:: ::

 
 
 

 

                       Περί φόρων και φορολογικής συνειδήσεως

 

Οι ναζωραίοι κατακτητές κατηγορούν συνεχώς τον Ελληνικό Λαό για φορολογική ασυνειδησία. Τον κατηγορούν ότι δεν πληρώνει τα φορολογικά του βάρη. 

Η απάντηση της Ελληνικής Θρησκείας είναι ότι όσοι Έλληνες πληρώνουν λύτρα υποταγής στους ναζωραίους κατακτητές, τούς βοηθούν να αναπαράγουν την κατοχή των. Τους βοηθούν να εξοντώνουν την Ελληνική Φυλή και να καταστρέφουν την Ελληνική οικονομία. Τα λύτρα υποταγής δεν επιτρέπεται να βαπτίζωνται «φόροι».

Οι Έλληνες που πληρώνουν λύτρα στο χριστιανικό ψευδοκράτος διαπράττουν φοροδιαφυγή, διότι έτσι δεν πληρώνουν φόρους στο Ελληνικό Έθνος. Το χριστιανικό ψευδοκράτος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του Ελληνικού Έθνους. Καθημερινώς οφείλουμε να κατεδαφίζουμε τα σοφίσματα των ναζωραίων οικονομολόγων για να εμφυσήσουμε φορολογική συνείδηση στους υποδούλους Έλληνες.

Η φορολογία είναι μηχανισμός αναδιανομής του εισοδήματος. Οι ναζωραίοι κατακτητές χρησιμοποιούν την φορολογία για να αναδιανέμουν το Ελληνικό εισόδημα υπέρ μίας ολιγαρχίας μισελληνικών καθαρμάτων. Χρησιμοποιούν την φορολογία ως μηχανισμό αναπαραγωγής κοινωνικών ανισοτήτων, αντί ως μηχανισμό εξαλείψεως των κοινωνικών ανισοτήτων.

Η φορολογία είναι μηχανισμός τιμωρίας και ανταμοιβής των υποκειμένων σε φορολογία. Οι ναζωραίοι κατακτητές χρησιμοποιούν την φορολογία για να ανταμείβουν τους παρασιτικώς διαβιούντας και να τιμωρούν τους παραγωγικώς εργαζομένους.

Η φορολογία είναι μηχανισμός οικονομικού πολέμου. Οι ναζωραίοι κατακτητές χρησιμοποιούν την φορολογία για να διεξάγουν οικονομικό πόλεμο εις βάρος του Ελληνικού Έθνους. Προκαλούν αθρόες εισαγωγές ξένων προϊόντων δια της καταργήσεως όλων των δασμών και καταπνίγουν την Ελληνική παραγωγή μετατρέποντας όλους τους δασμούς σε φόρους, πάνω στα Ελληνικά προϊόντα.

Η φορολογία είναι μηχανισμός αναπτύξεως. Οι ναζωραίοι την χρησιμοποιούν ως μηχανισμό υπαναπτύξεως της Ελλάδος. Δίνουν φορολογικά κίνητρα για να φεύγουν οι επιχειρήσεις στο εξωτερικό και φορολογικά αντικίνητρα για να παραμένουν στο εσωτερικό. 

Η φορολογία είναι μηχανισμός δημογραφικού πολέμου. Οι ναζωραίοι κατακτητές χρησιμοποιούν την φορολογία για να συρρικνώσουν δημογραφικώς τον Ελληνισμό. Επιβαρύνουν συνεχώς τον οικογενειακό προϋπολογισμό χωρίς καμμία φοροελάφρυνση σε όσους Έλληνες θέλουν να κάνουν πολλά παιδιά. Αντιθέτως παρέχουν φορολογικές διευκολύνσεις σε αλλοφύλους και αλλοθρήσκους για να εγκατασταθούν και να αναπαραχθούν στην κατεχομένη Ελλάδα. 

Η φορολογία είναι μηχανισμός ιδεολογικού πολέμου. Οι ναζωραίοι κατακτητές χρησιμοποιούν την φορολογία για να εξολοθρεύσουν ιδεολογικώς τον Ελληνισμό. Από τα λύτρα που εισπράττουν χρηματοδοτούν με χορηγίες, διαφημίσεις κλπ, όλους τους μισέλληνες, οι οποίοι διεξάγουν αγώνα αφελληνισμού του Ελληνικού Λαού.

Συγγραφείς που καθυβρίζουν την Αρχαία Ελλάδα επιδοτούνται. Μισέλληνες τηλεπαρουσιαστές που αποβλακώνουν τον Ελληνικό Λαό χρηματοδοτούνται μέσω διαφημίσεων. Αστρονομικά ποσά διατίθενται για εκδηλώσεις υπέρ αλλοφύλων και αλλοθρήσκων για να διαφημίσουν τον πολιτισμό και τις ιδέες των.

Ταυτοχρόνως οι ναζωραίοι διώκουν ανηλεώς όσους Έλληνες προσφέρουν πολιτιστικό έργο και προάγουν τον Ελληνισμό.

Οι ναζωραίοι κατακτητές καλούν τους Έλληνες να «αποκτήσουν φορολογική συνείδηση» και με αυτό εννοούν το «πλήρωνε φόρους και μη ερεύνα». Είναι το θρησκευτικό τους δόγμα σε οικονομική μορφή. Η προτροπή τους είναι κατάπτυστη διότι απλούστατα πρώτοι οι ναζωραίοι κατακτητές δεν έχουν Ελληνική φορολογική συνείδηση. Είναι γνωστόν ότι οι περισσότεροι ναζωραίοι μεγαλοπαράγοντες δεν καταθέτουν δήλωση πόθεν έσχες και μετά έχουν το θράσος να παριστάνουν και τους τιμητάς.

Τα δύο βασικά δόγματα των ναζωραίων οικονομολόγων στην φορολογία αποδεικνύουν ότι δεν έχουν φορολογική συνείδηση. Πρώτον οι ναζωραίοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι όσο αυξάνουν οι φόροι τόσο αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Και δεύτερον ότι όσο αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα τόσο μειώνεται το δημόσιο έλλειμμα. Αυτά τα δύο χριστιανικά δόγματα αποτελούν την ιδεολογική βάση του φαύλου κύκλου υπαναπτύξεως της Ελληνικής οικονομίας.

Ο φαύλος κύκλος της χριστιανικής οικονομικής πρακτικής στην υπόδουλη Ελλάδα έχει ως εξής:

Οι ναζωραίοι διατηρούν μία παρασιτική οικονομία, η οποία στηρίζεται στην κατανάλωση, στις άϋλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στις προμήθειες του διογκωμένου δημοσίου τομέως και στον εξωτερικό δανεισμό. Συγχρόνως καταπνίγουν την Ελληνική παραγωγή και τις Ελληνικές εξαγωγές. Αυξάνουν την ανεργία, την οικονομική διαφθορά και την  υπογεννητικότητα των Ελλήνων. Όλα αυτά μεταφράζονται σε δημόσια ελλείμματα.

Για να χρηματοδοτήσουν τα δημόσια ελλείμματα καταφεύγουν είτε στην φορολογία είτε στον εξωτερικό δανεισμό, ο οποίος μετατρέπεται πάλι σε φορολογία όταν έρθει η ώρα πληρωμής των τοκοχρεωλυσίων. Έτσι οι ναζωραίοι οικονομολόγοι επιβάλλουν νέους φόρους που ακινητοποιούν την αγορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ζήτηση, δεν γίνονται παραγγελίες, άρα δεν κινείται η αγορά, άρα δεν εισπράττονται φόροι. Έτσι δημιουργούνται νέα ελλείμματα και οι ναζωραίοι οικονομολόγοι ξαναεπιβάλλουν νέους φόρους που στεγνώνουν ακόμη περισσότερο την αγορά.

Οι ναζωραίοι ιατροί της οικονομίας έχουν μπροστά τους έναν ασθενή με πολλαπλά τραύματα και ακατάσχετη αιμορραγία. Και αντί να του κλείσουν τις πληγές, τις αφήνουν ανοικτές για να αιμορραγεί συνεχώς ο ασθενής. Ύστερα ζητούν από συγγενείς του να δίνουν συνεχώς αίμα για μετάγγιση. Κάποια στιγμή από τις συνεχείς μεταγγίσεις οι συγγενείς του θα πεθάνουν από έλλειψη αίματος και στο τέλος θα πεθάνει και ο ασθενής. Μάλιστα ως βασική θεραπεία μαζί με την μετάγγιση οι ναζωραίοι ιατροί προτείνουν το άνοιγμα νέων πληγών στο σώμα του ασθενούς για να τρέχει περισσότερο αίμα. Αυτή είναι η χριστιανική «θεραπεία» της Ελληνικής οικονομίας.

Τα δύο βασικά Ελληνικά δόγματα στον τομέα της φορολογίας είναι τα ακριβώς αντίθετα των ναζωραίων κατακτητών. Οι Έλληνες οικονομολόγοι διδάσκουν πρώτον, ότι πέραν ενός ορίου όσο αυξάνουν οι φόροι τόσο μειώνονται τα φορολογικά έσοδα. Και δεύτερον, ότι πέραν ενός ορίου όσο αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα τόσο αυξάνεται το δημόσιο έλλειμμα, αντί να μειώνεται.

Το εισόδημα είναι σαν μία ποσότητα ύδατος που στέκεται σε κάποιο ύψος από το έδαφος και έχει δυναμική ενέργεια. Αν πέσει στο έδαφος χωρίς να περάσει από έναν στρόβιλο η κινητική του ενέργεια πάει χαμένη. Οι ναζωραίοι οικονομολόγοι αρπάζουν το εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων δια του φόρου μισθωτών υπηρεσιών και δια υπερόγκων εμμέσων φόρων και δεν αφήνουν το εισόδημα να κάνει μεγαλύτερους κύκλους και περισσότερες διαδρομές μέσα στην Ελληνική αγορά ώστε να αυξήσει την συνολική ζήτηση και κατά συνέπεια να προκληθεί ανάπτυξη.

Το εισόδημα των Ελλήνων εργαζομένων συλλαμβάνεται στην πηγή του και αμέσως μετατρέπεται σε ιδιοκτησία του χριστιανικού ψευδοκράτους που το κατασπαταλά για ίδιο όφελος.

Αυτό το εισόδημα αν αφηνόταν να κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά-με τον περιορισμό να ανακυκλώνεται σε Ελληνικά προϊόντα παραγόμενα από Έλληνες εργαζομένους και όχι να εκρεύσει στο εξωτερικό δια αγοράς ξένων προϊόντων και προσλήψεως ξένων εργατών-σε κάθε κύκλο που θα έκανε μέσα σε ένα έτος, θα απέφερε πολλαπλασίους φόρους απ’ όσους όταν συνελήφθη στην πηγή.

Και κάθε οικονομικός κύκλος αυτού του κεφαλαίου θα είχε μεγαλύτερη ακτίνα από τον προηγούμενο, αυξανομένη κατά γεωμετρική πρόοδο, καθώς θα περνούσε ως χείμαρρος από όλες τις Ελληνικές επιχειρήσεις και θα διένειμε νέες παραγγελίες.

Η φοροδοτική ικανότητα ενός λαού δεν είναι απεριόριστη. Υπάρχει ένα όριο που αν ξεπεραστεί, κάθε επιπλέον αύξηση των φόρων μειώνει αντί να αυξάνει τα φορολογικά έσοδα διότι προκαλεί παραλυσία της αγοράς. Επιπλέον όταν ένα κράτος έχει ως μοναδική πηγή εσόδων τους φόρους, τότε κάθε αύξηση των φορολογικών εσόδων αποβαίνει εις βάρος της αναπτύξεως. Αυτό εμφανίζεται στην στασιμότητα ή και στην μείωση του ΑΕΠ.

Έτσι αιτιολογείται γιατί οι φόροι πρέπει να είναι χαμηλοί ώστε να αυξάνουν τα φορολογικά έσοδα(από την κίνηση της αγοράς) και να μειώνεται το δημόσιο έλλειμμα(από την ανάπτυξη της οικονομίας).

Πρέπει να καταργηθούν όλοι οι έμμεσοι φόροι, πλην του ΦΠΑ και ωρισμένων ειδικών φόρων καταναλώσεως στα τσιγάρα και στο αλκοόλ. Οι συντελεστές ΦΠΑ πρέπει να είναι 2, 4, 6 και 8%.

Προτείνουμε 2% ΦΠΑ στα βιβλία και γενικώς στα προϊόντα πνευματικής τροφής, στα είδη πρώτης ανάγκης και στις ιατρικές υπηρεσίες. 4% ΦΠΑ στα προϊόντα πολυπλόκου βιομηχανικής και μηχανουργικής επεξεργασίας. 6% ΦΠΑ σε εμπόριο, οικοδομικές κατασκευές, και προϊόντα μικρής βιομηχανικής και μηχανουργικής επεξεργασίας. 8% ΦΠΑ στις υπηρεσίες, διασκέδαση, ασφάλειες και γενικώς στα άϋλα προϊόντα. Η φορολογία για τις επιχειρήσεις πρέπει να είναι 4% επί των καθαρών κερδών για τις ατομικές επιχειρήσεις, 6% για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, και 8% για τις ανώνυμες και περιωρισμένης ευθύνης εταιρείες.

Όμως αυτοί οι συντελεστές ισχύουν για Ελληνικές επιχειρήσεις, με Έλληνες εργαζομένους, με Ελληνικές πρώτες ύλες και Ελληνικά μηχανήματα παραγωγής. Όποια επιχείρηση προσλαμβάνει αλλοφύλους και αλλοθρήσκους θα τιμωρείται με υψηλοτέρους φορολογικούς συντελεστές.

Όποιος Έλλην εργοδότης επανεπενδύει τα κέρδη του, η φορολογία θα είναι μηδενική. Ταυτοχρόνως θα λαμβάνει δάνεια με χαμηλό(π.χ. 2-3% ετήσιο) ή και μηδενικό επιτόκιο για να αναπτύξει την επιχείρησή του. Αλλά όποιος Έλλην εργοδότης μεταφέρει την επιχείρησή του στο εξωτερικό, θα γίνεται κατάσχεση σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του. Θα του αφαιρείται η Ελληνική ιθαγένεια και θα τιμωρείται με 20ετή κάθειρξη κατ’ ελάχιστον. Η επιχείρησή του θα δίδεται σε άλλον Έλληνα επιχειρηματία.

Η εκροή Ελληνικών κεφαλαίων από το Ελληνικό Έθνος(ως τέτοια νοείται η χρηματοδότηση αλλοφύλων και αλλοθρήσκων σε οποιαδήποτε μορφή), θα τιμωρείται με 90% φόρο, κάτι που ισοδυναμεί με κατάσχεση κεφαλαίων. Αντιθέτως η παραμονή Ελληνικών κεφαλαίων σε παραγωγικές μονάδες της Ελληνικής οικονομίας θα επιβραβεύεται με μηδενική φορολογία, ή ακόμη και επιστροφή φόρων.

Αντίστοιχη οφείλει να είναι η φορολογία των Ελλήνων μισθωτών. Πρέπει να καταργηθεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών, και να αντικατασταθεί με υποχρεωτική αγορά Ελληνικών προϊόντων, μέσω κουπονιών. Αντί να γίνεται παρακράτηση από τον μισθό των Ελλήνων εργαζομένων, κάθε Έλλην εργαζόμενος θα λαμβάνει ωρισμένα κουπόνια σε μηνιαία βάση, ισοπόσου αξίας με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών, και αυτά τα κουπόνια θα αντιστοιχούν στην αγορά αποκλειστικώς επωνύμων Ελληνικών προϊόντων. Έτσι και ο Έλλην εργαζόμενος θα ωφελείται, και η Πολιτεία θα ωφελείται και ο εμπορικός και παραγωγικός ιστός της Ελλάδος θα ωφελείται.    

Τον τελευταίο καιρό γίνεται μία συνεχής προπαγάνδα των ναζωραίων υπέρ ενός «ενιαίου φορολογικού συντελεστού». Πρόκειται για την γνωστή τακτική των ναζωραίων να δείχνουν το τυρί αλλά να κρύβουν την φάκα. Ο προτεινόμενος φορολογικός συντελεστής θα είναι γύρω στο 25%, αλλά αυτό θα βοηθήσει μόνον τα υψηλά εισοδήματα που εφορολογούντο με 35-40%. Οι χαμηλόμισθοι και οι μικρομεσαίοι που εφορολογούντο με συντελεστές 0-15%, τώρα καλούνται να ανεβούν φορολογικό συντελεστή κατά 10 τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες.

Μέσα από την παραπλανητική φρασεολογία περί «ενιαίου φορολογικού συντελεστού» επανέρχεται το αναλογικό φορολογικό σύστημα, όπου ο φορολογικός συντελεστής παραμένει αμετάβλητος ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος. Έγιναν αιματηρές επαναστάσεις για να καταργηθεί η αναλογική και να επιβληθεί η προοδευτική φορολογία, όπου αυξάνεται ο φορολογικός συντελεστής με το ύψος του εισοδήματος. Αλλά τώρα οι ναζωραίοι κατακτητές καταργούν την προοδευτική φορολογία. Για μία ακόμη φορά πισωγυρίζουν την ανθρωπότητα.  

Αναλογική φορολογία σημαίνει ότι είτε κερδίζεις 10 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος είτε κερδίζεις 100 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος, φορολογείσαι με π.χ. 20%. Σε απολύτους αριθμούς ο έχων 100 εκατομμύρια πληρώνει 20 εκατομμύρια δρχ. φόρο, ενώ ο έχων 10 εκατομμύρια πληρώνει 2 εκατομμύρια δρχ. φόρο.

Όμως η αναλογική φορολογία δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τα πτωχότερα στρώματα του πληθυσμού που πρέπει να απολαμβάνουν προοδευτικής φορολογίας. Έτσι θα έπρεπε ο έχων 10 να φορολογείται με π.χ. 5%, ενώ ο έχων 100 με π.χ. 15%. Με την αναλογική φορολογία οι πλούσιοι αναλαμβάνουν μικρότερο ποσοστό από το συνολικό φορολογικό βάρος, και οι πτωχοί μεγαλύτερο.

Το βασικό σόφισμα των ναζωραίων οικονομολόγων για να επιβάλλουν τον ενιαίο φορολογικό συντελεστή, είναι ότι έτσι αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα λόγω μειωμένης φορολογίας!! Πρόκειται για τερατώδες ψεύδος. Αποσιωπούν ότι πρόκειται για μείωση της φορολογίας των πλουσίων και αύξηση της φορολογίας των πτωχών, καθώς θα μειωθούν οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές της προοδευτικής φορολογίας και θα αυξηθούν οι χαμηλοί συντελεστές.

Οι ναζωραίοι προσδιορίζουν την έννοια του ανταγωνισμού ως διολίσθηση και όχι ως βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Επιβάλλουν μειώσεις δασμών και μισθών, αλλά ποτέ μειώσεις φορολογικών συντελεστών και τιμών.

Αν τους πεις ότι πρέπει να μειώσουν τους φόρους θα απαντήσουν υποκριτικώς ότι «έτσι το κράτος δεν θα μπορεί να ασκεί κοινωνική πολιτική», λες και η κοινωνική πολιτική εξαρτάται από τους δυσβάσταχτους φόρους!

Η κοινωνική πολιτική εξαρτάται από την πάταξη της λαθρομεταναστεύσεως, από την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, από την πρόληψη ασθενειών και ατυχημάτων, από την πάταξη της διαφθοράς, από την επίλυση του δημογραφικού, από την μείωση της ανεργίας, από την κατάργηση του ευρώ και την εκτύπωση Ελληνικού χαρτονομίσματος, από την επιβολή δασμών στα ξένα προϊόντα, από το να μην διασπαθίζωνται στο χρηματιστήριο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές μειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες διότι απλούστατα υποθάλπουν την φοροδιαφυγή. Επιπλέον οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές αυξάνονται συνεχώς από τους ναζωραίους για να συγκεντρωθούν χρήματα για να πληρωθούν οι ξένοι πιστωτές, κατ’ επιταγήν του διεθνούς νομισματικού ταμείου. Δεν έχει καμμία σχέση η υψηλή φορολογία με την εξυγίανση της Ελληνικής οικονομίας.    

Αυτό αποδεικνύεται εύκολα από την μισελληνική πολιτική που ασκούν στο ζήτημα της φορολογίας επιχειρήσεων. Οι ναζωραίοι καθορίζουν εκ των προτέρων τα ποσοστά κερδών των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου να θεωρείται ως αυξημένο τεκμαρτό εισόδημα, και έτσι μετατοπίζουν την επιχείρηση σε υψηλότερο συντελεστή κέρδους, άρα και φορολογικού συντελεστού!!! Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργούν αντικίνητρα στην πρόσληψη ενός νέου υπαλλήλου.

Επίσης οι ναζωραίοι οικονομολόγοι δεν κάνουν τιμαριθμοποίηση στα εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων με αποτέλεσμα να τους φορολογούν επιπλέον. Ποιός λοιπόν δεν έχει φορολογική συνείδηση; Οι Έλληνες ή οι ναζωραίοι;

Και τώρα θα αναλύσουμε τί θα γίνει όταν καταλάβουν την πολιτική εξουσία οι Έλληνες και επιβάλλουν ένα υγιές και δίκαιο φορολογικό σύστημα.

Πρώτον: Έκπτωση δαπανών. Για να παταχθεί η φοροδιαφυγή θα νομοθετηθεί η πλήρης έκπτωση όλων των δαπανών. Τώρα ο ΦΠΑ επιβαρύνει τον τελευταίο αγοραστή του προϊόντος-καταναλωτή. Όλοι οι ενδιάμεσοι παραγωγοί και έμποροι αφαιρούν τον ΦΠΑ που πλήρωσαν στον προηγούμενο, άρα έχουν κίνητρο να ζητήσουν τιμολόγιο. Αλλά ο καταναλωτής δεν έχει κανένα κίνητρο για να ζητήσει απόδειξη αγοράς αφού δεν εκπίπτουν οι δαπάνες στις εφορίες των ναζωραίων. Με την έκπτωση όλων των δαπανών ο Έλλην καταναλωτής θα ζητά παντού και πάντα απόδειξη αγοράς, μετατρεπόμενος σε οιονεί εφοριακό.

Δεύτερον: Χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές με προοδευτική φορολογία. Σε όλους τους τομείς, είτε πρόκειται για υπαλλήλους είτε πρόκειται για εργοδότες, είτε πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Οι φορολογικοί συντελεστές θα έχουν ύψος από 2-8%. Ταυτοχρόνως θα αυξηθούν οι ποινές για τους φοροφυγάδες, ώστε με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές και υψηλές ποινές να έχει διπλό κίνητρο ο πολίτης να πληρώσει. 

Τρίτον: Υψηλότατοι δασμοί. Κανένα ξένο προϊόν δεν θα πωλείται στην Ελληνική αγορά αν η τιμή του δεν είναι ίση ή μεγαλύτερη από αντίστοιχο Ελληνικό προϊόν. Θα μεταφερθεί ο ανταγωνισμός από το πεδίο της τιμής στο πεδίο της ποιότητος.

Όποιος θέλει να αγοράσει ξένο προϊόν εις βάρος ενός Ελληνικού, θα τιμωρείται με υψηλούς δασμούς. Οι απώλειες Ελληνικών θέσεων εργασίας και οι απώλειες Ελληνικών επιχειρηματικών κερδών, είναι έγκλημα που βαρύνει άπαντες, ομού και τους καταναλωτές.     

Τέταρτον: Λεπτομερής έρευνα πριν χαρακτηριστεί ένα ποσόν ως «δημόσιο χρέος». Όταν αναλάβουν την εξουσία οι Έλληνες ένα μεγάλο ποσοστό από το σημερινό λεγόμενο δημόσιο χρέος θα αποχαρακτηριστεί και θα εγγραφεί ως ιδιωτικό χρέος στους λογαριασμούς των καθαρμάτων που κατέκλεψαν τον Ελληνικό Λαό. Αν είναι νεκροί τότε θα εγγραφεί στους διαδόχους/κληρονόμους των.

Όσοι εγκληματίες έχουν κατακλέψει το δημόσιο ταμείο θα φυλακίζωνται και θα τους κατάσχεται όλη η περιουσία. Όλες οι συμβάσεις του δημοσίου με ξένους ή ντόπιους εργολάβους θα επανεξεταστούν. Όσες δεν συνάδουν με το Ελληνικό εθνικό συμφέρον θα καταγγέλλωνται πάραυτα. Όσες εμπεριέχουν καταχρηστικούς όρους θα λύωνται αυτοδικαίως.

Υπολογίζουμε ότι το 1/3 από το σημερινό λεγόμενο «δημόσιο χρέος» δεν αποτελεί χρέος του Ελληνικού Λαού.

Είναι χρέος το οποίο έχουν χαρακτηρίσει ως «δημόσιο» οι εγκληματίες που κατέκλεψαν μέσω προμηθειών τις δημόσιες επιχειρήσεις και ύστερα χαρακτήρισαν την ληστεία τους ως «έλλειμμα», και το ενέγραψαν στον κρατικό προϋπολογισμό.

Είναι χρέος που έχουν χαρακτηρίσει ως «δημόσιο» οι ναζωραίοι κατακτητές που δανείζονται από το εξωτερικό με υπέρογκους τόκους ενώ θα μπορούσαν να τυπώσουν Ελληνικό χαρτονόμισμα. Γι’ αυτήν τους την εκδούλευση είτε παίρνουν υψηλή προμήθεια, είτε δίνουν πολιτικά ανταλλάγματα σε ξένους ιμπεριαλιστές.

Είναι χρέος που έχουν χαρακτηρίσει ως «δημόσιο» οι ρατσιστές και μισέλληνες που εισάγουν ορδές αλλοφύλων και αλλοθρήσκων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν τους υποδούλους Έλληνες με δισεκατομμύρια χρέη που δεν τους ανήκουν.

Είναι χρέος που δημιουργείται από την μισελληνική πολιτική της ευρωπαϊκής ενώσεως, η οποία επιβάλλει ποσοστώσεις στην Ελληνική αγροτική παραγωγή και απαγορεύει εξαγωγές Ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές. Και συγχρόνως απαγορεύει στους Έλληνες να επιβάλλουν ποσοστώσεις στα κινεζικά και άλλα εξω-ευρωπαϊκά προϊόντα που καταστρέφουν την Ελληνική παραγωγή.

Υπολογίζουμε σε τουλάχιστον 2 τρισεκατομμύρια δραχμές κατ’ έτος τις απώλειες από την κατάργηση των Ελληνικών τελωνείων. Άρα δεν πρόκειται για χρέος που δημιούργησαν οι Έλληνες, αλλά οι ξένοι εις βάρος των Ελλήνων.

Τέλος υπάρχουν χρέη προς την Ελλάδα, όπως το αναγκαστικό ναζιστικό/κατοχικό δάνειο και οι πολεμικές αποζημιώσεις προς τον Ελληνικό Λαό, χρέη που δεν έχουν πληρωθεί ακόμη.  

Αν συνυπολογισθούν όλοι αυτοί οι παράγοντες, τότε το εξωτερικό και εσωτερικό δημόσιο χρέος της Ελλάδος είναι πολύ μικρότερο απ’ αυτό που παρουσιάζουν οι ναζωραίοι κατακτητές.

Πέμπτον: Κοινωνικές αντιπαροχές ισότιμες των συλλεχθέντων φόρων. Αντιπαροχή που δεν ισοδυναμεί με το καταβληθέν τίμημα αποτελεί ληστεία. Οι ναζωραίοι κατακτητές όσα λύτρα και να συλλέξουν, επειδή είναι μισέλληνες, αρπάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό το χρημάτων για ίδιο όφελος και μόνον ένα πολύ μικρό ποσοστό επιστρέφουν στον Ελληνικό Λαό μέσω υγείας, παιδείας κλπ, για να μην επαναστατήσει.

Έκτον: Πολιτικός χωρίς δήλωση πόθεν έσχες, διώκεται αυτεπαγγέλτως. Πώς είναι δυνατόν να πληρώνουν φόρους οι απλοί πολίτες εάν αρνούνται να πληρώσουν φόρους οι ηγέτες; Τότε οι πολίτες δεν αισθάνονται ισότιμοι απέναντι του νόμου με τους ηγέτες και προσπαθούν και αυτοί να φοροδιαφύγουν.  

Έβδομον: Επικέντρωση της φορολογίας στην Ελληνικότητα της επιχειρήσεως και όχι στο ύψος των πωλήσεων. Οι ναζωραίοι οικονομολόγοι στο ληστρικό φορολογικό τους σύστημα έχουν μία σιωπηρή βασική αρχή: Δεν κάνουν διάκριση Ελλήνων και μη-Ελλήνων, ούτε Ελληνικών και μη Ελληνικών προϊόντων.

Για παράδειγμα, δεν τους ενδιαφέρει αν όταν κτίζεται μία οικοδομή οι τεχνίτες είναι Έλληνες, ούτε αν τα οικοδομικά υλικά είναι Ελληνικά. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πληρωθεί η οικοδομική άδεια, τα χαρτόσημα, τα παράβολα κλπ.

Αντιθέτως, η Ελληνική φορολογική δογματική εδράζεται στην επιβράβευση της Ελληνικής επιχειρηματικής συνειδήσεως. Η Ελληνική φορολογική δογματική το πρώτο που εξετάζει σε έναν εργολάβο οικοδομών είναι αν απασχολεί Έλληνες οικοδόμους και αν τα οικοδομικά υλικά(άμμος, τσιμέντο, τούβλα, σιδερόβεργες, χρώματα κλπ), είναι Ελληνικής παραγωγής. Αν ο εργολάβος δεν συμμορφώνεται με το δίκαιον, η εφορία τον τιμωρεί με πρόστιμα και προσωποκράτηση.

Σκοπός της Ελληνικής φορολογικής στρατηγικής είναι να αυξάνεται συνεχώς ο όγκος των συναλλαγών, και από αυτή την αύξηση η Ελληνική Πολιτεία να λαμβάνει το μερίδιό της. Αντιθέτως οι ναζωραίοι οικονομολόγοι έχουν ως σκοπό να παρακρατούν ένα ολοένα αυξανόμενο ποσό από μία διαρκώς συρρικνουμένη φορολογητέα ύλη.  

Ο χριστιανικός τρόπος σκέψεως φορολογεί την διακίνηση των αγαθών και την συσσώρευση πλούτου, ασχέτως εθνικότητος. Ο Ελληνικός τρόπος σκέψεως φορολογεί την εθνικότητα των προϊόντων, των εργαζομένων και των κεφαλαίων.

Αν ένας ναζωραίος υπάλληλος της εφορίας εισέλθει σε μία βιοτεχνία ενδυμάτων, ζητά τα βιβλία της επιχειρήσεως και συγκρίνει αγορές, πωλήσεις, κέρδη, κλπ. Αν εργάζονται υπάλληλοι, θα ζητήσει τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές. Δεν πρόκειται να εστιάσει στο αν τα υφάσματα, οι κλωστές, οι βάτες, τα φερμουάρ είναι Ελληνικής κατασκευής. Ούτε αν οι υπάλληλοι είναι Έλληνες. Δεν τον ενδιαφέρει. Ο ναζωραίος δεν έχει εθνοφυλετική συνείδηση.

Αντιθέτως ο Έλλην εφοριακός θα εστιάσει ακριβώς εκεί. Δεν του αρκούν οι λογιστικές εγγραφές διακινήσεως αγαθών να είναι εντάξει. Ο Έλλην εφοριακός θα επιβραβεύσει ή θα τιμωρήσει τον βιοτέχνη αναλόγως της οικονομικής του συμπεριφοράς σε θέματα εργαζομένων και προμηθειών. Αν οι εργαζόμενοι είναι Έλληνες και τα υλικά παραγωγής είναι Ελληνικής προελεύσεως, θα επιβραβεύσει τον βιοτέχνη με επιστροφή φόρου. Αν όχι, θα τον τιμωρήσει με πρόστιμα και προσωποκράτηση.  

Όγδοον: Άπαντες φορολογούνται βάσει εσόδων-εξόδων. Άμεση κατάργηση των λεγομένων «αντικειμενικών» κριτηρίων φορολογήσεως, που στην ουσία αποτελούν υποκειμενικά κριτήρια των ναζωραίων κατακτητών. Νομικά πρόσωπα, εργοδότες και εργαζόμενοι θα φορολογούνται πάνω στα καθαρά κέρδη των, βάσει εσόδων-εξόδων.

Ένατον: Αυστηροί μηχανισμοί επιβραβεύσεως-τιμωρίας για παραγωγούς, εμπόρους, καταναλωτές. Η διάλυση της Ελληνικής οικονομίας από τους ναζωραίους κατακτητές βασίζεται στην τοποθέτηση μηχανισμών επιβραβεύσεως και τιμωρίας που κατευθύνουν την συμπεριφορά παραγωγών, εμπόρων και καταναλωτών προς την συλλογική ζημία.

Για παράδειγμα οι ναζωραίοι προπαγανδίζουν πόσο φθηνά για τους Έλληνες καταναλωτές είναι τα κινεζικά προϊόντα, αγνοώντας τελείως την ζημία στους Έλληνες παραγωγούς και Έλληνες εργαζομένους. Έτσι τιμωρούν τον Έλληνα παραγωγό και τον Έλληνα εργαζόμενο και επιβραβεύουν την ανοησία εμπόρων και καταναλωτών που σπεύδουν να διαθέσουν και να αγοράσουν κινεζικά προϊόντα.

Οι ναζωραίοι τιμωρούν τους Έλληνες που έχουν νόμιμες οικίες και επιβραβεύουν όσους έχουν αυθαίρετα. Τιμωρούν τους Έλληνες που κάνουν πολλά παιδιά και επιβραβεύουν τους ομοφυλοφίλους. Τιμωρούν όσους εργοδότες προσλαμβάνουν ασφαλισμένους Έλληνες εργαζομένους και επιβραβεύουν όσους εργοδότες προσλαμβάνουν ανασφαλίστους αλλοφύλους εργαζομένους. Τιμωρούν τον Έλληνα παραγωγό και εξαγωγέα και επιβραβεύουν τον εισαγωγέα ξένων προϊόντων.

 Η Ελληνική οικονομική δογματική βασίζεται στην πλήρη αντιστροφή στην κατεύθυνση όλων αυτών των μηχανισμών επιβραβεύσεως-τιμωρίας. Επιβραβεύει τους έχοντας νόμιμες οικίες και τιμωρεί τους παρανόμως οικοδομήσαντας. Επιβραβεύει τους Έλληνες πολυτέκνους και τιμωρεί τους ατέκνους Έλληνες. Επιβραβεύει όσους εργοδότες προσλαμβάνουν Έλληνες εργαζομένους και τιμωρεί όσους προσλαμβάνουν αλλοφύλους εργαζομένους. Επιβραβεύει τον Έλληνα παραγωγό και εξαγωγέα και τιμωρεί αμείλικτα τον εισαγωγέα μη Ελληνικών προϊόντων.

Η φορολογία είναι ένα από τα πολλά πεδία οικονομικού πολέμου όπου Έλληνες και ναζωραίοι συγκρούονται καθημερινώς. Η πολυπόθητη νίκη για τους Έλληνες θα έρθει μετά από σκληρό αγώνα και κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας.

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα