:: ::

 
 
 

 

                          Ελληνική ιδιαιτερότης: το πρώτον βιολογική

 

Γιατί οι μισέλληνες «αντιρατσισταί» αρνούνται στην ιδιαιτερότητά μας αυτό που η μητέρα Φύσις ουδέποτε μάς ηρνήθη; Γιατί πράγματι ισοπεδώνουν εκείνο που ισχυρίζονται ότι λατρεύουν; Την ιδιαιτερότητα, την πολυμορφία.

Διότι πολυμορφία και ιδιαιτερότης υπάρχουν μόνον επί ασφαλίσεως του αναγκαίου προαπαιτουμένου βιολογικού υποβάθρου.

Ομιλούμε για την Ελληνική διαφορετικότητα, επειδή είμαστε γεννήματα της Ελληνικής Φυλής.

Ομιλούμε για Ελληνικό Πολιτισμό επειδή παρήχθη από Έλληνες ανθρώπους.

Πιστεύουμε στην αξία της Ελληνικής μας Ψυχής διότι συνδέεται με το Ελληνικό σώμα.

Ο «αντιρατσιστής» άθελά του γίνεται όργανο πολέμου στην διάθεση αντιφυσικών δυνάμεων. Δυνάμεων των οποίων την καταγωγή και τους σκοπούς δεν υποψιάζεται. Διότι λειτουργεί με αυτοματισμούς· διότι ο συναισθηματικός του κόσμος ηγεμονεύεται.

Αυτές οι αόρατες δυνάμεις εδράζονται στα κατώτερα στοιχεία της υπάρξεώς μας· εκείθεν απορρέουν. Είναι εναργείς εκδηλώσεις κατωτάτων εξελικτικών βαθμίδων, βιολογικών και ψυχικών. Είναι εκείνα, των οποίων μόνον η ανηλεής κατανίκησις διασφαλίζει την ανέλιξη· γεννά Προσωπικότητες.

Αυτά εγέννησαν και έθρεψαν τα οργανωμένα αντιφυσικά συμφέροντα επί γης. Τα άλλοτε παρατηρούμενα εντός ημών άρρωστα στοιχεία απέκτησαν μορφή στην εκδεδηλωμένη πραγματικότητα, συνηνώθησαν λειτουργικώς σε ιδεολογικά συγκροτήματα με φοβερή συναισθηματική δύναμη.

Είναι ειδικές κατασκευές παράλυσης των μηχανισμών αμύνης. Είναι η νόμιμος επιβολή της φυσικής αποσυνθέσεως. Είναι οι δυνάμεις του σκότους και του υβριδισμού. Αρχήθεν ετέθησαν στην υπηρεσία ξένων συλλογικών επιδιώξεων. Είναι τεταγμένα στον ψυχολογικό αφοπλισμό των Ελλήνων· αυτός είναι ο προγραμματισμός των.

Η Ελληνική απάντησις θα δοθεί στο πλαίσιον της αμοιβαιότητος.

Αρχικώς παρατηρούμε τις λειτουργικές δράσεις τοιούτων προπαγανδιστικών βελών εντός του συναισθηματικού μας κόσμου. Κινούν ενοχικά συμπλέγματα τα οποία και αυτομάτως διαχειρίζονται. Έτσι λειτουργεί επί παραδείγματι ο επιθετικός όρος «ρατσισμός» -μας πλημμυρίζει ενοχές.

Έπειτα μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε εμείς τέτοια αισθήματα ενοχής, αποτρέποντες οιαδήποτε έξωθεν εισβολή.

Τέλος, διαρκώς εκπαιδευόμενοι στην τέχνη της αποκρούσεως εχθρικών συναισθηματικών εισβολών στρέφουμε τα ίδια αυτά όπλα εναντίον των εχθρών μας.

Επιβεβλημένη η διπροσωπία μας. Όσον φανατικώς προασπίζουμε την ιδιαιτερότητα των Ελλήνων, εκδιώκοντες ξένα πολιτιστικά και βιολογικά στοιχεία, εξ ίσου ευκόλως διαδίδουμε ιδέες αποσυνθέσεως της ιδικής των ιδιαιτερότητος.

Είναι η Ελληνική εκδίκησις.

Ρηξίνοος

 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)