:: ::

 
 
 

 

Θα τιμωρηθούν ως προδότες όσοι στηρίζουν την πράσινη χούντα  

 

Οι τελευταίες αποκαλύψεις για τους όρους δανεισμού πασοκ-ΔΝΤ-ΕΕ, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την Επανάσταση.

Πριν αρπάξει το πασοκ την εξουσία, η Ελλάς ήταν χρεωμένη σε ιδιώτες πιστωτές. Αυτό σημαίνει ότι εδύνατο να διαπραγματευθεί απευθείας μαζί τους μία αναδιάρθρωση του χρέους. Επιπλέον οι ιδιώτες δανειστές δεν είχαν δικαίωμα να προβούν σε κατασχέσεις εις βάρος του κράτους.

Με την έλευση του πασοκ έγιναν τρεις σημαντικές αλλαγές στους κανόνες δανεισμού, οι οποίες αποσιωπήθηκαν επιμελώς από την καθεστωτική προπαγανδιστική μηχανή.

Πρώτον, οι ιδιώτες πιστωτές υποκαταστάθηκαν από κρατικούς πιστωτές. Δεύτερον, οι κρατικοί πιστωτές έχουν δικαιώματα κατασχέσεως πάνω σε Ελληνική κρατική περιουσία. Τρίτον, η Ελλάς δεν μπορεί να κάνει απευθείας συνομιλίες με τους πιστωτές για πιθανή αναδιάρθρωση του χρέους.

Το πασόκ μετέτρεψε τα ακάλυπτα κρατικά ομόλογα που είχε εκδώσει προς ιδιώτες δανειστές, και τα οποία μπορούσε να αναχρηματοδοτήσει με απευθείας συμφωνίες, με δάνεια από κρατικούς πιστωτές που καλύπτονται με εμπράγματα δικαιώματα εις βάρος της Ελλάδος.

Με την κατάπτυστη συμφωνία του πασοκ, δεν μπορεί πιά να αναδιαρθρωθεί το χρέος διότι τώρα υποθηκεύτηκε δημόσια περιουσία και δημόσια έσοδα(φόροι, τέλη). Εξασφαλίστηκαν οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων καθώς σε περίπτωση παρακρατήσεως μίας δόσεως δανείου από το ΔΝΤ-ΕΕ, τα χρήματα της δόσεως θα καταβληθούν στους ιδιώτες ομολογιούχους, ενώ ΔΝΤ-ΕΕ θα πληρωθούν με την ρευστοποίηση της κρατικής περιουσίας.

Όσοι συμφώνησαν στην κατάπτυστη συμφωνία και όσοι προπαγάνδισαν υπέρ αυτής, φέρουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη όχι μόνον για την οικονομική καταστροφή αλλά και για τις συμφορές που θα πλήξουν την Ελλάδα στα εθνικά ζητήματα. Το αυτό ισχύει για τα κοινωνικά ζητήματα.

Ζητήσαμε εξ αρχής την επανέκδοση της δραχμής προκειμένου να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, και οι προμηθευτές του Δημοσίου. Ήδη παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων και ιατρικού υλικού σε δημόσια νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να αναβάλλωνται εγχειρήσεις ασθενών. Αυτό σημαίνει ότι η πράσινη χούντα θέτει σε κίνδυνο ακόμη και την ζωή Ελλήνων ασθενών προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία και στο ευρώ.

Ο Ελληνικός Λαός θα αναζητήσει ποινικές ευθύνες απ’ όσους προπαγανδίζουν την παραμονή της Ελλάδος στο ευρώ, καθώς και από όσους στηρίζουν την εθνοπροδοτική συμφωνία πασοκ-ΔΝΤ-ΕΕ.

 

Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα

1η Μεσούντος μηνός Σκιροφοριώνος, έτους 2786 μετά πρώτην Ολυμπιάδα

 


 
     
 

© Εκκλησία των Ελλήνων στο θρήσκευμα