:: ::

 
 
 

 

Απολογία υπέρ του επαγγελματικού Ιερατείου της Ελληνικής Θρησκείας

 

Ωρισμένοι «ελληνοκεντρικοί» παριστάνουν δημοσίως τους αντιχριστιανούς αλλά κατ’ ιδίαν πηγαίνουν και εξομολογούνται, παντρεύονται, βαπτίζονται σε ναζωραίους παπάδες. Και για να αιτιολογήσουν την προδοσία τους διαδίδουν ότι τάχα στην αρχαία Ελλάδα οι Ιερείς ήταν εκλεγμένοι ή κληρωτοί ή ότι δεν χρειάζεται καν να έχουμε Ιερατείο. Ότι τάχα η Ελληνική Θρησκεία δεν είχε ποτέ ωργανωμένο Ιερατείο!!! Τερατώδες ψεύδος από τρισαθλίους ψεύτες.

Αυτοί οι ψεύτες παρερμηνεύουν εσκεμμένα ωρισμένα αρχαία κείμενα για να αιτιολογήσουν τα ψεύδη των. Όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, προφανώς δεν περιοριζόμαστε στην Αθήνα του -450. Η Αρχαία Ελλάδα εκτείνεται μέχρι την Ευρώπη, Ασία, Αφρική, κάποιοι λένε και την Αμερική. Άρα σε κάθε περιοχή δεν ισχύουν αυτά που ίσχυαν στην οχλοκρατική Αθήνα του -400.

Οι παρερμηνεύοντες την αρχαία Ελληνική Γραμματεία διαπράττουν τα εξής εγκλήματα προκειμένου να ανακαλύψουν εκλεγμένο/κληρωτό Ιερατείο στην αρχαία Ελλάδα.

Περιορίζουν την ανάλυσή τους στην Αθήνα της κλασσικής εποχής. Αλλά τότε υπάρχουν πόλεις-κράτη με το καθένα να έχει τους δικούς του θεσμούς. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή κάποιοι Ιερείς των Αθηνών εκλέγοντο, ότι έτσι γινόταν πχ στην Μακεδονία ή την Σπάρτη ή τις πόλεις της Ιωνίας και της κάτω Ιταλίας.

Επιπλέον αποσιωπάται το γεγονός ότι υπάρχουν Μάντεις και κληρονομικά Γένη Ιερέων. Δηλαδή οι κορυφαίοι Ιερείς δεν εκλέγονται. Επιπλέον παρερμηνεύεται εσκεμμένα ο όρος «Ιερεύς». Κάποια κορίτσια ή αγόρια ηλικίας 8-12 ετών που εκλέγοντο κάθε έτος ως βοηθοί (πχ κανηφόροι, αρρηφόροι, κ.α) σίγουρα δεν μπορούμε να τους θεωρούμε «Ιερείς», είναι απλώς βοηθοί των Ιερέων.

Το ίδιο ισχύει και για κάποιες έφηβες και έφηβους που είχαν ενιαύσια θητεία σε κάποιο Ιερό Θεού. Αυτοί ήταν οι νεωκόροι. Δηλαδή βοηθοί των πραγματικών Ιερέων, με ενιαύσια θητεία. Συνεπώς δεν μπορεί κάποιος να ονομάζει τα κορίτσια ηλικίας 10 ετών και τους νεωκόρους, ως ...«Ιερείς»!!! Αυτά τα μικρά κορίτσια και οι έφηβοι νεωκόροι, όντως ήταν εκλεγμένοι. Αλλά δεν μπορεί να λέει κάποιος ότι αυτό ήταν το Αρχαίο Ελληνικό Ιερατείο!!!

Στους Δελφούς (και σε όλα τα Μαντεία), όπου άρχοντες απ’ όλα τα μέρη της Γης ερχόντουσαν να μάθουν το μέλλον του Κόσμου, είχαμε νεωκόρους και εκλεγμένους Ιερείς ή την πνευματική αφρόκρεμα της Ελληνικής Φυλής; Εκεί βρισκόταν το πραγματικό Ιερατείο. Εκεί έχουμε ώριμους, ωργανωμένους, μορφωμένους, επαγγελματίες Ιερείς, με θρησκευτική ιεραρχία και πολιτική εξουσία.

Επίσης τα Ιερατεία των Πόλεων που διατηρούν τα κρατικά αρχεία, που διδάσκουν στα θρησκευτικά κολλέγια, που διοργανώνουν τα Μυστήρια (όπως το Ιερατείο των Ελευσινίων Μυστηρίων), που ερμηνεύουν τους θρησκευτικούς Νόμους και τα κελεύσματα των Θεών, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πανεπιστημιακής μορφώσεως και επαγγελματίες. Δεν μπορεί ο κάθε άσχετος κληρωτός να παράγει έργο, για το οποίο απαιτούνται δεκαετίες μορφώσεως και πείρας.

Εδώ, για να γίνει κάποιος ξυλουργός πρέπει να πάει σε ειδική σχολή και να εργαστεί κοντά σε παλαιό τεχνίτη-ξυλουργό τουλάχιστον δύο χρόνια. Είναι λοιπόν δυνατόν, κάποιοι βλάκες να διαδίδουν αναίσχυντα ότι μπορεί, όποιος θέλει, χωρίς ειδική εκπαίδευση και καθοδήγηση, να γίνει Ιερεύς;

Επιπλέον οι σημερινοί «ελληνοκεντρικοί» βλάκες, προκειμένου να αιτιολογήσουν τις ανοησίες περί κληρωτού/εκλεγμένου Ιερατείου, αποσιωπούν ότι στην οχλοκρατική Αθήνα της κλασσικής εποχής, εκλέγονται μέχρι και οι στρατηγοί!!! Ο Αριστοφάνης σαρκάζει τους Αθηναίους διότι εκλέγουν τον κάθε άσχετο για να γίνει στρατηγός των Αθηνών!! Τότε λοιπόν γιατί να μην εκλέγωνται και οι φιλόσοφοι;

Επιπλέον ένας ιατρός ή ένας μηχανικός δεν μπορεί να εκλεγεί ή να κληρωθεί από το πλήθος διότι πρέπει να έχει συγκεκριμένη αποστολή και συγκεκριμένες γνώσεις. Το πλήθος δεν μπορεί να εκλέξει τους μηχανικούς που θα εκτελέσουν τα δημόσια έργα. Απαιτούνται ειδικές γνώσεις για τέτοια εργασία που αποκτώνται μέσα από ειδική και πολυετή εκπαίδευση.

Εκλεγμένος «Ιερεύς» ήταν μόνο ο νεωκόρος, ενώ όλοι οι κανονικοί Ιερείς ήταν εκπαιδευμένοι σε Ιερατικές Σχολές. Ακόμη και αν εκλέγοντο όλοι οι Ιερείς, αυτό συνέβαινε για μία μικρή χρονική περίοδο, μόνον στην οχλοκρατική Αθήνα όπου εξέλεγαν ακόμη και τους στρατηγούς. Πουθενά αλλού δεν συνέβαινε αυτό το αίσχος.

Οι Έλληνες Ιερείς στην αρχαία Ελλάδα ήταν επαγγελματίες, μόνιμοι και εκπαιδευμένοι σε ανώτατα ιδρύματα. Μπορείς να εκλέξεις ιατρούς ή φιλοσόφους; Όχι. Διότι αυτοί πρέπει να εκπαιδεύωνται σε ειδικές σχολές και να είναι επαγγελματίες.

Επιπλέον είναι ανοησία να λέει κάποιος ότι οι φιλόσοφοι, στην αρχαία και στην νέα Αθήνα, μπορούν και πρέπει να πληρώνωνται αλλά όχι οι Ιερείς. Εξαρτάται από το τί υποχρεώσεις δίνεις στον Ιερέα. Αν είναι να κάνει μία τελετή τον χρόνο, δεν χρειάζεται να είναι επαγγελματίας. Αν είναι να πολεμά την αίρεση των ναζωραίων και τις μισελληνικές διεθνιστικές αιρέσεις, τότε απαιτούνται επαγγελματίες αξιωματικοί πολέμου-Ιερείς, στο πεδίο της μάχης.

Οι αμόρφωτοι «ελληνοκεντρικοί» υποβαθμίζουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τα καθήκοντα του Έλληνος Ιερέως ώστε να απαιτήσουν να είναι εκλεγμένος. Τον θεωρούν ότι πρέπει να είναι έξω από ωργανωμένο Ιερατείο ώστε να τον κάνουν φτερό στον άνεμο. Να μην έχει συνέχεια η θεολογική σκέψη. Να μην έχει οργάνωση και επαγγελματισμό ο Ελληνισμός ώστε να αντιμετωπίσει επιτυχώς τις επιθέσεις της μονοθεϊστικής πανούκλας.

Αυτό επιθυμούν οι «ελληνοκεντρικοί» αλήτες που ωρύονται κατά του επαγγελματικού Ελληνικού Ιερατείου: την ήττα από τις μονοθεϊστικές αιρέσεις, επιζητούν τον αφανισμό του Ελληνισμού από τον χριστιανισμό και το ισλάμ.

Ακόμη και ένας ξυλουργός, ακόμη και ένας αλιεύς διδάσκει στον υιό του ή σε κάποιον νέο υπάλληλο την τέχνη του και δεν θα διδάσκωνται οι Έλληνες Ιερείς τα καθήκοντά τους σε Ιερατικές Σχολές; Σοβαρολογούν οι «ελληνοκεντρικοί» αλήτες; Δηλαδή πιό δύσκολο είναι να γίνεις ξυλουργός από το να γίνεις Ιερεύς; Ή μήπως αυτοί οι «ελληνοκεντρικοί» αλήτες που ζητούν εκλεγμένους Ιερείς θεωρούν τόσο εύκολο το να αναλάβουν καθήκοντα Ιερέως;

Απαιτούνται κολοσσιαίες γνώσεις για να γίνει κάποιος Ιερεύς της Ελληνικής Θρησκείας: πρέπει να διαβάζει, να γράφει και να μιλά απταίστως την αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Ο Ιερεύς πρέπει να γνωρίζει θεολογία, ιστορία, κοινωνιολογία, ψυχολογία, πολεμικές τέχνες, πολιτική, οικονομικά, μουσική, μαθηματικά, αστρονομία, βοτανολογία, ιατρική, φιλοσοφία, νομικά, μηχανική.

Ο Ιερεύς της Ελληνικής Θρησκείας πρέπει να έχει εσωτερική κλίση στα θρησκευτικά ζητήματα. Θα ακούσει το θείο κάλεσμα στην ψυχή του. Θα δει τους Θεούς στα οράματά του να τον καλούν να Τους υπηρετήσει. Θα νιώσει αμέσως το άγγιγμα των Θεών στην ψυχή και το σώμα του.

Ο Έλλην Ιερεύς και η Ελληνίδα Ιέρεια με όπλα τις επιστημονικές γνώσεις και το κάλεσμα των Θεών, αποτελούν μία τρομακτική πολεμική μηχανή που τίποτε στον κόσμο δεν μπορεί να τους αντισταθεί.

Το Ιερατικό αξίωμα δεν είναι χόμπυ. Είναι η μεγίστη τιμή που μπορεί να δοθεί σε επίλεκτο μέλος της Ελληνικής Φυλής. Για να γίνει κάποιος Δρυΐδης στην Κελτική Θρησκεία απαιτούνται 12 έτη διδασκαλίας. Για να γίνει κάποιος Βραχμάνας στην Ινδουϊστική Θρησκεία, εκτός από πολυετή εκπαίδευση απαιτείται και ψυχοσωματική εξέταση από ειδικούς Βραχμάνες ώστε να υπάρχει και βιολογική καταλληλότης. Οι Ιερείς Σάο-Λιν εκπαιδεύονται για χρόνια στις πολεμικές τέχνες.

Ποιοί είναι λοιπόν αυτοί οι βλάκες που θέλουν να επιβάλουν την αρχή της ελαχίστης προσπαθείας στους νέους Έλληνες Ιερείς και Ιέρειες; Ποιοί είναι αυτοί οι γελοίοι που θέλουν να μετατρέψουν τους Έλληνες Ιερείς σε αμόρφωτα και ανίκανα πλάσματα; Επειδή κάποιοι «ελληνοκεντρικοί» αλήτες είναι ανίκανοι και άχρηστοι δεν σημαίνει ότι το αρχαίο Ελληνικό Ιερατείο ήταν ανίκανο και άχρηστο.

Το αρχαίο Ελληνικό Ιερατείο ήταν άριστα ωργανωμένο και επαγγελματικό. Φυσικά λοιπόν και οι νέοι Έλληνες Ιερείς και Ελληνίδες Ιέρειες πρέπει να είναι επαγγελματίες πολεμιστές, ωργανωμένοι σε επαγγελματικό Ιερατείο. Να μην κάνουν τίποτε άλλο για βιοποριστικούς λόγους καθώς έχουν κολοσσιαίες υποχρεώσεις και πρέπει να αφομοιώσουν τεράστιες γνώσεις.

Οι Έλληνες Ιερείς πρέπει να κτίζουν τους Ναούς των Θεών, να διδάσκουν την Ελληνική Θρησκεία και Γλώσσα. Πρέπει να είναι άριστοι πολεμιστές. Να είναι αξιωματικοί πολέμου στο πεδίο της μάχης και να υπερασπίζωνται την Ελληνική Ψυχή από την χριστιανική πανούκλα και τις αντεθνικές αιρέσεις.

Οι Έλληνες Ιερείς και Ιέρειες πρέπει να κρατούν τα Αρχεία της Ελληνικής Φυλής, να διοικούν τις Ελληνικές Κοινότητες, να τελούν όλες τις Ιεροπραξίες, να διατηρούν και να αναπαράγουν όλα τα Έθιμα της Ελληνικής Φυλής. Πρέπει να κάνουν έρευνα και δημοσιεύσεις πάνω σε ζητήματα θεολογίας, φιλοσοφίας, ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, εθνολογίας.  

Γιατί δηλαδή οι φιλόσοφοι να πληρώνωνται και όχι οι Ιερείς; Γιατί να μην εκλέγουμε και τους φιλοσόφους; Αν εξαιρέσουμε τον Σωκράτη, όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι πληρωνόντουσαν.

Για να έχουμε κληρωτό και ερασιτεχνικό Ιερατείο, θα εξευτελίσουμε το έργο και τις απαιτούμενες ικανότητες ενός Ιερέως; Ε τότε να έχουμε και εκλεγμένους υδραυλικούς και εκλεγμένες κομμώτριες. Γιατί όχι;

Σύμφωνα με τους «ελληνοκεντρικούς» βλάκες που διαδίδουν τα περί εκλεγμένων Ιερέων, περισσότερες γνώσεις απαιτούνται για να γίνει κάποιος άνδρας ηλεκτρολόγος ή μία γυναίκα κομμώτρια από το να γίνουν Ιερείς;

Αν μία γυναίκα, για να γίνει κομμώτρια πρέπει να περάσει από ειδική σχολή και να είναι επαγγελματίας, τότε για να γίνει Ιέρεια της Ελληνικής Θρησκείας πρέπει απλώς να εκλεγεί; Μα τί ανοησίες είναι αυτές; Ποιοί αλήτες διαδίδουν την ισοπέδωση και την αμάθεια;

Μήπως πρέπει να καταργηθεί και η σημερινή σχολή Ευελπίδων και οι αξιωματικοί να εκλέγωνται από το πλήθος, επειδή έτσι γινόταν στην Αρχαία Αθήνα; Μήπως πρέπει να σταματήσουν να είναι επαγγελματίες οι στρατιωτικοί όλων των Εθνών και να αναδεικνύωνται με κλήρο, για να ικανοποιηθούν τα χαμερπή ένστικτα ωρισμένων «ελληνοκεντρικών» κάφρων, που έχουν ξεπεράσει κάθε όριο θράσους; 

Οι εχθροί του Ελληνικού Έθνους λένε ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να έχουν μόνιμους και επαγγελματίες Ιερείς. Γιατί; Για να μπορεί ο κάθε φαιδρός να διαδίδει την ανοησία του. Για να μπορεί ο κάθε αιρετικός να διαδίδει ατιμωρητί την βλασφημία του. Για να μην συσταθούν Ιερατικές Σχολές. Για να μην έχουμε Ιερείς με πανεπιστημιακή μόρφωση όπως ήταν οι Αρχαίοι Έλληνες Ιερείς.

Οι εχθροί του Ελληνικού Έθνους λένε ότι οι Έλληνες δεν πρέπει να έχουν ωργανωμένο Ιερατείο. Ποιός το λέει αυτό; Οι αλητήριοι «ελληνοκεντρικοί» που θέλουν να ρυπαίνουν το σώμα τους και να εκπορνεύουν την ψυχή τους πηγαίνοντας στους ναζωραίους παπάδες. Αυτοί οι άθεοι που δεν λαμβάνουν ποτέ μέρος σε καμμία Ιεροπραξία, σε κανένα τελετουργικό και καταδιώκουν τους Έλληνες θρησκευτές. Τις ίδιες βλασφημίες διαδίδουν οι άθεοι αμπελοφιλόσοφοι που ταυτίζουν τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό με βλασφημίες του τύπου «οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν θρησκεία, μόνο φιλοσοφία».

Οι αμόρφωτοι και ανίκανοι «ελληνοκεντρικοί», από σύμπλεγμα κατωτερότητος προς τους Αρχαίους Έλληνες Ιερείς και Ιέρειες, αντί να προσπαθήσουν να ανεβούν στο επίπεδο των Αρχαίων Ελλήνων Ιερέων, προσπαθούν να κατεβάσουν τους Αρχαίους Έλληνες Ιερείς στο δικό τους σημερινό γελοίο επίπεδο.

Ο σύγχρονος «ελληνοκεντρικός» βλάξ δεν θέλει να έχει τις πνευματικές και ψυχοσωματικές ικανότητες του Γίγαντος που άκουγε στον τίτλο «Αρχαίος Έλλην Ιερεύς». Θέλει να υποβαθμίσει τον Αρχαίο Έλληνα Ιερέα και να τον εξισώσει με το δικό του μηδαμινό και γελοίο πνευματικό επίπεδο. Άσχετοι και αμόρφωτοι «ελληνοκεντρικοί» αλήτες, ηδονίζονται με την ιδέα ότι τάχα και οι Αρχαίοι Έλληνες Ιερείς ήταν άσχετοι και αμόρφωτοι.

«Ελληνοκεντρικοί» κάφροι, οι οποίοι είναι πνευματικώς ανάπηροι, ψυχικώς ράκη και σωματικώς γουρούνια προβάλλουν την εμετική ανικανότητά τους στην Αρχαία Ελλάδα και γρυλίζουν:

«Έτσι τον θέλω τον Αρχαίο Έλληνα Ιερέα, όπως είμαι εγώ σήμερα. Αμόρφωτο, κληρωτό, ανίκανο, χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς ευθύνες, χοντρομπαλά, δειλό και απόλεμο.

Έτσι ήταν ο Αρχαίος Έλλην Ιερεύς, ανίκανος. Όπως είμαι εγώ σήμερα. Δεν μπορεί να ήταν διαφορετικά. Δεν μπορεί να ήταν μορφωμένος, πολεμιστής, επαγγελματίας, σκληραγωγημένος, κατέχων ευθύνες και εξουσία. Τί βλακείες είναι αυτές; Αυτά δεν μπορώ να τα κάνω εγώ, διότι είμαι άχρηστος.  

Και για να μπορώ μετά εγώ, ο σύγχρονος ελληνοκεντρικός βλάξ, να ονομαστώ Ιερεύς, πρέπει να εξισώσω την ανικανότητά μου με την ικανότητα του Αρχαίου Έλληνος Ιερέως. Για να μην αποκαλύπτεται δημοσίως η ανικανότητά μου. Για να μην μου λένε Θεοί και Πρόγονοι ότι με την ύπαρξή μου και μόνο ατιμάζω την Ελληνική Φυλή. Καλύτερα λοιπόν να ατιμάσω εγώ, ο σύγχρονος ελληνοκεντρικός βλάξ, τους Αρχαίους Έλληνες Ιερείς, παρά να ατιμαστώ εγώ.

Και για να μην αποκαλυφθεί το πόσο γελοίος και ανίκανος είμαι, εγώ ο σύγχρονος ελληνοκεντρικός βλάξ, θα εκτοξεύσω και την γνωστή συκοφαντία μου ότι τάχα όποιος θέλει ωργανωμένο, σκληραγωγημένο, πολεμικό, επαγγελματικό και πανεπιστημιακώς κατηρτισμένο Ελληνικό Ιερατείο, είναι χριστιανός».

Εμετικές σκέψεις, από χαμερπή ανθρωπάρια. Όμως το σύγχρονο Ελληνικό Ιερατείο εκπαιδεύεται μέσα στην φωτιά και το σίδερο. Δίνει λυσσασμένο αγώνα ζωής και θανάτου για να διατηρήσει την Ελληνική Φυλή, Θρησκεία και Παράδοση. Τέτοιοι «ελληνοκεντρικοί» κάφροι δεν μας πτοούν. Αντιθέτως μας προσφέρουν και το αναγκαίο γέλιο, που είναι απαραίτητο στην ζωή.

 

Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

4η Μεσούντος μηνός Θαργηλιώνος, έτους 2780 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα