταμεία όλων των Ελλήνων. Το δικό τους ταμείο να μην χρεωκοπήσει. Όλα τα άλλα ταμεία ας χρεωκοπήσουν.

Ο πόλεμος κατά του εχθρού απαιτεί εξοπλισμό με οικονομικές γνώσεις επί καθημερινής βάσεως. Τα αντίποινα των Ελλήνων τόσο σε ιδεολογικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο πρέπει να είναι καταιγιστικά. Το γόητρο του εχθρού ως δήθεν γνώστου οικονομικών πραγμάτων πρέπει να καταρρακωθεί.

Η Ελληνική δημοσιονομική αντίληψη πρέπει να αναπαράγεται συνεχώς σε συζητήσεις, σε άρθρα, στο διαδίκτυο, στο ραδιόφωνο, στα εργοστάσια, στις οικίες. Η Ελληνική επιχειρηματολογία επί οικονομικών θεμάτων πρέπει να καταπνίξει τις βάρβαρες κραυγές των ναζωραίων βλακών.

Τα Ελληνικά συνθήματα στην οικονομική πολιτική πρέπει να αναπαράγωνται καθημερινώς: Πάταξη της φορολογίας. Διεύρυνση της παραγωγικής βάσεως. Μείωση των εισαγωγών. Αύξηση των εξαγωγών. Απέλαση των εισβολέων. Έξοδος από το ευρώ, υιοθέτηση της δραχμής. Οικονομικά κίνητρα για την δημογραφική αύξηση των Ελλήνων. Τσάκισμα της γραφειοκρατίας. Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο επενδύσεων. Τιμωρία όσων πολιτών έχουν χαμηλή απόδοση και δεν παράγουν πλούτο. Επιβράβευση όσων πολιτών έχουν υψηλή απόδοση και παράγουν πλούτο.

Δεν πρέπει να αφήσουμε τον ιδεολογικό εχθρό να εισβάλλει στο μυαλό και την ψυχή μας. Προς το παρόν κατέχει την υλική εξουσία. Αλλά δεν θα μας καθυποτάξει όσο επικρατούμε στο βασίλειο των ιδεών. Η κριτική των σοφισμάτων των ναζωραίων οικονομολόγων θα είναι αμείλικτη. Συντριπτική. Θα τους τσακίσουν οι Έλληνες.

Οι Έλληνες δεν λησμονούν ότι η κριτική των ιδεών δεν αντικαθιστά την κριτική των όπλων.

 

Νικοκλής

7η Ισταμένου μηνός Μουνυχιώνος, έτους 2786 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα