:: ::

 
 
 

 

      ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΣΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ - Δ.Ε.Ε.Κ.Ι.

     INTERNATION EUROPEAN-GREEK KALASHA FOUNDATION - I.E.G.K.F.

 

 

Ιστοσελίδα: http://greekkalasha.webs.com/index.htm

Καταστατικό υπ. Αριθ. Πρωτ. 6142/2009

 

 

Δ.Ε.Ε.Κ.Ι.

Καντακουζηνού 10, Τ.Κ. 10677, Αθήνα 

Τηλ & Fax: 210-3305168

Πληροφορίες:

YASIR BAZIK

Mob: 6945 71 73 70

Email: rajbazik@yahoo.com

Αριθ. Πρωτ. 001/Α

Αθήνα 17/03/2009

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥMBOYΛIO

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Yasir Bazik s/o Sana Muhammad

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Musa Shahid Din s/o Noor Shahid Din

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Taj Khan s/o Azmat Ullah

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Azmat Gul s/o Abdul Kalek

ΤΑΜΙΑΣ: Taleem Khan s/o Miazar

 

ΜΕΛΗ

GEORGE VLADUTESCU Ex- minister of culture, President of Romania Academy, Acad. Prof. Univ. dr. Docent Faculty of Philosophy University of Bucharest.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ Ομότιμη Καθηγήτρια Γενετικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΡΡΑΣ Professor of Neurology (Pediatrics) Harvard Medical School Children's Hospital, Boston.

ΜΑΡΙΑ ΚΙΝΑΛΗ MD, MRC Senior Clinical Research University College London, Institute of Child Health.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ Διεθνολόγος.

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ του Δημητρίου, Καθηγήτρια Καλών τεχνών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ του Γρηγορίου, συγγραφέας.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΑΜΗΣ του Κωνσταντίνου, Σκηνοθέτης.

 

To «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΣΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» - Δ.Ε.Ε.Κ.Ι. έχει την έδρα στην οδό Καντακουζηνού 10, Τ.Κ. 10677, Αθήνα.

Είναι Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, με κύριους σκοπούς την έρευνα, καταγραφή μελέτη και προστασία των ιστορικών μορφών των συγγενών παραδοσιακών ενεργειακών εθίμων, καθώς και την δημιουργία αρχείου για την λειτουργία Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Ο ρόλος του Ιδρύματος ενισχύεται διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, μεταφέροντας την προφορική παράδοση ότι: οι Καλάσα, (κατά την κοινή ελληνο-καλασική παράδοση), είναι γνήσιοι απόγονοι των στρατιωτών του βασιλέως Σελεύκου, (ενός εκ των καλυτέρων σε δυναμικότητα στρατηγού, του Μεγάλου Αλεξάνδρου).

Η πραγματικότητα αυτή έχει επιβληθεί από την κοινή ιστορία, και διέπεται από την ανάγκη επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των Καλάσα και των Ελλήνων.

Η Κοινότητα των Καλάσα απαριθμεί σήμερα περίπου 4.000 κατοίκους και είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως ­Θρησκευτική Μειονότητα. Τώρα, διοικητικώς είναι ενσωματωμένη στην Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν. 

Η δημιουργία του Δ.Ε.Ε.Κ.Ι., στοχεύει στην διεθνή ενημέρωση τόσο της ελληνικής κοινωνίας όσο και της ευρωπαϊκής κοινότητας, για την ύπαρξη και επιθυμία συνεργασίας.

Ο τρόπος διαβίωσης των Καλάσα με τα ήθη και έθιμα και τις θρησκευτικές τελετές, συνδέεται ιστορικά με τις αρχαίες ελληνικές λατρείες. Η Καλασική Παράδοση είναι ικανή να επαναπροσδιορίσει την εθνική της ταυτότητα και την πολιτισμική κληρονομιά, κι έτσι να διασφαλίσει την επιβίωσή της.

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Εν Αθήναις τη 17 Μαρτίου 2009

Τα Ιδρυτικά Μέλη και το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συνομολογούν και αποδέχονται τα συμβαλλόμενα άρθρα.

 

Άρθρο

Ιδρύεται από τους συμβαλλόμενους η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την ονομασία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΛΑΣΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» - Δ.Ε.Ε.Κ.Ι., η οποία διέπεται από τα άρθρα 741 έως και του άρθρου 764 του Αστικού Κώδικα, καθώς και τα Άρθρα και τους Όρους του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο

Κύριοι σκοποί της εταιρείας είναι:

1. Η καταγραφή Καλασικού λεξικού, με απογραφή της διασπαρμένης Καλασικής γλώσσας.

2. Η μελέτη και η καταγραφή προφορικών Καλασικών παραδόσεων.

3. Η προστασία του Καλασικού πολιτισμού και ιδιαιτέρως της θρησκευτικής παραδόσεως και των εορτών της, βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών περί προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων.

4. Η επανασύνδεση και αδελφοποίηση του Καλασικού λαού με δήμους και κοινότητες της Ελλάδος.

5. Η ίδρυση Καλασικού Λαογραφικού Μουσείου στην Ελλάδα.

6. Η ανταλλαγές πολιτιστικών παραστάσεων, π.χ., μουσικές εκδηλώσεις Καλασών με παραδοσιακή Καλασική μουσική, διάφορα δρώμενα, εκθέσεις ζωγραφικής, παιχνίδια, συμπόσια, ημερίδες και συνέδρια.

7. Η ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων, μεταξύ των Καλάσα, Ελλήνων και άλλων λαών.

8. Η διοργάνωση και ανταλλαγή υποτροφιών σε νέους Καλάσα για την εκμάθηση Ελληνικής γλώσσης.

 

Άρθρο

Η μη κερδοσκοπική εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί τον πατροπαράδοτο θεσμό της Φιλίας και της Ειρήνης με τις άλλες μειονότητες των λαών, συνεργαζόμενη με δήμους και κοινότητες της Ελλάδος, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που τρέφουν φιλία, αγάπη και ενδιαφέρον για αδελφοποίηση με τον Καλασικό λαό.

 

Άρθρο

Η Εταιρεία δέχεται φίλους απλά μέλη, εκτός των ιδρυτικών, που διακρίνονται:

α. Επίτιμα μέλη τα όποια παρέχουν γνώσεις, ηθική και υλική συμπαράσταση προς την Εταιρεία.

β. Απλά μέλη τα όποια ενημερώνονται και συμπαρίστανται στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της εταιρείας (μη έχοντας δικαίωμα ψήφου για εκλογή στην διοίκηση).

γ. Τα νέα μέλη παρακαλούνται να συμπληρώνουν την έντυπη αίτηση εγγραφής τους προς την Εταιρεία.

 

Προτάσει των Ι.Ε.G.K.F. & I.K.C.S.S και βάσει των άρθρων του Α.Κ. 741 & 746 και του άρθρου 11 του καταστατικού, εξελέγη Πρέσβυς Καλής Θελήσεως, ο κ. Δρ Δρ Σπυρίδων Γ.Κ. Χαντζησαλάτας.

Αρ. πρωτ. 007/2 (25-09-2009)

 

Το Καταστατικό του «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΛΑΣΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ» - Δ.Ε.Ε.Κ.Ι. των εν Ελλάδι Καλάσα, κατατέθηκε για λογούς δημοσιότητας στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στην Α΄ ΔΟΥ Αθηνών με ΑΦΜ: 997707747 / 732782 / 03-09-2010, καθώς και στον Τύπο.

Ενεκρίθη και νομιμοποιήθηκε από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος το 2010.

 

Οργανωτικό Μέλος: Εμμ. κ. Τσάμης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.: YASIR BAZIΚ

Preamble (introduction)

The International Europian Greek Kalasha Foundation (IEGKF) is a legally registered non-profit orgenization the offical name of the orgenization is "International Europian Greek Kalasha Foundation" (IEGKF) and its registered in Athens Greece according to Greek Law.

The Main particular and statutes of the orgenization are below:

The main purpose of the I.E.G.K.F. is the protection of the historical cultural traditions of the Kalasha people including their family’s household customs and traditional way of life. This will include the research and recording of the Kalasha culture and the establishment of a centre for the storage of documents and artifacts.

The roles of the IEGKF [which is supported internationally and not only in Greece] is also concerned with establishing the existing oral Kalasha tradition that the Kalasha people are indeed the genuine descendants of the soldiers of King Seleucus - one of the generals in the army of Alexander the Great. Therefore there is a shared and common Greco-Kalasha historical cultural tradition. This shared cultural tradition has been imposed by a common history and re-in forces the need for communication and cooperation between the Kalasha and Greek people

The Kalasha community now lists approximately 4,000 members - and is recognized by the Pakistan government as a religious minority. The Kalasha people now live in three Valleys situated in the North Western Province (NWFP) of the Islamic Republic of Pakistan.

One of the aims of the I.E.G.K.F. is the promotion of Kalasha Cultural awareness internationally - and particularly within Greek society and the European community. The I.E.G.K.F. wishes to make known the Kalasha's desire to co-operate internationally.

The lifestyle of Kalasha people - including many of their customs and religious rituals - demonstrates a historical connection to the ancient Greek culture. The Kalasha tradition today helps to define the individual and unique identity of the Kalasha cultural heritage; and thus helps to ensure their survival as a distinct tribe of people today.

 Ιστοσελίδα ιδρύματος: http://greekkalasha.webs.com/index.htm

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)