:: ::

 
 
 

                     

                                      Τo Ελληνικό Δόγμα της Πίστεως

 

Τί είναι Πίστη; Είναι η γενναία, ακλόνητη, απέραντη, χωρίς όρια εμπιστοσύνη στην Ύπαρξη, στα Έργα και τα Λόγια των Θεών.

1. Η Πίστη στους Θεούς είναι βασική ανθρώπινη λειτουργία. Η Πίστη είναι απόδειξη  της ψυχικής δυνάμεως ενός ατόμου. Ο άνθρωπος πιστεύει εκ φύσεως σε κάτι ανώτερο από αυτόν. Η Πίστη στους Θεούς υπάρχει μέσα σε όλους τους ανθρώπους εκ γενετής, όμως μερικές φορές δεν εκδηλώνεται εξαιτίας εξωτερικών εμποδίων. Η Πίστη στους Θεούς είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Χρειάζεται κάποιος φωτισμένος να υποδείξει στον άνθρωπο πώς να έχει πρόσβαση στην Πίστη και μετά να την καλλιεργήσει.

2. Όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει αυξάνει την Πίστη του. Η Πίστη εξανεμίζει τις αδυναμίες της λογικής των ανθρώπων. Η Πίστη τσακίζει την υποκρισία της λογικής των ανθρώπων διότι η ανθρώπινη λογική δεν μπορεί να γνωρίσει τα μυστικά του Κόσμου. Ο άνθρωπος μαθαίνει να εμπιστεύεται τις εσωτερικές του πεποιθήσεις που προέρχονται από την πρόσβαση στην Θεϊκή Σοφία. Ο άνθρωπος δεν αφήνει την λογική να καταπνίγει την Πίστη στους Θεούς.

3. Η Πίστη περιλαμβάνει την αποδοχή ότι οι Θεοί κάνουν πάντα το σωστό και το δίκαιο. Η Πίστη δεν ταλαντεύεται, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλει ο άνθρωπος. Ο Πιστός δεν έχει αμφιβολίες, ποτέ δεν λυπάται και ποτέ δεν κατηγορεί τους Θεούς για τις δυστυχίες που τον πλήττουν. Πάντα ο άνθρωπος έχει κάνει κάτι κακό, ποτέ οι Θεοί.

4. Αν ο άνθρωπος χάσει την Πίστη του καταστρέφει τον εαυτό του. Όταν υποφέρουμε από άλλον άνθρωπο κατευθύνουμε τον θυμό μας εκεί που πρέπει, προς τον εχθρό, ποτέ προς τους Θεούς. Οι πόλεμοι και οι αρρώστιες που υπάρχουν στον κόσμο μάς διδάσκουν ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αλλά πάντα στους Θεούς.

5. Ο άνθρωπος αρχίζει την έρευνα για την Πίστη όταν είναι έτοιμος να ακούσει και να δεχθεί την Γνώση των Θεών. Όταν είναι πρόθυμος να δεχθεί την ευθύνη της Πίστεως. Τότε ο άνθρωπος αφήνει την εσωτερική του φωνή να μιλήσει. Η φωνή του λέει ότι υπάρχουν Θεοί όπως υπάρχουν ψυχές. Όχι επειδή μπορεί να τους δει ή να τους αγγίξει, αλλά επειδή νοιώθει την παρουσία Τους. Ο άνθρωπος αισθάνεται την παρουσία των Θεών όταν Αυτοί ικανοποιούν την πείνα της ψυχής για το νόημα της ζωής, όταν ικανοποιούν την δίψα της για Γνώση. Αισθάνεται πλήρη ευχαρίστηση όταν τρέφουν την ψυχή του με τα αγαθά Τους.

6. Ο άνθρωπος επικοινωνεί με τους Θεούς μέσω της Πίστεως. Σταματά οτιδήποτε κάνει εκείνη την στιγμή. Κλείνει τα μάτια και μένει σιωπηλός. Αφήνει τον εαυτό του να ακούσει την φωνή του Θεού. Ο άνθρωπος αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο από τα δεσμά της απιστίας και συνειδητοποιεί την ύπαρξη των Θεών.

7. Το Μήνυμα των Θεών διαδίδεται αποκλειστικά μέσω της Πίστεως. Το μήνυμα των Θεών ετοίμασε γενεές καθαρές στην ψυχή και στο νου, καθαρές από επιρροές αλλοτρίων δοξασιών.

Οι Ελληνικές γενεές που θριάμβευσαν υπό την καθοδήγηση των Θεών προσέγγισαν τις εντολές Των άμεσα με Πίστη και αφοσίωση για να βρουν τί είχαν καθορίσει οι Θεοί για το μέλλον τους.  

Οι Ελληνικές γενεές υπάκουαν με Πίστη στους Θεούς και δεν περίμεναν να διαβάσουν όλη την Ελληνική Γραμματεία για να δράσουν. Δεν διάβαζαν την Ελληνική Γραμματεία για διασκέδαση διότι οι θύρες της Θείας Σοφίας δεν ανοίγουν στους αδρανείς.

8. Η Πίστη δεν κρύβεται στα βιβλία ούτε στους διανοούμενους, αλλά εφαρμόζεται στην πράξη καθημερινώς σε ένα δυναμικό κίνημα το οποίο επιβάλλει καθημερινώς τους Ηθικούς Κώδικες και το Μονοπάτι της Ζωής.

9. Οι Εντολές των Θεών ανοίγουν τους θησαυρούς Των μόνον σε αυτούς που τις δέχονται με το πνεύμα της Πίστεως. Οι Εντολές των Θεών καθορίζουν τον τρόπο ζωής του Έλληνος. Ουδείς Έλλην μπορεί να τις αγνοεί ή να τις παρακούει.

Οι ζωές των ανθρώπων είναι κάτω από την συνεχή καθοδήγηση των Θεών. Οι ζωές τους διαμορφώνονται με την Ιερά μορφή που διάλεξαν γι’ αυτούς οι Θεοί.

10. Ο δρόμος για την οικοδόμηση της Πίστεως είναι μακρύς και βαθμιαίος. Όσοι παρεκκλίνουν από τον δρόμο κατά την διάρκεια της διαδρομής και υποδουλώνονται σε αλλότρια δοξασία βασισμένη στην τάξη, υπηκοότητα, φυλή, ή παρόμοιες εκφυλισμένες θεωρίες είναι εχθροί της ανθρωπότητος.

11. Η Πατρίδα και η Εθνικότητα για τον Έλληνα ταυτίζεται με την Ψυχή του. Το έδαφος που κατοικεί ο Έλλην δεν έχει καμμία αξία από μόνο του. Τα όποια εδάφη έχουν αξία μόνον όταν οι Νόμοι των Θεών εφαρμόζονται έτσι ώστε τα συγκεκριμένα εδάφη γίνονται Φρούρια της Πολυθεϊστικής Πίστεως.

Υπεράσπιση της Πατρίδος σημαίνει υπεράσπιση της Ελληνικής Θρησκείας. Υπεράσπιση της Πατρίδος σημαίνει υπεράσπιση της Ελληνικής Ψυχής από ξένους εισβολείς. Υπεράσπιση της Πατρίδος σημαίνει υπεράσπιση του Πολυθεϊστικού Τρόπου Ζωής, των Πολυθεϊστικών Ηθών και Εθίμων. Υπεράσπιση της Πατρίδος σημαίνει υπεράσπιση της Πολυθεϊστικής Κοινότητος από ξένους εισβολείς. Υπεράσπιση της Πατρίδος σημαίνει υπεράσπιση της Κυριαρχίας και των Βωμών των Αθανάτων Θεών.

12. Η Πίστη στους Θεούς εξυψώνει τον άνθρωπο και τον απελευθερώνει από τα επίγεια δεσμά της υπηκοότητος, της τάξεως, του εδάφους, της βιολογικής οικογενείας και της φυλής. Ο Έλλην δεν έχει πατρίδα εκτός από εκείνο το σημείο της γης όπου οι σχέσεις των ανθρώπων διαμορφώνονται με βάση τους Νόμους των Θεών. Ο Έλλην δεν έχει εθνικότητα εκτός από την εθνικότητα της Πίστεως.

Η εθνικότητα του Έλληνος καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από την Πίστη στους Θεούς. Η εθνικότητα του Έλληνος δεν καθορίζεται από κυβερνήσεις.

Ο Έλλην δεν έχει συγγενείς ούτε φίλους οι οποίοι δεν πιστεύουν στους Θεούς. Ο Έλλην δεν έχει μητέρα, πατέρα, γυναίκα, παιδιά οι οποίοι δεν πιστεύουν στους Θεούς. Δεσμοί αίματος υπάρχουν μόνον με όσους πιστεύουν στους Θεούς.

13. Εάν σπάσει ο δεσμός της Πίστεως μεταξύ Ελλήνων σπάνε και οι δεσμοί αίματος. Εάν υπάρχει δεσμός Πίστεως μεταξύ ενός Έλληνος και ενός αλλοφύλου υπάρχει και δεσμός αίματος.

Όταν καθίσταται αδύνατον λόγω Πίστεως ο Έλλην να ζει με τους βιολογικούς αλλά απίστους συγγενείς και συμπολίτες του, τότε μεταναστεύει από την συγκεκριμένη ιερόσυλη χώρα και πηγαίνει σε άλλο μέρος, όπου οι άνθρωποι σέβονται τους Θεούς. Η ιερόσυλη χώρα θα καταστραφεί γρήγορα από τους Θεούς και ο Έλλην πρέπει να σωθεί μεταναστεύων.

14. Ο Έλλην πάντα πολεμά αποκλειστικά και μόνον κάτω από το λάβαρο της Πίστεως και ποτέ για εδάφη απίστων. Ο Έλλην δεν θα βρει ποτέ συμπατριώτη του που να αγαπά τους Θεούς και συγχρόνως να αγαπά αυτούς που πολεμούν τους Θεούς.

Ο Έλλην πολεμά μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός του όσους πολεμούν τους Θεούς, ακόμα και αν είναι πρώτου βαθμού συγγενείς: μητέρα, πατέρας, αδέλφια. Οικογένεια του Έλληνος είναι οι ομόθρησκοί του και κανείς άλλος.

15. Δεν υπάρχει σύνδεση συγκεκριμένων γεωγραφικών συνόρων και Ελληνικής Θρησκείας. Τα θεοβάδιστα εδάφη που ελέγχουν οι άπιστοι θα απελευθερωθούν με Ιερό Πόλεμο, αλλά σε καμμία περίπτωση οι Έλληνες δεν θα πολεμήσουν στο πλευρό των απίστων. Η σημαία του Έλληνος δεν είναι η σημαία της χώρας που κατοικεί αλλά η σημαία της Πίστεως. Κάτω από την σημαία της Πίστεως θα γίνει Εθνομάρτυρας και ποτέ κάτω από την σημαία των απίστων.

Ο Πόλεμος για τον Έλληνα είναι Ιερός και γίνεται αποκλειστικά και μόνο για Χάρη και για την Δόξα των Θεών. Οι Έλληνες δεν πολεμούν για κανέναν άλλο λόγο. Ούτε για τα λάφυρα, ούτε για την γεωγραφική «πατρίδα», ούτε για το χριστιανικό «έθνος», ούτε για την προσωπική δόξα, ούτε για τις «αλύτρωτες πατρίδες» των απίστων.

Ο Πόλεμος γίνεται για την υπεράσπιση της Ελληνικής Πολυθεϊστικής Κοινότητος, για την επικράτηση της Πίστεως, για την εφαρμογή των Θεϊκών Νόμων. Ο Ιερός Πόλεμος γίνεται υπέρ της Ελληνικής Ψυχής που διψά για Πίστη.

16. Όποια χώρα πολεμά την Πίστη είναι εχθρός προς εξόντωση. Αν ολόκληρη η ανθρωπότητα πολεμά την Πίστη, τότε ο Έλλην υποχρεωτικά θα πολεμήσει εναντίον ολόκληρης της ανθρωπότητος μέχρι να την υποτάξει στο θέλημα των Θεών. Δεν υπάρχει μέση οδός. Όποιος δεν πιστεύει στους Θεούς είναι εναντίον των Θεών και αυτό έχει τρομερές συνέπειες για αυτόν.

17. Η Πίστη, η Θρησκεία, η Ηθική, οι Νόμοι, οι Αξίες, τα Ήθη και τα Έθιμα δεν επιτρέπεται να διδάσκωνται στους ανθρώπους και ιδίως στους Έλληνες από απίστους. Μόνον τεχνικές και επιστημονικές γνώσεις που δεν επηρεάζουν την Πίστη των ανθρώπων μπορούν να διδάσκουν οι άπιστοι. Το πολίτευμα, η φιλοσοφία της Ιστορίας και οι κανόνες συμπεριφοράς δεν γίνονται αποδεκτά από πηγές απίστων.

Ο Έλλην απορρίπτει την γνώση που διαστρεβλώνει την ανθρώπινη φύση και οδηγεί στην άρνηση των Θεών.

18. Η Πίστη εγκαθιστά μία και μόνον δεσμευτική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του, την δεσμευτική σχέση με τους Θεούς. Όλοι οι άλλοι δεσμοί απορρίπτονται αυτομάτως. Ο Έλλην πολεμά τους απίστους διότι πολεμούν στο πλευρό του Κτήνους.

Μόνον ένας δρόμος υπάρχει για να φτάσει ο άνθρωπος κοντά στους Θεούς. Ο δρόμος της Πίστεως.

19. Ο Ιερός Αγώνας για την Πίστη είναι ο αγώνας για την επιβίωση της Ελληνικής Ψυχής. Η Πατρίδα δεν βρίσκεται στη γη αλλά στον Ουρανό. Πατρίδα είναι οι Ψυχές, οι Παραδόσεις και ποτέ το έδαφος στην γη. Πατρίδα με βάση το έδαφος είναι ο πιό αχρείος και χαμερπής εξευτελισμός του Ελληνισμού.

Ο Πόλεμος των Πιστών κατά των εχθρών είναι Πόλεμος Πίστεως. Οι άπιστοι εχθρεύονται τους Πιστούς μόνο και μόνο επειδή οι Πιστοί κρατούν την υπακοή τους και εξαγνίζουν την υποταγή τους αποκλειστικά στους Θεούς.

20. Στην ζυγαριά των Θεών, η αξία του καθενός μετράται με την Πίστη. Στην Ελληνική Θρησκεία η μόνη αξία σε ζήτηση είναι η Πίστη. Η νίκη της Πίστεως πάνω στην καταδίωξη, η νίκη της Πίστεως πάνω στις πυρές των απίστων. Οι Πιστοί προτιμούν την Πίστη από την ζωή. Επιβιώνουν από τις διώξεις μέσω της Πίστεως και ορκίζονται Πίστη στους Θεούς με τις πράξεις των.

21. Οι Πιστοί είναι εργάτες των Θεών οποτεδήποτε, οπουδήποτε και για οτιδήποτε οι Αθάνατοι θελήσουν. Οι Πιστοί αμέσως εκτελούν τας εντολάς Των. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις κρίνονται με βάση την Πίστη στους Νόμους των Θεών. Η απόρριψη των εντολών των απίστων γίνεται διότι οι άπιστοι δίνουν στα γραπτά τους το κύρος των Θεών. Προσπαθούν να σφετεριστούν την κυριαρχία Τους πάνω στον Κόσμο.

22. Οι Πιστοί ποτέ δεν αλλάζουν την φύση του Ιερού Πολέμου, ούτε εξαπατώνται από τα τεχνάσματα των απίστων. Οι άπιστοι προσπαθούν να μετατρέψουν την φύση του Πολέμου σε φυλετική, ταξική, πολιτική, οικονομική, γεωγραφική. Ο Ιερός Πόλεμος είναι θρησκευτικός και γίνεται για την Πίστη. Καμμία αλλαγή δεν επιτρέπεται στην φύση του Ιερού Πολέμου, διότι έτσι θα σβήσει η Ιερή Φλόγα που καίει στην καρδιά των Πιστών, οι Πιστοί θα χάσουν τα όπλα τους και θα ηττηθούν από τους απίστους.

Η Πίστη είναι το απόλυτο όπλο και ουδείς Έλλην το παραδίδει ή το διαπραγματεύεται. Με αυτό σκοτώνει τους εχθρούς του, με αυτό υπερασπίζεται το Έθνος και τον Πολιτισμό του.

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα