:: ::

 
 
 

 

            Θερμές Ευχές για τον εορτασμό της Φθινοπωρινής Ισημερίας

Η Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα αποστέλλει Θερμές Ευχές σε όλους τους Έλληνες απανταχού της Γης για έναν χαρούμενο εορτασμό της Φθινοπωρινής Ισημερίας.

Υπενθυμίζουμε ότι ως Έλληνες εορτάζουμε κατά τα Πάτρια Ειωθότα την Φθινοπωρινή Ισημερία, την 10η Φθίνοντος μηνός Βοηδρομιώνος (21η Σεπτεμβρίου).

Έρρωσθε

Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα