:: ::

 
 
 

 

              Δραστηριότητες της Πολιτιστικής Εταιρείας ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

 

Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα - Τ.Κ. 112 51, Τηλ.: 210 - 8848066, 6937-525296, Φαξ: 210-8848066

Hλεκτρονική δ/νση: info@heliodromion.gr

Ιστοχώρος: www.heliodromion.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Κάθε Τετάρτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.: ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Συστηματική και σε βάθος ανάλυση όλων των Πλατωνικών Έργων.

Πλάτωνος «Πολιτεία / Περί Δικαίου, Πολιτικός».

Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας της Πολιτείας του Πλάτωνος (Ζ΄, Η΄, Θ΄, και Ι΄ Βιβλίο).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2007, ώρα 7 μ.μ.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός. Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.

Κάθε Πέμπτη, ώρες 7 - 10 μ.μ.: ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ.

Η Ελληνική Γλώσσα και Φιλοσοφία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ξενοφώντος «Απομνημονεύματα». Ο Βίος και η Διδασκαλία τού Σωκράτους. Συνέχιση και ολοκλήρωση διδασκαλίας των Απομνημονευμάτων τού Ξενοφώντος (Γ΄ και Δ΄ βιβλίο).

Ως διδακτικό βιβλίο χρησιμοποιείται η έκδοση του Παπύρου.

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2007, ώρα 7 μ.μ.

Εισηγητής Κύκλου: Ιαλυσσός. Πληροφορίες και Εγγραφές στην Γραμματεία. Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή.

 

Ενημερωτική συνάντηση και εγγραφές: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2007, από ώρα 6 μ.μ., Αριστοτέλους 183, 1ος όρ., Αθήνα.

 

«Και τους θησαυρούς των πάλαι σοφών ανδρών, ους εκείνοι κατέλιπον εν βιβλίοις… κοινήι συν τοις φίλοις διέρχομαι… και μέγα νομίζομεν κέρδος, εάν αλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα», ΣΩΚΡΑΤΗΣ.

 

ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα