:: ::

 
 
 

 

Η μάχη για την Ελληνική ταυτότητα: Αφομοίωση και επιγαμία, οι θεομίσητοι εχθροί του Έθνους. Διαφοροποίηση και ενδογαμία, οι Ιεροί Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας

 

Η μάχη για την Ελληνική ταυτότητα αποτελεί καθημερινή υποχρέωση του Έλληνος. Η Ιερά Οργή που προκαλεί σε Θεούς και Προγόνους η αφομοίωση και η επιγαμία των συγχρόνων Ελλήνων θα επιφέρει βαρύτατες τιμωρίες αν δεν αντιστραφεί η κατάσταση.

Η αφομοίωση Ελλήνων σε αλλότριες δοξασίες όπως είναι ο χριστιανισμός, ο κομμουνισμός, ο ισλαμισμός κλπ, αποτελεί έγκλημα εσχάτης προδοσίας. Η Ελληνική Θρησκεία εξασφαλίζει την απαραίτητη πολιτιστική διαφοροποίηση των Ελλήνων από τα διεθνιστικά εκτρώματα, ώστε οι Έλληνες να αναπαράγουν τον πολιτισμό τους. Η Ελληνική θρησκευτική ταυτότητα αποτελεί εχέγγυο για την διαιώνιση του Ελληνικού Πολιτισμού.

Η Ελληνική θρησκευτική ταυτότητα εγχαράσσεται στην μνήμη των Ελλήνων από την παιδική ηλικία με την σχολική εκπαίδευση. Οι Έλληνες γονείς έχουν ιερά υποχρέωση να διδάσκουν την Ελληνική Θρησκεία και τα Ελληνικά ήθη και έθιμα στους νέους Έλληνες, και να απαγορεύουν αυστηρώς την αφομοίωσή των σε ξένα πρότυπα.

Η επιγαμία με αλλοφύλους προκαλεί διάρρηξη των φυλετικών δεσμών και αποκήρυξη της βιολογικής μας κληρονομιάς. Έγκλημα το οποίο επίσης τιμωρείται αυστηρότατα από τους Αθανάτους Θεούς.

Η επιγαμία και η αφομοίωση είναι καλές πρακτικές για τους ξένους λαούς. Για τους Έλληνες απαγορεύονται αυτές οι πρακτικές από τους Ιερούς Κανόνες της Ελληνικής Θρησκείας.

Η διαφοροποίηση και η ενδογαμία αποτελούν Ιερούς Κανόνες, απαραβάτους για όσους θέλουν να αυτοαποκαλούνται Έλληνες. Ο γάμος μεταξύ Ελλήνων διατηρεί την Ελληνική ταυτότητα ασχέτως των όποιων κοινωνικών συνθηκών.

Πόλεμοι, ανεργία, φτώχεια, αρρώστιες κλπ, δεν μπορούν να πλήξουν το Έθνος όσο η κατάρα της επιγαμίας. Μόνον η ενδογαμία διασφαλίζει υγεία και μακροζωία στους Έλληνες.

Αν εμείς δεν είμαστε υπέρ της Ελληνικής ταυτότητος γιατί να είναι οι ξένοι;

Αν δεν υπακούμε τις Εντολές των Αθανάτων Θεών γιατί να μην υποστούμε την Οργή Τους;

 

Ι.X.

8η Μεσούντος μηνός Ελαφηβολιώνος, έτους 2781 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα