:: ::

 
 
 

 

               Και τους είχα υποτιμήσει, τους Ταϊλανδούς!

 

Έλαβα ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που εκπροσωπεί χριστιανικούς εθνικιστικούς κύκλους με μία σημαντική είδηση που αναφέρεται στο πρόσφατο πραξικόπημα στην Ταϊλάνδη. Ο αρχηγός του στρατού της Ταϊλάνδης Σάντι Μπουνιαρτκαλίν, στις 19-9-«2006» ανακοινώνοντας την στρατιωτική επανάσταση, δήλωσε ότι κατέλαβε την εξουσία για να τερματίσει τον εκφυλιστική διαφθορά των πολιτικών.

Πάντα θεωρούσα ότι η Λατινική Αμερική, η Αφρική, και η Ασία λειτουργούν ως «μπανάνα-δημοκρατίες» όπου ο κάθε λοχίας ανά πάσα στιγμή ανατρέπει την οποιαδήποτε κυβέρνηση.

Όμως το εν λόγω χριστιανο-εθνικιστικό φυλλάδιο με έκανε να αλλάξω γνώμη για την Ταϊλάνδη, με την εξής πληροφορία. Γράφει επί λέξει:

«Με την ευκαιρία αυτήν, θα θυμήσωμεν πάλι εις τους αναγνώστας του ΕΛΛΗΝΙΟΥ το συναρπαστικόν γεγονός ότι Έλλην εκ Κεφαλληνίας υπήρξεν Πρωθυπουργός και Αντιβασιλεύς, εις την Χώραν αυτήν.

Ο Κωνσταντίνος Γεράκης(1647-1688), που ησχολείτο με το εμπόριον, μετέβη εις Ινδίαν και κατόπιν περιπετειών εις Ταϊλάνδην, όπου χάρις εις την δραστηριότητά του ανέλαβε Πρωθυπουργός και Αντιβασιλεύς της Χώρας, την οποίαν ωδήγησεν εις οικονομικήν ακμήν με τας εμπορικάς συμφωνίας που υπέγραψεν με την Γαλλίαν και Αγγλίαν. Ειργάσθη εντόνως δια την διάδοσιν του χριστιανισμού, γεγονός που προεκάλεσεν αντίδρασιν και επανάστασιν, κατά την διάρκειαν της οποίας ο Γεράκης συνελήφθη και εφονεύθη μαζί με την οικογένειά του».(δικές μας οι υπογραμμίσεις)

Αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Γεράκης, κατά τα λεγόμενα των χριστιανών εθνικιστών. Πήρε την εξουσία στην Ταϊλάνδη και προσπάθησε να εκχριστιανίσει τους Ταϊλανδούς, αλλά αυτοί επαναστάτησαν και τον σκότωσαν μαζί με την οικογένειά του!

Και τους είχα υποτιμήσει τους Ταϊλανδούς!!! Πρέπει να επαναπροσδιορίσω την στάση μου έναντι του λεγομένου Τρίτου Κόσμου. Αυτοί οι τριτοκοσμικοί, πολλάκις αποδεικνύονται πιό πολιτισμένοι από εμάς. Μόλις ένας χριστιανός δολοφόνος προσπάθησε να τους εθνοκτονήσει, επαναστάτησαν και τον έστειλαν να συναντήσει τον ηθικό αυτουργό του.

Μην υποτιμάμε ποτέ τους τριτοκοσμικούς. Σέβονται τις εθνικές τους παραδόσεις περισσότερο απ’ ό,τι αρκετοί Έλληνες.

Πώς να μην θαυμάζουμε το πατριωτικό σφρίγος των Ταϊλανδών όταν στην Ελλάδα η χριστιανική αποικιοκρατία δεν έχει σαρωθεί ακόμη από μία Ελληνική Επανάσταση;

Μακάρι όλα τα έθνη του κόσμου να επαναστατήσουν κατά των χριστιανικών ιεραποστολών και να εξολοθρεύσουν όλα τα μέλη τους. Πότε όμως θα ακούσωμε τέτοια χαρμόσυνα νέα και στην Ελλάδα;

Ποτέ μην λές ποτέ. Αλλά πραγματικά, τους είχα υποτιμήσει τους Ταϊλανδούς!

Μετά τιμής  

Λεοντιάς Μαντώ

6η Ισταμένου μηνός Πυανεψιώνος, έτους 2782 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα