:: ::

 
 
 

 

                                      Ηθικοί Κώδικες

 

Η Ιστορία είναι το αρχείο καταγραφής αφομοιώσεως μειονοτήτων μέσα σε πλειοψηφίες. Μέχρι σήμερα, η Ιστορία δεν έχει καταγράψει ούτε μία περίπτωση επιβιώσεως μίας μειονότητος η οποία δεν ήταν απομονωμένη στον χώρο ή προστατευμένη από μία διακαή πίστη που λειτουργούσε ως σύνορο διαχωρισμού από την περιρρέουσα πλειοψηφία.

Οι Έλληνες θα επιβιώσουν μόνον αφού περιχαρακωθούν από μία αδίστακτη Πίστη προς τους Θεούς, από αλύγιστους κανόνες συμπεριφοράς που θα τους διαχωρίζουν από όλα τα έθνη και τις φυλές.

Ο Έλλην έχει μία Θρησκεία και έναν Πολιτισμό που όχι μόνον τον διαχωρίζουν από τα άλλα έθνη αλλά επιπλέον του υπενθυμίζουν συνεχώς ότι είναι μέλος της Ελληνικής Φυλής και της Ελληνικής Κοσμοαντιλήψεως.

Ο Έλλην πρέπει συνεχώς να διαφοροποιείται και να διαχωρίζεται από τους γείτονές του όχι μόνον σε θέματα Κοσμοαντιλήψεως αλλά κυρίως στον τρόπο ζωής. Ο τρόπος λατρείας του θείου είναι διαφορετικός για τον Έλληνα από τους άλλους λαούς. Στην καθημερινή ζωή του Έλληνος υπάρχουν διακριτικά στοιχεία που του υπενθυμίζουν συνεχώς την Ελληνικότητά του.

Η καθημερινή ζωή του Έλληνος καθοδηγείται σε κάθε φάση της από τους Κανόνες, Νόμους, Εντολές, Δόγματα, Κώδικες των Θεών και της Ελληνικής Θρησκείας. Αυτά τα διδάγματα αποτελούν τον πλήρη οδηγό για όλες τις δραστηριότητες της ανθρωπίνης ζωής.

Αυτοί οι διακριτικοί κώδικες συμπεριφοράς κράτησαν και κρατούν την Ελληνική Συνείδηση ζωντανή. Αυτοί οι κώδικες δημιουργούν έναν προστατευτικό μανδύα από τις ανθελληνικές επιρροές που θέλουν να παρεκκλίνουν τον Έλληνα από τον δρόμο της Αρετής και τις Ελληνικές Παραδόσεις.

Η αποδοτικότητα των Κωδίκων έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί με αιώνες εμπειρίας μέχρι σήμερα, μέσα από φωτιά και σίδερο. Οι Κώδικες δίνουν την απάντηση στο γιατί οι Έλληνες δεν έχουν απορροφηθεί από τις περιρρέουσες πλειοψηφίες.

Η ηθική εκπαίδευση κάθε Έλληνος είναι δοσμένη από τους Θεούς και καταγεγραμμένη από τους Ιερείς. Αποτελεί το μέγιστο έργο της Ελληνικής Θρησκείας. Η διδασκαλία των Ιερέων ικανοποιεί όλες τις διανοητικές, ηθικές και πνευματικές ανάγκες των Ελλήνων. Ενσταλάζει ελπίδα και κουράγιο σε μία μονίμως καταδιωκόμενη εθνότητα.

Η συνεχής εκπαίδευση Ιερέων που διδάσκουν τους Κανόνες, Κώδικες, Νόμους, Δόγματα, Εντολές, αποτέλεσε το μυστικό της Ελληνικής Φυλής. Οι Σοφοί Ιερείς των Ελλήνων ανά τους αιώνες καλλιεργούσαν την Πίστη στα Ιδανικά, στις Αξίες, στα Ήθη, στα Έθιμα, στους Νόμους των Θεών και της Φυλής ώστε πάντα η Ελληνική Φυλή να μην αφομοιώνεται από τους ξένους.

Στον Ελληνισμό δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού νόμου. Η Ελληνική Θρησκεία αγγίζει κάθε σφαίρα της κοινωνίας. Η Ελληνική Θρησκεία επιβάλλει έναν διακριτό κώδικα συμπεριφοράς. Αν δεν υπάρχουν διαφορές με τους άλλους λαούς θα τις εφεύρεις, λέει ο πρώτος Κώδιξ των Θεών. Έτσι προστατεύονται οι Έλληνες ώστε να μην αναμιχθούν, να μην αφομοιωθούν από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

 

Κώδιξ 1ος : Οι Θεοί δημιούργησαν και περιχαράκωσαν την διαφορετικότητά σου.

Οι Θεοί σε ξεχώρισαν ως Έλληνα, και σε υποχρέωσαν επί καθημερινής βάσεως να εφαρμόζεις τις Ελληνικές Παραδόσεις και τους Κώδικες συμπεριφοράς των Ελλήνων. Αν σε κάποιες σφαίρες της κοινωνικής ζωής δεν υπάρχουν διαφορές με αλλοθρήσκους και αλλοφύλους, τότε θα τις εφευρίσκεις και θα τις επιβάλλεις με την δύναμη.

Οι Θεοί ώρισαν να ντύνεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να καλλωπίζεις τα μαλλιά σου διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να τρως διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να μιλάς διαφορετική γλώσσα από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να διακοσμείς την οικία σου διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να παντρεύεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να ονομάζεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να λούεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να αρωματίζεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να προσεύχεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να χορεύεις διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να τραγουδάς διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να χαιρετάς διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να διασκεδάζεις διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να ερωτεύεσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να πολεμάς διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να κοιμάσαι διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να αναπνέεις διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

Οι Θεοί ώρισαν να πεθαίνεις διαφορετικά από τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους.

 

Κώδιξ 2ος : Οι Θεοί δίδαξαν πώς να συμπεριφέρεσαι απέναντι στον «καλό» και τον «κακό» κατακτητή.

Κάποτε, ο Ιερεύς του Απόλλωνος Σμιχίας ζήτησε από τον Πύθιο χρησμό, καθώς στην πόλη των Αθηνών είχαν εισβάλλει βάρβαροι αλλόθρησκοι και αλλόφυλοι κατακτητές.

Ο Ιερεύς Σμιχίας είπε: «Πύθιε Απόλλωνα, στην πόλη των Αθηνών υπάρχει ένας κακός ναζωραίος, ο οποίος εξευτελίζει, κλέβει, βασανίζει και σκοτώνει τους Έλληνες. Αυτός ο κακός ναζωραίος γκρεμίζει τα Ελληνικά Αγάλματα και τους Ελληνικούς Ναούς, καταστρέφει τον Ελληνικό Πολιτισμό.

Στην ίδια γειτονιά υπάρχει και ένας καλός ναζωραίος, ο οποίος βλέπει τους πεινασμένους Έλληνες και τους δίνει τροφή, δεν τους βασανίζει, δεν τους σκοτώνει, και σέβεται τον Πολιτισμό τους.

Οι Έλληνες Πολεμιστές έχουν αρκετή δύναμη για να σκοτώσουν μόνον τον έναν από τους δύο κατακτητές. Εσύ Θεέ Απόλλωνα που είσαι Αλεξίκακος, ποιόν από τους δύο συμβουλεύεις να σκοτώσουν;».

Και ο Αλεξίκακος χρησμοδότησε: «Αυτόν που εσύ αποκαλείς καλό ναζωραίο. Για να μάθει η Ελλάς ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί ναζωραίοι κατακτητές. Για να μάθει η Ελλάς ότι ο κατακτητής όσο καλά και αν συμπεριφέρεται, θα εξολοθρεύεται ανηλεώς. Για να μάθει η Ελλάς ότι δεν συγχωρούνται συναισθηματισμοί, ανοχή και επιμειξίες με τους αλλοθρήσκους και αλλοφύλους κατακτητές.  

Η Ελλάς ξέρει τις εντολές Μου. Ξέρει ότι δεν πρέπει να παίρνει τρόφιμα και βοήθεια από τον κατακτητή. Η Ελλάς ξέρει ότι δεν πρέπει να εκπορνεύεται με τον ναζωραίο. Αλλιώς αν αρχίσει συναλλαγές με τους ιεροσύλους, δεν θα έχει την ηθική δύναμη να τους κατατροπώσει. Και τότε θα πέσει πάνω της η τρομερή Οργή Μου».

 

Κώδιξ 3ος : Οι Θεοί απαγορεύουν να ζητάς δικαιοσύνη από τον εχθρό Τους.

Κάποτε ο Αρίστιππος είχε μαλώσει με τον Θρασύμαχο. Ο Θρασύμαχος τον είχε εξαπατήσει και του είχε κλέψει αρκετά χρήματα. Ο Αρίστιππος όταν είδε τον Θρασύμαχο στον δρόμο τον απείλησε ότι θα πάει στην αστυνομία των ναζωραίων και θα του κάνει μήνυση. Όμως η σοφή Ζηναΐς, σύζυγος του Αριστίππου, του είπε να πάει στον Ιερέα Καλλιφράδη για να τον συμβουλευτεί. Ο Αρίστιππος πήγε στον Ιερέα και ζήτησε την συμβουλή του.

Ο σοφός Ιερεύς Καλλιφράδης του είπε: «Ξέρεις ότι οι Θεοί τιμωρούν αμείλικτα όσους κλέβουν. Ξέρεις όμως ότι οι Θεοί τιμωρούν αυστηρότερα όσους αψηφούν την Δικαιοσύνη Τους και ονομάζουν δικαστές τους ναζωραίους υπανθρώπους. Ξέρεις πολύ καλά από τους γονείς σου ότι ο Έλλην δεν έχει το δικαίωμα να δικάζεται από ναζωραίο. Δεν έλαβε τέτοια εντολή από τους Αθανάτους Θεούς.

Ποτέ δεν θα ζητήσεις δικαιοσύνη από τον ναζωραίο κατακτητή και σφαγέα σου. Ποτέ και για κανένα λόγο, δεν θα καταδώσεις Αδελφό σου στις δυνάμεις κατοχής των ναζωραίων. Ποτέ δεν θα φέρεις τον Αδελφό σου μπροστά στα παράνομα δικαστήρια των ναζωραίων κατακτητών. Αλλιώς θα αντιμετωπίσεις την ποινή του θανάτου από τους Αδελφούς σου.

Αν καταδώσεις τον Θρασύμαχο στους ναζωραίους, τότε θα διαπράξεις μεγαλύτερο κακό από αυτό που λες ότι διέπραξε αυτός εναντίον σου. Αυτός διέπραξε κακό εναντίον σου αλλά εσύ θα διαπράξεις κακό εναντίον των Θεών. Πες στον Θρασύμαχο ότι υποχρεούται να παραστεί μπροστά στο Δικαστήριο της Κοινότητος.

Εγώ θα δικάσω υπό τα όμματα των Θεών, και θα αποφασίσω εάν όλα όσα μου ανέφερες είναι αλήθεια. Και αν είναι αλήθεια, τότε θα τιμωρηθεί ο Θρασύμαχος όπως αρμόζει, από τους Θεούς και από ανθρώπους. Ποτέ όμως από υπανθρώπους.

Πήγαινε τώρα και να θυμάσαι ότι δεν θα καταδώσεις ποτέ τον Αδελφό σου Θρασύμαχο στις δυνάμεις κατοχής των ναζωραίων».

Ο Αρίστιππος έφερε το θέμα μπροστά στο Δικαστήριο της Ελληνικής Κοινότητος και δικαιώθηκε. Έτσι απέφυγε να βλασφημήσει τους Θεούς καταδίδων τον Θρασύμαχο στους ναζωραίους κατακτητές.   

 

Κώδιξ 4ος : Οι Θεοί θα σου δώσουν τις ψυχές και τις περιουσίες των απίστων.

Η Ιέρεια της Θέμιδος Σαπφώ δίδασκε τους μαθητές της: «Οτιδήποτε ανήκει στους ναζωραίους είναι αδέσποτο. Όποιος βρει κάτι που ήταν στην κατοχή ναζωραίου, πρέπει να το πάρει δικό του. Διότι αλλιώς προσβάλλει τον ναζωραίο.

Αν ο ναζωραίος σου πληρώνει περισσότερα από ότι σου χρωστά, κράτα την διαφορά. Είσαι υποχρεωμένος να μην τα επιστρέψεις γιατί θα του κακοφανεί».

Η σεπτή Ιέρεια Σαπφώ δίδασκε ότι ο Έλλην μπορεί να κρατά οτιδήποτε ανήκει σε ναζωραίο, γιατί λέει ο Ιερός Νόμος: «Επίστρεψε στην Αδελφότητα ότι χάθηκε. Διότι όποιος επιστρέφει χρήματα σε ναζωραίο διαπράττει έγκλημα κατά των Θεών. Και είναι κατηραμένος διότι αυξάνει την δύναμη των παραβατών των Θεϊκών Νόμων».

 

Κώδιξ 5ος : Οι Θεοί σε καθάρισαν από το μίασμα της ψυχής. Υποχρεούσαι να καθαρίζεις το μίασμα του σώματος.

Κάποτε η Ιέρεια και Φιλόσοφος Υπατία έκανε το λουτρό της στα δημόσια λουτρά της Αλεξανδρείας. Όταν τελείωσε ντύθηκε τον ιερατικό χιτώνα της και βγήκε στον δρόμο. Όμως ο πρώτος άνδρας που αντίκρισε ήταν ο ναζωραίος Κύριλλος.  Αμέσως έτρεξε πίσω στα λουτρά και ξανάκανε λουτρό.

Ύστερα συμβούλευσε τις μαθήτριές της να μην έχουν σχέσεις με ναζωραίους διότι είναι υπάνθρωποι. Και τους είπε ότι αν μία Ελληνίδα βγαίνοντας από το λουτρό αντικρίσει ναζωραίο, οφείλει να ξανακάνει λουτρό για να καθαριστεί. Διότι ακόμα και η οπτική επαφή με ναζωραίο μολύνει τον άνθρωπο. Και οι Ελληνίδες οφείλουν να είναι καθαρές μπροστά στους Θεούς και τους άνδρες τους.

 

Κώδιξ 6ος : Οι Θεοί σε έκαναν άξιο να γευτείς την Θεϊκή Σοφία, μην Τους προδώσεις.

Η Μυρτία αισθάνθηκε ότι πέθαινε και άφηνε την μονάκριβη θυγατέρα της ορφανή. Πάρε αυτά τα χρήματα Περικάστη, είπε η Μυρτία, και πήγαινε στην Ιέρεια Λυσινόμη. Γιατί; ρώτησε η Περικάστη. Για να μην εγκληματήσεις, είπε η Μυρτία. Είναι έγκλημα ενώπιον των Θεών να παραμείνεις αγράμματη. Πήγαινε στην Ιέρεια και δώσε της αυτά τα χρήματα, είναι οι οικονομίες μου. Πες της να σε διδάξει τις επιστήμες των Σοφών και τα Λόγια των Θεών.

Μα δεν έχω χρήματα να φάω, διαμαρτυρήθηκε η Περικάστη. Με αυτά τα λίγα θα πληρώσω την Ιέρεια; Κάνε κόρη μου αυτό που σου λέω και δεν θα πεινάσεις ποτέ στην ζωή σου. Ούτε θα δουλέψεις για ξένους. Φρόντισε να μάθεις καλά ότι σου διδάξει η Ιέρεια Λυσινόμη και όταν μεγαλώσεις να γίνεις και εσύ Ιέρεια και να έχεις δικούς σου μαθητές να διδάσκεις. Κάνε πραγματικότητα την ευχή μου.

Η Περικάστη έκλεισε τα μάτια της μητρός της και πήγε να μαθητεύσει κοντά στην Ιέρεια Λυσινόμη. Δεν παρενέβη την Εντολή των Θεών που διδάσκει ότι ουδείς Έλλην επιτρέπεται να παραμένει αγράμματος και μακριά από το Φως των Θεών.   

 

Κώδιξ 7ος : Οι Θεοί σε δίδαξαν να μην εμπιστεύεσαι ποτέ τους απίστους.

Ένας ναζωραίος μοναχός καθόταν στο μοναστήρι του, ενώ έξω έριχνε πολύ δυνατή βροχή. Τότε μπήκαν στο μοναστήρι όλοι οι ναζωραίοι επισκέπτες για να μην βραχούν. Μαζί τους μπήκαν και τρεις Έλληνες για να προφυλαχθούν και αυτοί από την βροχή. Ο ναζωραίος μοναχός σηκώθηκε να περιποιηθεί τους Έλληνες αν και ήξερε ότι πίστευαν στους Θεούς.

Τους έδωσε περισσότερη τροφή και καλύτερο κρασί από αυτό που έδωσε στους ναζωραίους επισκέπτες. Όταν σταμάτησε η κακοκαιρία οι τρεις Έλληνες έφυγαν αμέσως αγνοώντας τις παρακλήσεις του ναζωραίου μοναχού να καθίσουν για την λιτανεία. Ο μοναχός τότε τους κατηγόρησε για αχαριστία αφού τους περιποιήθηκε καλύτερα απ’ ότι τους ναζωραίους.

Αλλά οι Έλληνες γύρισαν και του είπαν: «Μα γι’ αυτό δεν σε εμπιστευόμαστε. Διότι αφού περιποιήθηκες εμάς καλύτερα από τους ομοϊδεάτες σου, είναι φανερό ότι αν γίνουμε σαν και αυτούς τότε στο μέλλον θα περιποιείσαι άλλους ξένους, καλύτερα από εμάς».

 

Κώδιξ 8ος : Οι Θεοί σου υποσχέθηκαν την συντριβή των αλλοθρήσκων και αλλοφύλων κατακτητών.

Η Ιέρεια Ιφθίμη ζήτησε από την Θεά Αθηνά την βοήθειά Της για να επιτεθεί με τα πνευματικά Της όπλα στους βυζαντινούς. Η Αθηνά εμφανίστηκε στο όνειρό της και την συμβούλεψε πώς να καταστρέψει τα ήθη και τα έθιμα των βυζαντινών.

Η Ιφθίμη κατέγραψε το όραμά της και έδωσε εντολή στους Έλληνες να διαλύσουν την γλώσσα των βυζαντινών. Να τους τσακίσουν την θρησκεία. Να τους επιβάλουν θρησκευτικές και φυλετικές μειονότητες. Να διαδώσουν την αθεΐα, την αισχροκέρδεια και την διαφθορά στις τάξεις των βυζαντινών. Να μην αφήσουν καμμία ηθική αξία όρθια. Να μην αφήσουν καμμία ηθική αξία των βυζαντινών που να μην την αντιστρέψουν και να μην την ισοπεδώσουν. Να μην αφήσουν κανένα έθιμο των βυζαντινών που να μην το εξαφανίσουν από την Ιστορία. Να αφανίσουν κάθε πολιτισμικό στοιχείο των βυζαντινών και να ισοπεδώσουν κάθε στοιχείο διαφοροποιήσεως των ναζωραίων από την Ελληνική Θρησκεία.

Η Ιέρεια της Παλλάδος ανέμισε το δόρυ και οι Έλληνες ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διαλύσουν την βυζαντινή αυτοκρατορία όπως τους διέταξε να πράξουν η Θεά.

 

Κώδιξ 9ος : Οι Θεοί γνωρίζουν πότε τρώς και πότε συναναστρέφεσαι ναζωραίο. Ξέρουν ότι θα σε μολύνει.

Μην επιτρέπεις στους ναζωραίους να λατρεύουν το Κτήνος. Αν μετανοήσουν για τα εγκλήματά τους και επιστρέψουν στους Θεούς, συγχώρησέ τους. Αλλιώς αν αρνηθούν τους Θεούς, μην δείξεις κανένα έλεος στα εγκλήματά τους.

Ο Ιερεύς Τισίλαος δίδαξε: «Απαγορεύεται οι Έλληνες να έχουν σχέσεις με ναζωραίους. Είναι μολυσμένοι. Δεν πρέπει να συμμετέχουν οι Έλληνες στα αηδιαστικά όργιά τους. Οι Έλληνες δεν επιτρέπεται να παντρεύωνται με ναζωραίους. Αυτό είναι το χειρότερο μίασμα για έναν Έλληνα. Οι Έλληνες δεν επιτρέπεται να αφήνουν τα παιδιά τους στα χέρια των ναζωραίων δασκάλων. Τα μολύνουν, τα κάνουν ειδωλολάτρες. Τα κάνουν εχθρούς των Θεών. Οι ναζωραίοι είναι ακάθαρτοι γιατί δεν δίνουν προσφορές στους Θεούς. Είναι μολυσμένοι διότι δεν προσεύχονται ως οφείλουν στους Θεούς. Ούτε δίνουν μέρος των χρημάτων τους για την Θρησκεία και τους Ναούς».

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα