:: ::

 
 
 

 

Η κατοχική κυβέρνηση εστιάζοντας στους αριθμοδείκτες ελλείμματος και χρέους, προκαλεί τρομερή ζημία στην Ελλάδα καθώς αγνοεί σημαντικότερους αριθμοδείκτες

 

Το Ελληνικό Έθνος οφείλει να αγνοεί εντελώς τις οικονομικές αναλύσεις και εντολές που εκδίδει το νεοβυζαντινό μόρφωμα των Βρυξελλών.

Οι ξένοι κατακτητές της Ε.Ε. απαιτούν από τον Ελληνικό Λαό να επικεντρώσει τις προσπάθειές του για οικονομική ανάκαμψη σε δύο αριθμοδείκτες: το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, και το εξωτερικό χρέος.

Οι συγκεκριμένοι αριθμοδείκτες χωρίς να έχουν ειδική βαρύτητα κατέστησαν δια της εχθρικής προπαγάνδας φόβητρο του Λαού.

Οι αριθμοδείκτες που καταδεικνύουν την οικονομική πρόοδο του Έθνους, σχετίζονται με άλλες παραμέτρους. Μία εξ αυτών είναι η αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών. Το εμπορικό έλλειμμα είναι αυτό που προξενεί τεράστιο πρόβλημα. Το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού είναι εύκολο να μειωθεί χωρίς φορολογική αφαίμαξη.

Η έξοδος από την κρίση απαιτεί μέτρα προστατευτισμού για να μειωθούν οι εισαγωγές και επιδοτήσεις για να αυξηθούν οι εξαγωγές. Στο εμπορικό έλλειμμα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας, διότι αυτό το τροφοδοτεί κυρίως το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού.

Η νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα διαδίδει ότι για το έλλειμμα φταίει κυρίως ο δημόσιος τομέας και οι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να αποσιωπήσει το τεράστιο έγκλημα εις βάρος της Ελληνικής βιομηχανίας από τις αθρόες εισαγωγές.  

Δεύτερος σημαντικός αριθμοδείκτης είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Η κατοχική κυβέρνηση αποδεικνύοντας τον μισελληνισμό της μειώνει το ΑΕΠ αντί να το αυξάνει. Το ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους δείχνει την αύξηση της παραγωγής. Χωρίς διεύρυνση της Ελληνικής παραγωγικής βάσεως δεν μπορούμε να επιτύχουμε ανάπτυξη.

Τρίτος δείκτης η προστιθεμένη αξία στα παραγόμενα εν Ελλάδι προϊόντα. Αν το 30% μόνον είναι η αξία που προσθέτουν οι Έλληνες κατασκευαστές σε ένα προϊόν που πωλείται στην Ελλάδα, ενώ το υπόλοιπο 70% του προϊόντος έρχεται από το εξωτερικό, δεν μπορεί να επιτευχθεί η παραγωγική αυτάρκεια της χώρας μας.

Τέταρτος πολύ σημαντικός δείκτης είναι η ανεργία. Ο δείκτης της ανεργίας δείχνει που πηγαίνει η οικονομία. Ακόμη και αν μηδενιστεί το έλλειμμα και το χρέος αλλά εκτοξευθεί η ανεργία, δεν θα έχει λυθεί το Ελληνικό οικονομικό πρόβλημα.

Πέμπτος σημαντικός δείκτης είναι η δημογραφική ευρωστία. Ο ρυθμός γεννήσεων στην Ελλάδα είναι 1.25 παιδιά ανά Ελληνίδα με αποτέλεσμα να μην αναπληρώνονται οι θάνατοι Ελλήνων από τις γεννήσεις. Οφείλουμε να επικεντρωθούμε στον αριθμοδείκτη της δημογραφικής ευρωστίας αντί να ασχολούμεθα με το έλλειμμα στον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπάρχουν κάποιες έννοιες που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν, όπως είναι η πολιτιστική αυτοπεποίθηση. Η ικανότητα ενός Λαού να αισθάνεται έλξη προς τον πολιτισμό του, να τον αναπαράγει και να δημιουργεί νέα πολιτιστικά επιτεύγματα. Αν υπήρχε ένας τέτοιος αριθμοδείκτης η σημερινή Ελλάδα θα είχε πολύ χαμηλή βαθμολογία.

Παρομοίως, σημαντική έννοια που δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί είναι η ποιότης της παιδείας και ο βαθμός τεχνικής καταρτίσεως του Ελληνικού Λαού. Και εδώ αν υπήρχε αριθμοδείκτης θα λαμβάναμε χαμηλή βαθμολογία.

Τέλος πολύ σημαντικός αριθμοδείκτης εθνικής ασφαλείας είναι το ποσοστό των ξένων εν Ελλάδι, νομίμων και παρανόμων. Οι πιό συντηρητικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έχει  ξεπεράσει το 15% του Ελληνικού πληθυσμού. Άλλες το ανεβάζουν στο 30%. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα εκτοπισμού των Ελλήνων είναι πασιφανές.

Οι αριθμοδείκτες που αναφέραμε αποτελούν σημαντικές παραμέτρους στην ανάλυση της Ελληνικής οικονομίας. Αλλά αγνοούνται επιδεικτικώς από την κατοχική κυβέρνηση, η οποία επιμένει στην παθολογική αντίληψη περί κρατικού ελλείμματος και χρέους.

Η σύγχυση που προξενεί η μυωπική πολιτική του εχθρού δεν πρέπει να εξασθενίσει την πίστη του Λαού στις ορθές οικονομικές πρακτικές. Εφ’ όσον εστιάσουμε στους αριθμοδείκτες που αναφέραμε, οι οποίοι  αποτελούν την βάση για την ανάλυση της οικονομίας, θα μπορούμε να σχεδιάσουμε με εθνική ευθύνη τα επιβαλλόμενα μέτρα. 

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

 
 

 Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις μας.
E-mail :
Εγγραφή (Subscribe)
Διαγραφή (Unsubscribe)